Ειδικός Σύμβουλος στο υπουργείο Τουρισμού για το έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Ιαπωνίας 2024

29 Jan 2024, 07:15 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

Ειδικός Σύμβουλος στο υπουργείο Τουρισμού για το έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Ιαπωνίας 2024

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο κ. Δήμος Βρατσάνος, συνταξιούχος του Δημοσίου, προσλήφθηκε ως άμισθος μετακλητός ειδικός σύμβουλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, και ανατέθηκαν σε αυτόν καθήκοντα σε θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου στο πλαίσιο του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Ιαπωνίας 2024.

Ο προσλαμβανόμενος, ως εμπειρογνώμονας σε θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Ιαπωνίας 2024, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου Φιλίας για το διάστημα 2004-2022 και επικεφαλής στο Γραφείο Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Τόκυο.  Θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Υπουργό Τουρισμού, θα υποστηρίζει στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, θα υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, εκτός των οδοιπορικών του.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα