Πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για ίδρυση συνεγγυητικού κεφαλαίου τουριστικών γραφείων

02 Mar 2022, 09:30 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού για ίδρυση συνεγγυητικού κεφαλαίου τουριστικών γραφείων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το υπουργείο Τουρισμού ανέλαβε πρωτοβουλία για ίδρυση συνεγγυητικού κεφαλαίου τουριστικών γραφείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, συστήνεται ομάδα  εργασίας για τη διαμόρφωση πλαισίου για την ίδρυση συνεγγυητικού κεφαλαίου τουριστικών γραφείων.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι, η αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών και η σύνταξη πορίσματος και εναλλακτικών λύσεων για τη δημιουργία Ελληνικού Ταξιδιωτικού Ταμείου Εγγυήσεων με κατάθεση προτάσεων διατάξεων.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν ως εξής:

-Φραϊδάκη Μαρία, ως Συντονίστρια της ομάδας εργασίας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Γρέψιου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Εποπτείας και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του ιδίου Υπουργείου.

-Μιχαλοπούλου Αγγελική, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Κωστοπούλου Ελένη, Προϊσταμένη του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του ιδίου Υπουργείου.

-Παρθένης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Σιδηροπούλου Χρυσή, υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης.

-Μπαμπάκου Αθηνά του Αριστείδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Κριθαριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου.

-Κατσακιώρη Ελένη του Γεωργίου, μετακλητή υπάλληλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Τουρισμού (νομικός), ως μέλος με αναπληρώτρια την Σπυράντζου Ιωάννα, μετακλητή υπάλληλο στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού (νομικός).

-Σιδηροπούλου Κυριακή, Σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αρβανίτη Αναστασία, Στέλεχος ΜΟΔ.

-Τσιλίδης Λύσανδρος, Πρόεδρος FedHATTA με αναπληρωτή τον Κελαϊδίτη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο FedHATTA.

Μαρίνης Αριστείδης, Πρόεδρος ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ. με αναπληρωτή τον Καπιτσίνα Σπυρίδων, Διευθυντής ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα