Έγκριση μερικής διάσπασης της «AFEA Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρία», με σύσταση νέας ΑΕ

28 Nov 2023, 07:09 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Έγκριση μερικής διάσπασης της «AFEA Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρία», με σύσταση νέας ΑΕ

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Εγκρίθηκε η μερική διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AFEA Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρία», με σύσταση νέας εταιρείας ΑΕ.

Αναλυτικά εγκρίθηκε:

-H μερική διάσπαση της AFEA σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 έως 75 και ειδικότερα των άρθρων 56 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2019, και ειδικότερα την εκκίνηση της διαδικασίας μερικής διάσπασης με τη σύσταση νέας εταιρείας  στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος δραστηριότητας της AFEA (υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων), που έχει ως αντικείμενο τη διεκδίκηση, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την πλήρη ή μερική υποστήριξη εθνικών και διεθνών συνεδρίων όλων των ειδών και μεγεθών, συνδιασκέψεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συνελεύσεων, συνδιασκέψεων, συναντήσεων όλων των ειδών και μεγεθών παγκοσμίως, και τις συνολικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή και εξυπηρέτηση των συνέδρων και των ομιλητών στα συνέδρια (διαμονή, μετακινήσεις, αεροπορικά εισιτήρια, σίτιση).

-Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AFEA CONGRESS Ανώνυμη Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Συνεδριακή Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «AFEA CONGRESS» καθώς και το καταστατικό της εταιρείας αυτής.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα