Επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε 7 ξενοδοχεία σε Λάρισα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Μεγανήσι και Πρέβεζα

27 Dec 2022, 16:27 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε 7 ξενοδοχεία σε Λάρισα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Μεγανήσι και Πρέβεζα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 7 ξενοδοχεία στη Λάρισα, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στο Μεγανήσι και στην Πρέβεζα.

Nα σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των 7 επενδύσεων έχει γίνει, για σήμερα, μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΔΙΟΝΥΣΟΣ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 156 κλινών στη Λάρισα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 202.121,72 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 202.121,72 ευρώ.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε:

  • Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης Ξενοδοχείο Εσπέρια, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ στη Ζάκυνθο και αναβάθμισή του σε κατηγορία 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.781.500 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.781.500 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΜΠΕΥ-WINDMILL BAY στη Ζάκυνθο και αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 αστέρων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.410.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.410.000 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΕΛΛΙ στη Ζάκυνθο, µε αναβάθµισή του σε 4 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 507.667,23 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 507.667,23 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και επέκταση του ξενοδοχείου ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΒΙΑ, κατηγορίας 3 αστέρων στην Κέρκυρα,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 749.500 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 749.500 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΜΕΣΟΓΗ ΙΚΕ με έδρα το Μεγανήσι, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 790.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 749.363,79 ευρώ.
  • Το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ Μ.ΙΚΕ με έδρα την Πρέβεζα, που αναφέρεται στην ίδρυση Ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, συνολικού επιλέξιµου κόστους ίσου µε 2.139.060,62 ευρώ και συνολικού ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.983.436,99 ευρώ.

 
 
 
 
 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα