Νέα εποχή στην AFEA Travel and Tourism

07 Feb 2024, 18:17 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

TornosNews.gr

Νέα εποχή στην AFEA Travel and Tourism

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μετά από 47 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και ανάπτυξης, η εταιρεία AFEA Travel & Congress Services αποφάσισε να επενδύσει στον τομέα της εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών, προχωρώντας στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων εταιρειών, της AFEA TRAVEL Α.Ε. και της AFEA CONGRESS Α.Ε.

"Αυτή η  στρατηγική  απόφαση αντανακλά τις εκθετικές εξελίξεις της αγοράς και την επιθυμία μας να επανεστιάσουμε στις ανάγκες των πελατών μας", εξηγεί η εταιρεία.

Η AFEA TRAVEL Α.Ε., η οποία διατηρεί τα ίδια στοιχεία εταιρικής ταυτότητας (αριθμός ΓΕΜΗ και ΑΦΜ), θα  συνεχίσει να προσφέρει ακόμη πιο στοχευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα του Corporate Travel Services, του Destination Management Company (DMC) – Events & Luxury Travel, καθώς και στον τομέα του Leisure για τον εισερχόμενο (inbound) και τον εξερχόμενο (outbound) τουρισμό, διατηρώντας παράλληλα τη μακροχρόνια συνεργασία με την IATA.

Στο νέο στρατηγικό μας σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις συνεχείς αλλαγές και τις αναδιαμορφωμένες ανάγκες της αγοράς, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε σύντομα.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα