Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό

Α Decrease font Enlarge font
Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο. 

Tο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου Rutgers σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 296 διδακτικές ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμένης δίμηνης πρακτικής άσκησης επιλεγμένων καταρτιζόμενων με τις καλύτερες επιδόσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’εξάμηνο

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι τα εξής:

Εισαγωγή στις Εναλλακτικές και Βιώσιμες Τάσεις του Τουρισμού

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τους διάφορους τύπους του εναλλακτικού και ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμού και να συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, να διερευνηθούν οι εθνικές και οι διεθνείς περιπτωσιολογικές μελέτες, καθώς και να επισημανθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για τους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμού.

Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές ανάπτυξης και τη διαχείριση στρατηγικών εξυπηρέτησης επισκεπτών/πελατών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των προσδοκιών των τουριστών με δημιουργία πακέτων δραστηριοτήτων ανάλογα με τους προορισμούς.

Νομικό Πλαίσιο και Δεοντολογία στον Τομέα του Τουρισμού και των Ταξιδιών

Μέσα από αυτή την ενότητα οι μαθητές κατανοούν το τουριστικό και ταξιδιωτικό δίκαιο και μελετούν τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία.

Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Επισκέπτη

Στόχοι της εκπαιδευτικής ενότητας είναι: α) να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην έρευνα της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών/επισκεπτών και στην ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και β) να διασαφηνίσει τους τρόπους με τους οποίους η παρακίνηση και το κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον μπορούν να συνδυαστούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού εναλλακτικών εμπειριών τουρισμού ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.   

Ηγεσία και Επικοινωνία

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικής διοίκησης, όπως η διαχείριση ανθρώπινων συμπεριφορών (π.χ. δυναμική των ομάδων, επικοινωνία), η ηγεσία, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων για την καλύτερη παροχή εναλλακτικών /υπαίθριων τουριστικών εμπειριών.

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εναλλακτικού Τουρισμού

Το αντικείμενο του μαθήματος στοχεύει στο μάρκετινγκ εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σκοπός των διαλέξεων είναι η κατανόηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ εφαρμοσμένες στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η εμβάθυνση σε θέματα έρευνας και ανάλυσης της αγοράς του τουρισμού και η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης για την βελτίωση/ ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μέσα από εφαρμοσμένες τεχνικές και ερευνητικά εργαλεία θα καταστούν ικανοί να κατανοούν το μείγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά πλάνα προώθησης μίας επιχείρησης καθώς και να σχεδιάζουν το περιβάλλον μίας υπηρεσίας στον τουρισμό.

Β' εξάμηνο

Χρηματοοικονομικά, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες στο σχεδιασμό, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, κοστολόγηση υπηρεσιών με λογικά και βιώσιμα ποσοστά κέρδους και τη λήψη ενημερωμένων εμπορικών αποφάσεων στη βιομηχανία του εναλλακτικού τουρισμού.

Διαβίωση στη φύση (άγρια και μη): Εμπεριέχει πεζοπορία, ορειβασία, διαβίωση σε σκηνές, backpacking (και τις 4 εποχές)

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τα πρακτικά και θεωρητικά στοιχεία των βασικών δεξιοτήτων γύρω από τα ταξίδια και διαβίωση στηφύση, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για προσωπική ετοιμότητα και φροντίδα, αλλά και του σχεδιασμού του ταξιδιού από τους επαγγελματίες που θα εκτελέσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Με στόχο να έχουν μια καθαρή και πιο συγκεκριμένη αντίληψη των δεξιοτήτων του οδηγού/εκπαιδευτή, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν σύμφωνα με τις αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).

 Δραστηριότητες σε υγρό περιβάλλον/ αλμυρό ή γλυκό νερό: ποτάμια, καταρράκτες, λίμνες, θάλασσα (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο)

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους μαθητές την απαραίτητη γνώση των διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων στον υγρό χώρο με στόχο να σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και εκτελέσουν δραστηριότητες στο υδάτινο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιο καγιάκ, καγιάκ ποταμού και ορμητικών νερών, καταβάσεις ποταμών με φουσκωτή λέμβο (rafting), καταβάσεις φαραγγιών (canyoning), κτλ). Οι μαθητές θα αποκτήσουν βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με τον υδάτινο αθλητισμό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, να είναι ενημερωμένοι για τις βασικές αρχές των σπορ υγρού στοιχείου, καθώς και δεξιότητες προστασίας και ασφάλειας. Η βιωματική αυτή εμπειρία θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους οδηγούς/εκπαιδευτές με τους οποίους θα συνεργαστούν και να λαμβάνουν υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους στη φάση σχεδιασμού. Η μαθησιακή διαδικασία θα ανταποκρίνεται στις αρχές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας και Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΕΣΕΦ-ΣΟΕ)

Γαστρονομικός Τουρισμός

Η ενότητα αυτή θα εισάγει τους μαθητές στη σχέση μεταξύ φαγητού/ποτού, γαστρονομίας και τουρισμού και το ρόλο τους στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Αγροτουρισμός: Αρχές και Πρακτικές

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να επιτρέψει στους μαθητές να συνθέσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αγροτουριστικής εμπειρίας, συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλες προ και μετά την επίσκεψη βιωματικές διαδικασίες.

Τρόπος διδασκαλίας:

Τα 6 πρώτα μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικά, διάρκειας 24 διδακτικών ωρών το κάθε ένα. Η ενότητα «Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών» περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Τα τελευταία 4 μαθήματα είναι εφαρμοσμένα, με 16 ώρες θεωρία και 16 πρακτική, σε συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου. Οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται μέσω εργασιών και ατομικών ή ομαδικών πρότζεκτ.

Αριθμός ωφελουμένων

Θεσσαλονίκη: 50 άτομα ετησίως για 3 έτη

Βόλος: 25 άτομα ετησίως για 3 έτη

Ιωάννινα: 25 άτομα ετησίως για 3 έτη

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι νέοι (κάτω των 40 ετών), απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης μια ξένης γλώσσας και να ενδιαφέρονται είτε να εργαστούν είτε να επιχειρήσουν στο τομέα του εναλλακτικού τουρισμού.  

Αιτήσεις

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Σημείωση: Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να εκτυπώσετε και να υπογράψετε το αρχείο που αφορά στην ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θα βρείτε εδώ και στη συνέχεια να μας το αποστείλετε στο abello@afs.edu.gr. Παρακαλώ σημειώστε πως για να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραπάνω αρχείο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες

2310 492 848

abello@afs.edu.gr

 1. 12/12 20:11

  Η Goldair Ηandling εξυπηρέτησε 128.000 πτήσεις το 2018

 2. 12/12 16:50

  Ο κ.Καμίνης παρουσίασε τα 8 νέα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων

 3. 12/12 16:45

  Δείτε πώς η Aegean στηρίζει την επέκταση της τουριστικής περιόδου

 4. 12/12 15:13

  Μ. Κόνσολας: Η ΝΔ είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική μείωσης των φόρων στον τουρισμό

 5. 12/12 14:20

  ΕΕ: Ναι στην παράταση της σύμβασης του αεροδρομίου Αθηνών

 6. 12/12 14:13

  Ο ΕΟΤ στις εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια του t.o. Berge & Meer

 7. 12/12 14:05

  Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Συνεργασία με τους εστιάτορες για την "Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης" το 2019

 8. 12/12 13:42

  DER Touristik: Αναδιάρθρωση στην Κ. Ευρώπη - Οι σκέψεις για τα ξενοδοχεία

 9. 12/12 12:39

  Συγκρατημένη ανησυχία στον Thomas Cook- "Η στρατηγική μας είναι σωστή παρά τις απώλειες"

 10. 12/12 12:14

  FedHATTA: Πρότυπο πιστοποίησης στα θαλάσσια σπορ

 11. 12/12 12:14

  Καμπανάκι για τον ελληνικό τουρισμό το 2019 από τη Γερμανία: Πτώση κρατήσεων για Ελλάδα- στα ύψη Τουρκία και Αίγυπτος

 12. 12/12 11:53

  Τουρισμός | 7 ψηφιακές τάσεις στα ταξίδια το 2019 (video)

 13. 12/12 11:53

  Ο τουρισμός περιπέτειας ελκύει το 50% των ταξιδιωτών

 14. 12/12 11:42

  Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού του Μονάχου

 15. 12/12 11:38

  Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καμπανάκι της Wall Street

 16. 12/12 09:41

  Ο τουρισμός της Μακεδονίας-Θράκης στις δράσεις του υπ.Εσωτερικών

 17. 12/12 09:39

  "Πάμε Λαμία", το σλόγκαν της τουριστικής προβολής για το 2019

 18. 12/12 09:37

  Ξενώνας νέων και επέκταση κάμπινγκ στην Εύβοια

 19. 12/12 09:33

  Λεύκωμα από την Περιφέρεια Κρήτης- τουριστικοί οδηγοί από τους Δήμους Σικυωνίων και Χίου

 20. 12/12 09:17

  Δήμος Φαιστού: Διαγωνισμός για τη δημιουργία τουριστικών διαδρομών

 21. 11/12 19:23

  Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί

 22. 11/12 17:07

  H AirDNA έρχεται στην Αθήνα και αποκαλύπτει τον χάρτη της Airbnb στην Ελλάδα

 23. 11/12 16:25

  Γ. Βερνίκος: Aνάγκη Απεξάρτησης από τα Ορυκτά Καύσιμα

 24. 11/12 14:41

  Sun Express: Ρεκόρ θέσεων για Τουρκία το 2019

 25. 11/12 13:20

  Ε. Κουντουρά: Επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό

 26. 11/12 12:54

  +7,7% οι επισκέπτες στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο

 27. 11/12 12:30

  FedHATTA: Επιτέλους έγκαιρη ενημέρωση από το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

 28. 11/12 12:23

  Ανοίγει στις 29 Μαρτίου το ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace

 29. 11/12 12:03

  Έρευνα: Πόσα είναι τα επώνυμα ξενοδοχεία στην Ελλάδα- οι επιδόσεις των 5άστερων

 30. 11/12 11:57

  Booking.com | Ποιο ελληνικό πρότζεκτ στον αειφόρο τουρισμό απέσπασε χρηματοδότηση

 31. 11/12 11:47

  Θα γίνει η Ryanair κανονική αεροπορική εταιρεία;

 32. 11/12 11:18

  Η Mindhaus αναλαμβάνει το μάρκετινγκ του Amada Colossos Resort

 33. 11/12 11:13

  Στρατηγική συνεργασία της Autohellas Hertz με την Alphabet

 34. 11/12 11:04

  U.S. News: 2 ελληνικά νησιά στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο

 35. 11/12 10:54

  Air Canada: Αύξηση των συνδέσεων με Αθήνα από Μόντρεαλ και Τορόντο το 2019

 36. 11/12 09:42

  Η τουριστική υπεραξία από το καρναβάλι της Πάτρας

 37. 11/12 09:41

  Ο Δήμος Ρόδου απέρριψε την ενιαία μίσθωση της Νέας Αγοράς

 38. 11/12 09:39

  Δράσεις για τον τουρισμό σε δήμους

 39. 11/12 09:32

  Εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 2 ξενοδοχείων από την Atticabank Properties

 40. 11/12 09:28

  Τουριστική συνεργασία Ελλάδας- Λιβάνου

 41. 11/12 09:25

  Περιφέρεια Κρήτης: Προώθηση των αγροτικών προϊόντων και της κρητικής κουζινας

 42. 11/12 09:20

  «Επιβατηγός εταιρεία της χρονιάς» η SEAJETS

 43. 11/12 09:07

  Τι αλλαγές επέρχονται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια με το νέο νόμο

 44. 10/12 22:55

  ΟΚΕ: Πρότυπη συζήτηση για τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και την κοινωνία

 45. 10/12 16:10

  560.000 ευρώ για υδατοδρόμια σε Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά και Ιθάκη

 46. 10/12 15:52

  Δείτε πώς φτιάχνεται ένα αεροπλάνο σε 54 δευτερόλεπτα

 47. 10/12 14:42

  Ο τουρισμός παρατήρησης πουλιών στην Κρήτη

 48. 10/12 14:37

  Google Reviews: Νέα λειτουργία για άμεση απόκριση των ξενοδοχείων στα σχόλια

 49. 10/12 13:32

  Τα προβλήματα του Β. Αιγαίου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

 50. 10/12 13:15

  Ξανά ο διαγωνισμός για το Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου

 51. 10/12 12:50

  HAPCO: Θετικά μηνύματα για την προσέλκυση παγκοσμίων συνεδρίων στην Ελλάδα

 52. 10/12 12:47

  Το καζάνισμα της Σούμας, το παραδοσιακό ποτό της Χίου

 53. 10/12 12:41

  Η Κάρπαθος στην έκθεση Grecka Panorama 2018

 54. 10/12 12:15

  Μέλος των Fine Hotel & Resorts της American Express το ξενοδοχείο Caramel

 55. 10/12 12:12

  O συνεδριακός τουρισμός της Θεσσαλονίκης στην “IBTM World 2018"

 56. 10/12 11:54

  ASTA: Πώς ταξιδεύουν οι Αμερικανοί τουρίστες

 57. 10/12 11:27

  Δείτε το νέο νόμο για τον θεματικό τουρισμό

 58. 10/12 10:02

  Κίτρινα Γιλέκα: Κύμα ακυρώσεων στα ξενοδοχεία στο Παρίσι

 59. 10/12 09:35

  Πώς θα προβληθεί ο τουρισμός της Θεσσαλίας το 2019

 60. 10/12 09:33

  Επιχορηγήσεις για ξενοδοχεία σε Ικαρία και Χαλκιδική

 61. 10/12 09:30

  Στη Χίο η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

 62. 10/12 09:29

  Η ελληνική γαστρονομία προβάλλεται στην Σουηδία

 63. 10/12 09:26

  Spots Viral Video για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες

 64. 10/12 09:20

  Ευρωπαϊκός Κανονισμός φέρνει τα πάνω - κάτω στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία

 65. 09/12 18:50

  Έ.Κουντουρά: Πώς προωθείται ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα- εγκαίνια της Athens International Tourism Expo

 66. 09/12 16:02

  International Tourism Expo 2018: Ο υπερ- τουρισμός και άλλες 6 τάσεις διαμορφώνουν το μέλλον

 67. 09/12 11:26

  Δήμος Παγγαίου: Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων τουριστικών προορισμών

 68. 09/12 11:25

  Ψηφιακή προβολή των γεω-μνημείων της Λήμνου

 69. 09/12 11:21

  Δράσεις πολιτισμού στο Αγρίνιο

 70. 09/12 10:59

  Εορταστικό πάρτι στο ανακαινισμένο Ballroom του Crowne Plaza Athens City Centre

 71. 08/12 12:36

  International Tourism Expo 2018: Οι Περιφέρειες προωθούν τη συνεργασία

 72. 08/12 11:10

  Η Κως ως τουριστικός προσβάσιμος θαλάσσιος προορισμός

 73. 08/12 11:08

  Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμού στην Κατερίνη

 74. 08/12 11:03

  Νέος πολυχώρος στην Ελεύθερνα

 75. 07/12 16:39

  Ημερίδα για το Digital Marketing στη Θεσσαλονίκη

 76. 07/12 16:25

  O τουρισμός αύξησε τον κύκλο εργασιών στα καταλύματα και την εστίαση το γ' 3μηνο

 77. 07/12 16:01

  Η Τήνος στοχεύει σε διεθνείς και Έλληνες ταξιδιώτες

 78. 07/12 15:40

  Γ. Τζιάλλας: Eπενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό

 79. 07/12 15:06

  Προωθείται η εγγραφή του Μινωικού Πολιτισμού στην UNESCO

 80. 07/12 14:31

  Μ. Κόνσολας: Υπερφορολόγηση του τουρισμού την τελευταία τετραετία

 81. 07/12 14:07

  Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα

 82. 07/12 13:39

  Σε διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Καζίνο

 83. 07/12 13:29

  Η FedHATTA στηρίζει τον οινικό τουρισμό της Νάουσας

 84. 07/12 13:15

  Περισσότερο σεξ στις διακοπές θέλουν οι Αμερικανοί τουρίστες

 85. 07/12 12:51

  Virtuoso: Οι 9 εμπειρίες πολυτελών διακοπών που δεν πρέπει να χάσει κανείς το 2019

 86. 07/12 12:01

  +12,3% η επιβατική κίνηση στην Αθήνα το Νοέμβριο

 87. 07/12 11:41

  Fraport Greece: Διψήφια αύξηση των επιβατών το Νοέμβριο

 88. 07/12 11:41

  Επενδύσεις: Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης

 89. 07/12 11:38

  Σε διαβούλευση το σ/ν για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

 90. 07/12 11:22

  Ryanair: Νέο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Κρακοβία το 2019

 91. 07/12 11:15

  Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το θεματικό τουρισμό - Τι περιλαμβάνει

 92. 07/12 10:38

  1,5 εκατ. Πολωνοί τουρίστες στην Ελλάδα το 2019

 93. 07/12 10:24

  Διεθνής διάκριση για το ξενοδοχείο Liostasi Hotel & Suites

 94. 07/12 10:16

  Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβολή παραγωγών σε 30 ξενοδοχεία

 95. 07/12 10:14

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πολιτιστική διαδρομή "Δρόμοι Υγείας"

 96. 07/12 10:12

  Δήμος Πόρου: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 97. 07/12 10:09

  ΕΟΤ: Πρόγραμμα διαφήμισης στην Κίνα

 98. 07/12 10:05

  Δυο νέα 5άστερα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

 99. 06/12 16:17

  Ο Δήμος Χερσονήσου στην Grecak Panorama και Greek Food Show

 100. 06/12 14:38

  Στην Κέρκυρα το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα