Βραχυχρόνιες μισθώσεις | Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες στην ΕΕ- Χαιρετίζει η Airbnb

21 Sep 2023, 10:14 | AIRBNB

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις | Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες στην ΕΕ- Χαιρετίζει η Airbnb

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοθετεί τους νέους κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση, που έχει εξαγγείλει, με την προσδοκία ότι έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος στις καταχωρήσεις των ακινήτων στις πλατφόρμες.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη τους νέους κανόνες με 31 ψήφους υπέρ, καμία κατά και μία αποχή.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο εισόδου για να λαμβάνουν δεδομένα από τις πλατφόρμες σχετικά με τη δραστηριότητα των οικοδεσποτών (π.χ. συγκεκριμένη διεύθυνση, αντίστοιχος αριθμός εγγραφής, διεύθυνση URL της καταχώρισης), σε μηνιαία βάση.

Η Επιτροπή θα είναι επιφορτισμένη με την απλούστευση των διαδικασιών για διαδικτυακές πλατφόρμες για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και τη διαμόρφωση πολιτικών.

Οι ευρωβουλευτές περιέλαβαν επίσης τροπολογίες για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες και για να επιτραπεί στις δημόσιες αρχές, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τους οικοδεσπότες και τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τους νέους κανόνες. Τα κράτη μέλη θα έχουν 18 μήνες για να προσαρμόσουν τα συστήματα εγγραφής τους και να δημιουργήσουν την σχετική υποδομή.

Η εγκριθείσα διαπραγματευτική εντολή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από το σύνολο του Κοινοβουλίου στη σύνοδο ολομέλειας στις 2-5 Οκτωβρίου. Μετά από αυτό, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει τη θέση του

Με τους νέους κανόνες θα απαιτείται μια απλή, διαδικτυακή διαδικασία εγγραφής για τα σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ένα ευρωπαϊκό Μητρώο.

Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν επίσης τις υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους οικοδεσπότες είναι αξιόπιστες και πλήρεις και ότι ο αριθμός εγγραφής τους είναι σαφώς ορατός στον κατάλογο. Σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι πλατφόρμες θα πρέπει να διενεργούν τακτικούς τυχαίους ελέγχους στις καταχωρίσεις και να αφαιρούν όσες δεν τηρούν τις διατάξεις.

Η Airbnb χαιρετίζει την απόφαση

Από την πλευρά της, η Airbnb, με ανακοίνωσή της, χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την εισαγωγή ρυθμίσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη. Η Airbnb πρωτοστάτησε στην απαίτηση για μια ρυθμιστική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ που να είναι πιο σαφής, απλή και συνεπής σε ολόκληρη την περιοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πλατφόρμα τονίζει ότι έχει συνεργαστεί με μεμονωμένες αρχές για έξυπνους κανόνες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ολλανδία, και ότι οι δυσανάλογοι τοπικοί κανόνες αποκλείουν πολλούς Ευρωπαίους από τις ευκαιρίες που προσφέρει η φιλοξενία.

Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις – με κρατήσεις μέσα από πλατφόρμες όπως η Airbnb – αντιπροσωπεύουν το 25% των τουριστικών καταλυμάτων στην ΕΕ. Γι αυτό, οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει  να ενθαρρύνουν τις υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης με σεβασμό στις τοπικές κοινότητες. Δεν πρέπει, όμως, να υπάρχουν αποκλίνοντες τοπικοί κανόνες, που οδηγούν σε κατακερματισμό της αγοράς στην ΕΕ.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα