Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία σε Πάρο και Μύκονο

24 Nov 2023, 07:06 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία σε Πάρο και Μύκονο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Άδειες έχουν δοθεί για δύο γεωτρήσεις με σκοπό την υδροδότηση δύο ξενοδοχείων στην Πάρο και στη Μύκονο.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου χορήγησε άδεια διάνοιξης υδρευτικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στην επιχείρηση  ΓΕΩ-ΠΑΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΕ, για την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη θέση Αγγελοχαιρέτιστη-Λίμνες της Νάουσας Πάρου, με σκοπό την υδροδότηση ξενοδοχείου, ήτοι άρδευση πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο, εφόσον στο επόμενο στάδιο εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού.

Σημειώνεται ότι το βάθος της γεώτρησης ορίζεται στα 40 μέτρα, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει σε 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου χορήγησε άδεια διάνοιξης υδρευτικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στην επιχείρηση  ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α.Ε. , για την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη θέση Κούνδουρος της Μυκόνου, με σκοπό την ύδρευση ξενοδοχείου, εφόσον στο επόμενο στάδιο εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού.

Σημειώνεται ότι το βάθος της γεώτρησης ορίζεται στα 75 μέτρα, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει σε 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα