Ισπανικός τουρισμός | Πιο δημοφιλή τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία από αυτά των αλυσίδων - τα συν και τα πλην

14 Feb 2024, 10:19 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

TornosNews.gr

Ισπανικός τουρισμός | Πιο δημοφιλή τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία από αυτά των αλυσίδων - τα συν και τα πλην

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία είναι πιο δημοφιλή από τα ξενοδοχεία, που ανήκουν σε αλυσίδες, στην Ισπανία, σύμφωνα με έρευνα. Ο βασικός λόγος είναι ότι τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν πιο εξατομικευμένη περιποίηση και μια μοναδική εμπειρία που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του τόπου, σε αντίθεση με τις πιο τυποποιημένες προσφορές των ξενοδοχείων των αλυσίδων.

Το συμπέρασμα αυτό ανέδειξε έρευνα, που διενήργησε η συμμαχία ανεξάρτητων ξενοδοχείων στην Ισπανία. Ειδικότερα, η Keytel και η Brainstrust Consulting Services δημιούργησαν το «Παρατηρητήριο Ανεξάρτητης Φιλοξενίας στην Ισπανία» για να αποκτήσουν μια εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση των ανεξάρτητων ξενοδοχείων στην Ισπανία σε σύγκριση με τις ξενοδοχειακές αλυσίδες. Στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά των ανεξάρτητων ξενοδοχείων.

Η μελέτη ανέλυσε τις αξιολογήσεις πελατών στο Booking.com για ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, τόσο ανεξάρτητων όσο και αλυσίδων, που βρίσκονται σε αστικές και παραθεριστικές περιοχές της Ισπανίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες του κλάδου για την επικύρωση και την ενίσχυση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Πέραν της διαπίστωσης, που προαναφέρθηκε, η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι οι τιμές σε ανεξάρτητα ξενοδοχεία τείνουν να είναι χαμηλότερες από αυτές των αλυσίδων. Αν και αυτό μπορεί αρχικά να θεωρηθεί ως όφελος για τους πελάτες, για τα ίδια τα ξενοδοχεία μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα όσον αφορά τη διαχείριση των πωλήσεων. Η μελέτη διαπιστώνει ότι τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία υστερούν στη στρατηγική τιμολόγησης και στη διαχείριση εσόδων, σημειώνοντας:

  • Η στρατηγική τιμολόγησης του ξενοδοχείου πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την εμπειρία του καταναλωτή χωρίς να υποτιμάται η αξία της υπηρεσίας ή να χρεώνονται υπερβολικά υψηλές τιμές.
  • Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία στην Ισπανία συχνά αποτυγχάνουν να βελτιστοποιήσουν τις πολιτικές διαχείρισης εσόδων τους, κάτι που το επιτυγχάνουν καλύτερα οι ξενοδοχειακές αλυσίδες. Αυτό επιτρέπει στις αλυσίδες να ορίζουν τις τιμές τους σύμφωνα με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Οι αξιολογήσεις των πελατών, πάντως, είναι πολύ θετικές για τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία, με τους συγγραφείς της μελέτης να υπογραμμίζουν τη σημασία της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών και την προσοχή στη λεπτομέρεια ως βασικούς παράγοντες για μια θετική εμπειρία πελάτη. Ωστόσο, ορισμένοι επισκέπτες εκλαμβάνουν ορισμένες αδυναμίες ως έλλειψη επαγγελματισμού ή ακόμα και την απροσεξία ως αρνητικό σημείο.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα