Ένα βήμα ακόμη για το υδατοδρόμιο στη Ζάκυνθο

08 Feb 2023, 09:30 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ένα βήμα ακόμη για το υδατοδρόμιο στη Ζάκυνθο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε Προγραμματική Σύμβαση κατέληξαν η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων και το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου για να προχωρήσει η μελέτη (υποβολή φακέλου), καθώς και η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και κατασκευής υδατοδρομίου στη Ζάκυνθο.

Το έργο κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την Ζάκυνθο, δεδομένου η αδειοδότηση του υδατοδρομίου και η λειτουργία των Υδροπλάνων, θα δώσουν νέα ώθηση στις διαρκώς αυξανόμενες τουριστικές ανάγκες του νησιού, ενώ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη και των μεταφορικών αναγκών με τις παράκτιες περιοχές της χώρας μας.

Έτσι, είναι άμεση η ωφέλεια του πληθυσμού του νησιού, διότι αναβαθμίζεται το εμπορικό προϊόν αλλά και του εποχιακού πληθυσμού ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά την τουριστική περίοδο και αναβαθμίζεται σημαντικά το τουριστικό προϊόν του νησιού. Η λειτουργία υδατοδρομίου δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες.

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα