Ξενοδοχεία: Κάθε ευρώ επενδύσεων στη βιωσιμότητα αποδίδει έως 145 € - Ποια πιστοποίηση λειτουργεί ανά κατηγορία ξενοδοχείου

23 Nov 2023, 15:37 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Ξενοδοχεία: Κάθε ευρώ επενδύσεων στη βιωσιμότητα αποδίδει έως 145 € - Ποια πιστοποίηση λειτουργεί ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Οι επενδύσεις σε πρακτικές και πιστοποιήσεις βιωσιμότητας αποδεικνύονται κερδοφόρες για τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάζει η εταιρεία που ειδικεύεται στη συλλογή δεδομένων και την παροχή συμβουλών στον τουριστικό τομέα, Mabrian Technologies.

Τα συμπεράσματα της μελέτης είναι ξεκάθαρα: τα ξενοδοχεία που καταβάλλουν προσπάθειες και επενδύουν στη βιωσιμότητα, αποκομίζουν ήδη οφέλη μέσω της αύξησης του εισοδήματος (+5% κατά μέσο όρο) και της βελτίωσης της ικανοποίησης από τους πελάτες τους (+15%).

Σε ανάλυση της απόδοσης 14.000 ξενοδοχείων στην Ισπανία σε σχέση με το επίπεδο πιστοποίησης βιωσιμότητας, με αξιοποίηση δεδομένων τους στις πλατφόρμες Booking.com και TripAdvisor για την περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2023, συγκρίθηκαν τα ξενοδοχειακά ακίνητα με πιστοποίηση βιωσιμότητας, η μέση εξέλιξη των τιμών τους και ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών τους, με ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν πρακτικές πιστοποίησης ή βιωσιμότητας σε αυτές τις πλατφόρμες.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη είναι:

-Μόνο το 32% των ξενοδοχείων στην Ισπανία διαθέτουν πιστοποίηση βιωσιμότητας. Και από αυτά, μόνο το 6% δημοσιεύει μια πιστοποίηση επικυρωμένη από εξωτερικό εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης. Τα υπόλοιπα προσφέρουν ένα επίπεδο πρακτικών βιωσιμότητας που έχουν επικυρωθεί από τις πλατφόρμες Booking.com και TripAdvisor, και χωρίζονται σε τρία επίπεδα: χάλκινο, ασημένιο και χρυσό.

-Η ανάλυση δείχνει διαφορετικούς βαθμούς διείσδυσης των πιστοποιήσεων βιωσιμότητας μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ξενοδοχείων. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων 3 αστέρων, το 77% των εγκαταστάσεων δεν έχει δημοσιευμένο πιστοποιητικό ή επίπεδο βιώσιμων πρακτικών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε εγκαταστάσεις 4 αστέρων είναι 47% και σε εγκαταστάσεις 5 αστέρων 32%.

-Κατά την ανάλυση της απόδοσης που προκύπτει από την κατοχή αυτών των πιστοποιήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες δημοσιευμένες τιμές και τον δείκτη ικανοποίησης πελατών, παρατηρείται ένα σαφές γενικευμένο μοτίβο: τα ξενοδοχεία χωρίς πιστοποιητικά ή επικυρωμένο επίπεδο βιωσιμότητας είναι αυτά που έχουν κατά μέσο όρο τη χειρότερη απόδοση. Αυτό μεταφράζεται  τόσο ως προς τις χαμηλότερες τιμές όσο και ως προς τη μικρότερη ικανοποίηση για τους πελάτες, σε όλες τις κατηγορίες. Όσες μονάδες διαθέτουν πιστοποιήσεις πωλούν δωμάτια, κατά μέσο όρο, σε τιμή προσαυξημένη κατά 5% και λαμβάνουν κατά 15% μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης από εκείνες που δεν διαθέτουν.

-Η ανάλυση της Mabrian εντοπίζει αξιοσημείωτες διαφορές στους συσχετισμούς βιωσιμότητας-απόδοσης για καθεμία από τις κατηγορίες ξενοδοχείων ξεχωριστά. Ενώ οι μονάδες 3 αστέρων εμφανίζουν την καλύτερη απόδοση τιμής/ικανοποίησης στο ενδιάμεσο ή «ασημένιο» επίπεδο βιωσιμότητας, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων εμφανίζουν το βέλτιστο επίπεδό τους στα μεσαία-υψηλά ή «χρυσά» επίπεδα πρακτικών βιωσιμότητας. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων 5 αστέρων, η πιο συμφέρουσα πρακτική είναι να υπάρχει επίσημη εξωτερική πιστοποίηση.

-Η ανάλυση αποκαλύπτει επίσης ότι, επί του παρόντος, το επίπεδο επικύρωσης βιωσιμότητας που δημιουργεί την καλύτερη απόδοση για τους ξενοδόχους κατά μέσο όρο είναι το ενδιάμεσο ή «ασημένιο» επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούν τα πολυτελή ξενοδοχεία που διαθέτουν υψηλού επιπέδου εξωτερικές πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, τα οποία επιτυγχάνουν πολύ σχετικές επιδόσεις με απόδοση έως και 145 ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύεται.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα