Διαγωνισμός για την υπομίσθωση της Ακτής Βάρκιζας| κατώτατη προσφορά ανά έτος το 1,3 εκατ. ευρώ

12 Sep 2023, 07:41 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για την υπομίσθωση της Ακτής Βάρκιζας| κατώτατη προσφορά ανά έτος το 1,3 εκατ. ευρώ

Facebook Twitter Linkedin

Προχωρούν οι διαδικασίες από τον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά την υπομίσθωση της έκτασης Ακτή Βάρκιζας (οργανωμένη ακτή, ελεύθερη ανατολική παραλία).

Η δημοπρασία για το ακίνητο «Ακτή Βάρκιζας Αττικής» έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 μ.μ. στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ισχύς της σύμβασης υπομίσθωσης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ, δηλαδή 25 έτη μετά τη σύναψη της τελευταίας.

Το μίσθωμα συμφωνείται ετήσιο και αποτελείται από συνδυασμό Πάγιου Ετήσιου και Ποσοστιαίου επί του κύκλου εργασιών του Υπομισθωτή για την Οργανωμένη Ακτή και ελάχιστο εγγυημένο για την Ελεύθερη Ακτή.

Το πάγιο ετήσιο μίσθωμα για την Οργανωμένη και την Ανατολική Ακτή είναι αυτό που θα προκύψει από το αποτέλεσμα της παρούσας δημοπρασίας, που διεξάγεται ενιαία για αμφότερα τα τμήματα του Ακινήτου Ακτής Βάρκιζας, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον υπομισθωτή. Το ποσοστιαίο μίσθωμα ορίζεται σε ποσοστό 6% επί του κύκλου εργασιών του Υπομισθωτή από την εκμετάλλευση της Οργανωμένης Ακτής. Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώματος) για το δημοπρατούμενο ακίνητο ορίζεται το ποσό του 1.300.000 ευρώ ετησίως. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται, διαφέρει από την προηγούμενη κατά το ποσό τουλάχιστον των 10.000 ευρώ.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα