Στη GS Travel οι υπηρεσίες φιλοξενίας στο πλαίσιο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

01 Feb 2024, 06:26 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Στη GS Travel οι υπηρεσίες φιλοξενίας στο πλαίσιο του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται η κατακύρωση της σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στον ανάδοχο GS TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στην Αθήνα.

Το αντικείμενο του έργου καθώς και οι επιμέρους ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.

Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του, έως το ποσό των 107.120 ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 45 ημέρες, σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης, όπως εξειδικεύθηκε με την προσφορά του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες έγκαιρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα