Απόρριψη απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε 2 ξενοδοχεία στη Ρόδο

18 Jun 2024, 07:23 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Απόρριψη απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε 2 ξενοδοχεία στη Ρόδο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν ενέκρινε από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου το αίτημα του Δήμου Ρόδου για παραχώρηση βάσει του προτιμησιακού δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις ξενοδοχειακές μονάδες Maritour A.E. - Aquagrand και Ξεν. Ελλ. Μitsis Company A.E.- Lindos Memories στην περιοχή Ψάρτο, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου Ρόδου.

Όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες έχουν προβεί σε αυθαίρετες επιχωματώσεις και διαμορφώσεις επί των αρχαίων λατομείων κατά παράβαση των χορηγηθεισών αδειών. Επίσης, σημειώνει ότι προαναφερόμενες ξενοδοχειακές μονάδες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα με δική τους δαπάνη τα φερτά υλικά, παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση, ώστε να αποκαλυφθούν τα αρχαία λατομεία στον αιγιαλό και στην παραλία, και να επανέλθει ο κόλπος της Ψάρτου στην προτέρα κατάσταση.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα