Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

22 Apr 2024, 07:23 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

Facebook Twitter Linkedin

Ο Δήμος Θέρμης προκήρυξε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση για 49 χρόνια τμήματος εμβαδού περίπου 30 στρεμμάτων του αγροκτήματος Βασιλικών της Κοινότητας Βασιλικών  για τη δημιουργία χώρου Ειδικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων ως κυρίαρχη χρήση και Εστίασης, Αναψυκτηρίων, Τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων.

Η πρώτη προσφορά του ετήσιου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ για το σύνολο της υπό εκμίσθωσης έκτασης. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία έχει ορισθεί σε 300 ευρώ.

Ο μισθωτής μπορεί να ανεγείρει στο μίσθιο τις αναγκαίες, για την ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων του σκοπού που μισθώνει το ακίνητο, κατασκευές αφού προηγουμένως κοινοποιήσει στον εκμισθωτή τα σχετικά σχέδια και λάβει κάθε αναγκαία άδεια οικοδομής από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης ή την κατά νόμο αρμόδια υπηρεσία.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί να γίνει την 1η Μαΐου  και ώρα 11:00 με 11:30 μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

δημοφιλέστερα