Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

09 Apr 2024, 07:00 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

Facebook Twitter Linkedin

Η Περιφέρεια Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου ύψους 10 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το υπουργείο Τουρισμού για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες του Χιονοδρομικού  και η βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου που προκύπτει κατά την λειτουργία του. Έτσι, μέσω του εν λόγω επενδυτικού προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση συρόμενων Lift, ταινιόδρομων με σκέπαστρο, πλαστικής πίστας προσομοίωσης χιονιού, εκχιονιστικού μηχανήματος, χιονοστρωτήρων και snowmobile, ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων, καθώς και φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20Kw.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών με στόχο την άριστη λειτουργία του Χιονοδρομικού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται σχετικά τα τελευταία χρόνια, η χιονοδρομία στην Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά προβλήματα και εγγενείς αδυναμίες. Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας δημοφιλής προορισμός για σκι και η ζήτηση χιονοδρομικών υπηρεσιών από Έλληνες και αλλοδαπούς εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα κυριότερα προβλήματα των Χιονοδρομικών Κέντρρων της χώρας και του Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου ειδικότερα, είναι τα εξής:

- Παλαιότητα αναβατήρων και απουσία κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού.

- Μικρή χιονοδρομική περίοδος λειτουργίας

- Έλλειψη επενδύσεων και εμφάνιση αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων

- Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και ελλιπής εκπαίδευση εργαζομένων

- Αδυναμίες σχετικά με την εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων (κυρίως τα Σαββατοκύριακα οι επισκέπτες είναι διπλάσιοι από τη δυναμικότητα των χιονοδρομικών κέντρων)

- Περιορισμένη προβολή του αθλήματος της χιονοδρομίας και των ίδιων των χιονοδρομικών κέντρων

- Δυσκολίες στην πρόσβαση των χιονοδρομικών κέντρων

- Ισχυρός ανταγωνισμός από τα γειτονικά κέντρα χειμερινού τουρισμού (π.χ. Βουλγαρία Σερβία κ.α.).

Επιπλέον, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τον ελληνικό χειμερινό τουρισμό λόγω αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου.

Όπως σημειώνεται στην πρόταση για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας χρηματοδότησης της προτεινόμενης επένδυσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συνοπτικά οι εξής παράγοντες και στοιχεία:

- Η ανάγκη για συνέχιση της λειτουργίας του Χιονοδρομικού, υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας προς τους χιονοδρόμους και επισκέπτες του και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε έμμεσο πλήγμα γενικότερα στην περιοχή από τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, την μείωση της κίνησης στις εμπορικές και προμηθευτικές επιχειρήσεις της περιοχής που συνδέονται έμμεσα με τη λειτουργία του Χιονοδρομικού.

- Οι γενικότερες κλιματικές συνθήκες, κυρίως με τη μείωση της χειμερινής περιόδου με χιονοκάλυψη και τα ρίσκα που αυτή συνεπάγεται σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του Χιονοδρομικού οπότε καθίσταται επιτακτική η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων όπως η αντικατάσταση του παρωχημένου τεχνολογικά αναβατήρα που φτάνει σε ύψη, που εμφανίζουν επαρκή επίπεδα χιονοκάλυψης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός της χειμερινής τουριστικής περιόδου.

- Η ανάγκη για αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης της περιοχής του Χιονοδρομικού, για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Στόχος είναι η συνεισφορά γενικότερα στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής ως ενός ελκυστικού προορισμού, με σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών παρεχόμενων υπηρεσιών, με τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη ορεινή περιοχή και με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια.

Η υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υποδομών του υφιστάμενου Χιονοδρομικού, είναι απολύτως συμβατές με τις ισχύουσες χωροταξικές, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής μελέτης. Αυτό άλλωστε ισχύει, αφενός λόγω του ότι το Χιονοδρομικό προϋφίσταται όλων των σχετικών ρυθμίσεων, αφετέρου η παρουσία και χρήση του Χιονοδρομικού ουσιαστικά έχει ενσωματωθεί πλήρως στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής χωρίς να δημιουργεί οχλήσεις ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

Με τα προτεινόμενα έργα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν χωρικές επεκτάσεις, κατάληψη/αποψίλωση δασικών εκτάσεων, αλλά μόνο αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις υποδομών και εξοπλισμού, δεν θα προκληθούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και το προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Είναι λοιπόν αναγκαίο, κατά την πρόταση, να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό η χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου, με στόχο να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας του και να μη δεχτεί η ευρύτερη περιοχή ένα νέο καίριο και μη ανατρέψιμο πλήγμα στη συνεχιζόμενη φθίνουσα οικονομική του δραστηριότητα και στα ήδη υψηλότερα σε επίπεδο χώρας ποσοστά ανεργίας.

 

 

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα