Λιμενικό Ταμείο Θήρας | Διαβάστε γιατί Αμερικανός δικηγόρος διεκδικεί πάνω από 1 εκατ. ευρώ αποζημίωση

12 Oct 2022, 10:28 | ΦΟΡΕΙΣ

TornosNews.gr

Λιμενικό Ταμείο Θήρας  | Διαβάστε γιατί Αμερικανός δικηγόρος διεκδικεί πάνω από 1 εκατ. ευρώ αποζημίωση

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Αποζημίωση που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ (με τους τόκους υπερημερίας) διεκδικεί Αμερικανός δικηγόρος από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, εξαιτίας, όπως ισχυρίζεται, του τραυματισμού του στην αποβάθρα του όρμου στο Αμμούδι της Οίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 21.7.2018, σύμφωνα με την αγωγή του Αμερικανού δικηγόρου. Μάλιστα. με την αγωγή που κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στις 7.5.2019 ζήτησε να υποχρεωθεί το Ταμείο, όπως και οι άλλοι συνεναγόμενοι (Ελληνικό Δημόσιο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Θήρας και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας) να του καταβάλλουν το συνολικό ποσό των ευρώ 895.996,43 για την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη εξ αιτίας του τραυματισμού του στην αποβάθρα του όρμου στο Αμμούδι της Οίας την εσπέρα της 21.7.2018.

Η αγωγή συζητήθηκε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου στις 13 Δεκεμβρίου 2021 και επ’αυτής εξεδόθη στις 21.6.2022 απόφαση με την οποία αφ’ενός το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο Δήμος Θήρας, η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και το ελληνικό Δημόσιο δεν νομιμοποιούνται ως εναγόμενοι, ενώ αφ’ετέρου δέχθηκε ότι η αγωγή μόνο κατά του Λιμενικού Ταμείου νομιμοποιείται, μετά δε την όλη εξέταση απέρριψε εξ ολοκλήρου την αγωγή με την
παραδοχή ότι ο ίδιος ήταν ο υπεύθυνος για τον τραυματισμό του και όχι η προβλήτα.

Ο αντίδικος Αμερικανός δικηγόρος άσκησε πολυσέλιδη έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατά της απόφασης, του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας και του Ταμείου. Ενόψει δε προσδιορισμού συζητήσεως της εφέσεως, με την από 28.9.2022 εξώδικο του ο δικηγόρος γνωστοποίησε ότι προς απόδειξη των ισχυρισμών του θα εξετάσει στις 19 Οκτωβρίου 2022 στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη μάρτυρα, η οποία κατά το εξώδικο ήταν παρούσα και θα επιβεβαιώσει όσα ισχυρίζεται ο ενάγων.

Έτσι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, το οποίο δεν αναγνωρίζει ότι έχει ευθύνη για τον τραυματισμό του δικηγόρου και επειδή ακόμη το ποσό που ζητεί να λάβει ήδη με τόκους υπερημερίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ζήτησε από τον δικηγορικό του γραφείο να μεταβεί δικηγόρος στη Νέα Υόρκη και να παραστεί στην κατάθεση της αμερικανίδας μάρτυρος στις 19 Οκτωβρίου, ώστε αναδειχθεί η αλήθεια.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα