Αριστοτέλειο | Στο Ζορπίδης Τράβελ φοιτητικές μετακινήσεις

29 Sep 2023, 07:40 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Αριστοτέλειο | Στο Ζορπίδης Τράβελ φοιτητικές μετακινήσεις

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Tο Ζορπίδης Τράβελ αναδείχθηκε ανάδοχος στον διαγωνισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου, για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ.».

Η συνολική τιμή κατακύρωσης για δύο έτη ανέρχεται σε 290.322,58 ευρώ χωρίς την αξία του ΦΠΑ (360.000 ευρώ με ΦΠΑ).

Όπως προβλέπεται μεταξύ άλλων, η απασχόληση του λεωφορείου και του οδηγού θα είναι συνεχής και θα διαρκεί το πολύ μέχρι 6 ώρες, εφόσον η άσκηση είναι μισής ημέρας και το πολύ μέχρι 12 ώρες εφόσον αυτή είναι ημερήσια. Σε περίπτωση που στις ασκήσεις μισής ημέρας, η απασχόληση των λεωφορείων υπερβαίνει τις προαναφερθείσες 6 ώρες, η άσκηση θα χρεώνεται ως ημερήσια. Αντίστοιχα υπέρβαση των 12 ωρών σε ημερήσια εκπαιδευτική άσκηση θα χρεώνεται ως διήμερη και ούτω καθ’ εξής. Εξαιρέσεις, όσον αφορά στη συνεχή απασχόληση λεωφορείου και οδηγού, θα πραγματοποιούνται μόνο με άδεια των συνοδών-εκπαιδευτών και εφόσον δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στην εκπαιδευτική άσκηση ή εκδρομή.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα