Θετική γνωμοδότηση για λιμενικά έργα μπροστά από το Divani Apollon Palace & Thalasso

24 May 2024, 07:46 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Θετική γνωμοδότηση για λιμενικά έργα μπροστά από το Divani Apollon Palace & Thalasso

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Δημοτική Επιτροπή Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης γνωμοδότησε θετικά ως προς τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του έργου αδειοδότησης υφιστάμενων λιμενικών έργων έμπροσθεν του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso στην εντός σχεδίου περιοχή Καβούρι ιδιοκτησίας της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.

Να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν περιλαμβάνει ουδεμία τροποποίηση, μετατροπή ή επέκταση έναντι των αρχικώς εγκεκριμένων χαρακτηριστικών των υφιστάμενων λιμενικών έργων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα