ΕΣΠΑ για ΜμΕ σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη – Ποια ξενοδοχεία αφορά

16 Feb 2024, 12:42 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

ΕΣΠΑ για ΜμΕ σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη – Ποια ξενοδοχεία αφορά

Facebook Twitter Linkedin

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Α' κατηγορίας με εστιατόριο, οι Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Α' κατηγορίας χωρίς εστιατόριο και οι Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και η ημερομηνία λήξης η 15/05/2024 και ώρα 15:00

Ωστόσο, τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τουρισμό, είναι επιλέξιμα μόνο εάν σχετίζονται με ξενοδοχεία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων και έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 12 κλινών.

Αναλυτικότερα...

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης τους ΚΑΔ «55.10.10.03 - Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο» ή/και «55.10.10.04 - Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο» του τομέα του Τουρισμού είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει:

− Κατάταξη σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων και άνω

− Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω

Επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν ως ΚΑΔ επένδυσης τουλάχιστον έναν εκ των ΚΑΔ του τομέα του τουρισμού, δηλαδή έναν εκ των ΚΑΔ «55.10.10.03 - Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο» ή/και «55.10.10.04 - Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο», δεν επιτρέπεται – επί ποινή αποκλεισμού από τη Δράση - να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης μη τουριστικό ΚΑΔ και το αντίστροφο.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται – επί ποινή αποκλεισμού από τη Δράση – να δηλωθούν στην ίδια αίτηση χρηματοδότησης ως ΚΑΔ επένδυσης τουριστικοί και μη τουριστικοί ΚΑΔ.

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ «56.10.11.02 - Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου» είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει:

− Κατάταξη σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων και άνω

− Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ή θα λειτουργήσουν και θα δραστηριοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 45,5 εκατ. ευρώ στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και 19,5 εκατ. ευρώ στους δήμους Μεγαλόπολης, Τριπόλεως, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

 

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα