Τρεις λύσεις εταιρειών και μια μετατροπή

18 Jan 2024, 07:56 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Τρεις λύσεις εταιρειών και μια μετατροπή

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε 4 εγκριτικές αποφάσεις προχώρησαν Επιμελητήρια της χώρας, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν λύσεις εταιρειών και 1 μετατροπή.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας GRACE HOSPITALITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενέκρινε τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας ACROSS MED TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενέκρινε τη λύση της Ανώνυμης Εταιρείας CRETAN HERITAGE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Επίσης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενέκρινε τη μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία Sunnydays Partners Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Συμμετοχών, Εκμετάλλευσης Τουριστικών – Ταξιδιωτικών – Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Αξιοποίησης Ακινήτων, διακριτικό τίτλο SUNNYDAYS PARTNERS σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Sunnydays Partners Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκμετάλλευσης Τουριστικών – Ταξιδιωτικών – Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Αξιοποίησης Ακινήτων, και διακριτικό τίτλο SUNNYDAYS PARTNERS.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα