Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

16 Apr 2024, 19:56 | ΦΟΡΕΙΣ

TornosNews.gr

Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Όσοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, καλό είναι να ενημερωθούν από το Σωματείο τους, για τις ενδεδειγμένες ενέργειες πριν την έναρξη λειτουργίας του καταλύματος τους, για το 2024.

Aυτό υπογραμμίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" σε ενημέρωση στα μέλη της, υπενθυμίζοντας ότι είναι σε ισχύ ο «N. 5061, ΦΕΚ Α 179/31.10.2023 , Άρθρο 10: Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014», που αναφέρει ότι:  

«Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2023. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.»

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα