Διαγωνισμός για ξενοδοχειακές κλίνες στην Αλεξανδρούπολη

23 Mar 2023, 08:51 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για ξενοδοχειακές κλίνες στην Αλεξανδρούπολη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

To Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενέκρινε δαπάνη ύψους περίπου 650.000 ευρώ για τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία για τη στέγαση των φοιτητών του στην Αλεξανδρούπολη, δύο ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή από 1-9-2023 έως 30-6-2024 και από 1-9-2024 έως 30-6- 2025, με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 325.164 ευρώ για παράταση ενός έτους από 1-9-2025 έως 30-6-2026.

Παράλληλα, ενέκρινε την σχετική προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές. Ως κριτήριο κατακύρωσης αναφέρεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, εφόσον το ακίνητο κριθεί κατάλληλο με γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου.

Το μηνιαίο ανώτατο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 553  ανά δίκλινο δωμάτιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και του φόρου διαμονής. Θα συμπεριλαμβάνει το κόστος για το ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση και ψύξη, πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία. Ο αριθμός των προς μίσθωση χώρων ανέρχεται σε 60 δίκλινα δωμάτια. 

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα