Η ανάκαμψη του τουρισμού εκτοξεύει τον κλάδο μόδας στην Ισπανία

Η ανάκαμψη του τουρισμού εκτοξεύει τον κλάδο μόδας στην ΙσπανίαΦωτό από την Bershka, εταιρεία ρούχων και μέρος του ισπανικού ομίλου Inditex

Σημαντική για την περαιτέρω ανάκαμψη του κλάδου μόδας το 2024 στην Ισπανία εκτιμάται πως είναι η συμβολή του τουρισμού καθώς, συνεχίζοντας την αντίστοιχη τάση του 2023, καταγράφονται ικανοποιητικά αποτελέσματα εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, απολύτως συγκρίσιμα με τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Η εν λόγω τάση ανάκαμψης της τουριστικής αγοράς συνιστά εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο και για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που στέλνουν τα προϊόντα τους στην Ισπανία, δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτών φαίνεται να αφορά ελαφρύ ρουχισμό και αξεσουάρ θερινών διακοπών και χρήσεων παραλίας.

Ο τομέας του ενδύματος και των αξεσουάρ ένδυσης έχει βαρύνουσα σημασία για την ισπανική οικονομία, αλλά και τον κοινωνικό ιστό της χώρας, δεδομένου ότι οι Ισπανοί καταναλωτές αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα είδη ένδυσης και υπόδησης και ντύνονται τόσο με εγχώριες, όσο και με εισαγόμενες επωνυμίες.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες σε διεθνές επίπεδο πολυεθνικές του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας είναι ισπανικές, με κυριότερη την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως, την Inditex, στην οποία ανήκει ένα σύνολο επιχειρήσεων/επωνυμιών, όπως η παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα Zara. Την τριάδα των σημαντικών εταιρειών συμπληρώνουν οι Mango και Tendam, ενώ ακολουθούν και άλλοι σημαντικοί σε παγκόσμιο επίπεδο Όμιλοι, όπως η Desigual. Πέραν των πολυεθνικών, στη χώρα δραστηριοποιείται ένα σύνολο μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεων, υψηλής ωστόσο σημασίας για την εγχώρια οικονομία και απασχόληση.

Ο τομέας της μόδας έχει ιδιομορφίες όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς οι τελευταίες εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων, καθιστώντας τον κλάδο ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο σε ό,τι αφορά την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την πώληση των προϊόντων. Οι μεγάλες ισπανικές εταιρείες έχουν ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και κάνουν χρήση τεχνολογικών μέσων προκειμένου να αυξάνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, ενώ προσπαθούν συνεχώς να ενισχύσουν το επίπεδο βιωσιμότητας δικής τους και των προϊόντων τους.

Τούτο συμβαίνει δεδομένου ότι τόσο στην Ισπανία όσο και παγκοσμίως κυριαρχεί η τάση των λεγομένων «ηθικών» αγορών περιβαλλοντικά φιλικών αγαθών, τα οποία έχουν παραχθεί με φιλικές επίσης προς το εργατικό δυναμικό μεθόδους. Η εν λόγω τάση είναι ιδιαίτερα έντονη και μάλιστα κυριαρχεί στους νεότερους, οι οποίοι αποδίδουν μεγάλη σημασία σε χαρακτηριστικά τα οποία παλαιότερα είχαν δευτερεύουσα σημασία, ένα εκ των οποίων είναι η οικολογική ταυτότητα της εταιρείας σε όλο το φάσμα παραγωγής και πώλησης.

Η πανδημία, όπως και σε άλλους κλάδους, υπήρξε υπεύθυνη για σημαντικές αλλαγές, τόσο σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά πρότυπα και το εισόδημα, όσο και τις προτεραιότητες των καταναλωτών, αλλά και τους τρόπους πραγματοποίησης αγορών, συμβάλλοντας στην ταχεία και μαζική αλλαγή των δεδομένων της αγοράς. Εξαιτίας της ύφεσης της οποίας διήλθε ο κλάδος παγκοσμίως, της ενίσχυσης της τάσης διεθνοποίησης των οικονομιών και των αγορών των τελευταίων ετών, καθώς και άλλων αιτίων, οι επιχειρήσεις του κλάδου μόδας αναγκάστηκαν να εξελιχθούν, προκειμένου να τύχουν των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Στις εν λόγω ανταγωνιστικές συνθήκες φαίνεται να κερδίζουν έδαφος οι καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγή και διανομή των προϊόντων τους, προκειμένου να φθάσουν ταχύτερα και φθηνότερα στον τελικό αγοραστή, αυξάνοντας την πίεση σε μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ακολουθήσουν στους ίδιους ρυθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του τέλους του 2022, σε ολόκληρη την Ισπανία λειτουργούσαν 575 εμπορικά κέντρα συνολικής εμπορικής επιφάνειας 16,6 εκατ. τετρ. μέτρων, στα οποία στεγάζονταν λίγο πάνω από 33.500 καταστήματα το 85% των οποίων είναι μικρά καταστήματα, μικρότερα των 300 τετρ. μέτρων, ενώ το σύνολο των θέσεων εργασίας στα εν λόγω εμπορικά κέντρα ανέρχεται σε 860.000 απασχολούμενους και το επίπεδο πωλήσεων (το 2022) ανήλθε σε 47,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής Ένωσης Εμπορικών Κέντρων και Πάρκων (AECC), το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε νέες κατασκευές και αγοραπωλησίες εμπορικών αλυσίδων και καταστημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικά κέντρα της Ισπανίας κατά το 2022 ανήλθε σε 1,81 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε ανακατασκευές και ανακαινίσεις εμπορικών κέντρων υπερέβησαν τα 70 εκατ. ευρώ, καθώς διαρκώς πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία εμπορίου, οι εξαγωγές της ισπανικής βιομηχανίας μόδας κατά τα έτη 2021 και 2022 παρουσίασαν αυξητική τάση, ξεπερνώντας ακόμη και τα προ-πανδημίας επίπεδα. Το 2021 οι ισπανικές εξαγωγές πλησίασαν τα επίπεδα του 2018 και του 2019, ανερχόμενες σε 15,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα 13,27 δισ. ευρώ που κατέγραψε η χώρα το 2020 στον τομέα των εξαγωγών. Κατά το 2022, τα έσοδα από τις εξαγωγές του ισπανικού κλάδου κατέγραψαν αύξηση κατά 19,7% σε σύγκριση με τα ήδη ευνοϊκά μεγέθη του 2021 και ανήλθαν σε 19,06 δισ. ευρώ.

Οι ισπανικές εξαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων το δεκάμηνο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 14,64 δισ. ευρώ (μείωση 7,1% έναντι του δεκαμήνου 2022).

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εξαγόμενων ισπανικών προϊόντων μόδας για το δεκάμηνο 2023 ήταν τα ενδύματα, τόσο πλεκτά όσο και μη πλεκτά, αφού οι εν λόγω δύο κατηγορίες αποτελούν το 32,58% και το 42,55% αντίστοιχα του συνόλου των εξαγωγών για τον υπό εξέταση κλάδο.

Το ισοζύγιο της Ισπανίας με τη χώρα μας όσον αφορά τα προϊόντα ένδυσης, συμπληρωμάτων ένδυσης και υποδημάτων είναι ιδιαίτερα αρνητικό, αφού η χώρα μας αποτελεί σημαντικότατο αποδέκτη προϊόντων της ισπανικής βιομηχανίας μόδας, με αποτέλεσμα οι ελληνικές εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων από την Ισπανία να είναι πολλαπλάσιες των εξαγωγών. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών των εν λόγω ειδών προς Ισπανία είναι αμελητέα. Σημαντική ασφαλώς συμβολή στο μέγεθος των ισπανικών εξαγωγών προς Ελλάδα έχουν τα προϊόντα μόδας των μεγάλων πολυεθνικών της Ισπανίας στη χώρα μας.

Αναλύοντας τα είδη μόδας που εισάγονται στην Ελλάδα από την Ισπανία, παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτών αφορά σε ενδύματα πλεκτά και μη, τα οποία αποτελούν το 84,49% του συνόλου των εισαγωγών για το δεκάμηνο 2023 (36,34 % και 48,15 % αντίστοιχα). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ελληνικές εισαγωγές προϊόντων μόδας από Ισπανία μειώθηκαν αισθητά κατά 33,1% το 2020 και κατά 18,2% το 2021 (έναντι των επιπέδων του 2019), ενώ το 2022 σημειώθηκε εκτίναξη των ισπανικών εξαγωγών προς Ελλάδα, ανερχόμενες στο συνολικό ποσό των 434,897 εκατ. ευρώ, με αύξηση ύψους 37,4% σε σύγκριση με το 2021. Το δεκάμηνο 2023 οι ελληνικές εισαγωγές προϊόντων μόδας από Ισπανία ανήλθαν στο επίπεδο των 396,203 εκατ. ευρώ (αύξηση 8,8 % έναντι του δεκαμήνου 2022).

Με βάση τα ισπανικά στατιστικά στοιχεία οι ελληνικές εξαγωγές ειδών μόδας στη χώρα της Ιβηρικής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τα ποσά που εξάγονται είναι αξιοσημείωτα και κατά τα τελευταία έτη, παρά την κρίση της πανδημίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 2020, όταν οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνον δεν μειώθηκαν αλλά αντίθετα αυξήθηκαν κατά 48,2% έναντι του 2019, σύμφωνα με τα επίσημα ισπανικά στοιχεία, ανερχόμενες σε 7,79 εκατ. ευρώ έναντι 5,26 εκατ. ευρώ το 2019.

Παρά την κρίση που φάνηκε να συνεχίζει να διανύει ο τομέας στην Ισπανία, το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν νέο μικρό άλμα στα 7,88 εκατ. ευρώ (+1,1% σε ετήσια βάση), ενώ το 2022 κυριολεκτικά εκτινάχθηκαν στα 19,82 εκατ. ευρώ (+151,4% έναντι του 2021) και το δεκάμηνο 2023 ανήλθαν στο πρωτόγνωρο επίπεδο των 29,25 εκατ. ευρώ (αύξηση 89,1% έναντι του δεκαμήνου 2022).

Οι βασικές κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία είναι τα πλεκτά ενδύματα (13,75 εκατ. ευρώ και 47% του συνόλου του δεκαμήνου 2023), τα υποδήματα (9,01 εκατ. ευρώ και 30,8 % του συνόλου) και τα μη πλεκτά ενδύματα (3,43 εκατ. ευρώ και 11,7 % του συνόλου, πάντοτε το δεκάμηνο 2023).

 • Οι πληροφορίες προέρχονται από έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μαδρίτη για τον ισπανικό κλάδο ενδύματος και συμπληρωμάτων ένδυσης.
Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 29/02 14:34

  Ξενοδοχεία Αθήνας | Θετικές επιδόσεις τον Ιανουάριο- αισιοδοξία για το 2024

 2. 29/02 13:47

  Σε εκκαθάριση τελικά ο σπεσιαλίστας τουρ οπερέιτορ για Ελλάδα Attika Reisen

 3. 29/02 13:26

  Νέο ρεκόρ συμμετοχών στον ένατο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου - Συμμετοχή από 52 χώρες

 4. 29/02 13:08

  Εθνική Τράπεζα | Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να διεκδικήσει νέα ρεκόρ το 2024

 5. 29/02 12:37

  Υπ. Τουρισμού: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

 6. 29/02 12:34

  Τεχνητή νοημοσύνη | Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

 7. 29/02 12:08

  Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση ITB Berlin 2024

 8. 29/02 11:34

  Air Serbia: Περισσότερες πτήσεις προς Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι

 9. 29/02 11:27

  Transavia: Νέα σύνδεση με Κω το καλοκαίρι του 2024

 10. 29/02 11:27

  Η Ryanair ανέστειλε τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ λόγω υψηλού κόστους του αεροδρομίου

 11. 29/02 11:07

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Κατάρ

 12. 29/02 10:27

  TUI Global Hotel Awards | 19 ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα στον κόσμο

 13. 29/02 10:19

  Wyndham Hotels & Resorts: Επιστρέφει ο Μήνας Μέλους του προγράμματος επιβράβευσης

 14. 29/02 07:34

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στη Μήλο | Νέες πισίνες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο

 15. 29/02 07:33

  Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 16. 29/02 07:26

  Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

 17. 29/02 06:31

  Ψηφιακός Οδηγός της Ιστορίας και της Κληρονομιάς της Καλαμαριάς

 18. 29/02 06:18

  Ντουμπάι: Τα ρεκόρ του τουρισμού και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

 19. 28/02 15:20

  FTI: 10% επάνω τα έσοδα πέρυσι, πολλά υποσχόμενο το 2024, περίπλοκη η αποτίμηση....

 20. 28/02 15:01

  Η Χαλκιδική είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Σέρβους

 21. 28/02 14:27

  Η Hilton προσφέρει πολυτελές Glamping σε εθνικά πάρκα - Συνεργασία με την AutoCamp

 22. 28/02 13:23

  Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα σε εκδήλωση του τουρ οπερείτορ Dertour στη Βιέννη

 23. 28/02 12:42

  Swan Hellenic: Νέα δρομολόγια με αναχώρηση και στάση στον Πειραιά

 24. 28/02 12:23

  Ένας νέος αερομεταφορέας κοντινών αποστάσεων έρχεται τον Ιούλιο στην Ευρώπη

 25. 28/02 12:22

  Το 41% ​​των Σκωτσέζων σχεδιάζει διακοπές στην Ευρώπη φέτος

 26. 28/02 12:12

  Hard Rock Hotel Athens: Κόνσεπτ εστιατορίου με υπογραφή της Major Food Group

 27. 28/02 11:44

  Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air σήμερα Τετάρτη

 28. 28/02 11:37

  ΕΕ | Η εξοικονόμηση φυσικού αερίου συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 29. 28/02 11:11

  Η Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί πια να κρατήσει τον κόσμο της

 30. 28/02 10:51

  Παραιτήθηκε η Ελληνίδα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Jumeirah

 31. 28/02 10:22

  ΠΟΤΑΠ | Από τις «Ανθισμένες Διαδρομές» του ΕΟΤ στις «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας»

 32. 28/02 10:15

  O νέος CEO της Wyndham Hotels για την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 33. 28/02 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κω και Κεφαλονιά

 34. 28/02 07:18

  Δήμος Φούρνων Κορσεών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 35. 28/02 07:16

  Κροατία: 108 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2023

 36. 28/02 06:07

  Συνέδριο με θέμα Crete: Top Destination in Europe

 37. 27/02 22:11

  Το Γούρι για το 2025 στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από το καλοκαίρι

 38. 27/02 18:06

  Ο Τουρισμός είναι ευλογία για την Ελλάδα

 39. 27/02 18:02

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Θα κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 40. 27/02 16:15

  Τουρισμός: 9 στους 10 Γερμανούς επιλέγουν διακοπές βάσει της τιμής

 41. 27/02 15:27

  Το ιστορικό ξενοδοχείο Titania Hotel στην Αθήνα αγόρασε ο όμιλος H Hotels Collection | Hatzilazarou Group

 42. 27/02 15:06

  ΕΕ | Σκληρές ποινές στις εταιρείες για περιβαλλοντικά εγκλήματα, όπως η ρύπανση από τα πλοία

 43. 27/02 14:44

  Αεροπορική συμφωνία Ελλάδας-Μογγολίας

 44. 27/02 14:17

  Ξεκινάει η διαδικασία για την αξιοποίηση του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου

 45. 27/02 13:51

  HolidayCheck | 3% φθηνότερα από πέρυσι τα πακέτα οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα – Ποιοι προορισμοί διαφοροποιούνται

 46. 27/02 12:50

  Nέα συμφωνία της Ryanair με την On the Beach

 47. 27/02 12:34

  Πρότυπο κανονισμού λειτουργίας αποκτούν τα κρατικά μουσεία

 48. 27/02 12:29

  HolidayCheck Award 2024 στο ξενοδοχείο Paralos Irini Mare

 49. 27/02 12:25

  Προβολή του Βόλου και του Πηλίου στο Μόναχο

 50. 27/02 11:49

  Επιμελητήριο Ηρακλείου | Γαλλικά για ξενοδοχοϋπάλληλους αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως

 51. 27/02 11:17

  Παγκόσμιος τουρισμός | IPK International: +33% τα εξερχόμενα ταξίδια το 2023- κυριαρχούν ήλιος / παραλία και citybreaks

 52. 27/02 10:34

  Ο αρχαιολογικός τουρισμός στις προτεραιότητες του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης

 53. 27/02 10:31

  Ιδρύθηκε η AFEA CONGRESS

 54. 27/02 10:24

  ΕΠΟΤ | "Digital Marketing Workshop" για ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

 55. 27/02 06:42

  Αειφορία: τσεκ! Βιωσιμότητα: τσεκ! Στατιστικά στοιχεία: τσουκ!

 56. 27/02 06:33

  "Ναι" υπό προϋποθέσεις στην καθημερινή προσέγγιση επιβατικών πλοίων στο Πίσω Λιβάδι της Πάρου

 57. 27/02 06:30

  Δήμος Κομοτηνής: Τι θα γίνει με τις μισθώσεις των bungalows στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου»

 58. 27/02 06:27

  Οι τιμές στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για το 2024

 59. 27/02 06:25

  Δήμος Λαυρεωτικής: Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 60. 26/02 22:56

  Θεσσαλονίκη | Αντιδράσεις για τη μετατροπή του εμβληματικού Κυβερνείου στην Καλαμαριά σε ξενοδοχείο ή σε χώρο αναψυχής

 61. 26/02 18:28

  Έλεγχος στατικής επάρκειας για τη πεζογέφυρα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

 62. 26/02 17:14

  Τουρισμός| 60 ξενοδοχειακά projects στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία

 63. 26/02 16:47

  Δράσεις της ΠΟΞ για ηπειρωτική Ελλάδα και ξενοδοχεία έως 3*- Αυξημένο τέλος ανθεκτικότητας στα Airbnb

 64. 26/02 16:17

  FTI: "Καλή πρόοδος" στην αναζήτηση επενδυτών

 65. 26/02 15:30

  Aegean/ Olympic Air: Πιθανή ακύρωση πτήσεων την Τετάρτη λόγω απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

 66. 26/02 15:06

  Στην Αθήνα η ετήσια Σύνοδος Κορυφής του δικτύου Women Political Leaders

 67. 26/02 15:04

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: «Συνωστισμός» στην προσφορά πακέτων διακοπών από αεροπορικές εταιρίες

 68. 26/02 15:01

  Δήμος Αθηναίων | Απόκριες στην Αθήνα με 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία

 69. 26/02 14:07

  Χιλιάδες κόσμου στην τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού

 70. 26/02 13:19

  Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα 15 καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα για το 2024

 71. 26/02 12:48

  Μαγεύτηκαν από τη Ρόδο διάσημοι Νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες!

 72. 26/02 12:42

  Workshop για τη διαμόρφωση θεματικών εμπειριών στη Σύρο

 73. 26/02 12:27

  Πέμπτο Idea Platform του CapsuleT – Οι αιτήσεις άνοιξαν για έξυπνες ιδέες τεχνολογίας στον τουρισμό

 74. 26/02 11:56

  Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναζητά Γενικό Διευθυντή

 75. 26/02 11:51

  Άντζελα Γκερέκου | Το ελληνικό κόσμημα πρέπει να συμβαδίζει με τον τουρισμό

 76. 26/02 11:36

  Αύξηση 10% στους ναύλους της Ryanair λόγω λιγότερων αεροσκαφών

 77. 26/02 11:19

  Ισπανία: Πρόστιμο 530 εκατ. δολαρίων στη Booking.com για αθέμιτο ανταγωνισμό

 78. 26/02 11:19

  Με τουριστική εμπειρία ο νέος πρόεδρος του Υπερταμείου

 79. 26/02 11:07

  Τουρισμός | Ευρωμεσογειακός προορισμός ο Δήμος Ηρακλείου και όχι μια απλή πύλη εισόδου

 80. 26/02 10:55

  Air Canada: Περισσότερες συνδέσεις με Αθήνα από Μόντρεαλ και Τορόντο το 2024

 81. 26/02 07:30

  Η Αλόννησος στο πρόγραμμα Toural

 82. 26/02 07:28

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Μύτικα και Κω

 83. 26/02 07:19

  Δήμος Βόλβης: Αίτηση για το πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 84. 26/02 07:17

  Δύο εγκρίσεις για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 85. 25/02 11:15

  Ο Δήμος Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

 86. 24/02 17:23

  Γιώργος Πελεκανάκης | Ο FTI φέρνει χιλιάδες τουρίστες και στην Κρήτη- "Είμαστε σε αναμονή"

 87. 24/02 13:37

  Η Πιερία στα προγράμματα του Alltours | Σημαντική συμφωνία του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 88. 24/02 07:34

  Εκδήλωση Following Aristotle στα αρχαία Στάγειρα

 89. 24/02 07:32

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αυτοκινήτων Drift 2024 στο Ηράκλειο

 90. 24/02 07:27

  Η Κίνα μπορεί να συνεισφέρει το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης πολυτελών προϊόντων έως το 2030

 91. 23/02 21:42

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων

 92. 23/02 18:49

  Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων | Οι αντοχές του τουρισμού θα δοκιμαστούν και το 2024

 93. 23/02 14:50

  Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μαζί στο Γερμανικό κοινό στην Βαυαρία

 94. 23/02 14:46

  Galataport | Κωνσταντινούπολη: το «Καλύτερο Νέο Αναπτυξιακό Έργο» στα Βραβεία MAPIC 2023

 95. 23/02 14:36

  7% περισσότερες αεροπορικές θέσεις στο Ηράκλειο το 2024

 96. 23/02 14:01

  Έναρξη Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας- Ιαπωνίας

 97. 23/02 12:02

  Τι συμβαίνει με τον tour operator FTI; Ανησυχίες από τα γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία για μη καταβολή πληρωμών

 98. 23/02 11:53

  Κρουαζιέρα | Επίσκεψη στο Celebrity Infinity - Ο Πειραιάς λιμάνι βάσης από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο 2024

 99. 23/02 11:07

  Ξενοδοχεία | Επένδυση 30 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση και προσθήκες στο Club Med Gregolimano

 100. 23/02 10:54

  ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από το μεσημέρι του Σαββάτου