Αναθεωρήθηκε το ταξιδιωτικό πρωτόκολλο της Κύπρου - Τι ισχύει από 26 Μαρτίου

Αναθεωρήθηκε το ταξιδιωτικό πρωτόκολλο της Κύπρου - Τι ισχύει από 26 ΜαρτίουΠηγή φωτό: Pixabay

Tο αναθεωρημένο πρωτόκολλο στα ταξίδια παρουσίασε η Κύπρος με έναρξη ισχύος από 26 Μαρτίου 2021. 

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο προορισμού έγκειται στο καθεστώς που αφορά τα πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες δόσεις εμβολιασμού.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται...

Είσοδος στη χώρα

Ερ. 1: Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα 

H Κύπρος έχει αλλάξει τον τρόπο κατηγοριοποίησης των χωρών και πλέον ακολουθεί το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης, εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Επομένως, μόνο οι χώρες που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους του ECDC, θα αξιολογούνται ξεχωριστά από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Πιο κάτω οι προϋποθέσεις εισόδου όταν κάποιος ταξιδεύει στην Κύπρο.

         i.            Όσοι ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην ΠΡΑΣΙΝΗ κατηγορία δεν χρειάζεται να επιδείξουν αρνητικό μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού όταν ταξιδεύουν στην Κύπρο. Χρειάζονται μόνο να έχουν  μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

        ii.            Όσοι ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κατηγορία θα πρέπει απαραίτητα να έχουν υποβληθεί σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης για Κύπρο, σε πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης και να αναρτήσουν αρνητικό πιστοποιητικό της εξέτασης στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεστ παιδιά κάτω των 12 ετών. Όλοι οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

Στα ακόλουθα πρόσωπα επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, πραγματοποιώντας μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού κατά την άφιξη τους στην Κύπρο, με δικά τους έξοδα:

1.                   Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα τέκνα τους). 

2.                   Nόμιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας 

3.                   Επιβάτες που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης.

4.                   Πρόσωπα προερχόμενα από χώρες, όπου οι αρμόδιες αρχές τους δεόντως βεβαιώνουν, σύμφωνα πάντοτε με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι δεν είναι σε θέση να παράσχουν μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού γι’ αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν. 

     iii.            Όσοι ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην ΚΟΚΚΙΝΗ κατηγορία, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν υποβληθεί σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης για Κύπρο και να αναρτήσουν αρνητικό πιστοποιητικό της εξέτασης στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass. Επίσης, με την άφιξη τους στην Κύπρο θα πρέπει με δικά τους έξοδα να υποβληθούν εκ νέου σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 30 ευρώ στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και στα 32 ευρώ στο Αεροδρόμιο Πάφου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα είναι διαθέσιμα εντός 3 ωρών και θα αποσταλούν στον ταξιδιώτη με SMS μετά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεστ παιδιά κάτω των 12 ετών.  Όλοι ανεξαιρέτως οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

Στα ακόλουθα πρόσωπα επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας υποβληθεί σε  εργαστηριακή εξέταση με δικά τους έξοδα, κατά την είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία:  

1.                   Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα τέκνα τους) 

2.                   Νόμιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας 

3.                   Επιβάτες που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης. 

Τα άτομα αυτά μπορούν να επιλέξουν να υποβληθούν σε μόνο μια εργαστηριακή εξέταση και συγκεκριμένα κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για τρείς (3) ημέρες. Την 4η ημέρα, πρέπει να υποβληθούν σε εκ νέου σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης  κορονοϊού και πάλι με δικά τους έξοδα. Το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy

     iv.            Πρόσωπα που ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στη ΓΚΡΙ κατηγορία χρειάζεται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού σε πιστοποιημένο εργαστήριο, εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης για Κύπρο, και να αναρτήσουν αρνητικό πιστοποιητικό της εξέτασης στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass. Επιπρόσθετα με την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατίας θα πρέπει είτε να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού/καραντίνας για δεκατέσσερις (14) ημέρες, είτε να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού/καραντίνας για δέκα (10) ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την 10η ημέρα, με δικά τους έξοδα, θα υποβληθούν εκ νέου σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού. Το αποτέλεσμα της εξέτασης πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  monada@mphs.moh.gov.cy. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεστ παιδιά κάτω των 12 ετών.  Όλοι οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις.

Τα ταξίδια από χώρες που περιλαμβάνονται στη ΓΚΡΙ κατηγορία  επιτρέπονται μόνο για:

·         Κύπριους πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα τέκνα) 

·         Πρόσωπα που μένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία 

·         Πολίτες ΕΕ, Πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας) και της Ελβετίας.  

·         Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης 

·         Πολίτες Τρίτων Χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ορίζεται βάσει του Διατάγματος περί Λοιμωδών Νοσημάτων (N.2/2021 8.1.21), όπως αυτό τροποποιήθηκε. Η αίτηση για την ειδική άδεια πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission ). 

Σημείωση: Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας), πολίτες της Ελβετίας και πολίτες τρίτων χωρών,  πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού πριν την αναχώρηση τους για Κύπρο, όπως ορίζεται πιο πάνω. Οι άλλες κατηγορίες επιβατών έχουν την επιλογή είτε να υποβληθούν στην εξέταση πριν την αναχώρησή τους ή είτε να υποβληθούν σε αυτήν κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με δικά τους έξοδα.

       v.            Ο πλήρης κατάλογος των κατηγοριοποιημένων χωρών είναι αναρτημένος στην πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy. Συστήνεται, όπως οι ταξιδιώτες επισκέπτονται την πλατφόρμα για να παραμένουν ενήμεροι για πιθανές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους.

Ερ. 2: Ποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα;

(α) Η  «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass», η οποία μπορεί να εξασφαλισθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.cyprusflightpass.gov.cy. Όλοι ανεξαρτήτως οι ταξιδιώτες για Κύπρο θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και δηλώσεις μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης. Σημειώνεται, ότι η χρήση της εν λόγω πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε επιθυμεί να ταξιδέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Χειρόγραφη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων και δηλώσεων γίνεται αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και δηλώσεις μπορούν να εξασφαλισθούν μέσω του συνδέσμου https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. 

(β) ) Η «Κάρτα Επιβίβασης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: (α) Προσωπικά στοιχεία του επιβάτη (β) δήλωση κατά πόσον τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι του για Κύπρο έχει ταξιδέψει από/προς ή έχει διαμείνει σε άλλη χώρα με λιγότερο ευνοϊκά επιδημιολογικά δεδομένα από την χώρα προέλευσης του (γ) βεβαίωση, ότι, εντός διαστήματος 14 ημερών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου για Κύπρο, δεν έχει εμφανίσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: πυρετό, βήχα, κόπωση, πονοκέφαλο, μυαλγίες ή σωματικούς πόνους, απώλεια γεύσης ή όσφρησης, δυσκολία στην αναπνοή, πονόλαιμο, συμφόρηση ή ρινική καταρροή ή ότι δεν έχει έρθει σε κοντινή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα   (δ) αποδοχή ότι ταξιδεύει στην Κύπρο με δική του ευθύνη και ότι σε περίπτωση τυχόν μόλυνσής του κατά την διάρκεια του ταξιδίου του η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη και (ε) ανάληψη ευθύνης ενημέρωσης των Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο, σε περίπτωση που εντός 14 ημερών από την αναχώρηση του από την Κύπρο εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, (στ) αίτηση από πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν από χώρες κατηγορίας Γκρι, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ειδική άδεια, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission.

(γ) Οι Αεροπορικές Εταιρείες δεν θα επιτρέπουν επιβίβαση στο αεροσκάφος σε οποιονδήποτε δεν έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την «Κάρτα Επιβίβασης» (η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Κάρτα Επιβίβασης βαραίνει τον επιβάτη και σε καμία περίπτωση την αεροπορική εταιρεία). Οποιοσδήποτε εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης θα υπόκειται σε εξώδικο πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Ερ. 3: Τι διαδικασίες ισχύουν για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί για COVID-19;

Έχει αποφασισθεί, ότι πιστοποιητικό εμβολιασμού, ως πρόσθετο μέσο διευκόλυνσης για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου, θα γίνεται αποδεκτό μόνο από άτομα που ταξιδεύουν από συγκεκριμένες χώρες. Οι ημερομηνίες εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε χώρα, επομένως συστήνεται, όπως οι ταξιδιώτες ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες που εκδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση. 

Οι ταξιδιώτες που μπορούν να πιστοποιήσουν, ότι έχουν εμβολιαστεί πλήρως με εγκεκριμένα εμβόλια, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής σε εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού πριν το ταξίδι τους για Κύπρο. Επιπλέον δεν θα υποχρεώνονται σε αυτό-περιορισμό κατά την άφιξη τους. Σημειώνεται, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν εμβολιαστεί, οποιασδήποτε εισερχόμενης πτήσης. Όσον αφορά τα ισχύοντα πρωτόκολλα στον προορισμό, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται από όλους ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολιασμένων ατόμων. 

Πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου για Κύπρο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναρτήσουν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Cyprus Flight Pass αντίγραφο του πιστοποιητικού εμβολιασμού (στα αγγλικά) και να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τον εμβολιασμό τους. Η επαλήθευση της γνησιότητας του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων στη χώρα αναχώρησης. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών πληροφοριών, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ταξιδιώτης και σε αυτήν την περίπτωση, θα υπόκειται σε κυρώσεις κατά την άφιξη στην Κύπρο.

Ερ. 4: Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη από την Κυπριακή Κυβέρνηση, για την κατηγοριοποίηση των χωρών;

Προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν συγκεκριμένες χώρες, μια ομάδα ειδικών μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη τα ίδια κριτήρια  με αυτά που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την δημιουργία των καταλόγων (ημερήσιος αριθμός διαγνωστικών τεστ ανά 100.000 πληθυσμό, αθροιστική 14ήμερη επίπτωση ανά 100.000 πληθυσμό, δείκτης θετικότητας, δείκτης τεστ).

Ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα

Ερ. 5: Ποια πρωτόκολλα αναμένονται στα αεροπλάνα;

(α) Πριν την επιβίβαση τους, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass.

(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών ενδέχεται να λάβει χώρα πριν την επιβίβαση.

(γ) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ερ. 6: Ποια άλλα πρωτόκολλα αναμένονται στα κυπριακά αεροδρόμια/τερματικά λιμανιών;

(α) Είσοδος και διέλευση εντός των αεροδρομίων/τερματικών λιμανιών επιτρέπεται μόνο στους ταξιδιώτες και στο προσωπικό.

(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών στα τερματικά

(γ) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους.

Πρωτόκολλα στον Προορισμό

Ερ. 7: Υπάρχουν γενικά πρωτόκολλα που θα εφαρμόζονται σε όλον τον προορισμό;

(α) Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής για εφαρμογή σε όλα τα καταλύματα φιλοξενίας, ενώ το προσωπικό τους θα εκπαιδευτεί εντατικά πριν το άνοιγμα του προορισμού. 

(β) Παντού θα εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους (2 τ.μ. σε εξωτερικούς χώρους και 3 τ.μ. σε εσωτερικούς)

(γ) Σε όλους τους κλειστούς χώρους θα πραγματοποιείται συχνός αερισμός, έτσι ώστε τα κλιματιστικά να ανατροφοδοτούνται συχνά με φρέσκο αέρα. 

(δ) Σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε εισόδους, χώρους υποδοχής, lounges, δημόσια αποχωρητήρια, ανελκυστήρες κτλ θα τοποθετηθούν αντιβακτηριδιακά υγρά και τζελ.

(ε) Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς (ταξί, λεωφορεία, καταδυτικά/σαφάρι τζιπ, ανελκυστήρες, εμπορικά κέντρα κοκ) και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους οι άνθρωποι είναι καθήμενοι, ενώ καταναλώνουν φαγητό και ποτό εξαιρούνται (εστιατόρια, καταστήματα καφέ, μπαρ, σνακ-μπαρ, μπαρ χώρων αναμονής ξενοδοχείων κτλ.). Επίσης, εξαιρούνται οι παραλίες, οι κολυμβητικές δεξαμενές και περιπτώσεις, όπου τα άτομα ασκούνται. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα www.visitcyprus.com για τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.

Ερ.8: Λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα, ταξί, καταδύσεις, τζιπ σαφάρι

(α) Συχνός αερισμός και απολύμανση των λεωφορείων

(β) Απολύμανση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κατά την επιστροφή τους

(συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών)

(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή για καταδυτικά/τζιπ σαφάρι  (χερούλια θυρών, καθίσματα κτλ.)

(δ) Η πληρότητα των τουριστικών λεωφορείων επιτρέπεται στο 50%

Ερ. 9: Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, θεματικά πάρκα, μίνι κρουαζιέρες, σημεία κατάδυσης, θαλάσσια σπορ

Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά κάθε χρήση (αντικείμενα, οθόνες αφής,

χερούλια, καθίσματα, εξοπλισμός κατάδυσης, εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ κτλ.)

Ερ.10: Δεξαμενές κολύμβησης, παραλίες και υδάτινα πάρκα (water parks);

(α) Απολύμανση ξαπλώστρων,  ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείας μετά από κάθε χρήση 

(β) Απόσταση 4μ. μεταξύ ομπρελών και 2 μ. μεταξύ ξαπλώστρων για άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα

(γ) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση

Ερ. 11: Καταλύματα φιλοξενίας

(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή χεριών από όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης. Για το προσωπικό καθαριότητας είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση γαντιών μιας χρήσης.

(β) Διασπορά φιλοξενουμένων στις περιπτώσεις ομαδικών check-in

(γ) Τα δωμάτια δεν θα δίνονται σε νέες αφίξεις, εάν δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος για τον κατάλληλο εξαερισμό, τον καθαρισμό και την απολύμανση τους

(δ) Απολύμανση κλειδιών/καρτών δωματίου μετά από κάθε αναχώρηση

(ε) Στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει μπουφές φαγητών και ποτών για αυτοεξυπηρέτηση, θα τοποθετηθούν γυάλινα προστατευτικά διαχωριστικά και σταθμοί απολύμανσης χεριών. Εναλλακτικά, το φαγητό/ποτό δυνατόν να σερβίρεται από το προσωπικό.

(στ)Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα καθορίζονται τα 2 τμ για εξωτερικούς χώρους και τα 3 τμ για εσωτερικούς χώρους.

Ερ. 12. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pub και νυχτερινά κέντρα

(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και κατάλληλη υγιεινή των χεριών από όλο το προσωπικό.

(β) Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι ορίζεται στα 8 άτομα. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα www.visitcyprus.com για τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.

(γ) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα καθορίζονται τα 2 τμ για εξωτερικούς χώρους και τα 3 τμ για εσωτερικούς χώρους.

(δ) Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά κάθε χρήση εκτός και αν είναι μιας χρήσης. Εναλλακτικά, τα μενού θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία εντός του χώρου ή θα διατίθενται ψηφιακά.

(ε) Ενθάρρυνση επισκεπτών για πληρωμή με τραπεζική κάρτα αντί με μετρητά.

(στ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά κάθε χρήση, πχ. καρέκλες, τραπέζια, μύλοι αλατιού/πιπεριού, μπουκάλια σαλτσών, μηχανήματα πληρωμής με κάρτα κτλ.)

(ζ) Στην είσοδο θα είναι αναρτημένη ένδειξη που θα αναγράφει τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή.

Διαγνωστική εξέταση και διαδικασίες καραντίνας στον προορισμό

Ερ. 13: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;

Όλοι οι ταξιδιώτες από μια πτήση, μετά από τυχαία επιλογή, θα υπόκεινται κατά την άφιξή τους σε διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση κορονοϊού, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παιδιά κάτω των 12 ετών. To κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση.

Ερ. 14. Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Πως διαχειριζόμαστε ένα τέτοιο ζήτημα; Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές τους; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και θεραπείας;

(α) Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεσμεύεται να φροντίσει όλους τους ταξιδιώτες πού διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο, όπως επίσης και τις κοντινές τους επαφές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα μεταφέρει τα άτομα αυτά σε ξεχωριστό κατάλυμα και θα αναλαμβάνει όλα τα κόστη διαμονής, διατροφής και περίθαλψης τους. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα κόστη μεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία. Η χρήση ξεχωριστών καταλυμάτων για τα άτομα που διαγιγνώσκονται θετικά στο κορονοϊό διασφαλίζει την κατάλληλη φροντίδα τους, αλλά επίσης καθησυχάζει και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες ότι ο χώρος διαμονής τους είναι καθαρός από τον κορονοϊό. Εάν λοιπόν, σε τουριστικό κατάλυμα βρεθεί φιλοξενούμενο άτομο θετικό στον ιό, το εν λόγω κατάλυμα δεν θα τεθεί σε 14ήμερη καραντίνα και θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του.

(β) Συγκεκριμένα, ένα νοσοκομείο COVID-19 με πλεόνασμα κλινών θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται θετικοί στον κορονοϊό, με τον αριθμό των κλινών να  δύναται να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί. Εάν οι ταξιδιώτες νοσήσουν κρίσιμα ανά πάσα στιγμή σημαντικός αριθμός  μονάδων εντατικής θεραπείας και αναπνευστήρες θα διατεθούν για την περίθαλψή τους.

(γ)  Επιπλέον,3500 δωμάτια σε ξενοδοχεία καραντίνας θα είναι διαθέσιμα για τις στενές επαφές των ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί, κάτι το οποίο μπορεί να  αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί 

Ερ. 15: Πως ορίζεται η στενή επαφή;

(α) Ως στενή επαφή ορίζεται ‘οποιοσδήποτε είχε στενή φυσική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού’, όπως για παράδειγμα σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 λεπτά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, διαμένοντες στον ίδιο χώρο ή άτομα που είχαν άμεση σωματική επαφή (πχ χειραψία).

(β) Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), στις περιπτώσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος συστήνεται, όπως η ιχνηλάτηση των επαφών του εντός της καμπίνας αεροσκάφους περιλαμβάνει άτομα που κάθονταν σε απόσταση δύο θέσεων από το κρούσμα προς κάθε κατεύθυνση. 

Ερ. 15: Ποια είναι η περίοδος καραντίνας;

                (α) Η περίοδος καραντίνας αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 10 ημερών, νοουμένου, ότι ο ταξιδιώτης υποβάλλεται σε διαγνωστική εξέταση και διαγιγνώσκεται αρνητικός στον ιό την 10η ημέρα (το κόστος του τεστ επιβαρύνει τον ταξιδιώτη). Ωστόσο, σε περιπτώσεις, όπου η πτήση επαναπατρισμού του ατόμου που τέθηκε σε καραντίνα είναι προγραμματισμένη ενωρίτερα, τότε το εν λόγω άτομο μπορεί, εφόσον την μέρα πριν την αναχώρηση του υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού με αρνητική ένδειξη, να επαναπατριστεί. Σημειώνεται, ότι όλα τα άτομα σε καραντίνα υποχρεούνται σε αυτό-περιορισμό στο χώρο διαμονής τους.   

Περαιτέρω πληροφορίες

Ερ. 17: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό;

(α) Μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης travel2020@visitcyprus.com 

(β) Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Facebook Messenger (κύρια σελίδα: www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Πρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ  

(γ) Επικοινωνώντας απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο που έχει οριστεί για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που μπορεί να έχουν ερωτήσεις αναφορικά με την χρήση του Cyprus flight pass. Οι ώρες λειτουργίας του help desk είναι: Δευτέρα – Κυριακή 08:00-20:00 (ώρα Ελλάδος και Κύπρου).

Ερωτήματα μέσω τηλεφώνου:

Κλήσεις εντός Κύπρου: 1474

Κλήσεις από το εξωτερικό: +357 2228 5757

Για γραπτά ερωτήματα μέσω της πλατφόρμας μέσω του συνδέσμου https://cyprusflightpass.gov.cy/el/contact-us  

(δ) Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι επίσης διαθέσιμη στις ιστοσελίδες www.visitcyprus.com και www.cyprusflightpass.gov.cy   

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 21/05 07:40

  Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

 2. 21/05 07:38

  Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

 3. 21/05 07:37

  Δήμος Δυτικής Σάμου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 4. 21/05 07:29

  Συναυλία Έντεχνου Ωδείου και String Demons στο Ηράκλειο

 5. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 6. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 7. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 8. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 9. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 10. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 11. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 12. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 13. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

 14. 20/05 13:27

  Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

 15. 20/05 12:37

  Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

 16. 20/05 12:08

  H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

 17. 20/05 11:51

  ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα

 18. 20/05 11:27

  Βρετανικός τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Αύξηση των δαπανών στα ταξίδια στο εξωτερικό

 19. 20/05 11:19

  21 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 - 446 περιοχές Νatura στην Ελλάδα

 20. 20/05 10:21

  260 χωριά από 60 χώρες υπέβαλαν αίτηση για τα Best Tourism Villages 2024

 21. 20/05 09:46

  Ταξίδι εξοικείωσης με Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες στην Αρκαδία

 22. 20/05 07:16

  Διαδικασίες ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

 23. 20/05 07:13

  ΕΟΤ: Προβολή των περιπατητικών διαδρομών της Χαλκιδικής στην ολλανδική αγορά

 24. 20/05 07:12

  Δήμος Λήμνου: Παραχώρηση χρήσης ξενώνα για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

 25. 20/05 07:11

  Δήμος Καρπάθου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 26. 20/05 07:07

  45ο Ράλλυ Κρήτης

 27. 19/05 13:48

  Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

 28. 19/05 07:02

  Ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση» στη Μεγαλόπολη

 29. 19/05 07:01

  Δήμος Ερμιονίδας: Η πρόταση με 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 30. 18/05 19:18

  «Τρόμος» η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα; | Focus: Κυνήγι θησαυρού ο σταθμός φόρτισης

 31. 18/05 19:01

  Σαντορίνη | Πλήθος ξενοδόχων στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό"

 32. 18/05 12:53

  Τουρισμός | Mastercard Economics Institute: Κέρκυρα και Τίρανα (!) στο top 10 των πιο δημοφιλών προορισμών στον κόσμο το 2024

 33. 18/05 12:27

  Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα

 34. 18/05 11:10

  Γενική συνέλευση Ε.Ξ. Ρόδου | Τα κρίσιμα ζητήματα, που δοκιμάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων

 35. 18/05 11:08

  Τουριστική προβολή της Λέσβου στη Ρουμανία - Προώθηση της Ανατολικής Χαλκιδικής στην Ιταλία

 36. 18/05 11:00

  Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 37. 17/05 17:43

  Έκτο Corfu Food & Wine Festival | Η Βιώσιμη Γαστρονομία είναι ο Πολιτισμός μας

 38. 17/05 17:31

  «Γαλάζια Σημαία» | Ανακοινώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου οι βραβεύσεις για το 2024

 39. 17/05 15:52

  Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει στα προγράμματα - Για πρώτη φορά ιαματικός τουρισμός για όλους

 40. 17/05 14:34

  Τουρισμός | ΤUI Γερμανίας: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2025 - Κρήτη, Ρόδος και Κως ακολουθούν τη Μαγιόρκα στις πτήσεις

 41. 17/05 14:07

  Άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας

 42. 17/05 13:37

  Αερομεταφορές: 22 νέες και εποχικές συνδέσεις ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας το Μάιο

 43. 17/05 12:18

  Amadeus: Οι ξενοδόχοι επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και την εξατομίκευση υπηρεσιών

 44. 17/05 11:44

  ΕΟΤ Σερβίας: Τα Χανιά στον πρώτο online σερβικό ταξιδιωτικό οδηγό

 45. 17/05 11:02

  Ωράριο σαν... κλειστό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Έντονες διαμαρτυρίες

 46. 17/05 10:26

  Καβάλα | Θεμέλιος λίθος για το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα

 47. 17/05 10:16

  Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Πρωτεύουσας

 48. 17/05 07:47

  Οι αεροπορικές συνδέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας

 49. 17/05 07:42

  Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

 50. 17/05 07:40

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

 51. 17/05 07:37

  Παρουσίαση ενδυμασιών της συλλογής «Δόρα Στράτου» στον ιστορικό τόπο της Πλάκας

 52. 17/05 07:34

  Αυξημένες οι συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό στον 24ο Επετειακό Ευχίδειο άθλο

 53. 16/05 18:29

  Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Κεφαλονιά

 54. 16/05 15:37

  ΕΟΤ και SKY express | Συνδιαφήμιση για τουριστική προβολή 12 μηνών στις ευρωπαϊκές αγορές

 55. 16/05 14:49

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Arabian Travel Market

 56. 16/05 14:33

  Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Sani/Ikos με το Πανεπιστήμιο Cornell

 57. 16/05 13:53

  Τουρισμός: Η Ελλάδα τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους το καλοκαίρι του 2024

 58. 16/05 12:45

  Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία: Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις τον Απρίλιο

 59. 16/05 12:10

  Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 | Οι δράσεις στο Μουσείο Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο

 60. 16/05 11:39

  Όμιλος Μήτση | Νέος προορισμός η Κέρκυρα, με την αγορά του Messonghi Beach Hotel και τη διαχείριση του Belvedere Hotel

 61. 16/05 11:22

  Υπερ-τουρισμός | Η TUI παίρνει "πολύ, πολύ σοβαρά" τις διαδηλώσεις, αλλά δεν τις βλέπει ως απειλή

 62. 16/05 10:56

  TUI Fly | Ένα αεροπλάνο πρεσβευτής της ιστορίας των 50 χρόνων της

 63. 16/05 10:42

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον υφυπουργό Ναυτιλίας για τις λιμενικές υποδομές

 64. 16/05 10:36

  Δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα

 65. 16/05 10:34

  “Φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές της Booking | To ΞΕΕ χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ε.Ε

 66. 16/05 10:27

  Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας μέσω του έργου του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω

 67. 16/05 09:00

  Με το A’ Design Award Silver 2024 τιμήθηκε η Potiropoulos+Partners για το έργο Serpentine House στο Ελληνικό

 68. 16/05 07:15

  Τουριστική προβολή μέσω της αμερικανικής σειράς The Life of Loi Season 2

 69. 16/05 07:12

  Ταξίδι περιπέτειας στην περιοχή του Βόλου για Βρετανίδα ταξιδιωτική πράκτορα

 70. 16/05 07:09

  Αναβίωση του ιππικού δρώμενου «Η Γκιόστρα της Ζακύνθου»

 71. 16/05 07:07

  Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 72. 15/05 18:23

  Δημοπρασία πολυτελών ακινήτων από τον Οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο - Μετέχει και βίλα στη Μύκονο

 73. 15/05 18:20

  Kατεδάφιση αυθαιρέτου σε παραλία του Λαγονησίου - Αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε μονάδα ηλικιωμένων

 74. 15/05 18:01

  Υπουργείο Τουρισμού | Συνεργασία με την easyjet - 2,4 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα το 2024

 75. 15/05 16:58

  Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πυξίδα, για το ναυτικό επάγγελμα, ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής του ΝΑΤ»

 76. 15/05 16:19

  EE: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα, «αγκάθι» ο πληθωρισμός

 77. 15/05 15:54

  Τροποποιείται το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

 78. 15/05 15:28

  ΞΕΕ/ 5o Idea Platform: 14 ομάδες ολοκλήρωσαν τον Νεανικό Διαγωνισμό Καινοτομίας

 79. 15/05 14:14

  Allianz: H Αθήνα στους 10 κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024

 80. 15/05 13:58

  FedHATTA & ΗΑΤΤΑ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών από την Κινεζική αγορά για την Ελλάδα

 81. 15/05 13:28

  Τουρισμός: Μεγάλη στροφή στα Ευρωπαϊκά ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν – Επηρεάζεται και η Ελλάδα

 82. 15/05 13:11

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Τι συμβαίνει και τι διεκδικούμε έναντι των Booking και Expedia

 83. 15/05 13:02

  Αθήνα: Μια… «νόστιμη» πόλη -Αφιέρωμα ελβετικού περιοδικού στην ελληνική γαστρονομία

 84. 15/05 12:24

  Αύξηση των εισπράξεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

 85. 15/05 11:58

  Aegean Airlines: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ

 86. 15/05 11:45

  Trivago: Θεραπευτική η αξία των διακοπών για τους Αμερικανούς - Με ποια κριτήρια επιλέγουν κατάλυμα αυτό το καλοκαίρι

 87. 15/05 11:44

  Από την Κεφαλονιά ξεκινά η περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ιόνια Νησιά

 88. 15/05 11:06

  Ξενοδοχεία | 1.705 νέα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου

 89. 15/05 10:06

  Tουρισμός | TUI: Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το καλοκαίρι - έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο

 90. 15/05 06:25

  Δήμος Κάσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 91. 15/05 06:25

  Αλβανία | Ο τουρισμός διατηρεί ψηλά την ισοτιμία του λεκ

 92. 15/05 06:25

  Δήμος Πρέβεζας | Πράσινο φως για την τοποθέτηση της προτομής του Μίνου Μάτσα στην οδό Ελ. Βενιζέλου

 93. 15/05 06:25

  Ο Βόλος προβάλλεται τουριστικά στην Κρήτη | Κλειδί η αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου - Νέας Αγχιάλου

 94. 15/05 06:25

  DER Τουριστική Ξενοδοχειακή Λήμνος | Η αποχώρηση από το Porto Myrina και η διαδικασία εκκαθάρισης

 95. 14/05 17:30

  Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων

 96. 14/05 17:20

  ΤΑΙΠΕΔ | Μέχρι τις 28 Ιουνίου η διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Λιμένα Ραφήνας

 97. 14/05 16:06

  ΠΟΕΕΤ: Να αποσυρθεί η πλατφόρμα JOBmatch, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 98. 14/05 15:58

  Cvent: Η Αθήνα 14ος καλύτερος MICE προορισμός στην Ευρώπη – 2 ξενοδοχεία της στα 50 καλύτερα για το 2024

 99. 14/05 15:42

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οινοτουρισμού | Προβολή των δρόμων του κρασιού

 100. 14/05 14:55

  "Αξέχαστη" για την ταξιδιωτική βιομηχανία των ΗΠΑ η εφετινή Ημέρα Μνήμης- οι δημοφιλείς πόλεις στο εξωτερικό