Πρόγραμμα 17 εκατ. ευρώ για δράσεις τουριστικής προβολής από τον ΕΟΤ

31 Jul 2023, 09:28 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

Πρόγραμμα 17 εκατ. ευρώ για δράσεις τουριστικής προβολής από τον ΕΟΤ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την Πρόθεση Χρηματοδότησης για την υποβολή προτάσεων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις σχετικές με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ και της στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής, συνδιαφήμισης και διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, συμμετοχής του ΕΟΤ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ταξίδια εξοικείωσης, παραγωγές και έρευνες αγοράς, πάντοτε σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εφαρμοζόμενης τουριστικής πολιτικής.

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού (Άξονας προτεραιότητας: Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές) 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα