ΕΟΤ: Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Ειδικών Συνθηκών στον Τουρισμό

31 Jul 2023, 09:26 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΟΤ: Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Ειδικών Συνθηκών στον Τουρισμό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Συστάθηκε στον ΕΟΤ, Ομάδα Διαχείρισης Ειδικών Συνθηκών στον Τουρισμό, η οποία συντονίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού.

Η Ομάδα αποτελείται από τις παρακάτω υπαλλήλους του ΕΟΤ:

-κ. Σοφία Λαζαρίδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής

-κ. Ελένη Μητράκη, Προϊσταμένη Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής

-κ. Ιουλία Κουρεμένου, Προϊσταμένη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

-κ. Αγγελική Βαρελά, Προϊσταμένη Υπηρεσιών Εσωτερικού – Εξωτερικού

-κ. Βασιλική Δημητρού, Ειδική Σύμβουλος στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ

-κ. Αγγελική Γυπάκη, Δημοσιογράφο στο Γραφείο Τύπου του ΕΟΤ

Στις εργασίες της Ομάδας θα παράσχει την νομική συνδρομή της η δικηγόρος κα Μαρίνα Φουντουλάκη, από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΕΟΤ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Παναγιώτα Καρύκα, με αναπληρώτρια την κα Σταυρούλα Ανδρέου.

Έργο της Ομάδας είναι η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημοσιευμάτων σε διεθνή ΜΜΕ και των εξελίξεων στις αγορές ενδιαφέροντος, μέσω των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, και η υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση του Οργανισμού και τον εποπτεύοντα φορέα αναφορικά με:

-εντοπισμό ενδείξεων για επικείμενη κρίση και τρόπους αποφυγής αυτής,

-οδηγίες και οργάνωση της πληροφόρησης προς τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού για συγκροτημένη και συστηματική επικοινωνία με τους παράγοντες των αγορών, τα ΜΜΕ και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους

-ειδικές ενέργειες Μάρκετινγκ, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες,

-την κατά περίπτωση συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

-την εκπόνηση προτάσεων για αναλυτικά σχέδια διαχείρισης κάθε πιθανού σεναρίου ενδεχόμενης κρίσης.

Στόχος είναι η άμεση επικοινωνιακή διαχείριση των ειδικών συνθηκών που ανακύπτουν στον τομέα του Τουρισμού και την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων για τον ελληνικό τουρισμό και την εικόνα της χώρας διεθνώς και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Τουρισμού. Η Ομάδα έχει διαρκή χαρακτήρα, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μετά από κλίση του συντονιστή και οποτεδήποτε κριθεί ότι υφίσταται ειδικός λόγος.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα