Η Μεσόγειος στο επίκεντρο του One Planet Summit στο Παρίσι

Α Decrease font Enlarge font
Η Μεσόγειος στο επίκεντρο του One Planet Summit στο Παρίσι

Ο Πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, φιλοξένησε τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου στο Μέγαρο των Ηλυσίων το τέταρτο «One Planet Summit» για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η Σύνοδος συγκέντρωσε αρχηγούς Κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και ηγέτες διεθνών οργανώσεων, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, φορέων του οικονομικού τομέα και ΜΚΟ, όλοι τους έτοιμοι να επιταχύνουν τις διεθνείς δράσεις προς όφελος της Φύσης και να αναλάβουν ισχυρές δεσμεύσεις κατά της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Συμμετείχαν μεταξύ άλλων 11 αρχηγοί Κρατών και κυβερνήσεων (Γερμανία, Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Γαλλία, Ιταλία, Μαυριτανία, Μονακό, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ηνωμένο Βασίλειο), ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, η Πρόεδρος της ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη σύνοδο αποφασίστηκαν πολλαπλές και συγκεκριμένες δράσεις, ειδικότερα όσον αφορά την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων: Περισσότερα από πενήντα Κράτη κινητοποιήθηκαν προς όφελος της Μεσογείου και των προστατευόμενων περιοχών της.

Η Συμμαχία για μια παραδειγματική Μεσόγειο θάλασσα το 2030 θα ξεκινήσει στο πλαίσιο του One Planet Summit από την Ισπανία, τη Γαλλία και το Πριγκιπάτο του Μονακό, με άξονα 4 δεσμεύσεις: (1) Ανάπτυξη ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών, (2) Τερματισμό της υπεραλίευσης, (3) Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και εγκατάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης, (4) Οικολογική μεταμόρφωση των θαλάσσιων μεταφορών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την κινητοποίηση των Κρατών, αλλά και των περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα για την προστασία της λεκάνης της Μεσογείου.

Ξεκίνησε, επίσης, μία ακόμη πρωτοβουλία: Η Συμμαχία υψηλής φιλοδοξίας για τη Φύση και τους Λαούς, υπό την κοινή προεδρία της Γαλλίας και της Κόστα Ρίκα, που στοχεύει στη διαμόρφωση των πολιτικών συνθηκών που θα επέτρεπαν τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων για την προστασία της φύσης στο μελλοντικό παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας, που πρόκειται να υιοθετηθεί από τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα το 2021. 50 κράτη δεσμεύτηκαν για την προστασία του 30% του πλανήτη (εδάφη και θάλασσες) έως το 2030.

Σχετικά με τις υπόλοιπες θεματικές, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Αγροοικολογία: Περισσότερα από 10 δις ευρώ για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Μεγάλου πράσινου τείχους στο Σαχέλ.

Ο μηχανισμός επιτάχυνσης του Μεγάλου πράσινου τείχους (GGW Accelerator) είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία για την εναρμόνιση και τη στήριξη των προσπαθειών του συνόλου των εταίρων για την ανάπτυξη της ζώνης Σαχέλ-Σουδάν, μέσω αγροοικολογικών βέλτιστων πρακτικών. Στοχεύει στο να προσφέρει νέα ώθηση σε αυτήν τη φιλόδοξη αφρικανική πρωτοβουλία, που υπάρχει από τη δεκαετία του 1980, για ένα πιο πράσινο Σαχέλ. Οι εταίροι της πρωτοβουλίας δεσμεύτηκαν στη συγκέντρωση 14,3 δις δολαρίων από διεθνείς χρηματοδοτήσεις στις 11 επηρεαζόμενες χώρες έως το 2025. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, υπό την αιγίδα του κινήματος International Agroecological Movement for Africa, αποφάσισαν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων αγροτικής και οικολογικής μετάβασης στις χώρες του Μεγάλου πράσινου τείχους.

Χρηματοδότηση: Εμπλοκή επιχειρήσεων, διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού και δημόσιων δωρητών για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η Συμμαχία για την επένδυση στο φυσικό κεφάλαιο, που ανακοινώθηκε από την αυτού εξοχότητα Πρίγκιπα της Ουαλίας στο πλαίσιο του One Planet Summit, θα συγκεντρώσει οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Οι ιδρυτές της Συμμαχίας, HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard Odier και Moriva, έθεσαν ως στόχο τα 10 δις δολάρια για τη Φύση τα δύο προσεχή έτη.

Η Ομάδα Δράσης για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τη Φύση (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure) είναι μια πρωτοβουλία ΣΔΙΤ στην οποία συμμετέχουν περίπου πενήντα χρηματοοικονομικά όργανα πρώτης γραμμής και στηρίζεται από τη βρετανική και γαλλική κυβέρνηση. Η ομάδα δράσης θα ετοιμάσει μια δέσμη μέτρων για τους κινδύνους, τον αντίκτυπο και τα οφέλη των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στη λειτουργία επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Συμμαχία για τη σύγκλιση των χρηματοδοτήσεων προς όφελος του κλίματος και της βιοποικιλότητας στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στις δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την προφύλαξη της βιόσφαιρας. Τα μέλη της εργάζονται ώστε να αυξήσουν τις δωρεές για το περιβάλλον, προσφέροντας παράλληλα και στη βιοποικιλότητα, με στόχο την προστασία του 30% έως το 2030.

Προστασία των δασών, των ειδών και της ανθρώπινης υγείας

Η πρωτοβουλία PREZODE (PREventing ZOonotic Diseases Emergence) προβλέπει την καινοτόμο διεθνή συνεργασία μεταξύ φορέων της έρευνας και υγειονομικών δικτύων για την πρόληψη νέων πανδημιών μεταδιδόμενων από ζώα. Η γαλλική αυτή πρωτοβουλία, με την υποστήριξη της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και σε συνεργασία με πληθώρα ευρωπαϊκών φορέων, απασχολεί ήδη 400 ερευνητές στο χώρο της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Το One Planet Summit αποτέλεσε τέλος την αφορμή για μια ανασκόπηση της επιτευχθείσας προόδου της Συμμαχίας για την προστασία των τροπικών δασών, η οποία δημιουργήθηκε από τη G7 το 2019. Η Γερμανία και το Κονγκό ανακοίνωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν και αυτές στη Συμμαχία.

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 19/01 01:54

  Ζητείται εμβόλιο κατά της αυτοκαταστροφής

 2. 18/01 20:13

  Δράση ΕΟΤ: Η Ελλάδα ιδανικός προορισμός για διακοπές και γαμήλιο τουρισμό σε Φινλανδία και Σουηδία

 3. 18/01 16:22

  Συνεργασία EOT και FedHATTA για την τουριστική προβολή της Ελλάδας

 4. 18/01 15:45

  Ε.Ξ. Μαγνησίας: Απελευθέρωση των μετακινήσεων μεταξύ νομών για να λειτουργήσουν τα Χιονοδρομικά Κέντρα

 5. 18/01 15:42

  Α.Γεωργιάδης: Εξετάζεται το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων και η μετακίνηση από νομό σε νομό

 6. 18/01 15:25

  Γερμανία: Σε χώρους κράτησης θα οδηγούνται οι παραβάτες της καραντίνας

 7. 18/01 14:53

  «Απελευθερώνονται» 63 κτίρια-κοσμήματα της Αθήνας

 8. 18/01 13:10

  Κανένα εμπόδιο στα ταξίδια για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί

 9. 18/01 12:48

  Έρευνα | Η αυξημένη χρήση social media κατά το lockdown αυξάνει την μοναξιά και φέρνει κατάθλιψη

 10. 18/01 12:41

  Έρευνα ΙΤΕΠ: Επειγόντως ενίσχυση της ρευστότητας των ξενοδοχείων - 78% κάτω ο τζίρος το 2020

 11. 18/01 12:28

  Το κράτος θα πληρώνει όσο χρειαστεί

 12. 18/01 11:59

  Ηνωμένο Βασίλειο: Κλειστοί οι ταξιδιωτικοί διάδρομοι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

 13. 18/01 11:30

  Castel Tornese ή αλλιώς Χλεμούτσι: Ένα από τα πιο επιβλητικά φρούρια της Ελλάδας

 14. 18/01 11:27

  Η εκκλησία που θεωρείται η παλιότερη της Αθήνας και η ιστορία της που μετρά… 1.000 χρόνια

 15. 18/01 10:49

  Αισιόδοξα νέα από την πορεία των εμβολιασμών στο Ισραήλ

 16. 18/01 10:24

  DW: Θετικά τα σημάδια για τον ελληνικό τουρισμό στη Γερμανία

 17. 18/01 09:57

  Αλβανία: Επένδυση 2 δισ. ευρώ από Εμιρατινό όμιλο στο Λιμένα Δυρραχίου

 18. 18/01 09:08

  Πράσινο φως για ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Μήλο - H απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων

 19. 18/01 08:55

  Έρευνα: Η Ελλάδα στη λίστα των επιθυμητών προορισμών για τους ξένους ταξιδιωτικούς συντάκτες το 2021

 20. 18/01 08:55

  Iσπανία: Σε εστίαση και μεταφορές οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας

 21. 18/01 08:52

  Μείωση 20% παγκοσμίως στην κατασκευή νέων ουρανοξυστών

 22. 17/01 18:46

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μιχάλη Οικονόμου

 23. 17/01 18:40

  ΥΠΑ | Μόνο ουσιώδεις μετακινήσεις στις πτήσεις εσωτερικού

 24. 17/01 18:37

  Στη Μαδρίτη ο κ.Θεοχάρης για σύνοδο του ΠΟΤ

 25. 17/01 09:10

  Νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Κεφαλονιά και Μονεμβασιά

 26. 17/01 09:05

  Τα νέα περιοριστικά μέτρα θα καθυστερήσουν την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας μέσα στο 2021

 27. 17/01 09:02

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Πάρο και Κάρπαθο

 28. 16/01 11:43

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για τα διαβατήρια εμβολιασμού και τα πιστοποιητικά ανοσίας

 29. 16/01 11:41

  Γαλλία: Υποχρεωτικό τεστ κορωνοϊού και καραντίνα για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ

 30. 16/01 11:38

  Πράσινο φως για νέα ξενοδοχεία σε Νάξο και Μύκονο

 31. 15/01 23:02

  Tornos News Webcast | Νέα σελίδα στον ελληνικό τουρισμό με τη θεσμοθέτηση των DMMO

 32. 15/01 21:34

  Rapid tests για τον Covid-19 στους εργαζόμενους στην ΥΠΑ

 33. 15/01 15:55

  Επεκτείνεται και για τον Φεβρουάριο η πλήρης αναστολή καταβολής ενοικίου - Σε ποιες επιχειρήσεις ισχύει

 34. 15/01 15:41

  Κάμπινγκ πολυτελείας κατασκευάζεται στα Ιωάννινα

 35. 15/01 14:28

  FedHATTA: Η υπόσχεση που δεν έμεινε στα λόγια

 36. 15/01 14:24

  Grant Shapps προς Βρετανούς: "Μην με συμβουλεύεστε για τα ταξίδια σας"

 37. 15/01 14:12

  Κορωνοϊός: Νέα απειλή η βραζιλιάνικη παραλλαγή;

 38. 15/01 12:50

  Στα καταλύματα και την εστίαση η μεγαλύτερη μείωση κύκλου εργασιών το γ' τρίμηνο του 2020

 39. 15/01 12:49

  Το WTTC χαιρετίζει την ευρύτερη αποδοχή των τεστ ως μεγάλο βήμα για την επιστροφή των διεθνών ταξιδιών

 40. 15/01 12:17

  Αμοργός: Διεθνής προβολή και μπουτίκ κρουαζιερόπλοια στο νησί

 41. 15/01 12:16

  Απαραίτητες οι διακοπές το 2021 για έναν στους δύο Γερμανούς - Με ποια κριτήρια θα κάνουν κρατήσεις

 42. 15/01 11:54

  Kατανομή των ποσών ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

 43. 15/01 11:36

  Η απόκοσμη Μονή Ασκητή μέσα στη σπηλιά και η άγνωστη ιστορία με τον μοναχό

 44. 15/01 11:35

  Ξεκινά σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών

 45. 15/01 11:34

  Η περιοχή της Αθήνας που κάποτε είχε ακόμη και ανεμόμυλους

 46. 15/01 11:32

  Anex Tour: Νέος κατάλογος για το καλοκαίρι του 2021 – Περιλαμβάνει και Ελληνικούς προορισμούς

 47. 15/01 11:20

  ΕΟΤ: Το Visit Greece App, κορυφαία Εφαρμογή της χρονιάς στα e-volution awards 2021

 48. 15/01 10:58

  Προβολή της Τήνου σε Βέλγιο και Ολλανδία

 49. 15/01 10:30

  Έρευνα: Επενδυτικό κύμα εν μέσω πανδημίας το 2020 | Άδειες για 278 νέα ξενοδοχεία - Η Μύκονος στο επίκεντρο με 50 ξενοδοχεία- Όλα τα ονόματα

 50. 15/01 10:27

  Δήμος Πειραιά: Πρωτοπορεί με τη δημιουργία Μηχανισμού Διαχείρισης Προορισμού

 51. 15/01 10:20

  Δήμος Βριλησσίων: E-Πλατφόρμα για την προβολή της επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας

 52. 15/01 10:17

  Γερμανία: Μεγάλες οι απώλειες στον κλάδο τουρισμού και ψυχαγωγίας

 53. 15/01 10:16

  Βέλγιο: Oι εκτιμήσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας στη διετία 2021-22

 54. 15/01 10:11

  Celestyal Cruises: Στις 24 Απριλίου ξεκινά η τουριστική περίοδος για το 2021

 55. 15/01 10:05

  Ένα υπέροχο και δύσκολο ταξίδι- Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. στα Μέλη και στους Φορείς

 56. 14/01 16:25

  FEG & Clio Muse: Διαδικτυακά σεμινάρια για ξεναγήσεις Σκοτεινού Τουρισμού

 57. 14/01 16:10

  WTTC: Κανόνες για την καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων στην πορεία προς την τουριστική ανάκαμψη

 58. 14/01 15:35

  Δ.Καραλής: Η ελληνικότητα της ξενοδοχίας απειλείται με αφανισμό

 59. 14/01 15:16

  Γρ. Τάσιος: «Το ελληνικό ξενοδοχείο δίνει μάχη επιβίωσης μέσα σε δύσκολες συνθήκες»

 60. 14/01 15:10

  Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: ψηφοφορία σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την πώληση NPL σε τρίτους

 61. 14/01 15:07

  Γερμανία: 28 δισ. ευρώ οι απώλειες των τ. γραφείων και t.o’s από την αρχή της πανδημίας – Κίνδυνος για πολλά «λουκέτα»

 62. 14/01 14:13

  Γερμανία: Αρνητικός ο τουρισμός στην πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού

 63. 14/01 13:51

  Travel Pass ετοιμάζει η ΙΑΤΑ για τα αεροπορικά ταξίδια

 64. 14/01 12:30

  ΠΟΞ: Μέτρα στήριξης σε περισσότερα ξενοδοχεία που επλήγησαν από τον “ΙΑΝΟ”

 65. 14/01 12:21

  Marriott: Αποσύρει τις δωρεές στους πολιτικούς που ψήφισαν κατά του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ

 66. 14/01 12:17

  EOT: Ηρώδειο από… πάγο στο φεστιβάλ «Πάγου και Χιονιού» της Κίνας

 67. 14/01 12:10

  Μόνο με αρνητικό τεστ κορωνοϊού η είσοδος των ταξιδιωτών στις ΗΠΑ

 68. 14/01 11:55

  Η ξεχωριστή εκκλησία που έχει σκαλιστεί κυριολεκτικά πάνω στο βράχο

 69. 14/01 11:54

  Δεν είναι πίνακας ζωγραφικής αλλά ίσως το πιο μαγευτικό κάστρο της Ελλάδας

 70. 14/01 11:30

  Και τα πληρώματα της Virgin Atlantic στο πρόγραμμα εμβολιασμών

 71. 14/01 10:56

  Καμπάνια τουριστικής προβολής Αστικών Κέντρων Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής - 2021

 72. 14/01 10:43

  ΙΝΣΕΤΕ: Οι τουριστικές επιδόσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας έως τo 2019

 73. 14/01 10:34

  Δεν θα είναι προϋπόθεση το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια στη χώρα μας

 74. 14/01 10:22

  Μελέτη PwC: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις

 75. 14/01 10:07

  Βρετανοί εκπαιδευτές σκι ερευνώνται για τη μεταφορά του μεταλλαγμένου κορωνοϊού στις Αυστριακές Άλπεις

 76. 14/01 10:04

  Κ.Νοτοπούλου: Χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι οικογένειές τους καλούνται να ζήσουν με μηδενικό εισόδημα

 77. 14/01 10:02

  Αποφάσεις για νέες τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Ρέθυμνο, Σαντορίνη και Φολέγανδρο

 78. 14/01 10:00

  Easyjet | Πιλότοι και αεροσυνοδοί σε ρόλο νοσοκόμου στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού

 79. 14/01 09:58

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Κω

 80. 14/01 09:56

  Βαυαρία: Άνοιγμα λιανικού εμπορίου με Click and Collect - Παραλαβή έξω από τα καταστήματα ή από θυρίδες

 81. 14/01 09:48

  Η αναθέρμανση της συζήτησης για υγειονομική βίζα

 82. 13/01 15:36

  HolidayCheck Special Award 2021 | Τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη γερμανόφωνη τουριστική αγορά

 83. 13/01 14:51

  Οι Jet2.com και Jet2holidays αναστέλλουν ολόκληρη τη χειμερινή σεζόν

 84. 13/01 14:07

  Πανδημία: "Δεν έχει νόημα να τα κλείσουμε όλα"

 85. 13/01 13:50

  Χιλιάδες Βρετανοί θα αποκτήσουν διαβατήρια υγείας στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου

 86. 13/01 12:47

  Αυτές ήταν οι καλύτερες και οι χειρότερες αεροπορικές εταιρίες στην επιστροφή χρημάτων κατά την πανδημία

 87. 13/01 12:46

  Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 88. 13/01 12:36

  WTTC: Με τεστ και όχι με την απαίτηση εμβολιασμού θα αποκατασταθούν τα διεθνή ταξίδια

 89. 13/01 12:29

  Εμβληματικής σημασίας η τουριστική επένδυση στον Σκορπιό

 90. 13/01 12:17

  Ένα υγειονομικό "διαβατήριο" λύνει τα χέρια όλων

 91. 13/01 12:13

  Σε επίπεδα προ 30ετίας η αεροπορική κίνηση το 2020 λόγω Covid-19 - Πτώση 69,3%

 92. 13/01 12:09

  Airbnb: Σχέδιο ασφαλείας για την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ!

 93. 13/01 11:47

  Melia Hotels: Το παλάτι του Μιλάνου γίνεται πολυτελές ξενοδοχείο

 94. 13/01 11:22

  Πάνω από 500 καταστήματα μέσα σε 10 ημέρες στην πλατφόρμα agora delivery για δωρεάν δημιουργία e-shop

 95. 13/01 11:14

  Η ελληνική εκκλησία με ένα από τα ψηλότερα μπαρόκ καμπαναριά στον κόσμο

 96. 13/01 11:12

  Πώς θα έμοιαζε να περπατάς στον κρατήρα ενός ελληνικού ηφαιστείου

 97. 13/01 11:06

  Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών: Μπορούν να αλλάξουν το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού; Δείτε τη συζήτηση στο Webcast της Παρασκευής

 98. 13/01 09:00

  Αγροδιατροφή και τουρισμός: Καινοτόμες δράσεις στη Δυτική Μακεδονία

 99. 13/01 08:30

  Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μεταξύ των Δήμων Πάρου, Αντιπάρου, Αμοργού

 100. 13/01 08:27

  Δήμος Κω: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις