ΕΟΤ: Προκήρυξη για πλήρωση 17 θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος

23 Jan 2024, 07:33 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΟΤ: Προκήρυξη για πλήρωση 17 θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προχώρησε σε προκήρυξε πλήρωσης 17 θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος του ΕΟΤ. 

Οι θέσεις αφορούν σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Τουριστικής Προβολής, το Τμήμα Διαφήμισης το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών και το Τμήμα Έρευνας Αγοράς. Σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων οι θέσεις αφορούν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδίων Εξοικείωσης και το Τμήμα Εκθέσεων. Σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού οι θέσεις αφορούν το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού και το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών οι θέσεις αφορούν το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Προμηθειών.  Σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών οι θέσεις αφορούν το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής παρακολούθησης, το Τμήμα Εκκαθάρισης αποδοχών και το Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 29 Ιανουαρίου και λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα