Υποδομές ώρα μηδέν στον ελληνικό τουρισμό

Υποδομές ώρα μηδέν στον ελληνικό τουρισμό

Στο παρά πέντε αποτρέπονται για μία ακόμη θερινή τουριστική περίοδο οι καταστροφικές συνέπειες από τις πάσχουσες υποδομές σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Οι κατά τόπους αρμόδιοι φορείς προβαίνουν σε κινήσεις, μέσω των οποίων προσδοκούν να βελτιώσουν την κατάσταση, έστω και την τελευταία στιγμή για την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, την ύδρευση, το κυκλοφοριακό, τον συνωστισμό, και φυσικά την υγεία.

‘Οσον αφορά στα καίρια ζητήματα ύδρευσης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε το αίτημα των δήμων Τήνου, Άνδρου, Πάρου, Μυκόνου και Ίου για χρηματοδότηση πανκυκλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης λειψυδρίας και ευαισθητοποίησης μόνιμων κατοίκων αλλά και επισκεπτών.

Από την άλλη πλευρά, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του δήμου Μυκόνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου, αποφάσισε τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού ελάχιστης ποσότητας 600 m3 ανά ημέρα και 26 m3 ανά ώρα, πόσιμου νερού, για το διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης για την προμήθεια επιπλέον ποσότητας 100.000 m3 πόσιμου νερού και για έξι επιπλέον μήνες, με εγκατάστασή της στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μυκόνου στην θέση Παλαιά Σφαγεία.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση επισημαίνεται ότι, είναι διαχρονικά γνωστό και επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η Μύκονος δεν διαθέτει φυσικές πηγές παραγωγής νερού, ενώ η αναζήτηση υπόγειου υδατικού δυναμικού είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω γεωλογικής δομής. Συνεπώς, τόσο οι υδρομετεωρολογικοί και γεωμορφολογικοί παράγοντες αλλά και η αυξημένες διαχρονικά ανάγκες πόσιμου νερού από ανθρωπογενείς παράγοντες, δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα για τη Μύκονο. Σήμερα και οι δύο ταμιευτήρες είναι πρακτικά άδειοι και περιέχουν μη απολήψιμες ποσότητες νερού.

Το νερό, ως άκρως ζωτικό αγαθό για όλες τις μορφές ζωής, έχει τεράστια σημασία για την εύρυθμη κοινωνική ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της, την ασφάλεια και υγιεινή των πολιτών, αλλά και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Η σημασία αυτή και η ανάγκη για την παροχή ποσοτικά επαρκούς και ποιοτικά αρίστου πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, αποτελούν οδηγό για τις ενέργειες της ΔΕΥΑΜ.

Στις δημοφιλείς Κυκλάδες και πάλι, ο δήμος Τήνου, προχώρησε στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, ώστε να υλοποιηθεί το έργο προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης στο νησί. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το νησί παρουσιάζει σοβαρή λειψυδρία και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα επάρκειας νερού. Το έλλειμμα ύδατος αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθότι το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων έχει κριθεί ως «ευάλωτη περιοχή στην κλιματική αλλαγή», η οποία επηρεάζει αυξητικά τις ανάγκες σε πόσιμο νερό λόγω των παρατεταμένων ημερών καύσωνα και μάλιστα την περίοδο της αιχμής.

Οι σημερινές ανάγκες του δήμου καλύπτονται από τις υπάρχουσες ενεργές γεωτρήσεις καθώς και από μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και λόγω του σοβαρού κινδύνου εφαλμύρωσης των γεωτρήσεων πόσιμου νερού, που δεν επιτρέπει επ’ ουδενί αύξηση της άντλησής τους, ο μόνος τρόπος κάλυψης των αναγκών είναι η εγκατάσταση επιπλέον μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

Από πλευράς του, ο δήμος Σερίφου, αποφάσισε την επιβολή προστίμου στους παραβάτες καταναλωτές του κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης του δήμου Σερίφου, και σε περίπτωση υποτροπής, τη διακοπή υδροδότησης για μια εβδομάδα. Σύμφωνα με την συζήτηση επί της απόφασης, απαγορεύεται απόλυτα η χρήση νερού για πλήρωση πισίνων με νερό του δικτύου του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο και ειδικά για πισίνες ενοικιαζόμενων δωματίων ή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αφαιρείται από τον δήμο η άδεια λειτουργίας τους.

Αλλά και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, αποφάσισε μεταξύ άλλων τον έλεγχο για μη νόμιμες παροχές ύδρευσης σε όλο τον κεντρικό άξονα του καταθλιπτικού αγωγού του Συνδέσμου Ύδρευσης, αλλά και τον έλεγχο όλων των αντλιοστασίων αλλά και των δεξαμενών του.

Επίσης, ο Σύνδεσμος αποφάσισε την εύρεση λύσεων, ώστε οι δήμοι να είναι αυτόνομοι υδατικά. Έναυσμα για τις ανωτέρω αποφάσεις, αποτέλεσε το γεγονός ότι, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα δίκτυα ύδρευσης του Συνδέσμου στην περιοχή του δήμου Πρέβεζας, του Ακτίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του δήμου Ακτίου Βόνιτσας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με τις συνεχόμενες βλάβες και με τις μη νόμιμες συνδέσεις πάνω από το καταθλιπτικό αγωγό, είναι μεγάλα και άκρως σοβαρά, γιατί σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε ιδιωτική σύνδεση υδροδότησης πάνω από τον καταθλιπτικό αγωγό, εκτός αν υπάρχει ειδική αδειοδότηση, όπως σε αεροδρόμια, νοσοκομεία, Πυροσβεστικό Σώμα , Δημόσια Ιδρύματα κ.ά.

Περαιτέρω, το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό η πίεση του νερού αλλά και η ποσότητα των κυβικών που απαιτούνται για την σωστή υδροδότηση της Λευκάδας. Η περιοχή βρίσκεται στην έναρξη της θερινής περιόδου, άρα και της τουριστικής περιόδου και ο Σύνδεσμος θεώρησε ότι πρέπει να δράσει άμεσα, ώστε να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα που δυστυχώς θέτουν σε δυσλειτουργία τον Σύνδεσμο Ύδρευσης αλλά και όλων των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν.

‘Όμως και οι σοβαρές ελλείψεις σε ελεύθερους χώρους, κινητοποίησαν τους κατά τόπους δήμους. Για παράδειγμα, ο δήμος Χερσονήσου αποφάσισε την αγορά ενός ή περισσότερων ακινήτων στην περιοχή των Μαλίων, με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, όπως πλατεία, χώροι στάθμευσης, χώροι αναψυχής και πολιτισμού κ.ά., οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του οικισμού, με δημοπρασία.

‘Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού στον οικισμό των Μαλίων σε συνδυασμό με την άναρχη τουριστική ανάπτυξη, έχει ως συνέπεια να υπάρχει παντελής έλλειψη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, ιδιαίτερα στο εντός των ορίων οικισμού, οι οποίοι να μπορούσαν να αποδοθούν για τη συνάθροιση των κατοίκων του οικισμού, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, χώρων αναψυχή και πολιτισμού.

Ως εκ τούτου, ο μοναδικός τρόπος για την απόκτηση γης η οποία θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του οικισμού, είναι είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω απαλλοτρίωσης.

Επιπλέον, ο δήμος Χερσονήσου αποφάσισε τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Γουρνών και Κοκκίνη Χάνι της δημοτικής ενότητας Γουβών, ώστε να αντιμετωπιστεί το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρουσιάζεται στο παράκτιο μέτωπο του δήμου, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Σαντορίνη: Εξαιτίας του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που δημιουργείται από την αυξημένη τουριστική κίνηση, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες και δεδομένου της έλλειψης δημοτικών ακινήτων, ο δήμος Θήρας ενέκρινε την εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης στις δημοτικές κοινότητες του δήμου, ενώ από την πλευρά του, ο δήμος Πάρου αποφάσισε να προκηρύξει δημόσια μειοδοτική δημοπρασία για την εύρεση και μίσθωση 3 ακινήτων έως 12 έτη, για χώρους στάθμευσης στις περιοχές Λογαράς, Χρυσή Ακτή και Δρυός της Μάρπησσας,  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και του πλήθους επισκεπτών.  

‘Όμως και το πρόβλημα της συνδεσιμότητας φαίνεται να ταλανίζει τις τουριστικές περιοχές. Ο δήμος Σύμης, για παράδειγμα, αποφάσισε τη δημιουργία νέων λεωφορειακών γραμμών αστικού χαρακτήρα στις θέσεις Γιαλός – Νημποριός και Πέδι – Χωριό – Γιαλός. Λόγω συγκέντρωσης των οικονομικών, εμπορικών και κοινωνικών υπηρεσιών του νησιού στο κέντρο, οι υπάρχουσες αστικές συγκοινωνίες έτσι όπως είχαν σχεδιαστεί τις προηγούμενες δεκαετίες, ως επί το πλείστον αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τις μεταφορικές ανάγκες του επιβατικού κοινού από τους λοιπούς οικισμούς-περιοχές του δήμου προς το κέντρο του Γιαλού και αντίστροφα, ενώ οι υπάρχουσες συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν τα τμήματα Γιαλού – Νημποριού και Πεδιού – Χωριού – Γιαλού.

Επίσης, δεν υπάρχουν αστικές γραμμές λεωφορείων που να διέρχονται από τον παραλιακό δρόμο σε όλο το μήκος αυτού μέχρι και τον Νημποριό, με αποτέλεσμα αυτές οι περιοχές να μην συνδέονται συγκοινωνιακά με το κέντρο του Γιαλού, πλην του Χωριού, για το οποίο όμως η διασύνδεση έχει καταστεί πλέον ανεπαρκής.

Οι δύο νέες λεωφορειακές γραμμές θα εξυπηρετούν όχι μόνο τις τοπικές ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών, αλλά και το πλήθος των επισκεπτών του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς να επιβαρύνουν τους κυκλοφοριακούς φόρτους, αν συνυπολογιστεί και το όφελος από την μείωση της κυκλοφορίας των ιδιωτικών και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, λόγω της καλύτερης και πληρέστερης πλέον εξυπηρέτησης με τα λεωφορεία.

Τέλος, για το σημαντικότατο πρόβλημα των παροχών υγείας, που θέτει σε κίνδυνο την πλειοψηφία της νησιωτικής χώρας, δεν είναι λίγοι οι δήμοι που επιχειρούν να λάβουν δραστικά μέτρα. Ο δήμος Σίφνου για παράδειγμα, αποφάσισε την άμεση επίλυση των σημαντικών προβλημάτων στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου και στην μεταφορά ασθενών με σοβαρά περιστατικά σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Έναυσμα για την ανωτέρω απόφαση, αποτέλεσε μεταξύ άλλων η  αγανάκτηση των κατοίκων και το έντονο αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν από τις επικρατούσες συνθήκες διαχείρισης των σοβαρών περιστατικών, κυρίως όσον αφορά στη διακομιδή των ασθενών η οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία γίνεται με πλωτά μέσα κάτω από αντίξοες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού, με πολλούς έφηβους, νέους και παιδιά, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και η μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας η οποία μέσα σε μια δεκαετία 2013-2023,οι αφίξεις κατά το εξάμηνο Μαΐου – Οκτωβρίου, αυξήθηκε κατά 57.780 άτομα, εξαιρουμένων των επισκεπτών με σκάφη και ελικόπτερα.

Διαβάστε σχετικά

Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 24/07 17:14

  ΥΠΑ: Σε εξέλιξη σχέδια αναβάθμισης υποδομών στο αεροδρόμιο Καρπάθου

 2. 24/07 14:16

  Korean Air: Πτήσεις τσάρτερ Σεούλ – Αθήνα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

 3. 24/07 14:04

  Ρωσικός τουρισμός: Διπλάσια ζήτηση για Ελλάδα από πέρυσι – Πόλος έλξης τα πολυτελή ξενοδοχεία

 4. 24/07 13:21

  «Πάμε Ελλάδα», το μήνυμα της AEGEAN για το ταξίδι της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής στο Παρίσι που μόλις ξεκίνησε

 5. 24/07 11:59

  Στάση εργασίας των αρχαιοφυλάκων την Πέμπτη στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία με ηλεκτρονικό εισιτήριο

 6. 24/07 11:41

  Handelsblatt | Οι μικροεπιχειρήσεις «φρενάρουν» την ελληνική οικονομία

 7. 24/07 11:40

  Πώς οι αρωματικές ξενοδοχειακές σειρές αναβαθμίζουν την εμπειρία φιλοξενίας

 8. 24/07 11:26

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με την σκανδιναβική Braganza και τις θυγατρικές Ticket και Escapeaway

 9. 24/07 10:52

  Κέρκυρα: Χωρίς νερό ο Άγιος Γόρδιος – Πρόβλημα με τις γεωτρήσεις

 10. 24/07 10:21

  Υπερτουρισμός | Μαγιόρκα: Τι μέτρα ζήτησαν οι διαδηλωτές - "Καμία επένδυση δημοσίου χρήματος για την επέκταση των υποδομών"

 11. 24/07 07:18

  Air Haifa: Νέα αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στο Ισραήλ, με πτήσεις για Ελλάδα και Κύπρο

 12. 24/07 07:15

  210 κιλά χταπόδι στις Γιορτές Ψαρά, Χταποδιού και Θάλασσας στη Λέσβο

 13. 24/07 07:10

  Γιατί συγκεντρώθηκε υπερβολικός όγκος παλαιών στρωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Σίφνου

 14. 24/07 07:05

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση οικοπέδου στο Βόλο όπου βρίσκονται το ιστορικό καφενείο «Συνάντηση» και το π. ξενοδοχείο «Γαλλίας»

 15. 24/07 07:02

  Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 16. 23/07 20:39

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Ιταλοί και Αμερικανοί ηγούνται στις αυξητικές επιδόσεις του α΄πενταμήνου

 17. 23/07 17:08

  Ευρωκοινοβούλιο: H Ελισάβετ Βόζενμπεργκ-Βρυωνίδη εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

 18. 23/07 15:06

  Έρευνα: 9 στους 10 ταξιδιώτες επιλέγουν ξενοδοχείο με κριτήριο την αειφορία

 19. 23/07 14:36

  Δήμος Αθηναίων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «συμμαχούν» για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών

 20. 23/07 13:38

  Heraklion Flavors: Το επιτυχημένο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «βεγγέρισε» στους Κάτω Ασίτες 

 21. 23/07 13:36

  Resort for a Day: Δραστηριότητες για επιβάτες κρουαζιέρας σε resort της Κέρκυρας, Ρόδου, Σαντορίνης και Μυκόνου

 22. 23/07 12:40

  easyJet: Στις 18 Ιουλίου κορυφώθηκαν τα ταξίδια των Βρετανών – Αύξηση της ζήτησης για Σκιάθο

 23. 23/07 12:22

  Ethiopian Airlines: 3 οι εβδομαδιαίες συνδέσεις Αθήνα - Αντίς Αμπέμπα το α’ 3μηνο του 2025

 24. 23/07 12:04

  Χορηγία drones προς την Περιφέρεια Ανατολικής Mακεδονίας Θράκης για αντιπυρική προστασία 

 25. 23/07 11:07

  ΤΑΙΠΕΔ | 10 εκατ. ευρώ για να γίνουν πιο "πράσινα" τα λιμάνια Ραφήνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας

 26. 23/07 10:35

  ΕΕ | Μεγαλύτερη σαφήνεια στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

 27. 23/07 09:46

  Υπερτουρισμός | 20.000 διαδηλωτές στη Μαγιόρκα την Κυριακή- "1.232.014 κάτοικοι, 18 εκατομμύρια τουρίστες" 

 28. 23/07 07:40

  Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στην Iσθμία για εστιατόριο

 29. 23/07 07:38

  Ηνωμένο Βασίλειο: Ρυθμός ανάπτυξης υψηλότερος του αναμενόμενου

 30. 23/07 07:30

  Θεατρική παράσταση Ερωτόκριτος στο Αρκαλοχώρι

 31. 23/07 07:29

  Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού με Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την τουριστική εκπαίδευση

 32. 23/07 07:27

  Δήμος Φαιστού: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 33. 22/07 22:50

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Ενισχύσεις για αναβάθμιση ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού

 34. 22/07 19:45

  ΕΠΟΤ | Εκδήλωση στη Ρόδο: «Ολιστική Βιώσιμη Ανάπτυξη | από την Παραγωγή στη Γαστρονομία – Φιλοξενία»

 35. 22/07 19:41

  Θρησκευτικός τουρισμός | Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΟΤ - Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προώθησή του

 36. 22/07 16:43

  Καλοκαίρι στον Λίβανο: Πάρτι και ρουκέτες

 37. 22/07 14:55

  Σε εξέλιξη μέτρα αναβάθμισης του αεροδρομίου Νάξου και η τεχνική μελέτη για τον νέο αεροσταθμό

 38. 22/07 13:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Timofei Kulyabin - Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη | 9 & 10 Σεπτεμβρίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 39. 22/07 13:05

  ΥΠΑ: Σε επίπεδο ρεκόρ ο αριθμός πτήσεων στο F.I.R Αθηνών

 40. 22/07 12:17

  Τουρισμός 2024: Ανερχόμενη τάση τα μοναχικά ταξίδια των γυναικών – Οι 5 κορυφαίες τάσεις για το καλοκαίρι

 41. 22/07 11:52

  Επίσημη παρουσίαση της νέας τουριστικής καμπάνιας «loveHER | 5 Senses | 365 Days» του Δήμου Ηρακλείου

 42. 22/07 11:42

  Ελληνικός τουρισμός 2024: 531 εκατ. περισσότες εισπράξεις από πέρυσι το α’ 5μηνο

 43. 22/07 11:10

  ΕΟΤ | Ύμνοι γερμανικού περιοδικού στην ελληνική κουζίνα

 44. 22/07 10:39

  Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με Άμπου Ντάμπι, Γκραν Κανάρια και Άμστερνταμ

 45. 22/07 10:39

  Sani/Ikos | Άντληση 350 εκατ. ευρώ από έκδοση ομολόγου - Ξένοι θεσμικοί υπερκάλυψαν 3 φορές το ποσό

 46. 22/07 10:22

  Ryanair: Κέρδισε δίκη κατά της Booking.com για παραπλανητικές πρακτικές

 47. 22/07 10:06

  Τουρισμός | Διακοπές στο εξωτερικό επιλέγει το 68% των βρετανικών οικογενειών - Οι τιμές σε Ρόδο, Κω, Κέρκυρα και Κρήτη

 48. 22/07 09:57

  Condor | Νέες πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2025

 49. 22/07 07:57

  Γιορτή Αμυγδάλου στις Μικροθήβες

 50. 22/07 07:05

  Δήμος Μεγανησίου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 51. 22/07 07:02

  5 σημεία υδάτινων πεδίων στη Φθιώτιδα

 52. 22/07 07:00

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 53. 22/07 06:07

  Πράσινο φως για επενδύσεις στο Ξενία και την Ιαματική Πηγή στα Λουτρά Κύθνου

 54. 21/07 12:39

  Τουρισμός | Ποιες εθνικότητες "καίει" περισσότερο ο καύσωνας - τι δείχνουν οι δαπάνες με πιστωτικές κάρτες στην Ισπανία

 55. 21/07 12:16

  +14,8% o τζίρος σε καταλύματα και εστίαση τον Μάιο - μεγαλύτερη αύξηση στο Ηράκλειο και μείωση στην Αχαΐα

 56. 21/07 11:56

  Δήμος Επιδαύρου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 57. 21/07 11:55

  ‘Εκθεση Τοπικών Προϊόντων στη Μακρυρράχη Πηλίου

 58. 20/07 22:18

  Ε. Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση- “Στρατηγικός Σχεδιασμός” και χωροταξικό- νέο λιμάνι στο Μονόλιθο

 59. 20/07 13:16

  Κυπριακός τουρισμός | «Έξυπνος» προορισμός η Πάφος με την τοποθέτηση ψηφιακών πινακίδων

 60. 20/07 13:03

  Ο πλανήτης αιχμάλωτος ενός μικρού ψηφιακού λάθους

 61. 20/07 12:58

  Μ. Κόνσολας | «Νέα δέσμη κινήτρων για τους γιατρούς που θα υπηρετούν στα νοσοκομεία των νησιών»

 62. 20/07 12:50

  O Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης καταδικάζει περιστατικό ξυλοδαρμού τουριστών - προσφορά δωρεάν διακοπών

 63. 20/07 12:39

  Ε.Ξ. Ρόδου | Τοπική συνάντηση των ξενοδοχείων Φαληρακίου & Καλλιθέας

 64. 20/07 12:36

  Γιορτή Ροδάκινου στο Βελβεντό Κοζάνης

 65. 20/07 12:34

  Ισπανία: Η αύξηση των τουριστικών μεγεθών αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης

 66. 19/07 17:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | grape - Greek Agora of Performance, 21 – 25 Ιουλίου

 67. 19/07 16:05

  LoveHER | Τουριστική προβολή του Ηρακλείου: Επίσημη προβολή του σποτ, εμπνευσμένο από τα γράμματα HER της λέξης HERAKLION

 68. 19/07 14:48

  Έτοιμη η μελέτη για το rebranding της Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου

 69. 19/07 14:42

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Αναψυκτήριο, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ | 23 Ιουλίου - 21:00, 24 & 25 Ιουλίου - 21:30

 70. 19/07 11:14

  Χάος σε όλο τον κόσμο από τεχνικό πρόβλημα | Παρέλυσαν πτήσεις- τι λένε Aegean Airlines και ΔΑΑ

 71. 19/07 10:26

  Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμών στο Ρέθυμνο | Συνάντηση Κεφαλογιάννη- Δημάρχου

 72. 19/07 10:14

  Βρετανικός τουρισμός | Σήμερα Παρασκευή ήταν προγραμματισμένες οι περισσότερες πτήσεις από τον Οκτώβριο του 2019

 73. 19/07 07:33

  Δήμος Βιάννου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 74. 19/07 07:32

  Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Δικταίου Άντρου

 75. 19/07 07:29

  Φεστιβάλ Χορωδιών στα Τζουμέρκα

 76. 19/07 07:00

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ερέτρια

 77. 19/07 07:00

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δράση ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού

 78. 18/07 22:40

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες δράσεις προτείνει το WTTC για τη συνύπαρξη ντόπιων και τουριστών

 79. 18/07 21:55

  Υπερτουρισμός | Νέα διαδήλωση στη Μαγιόρκα την Κυριακή- έκκληση της τοπικής κυβέρνησης για ειρηνική διαμαρτυρία

 80. 18/07 14:20

  Γ. Χατζημάρκος | Αύξηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού

 81. 18/07 14:11

  Focus Bari | Mόνο το 13% των Ελλήνων γνωρίζει την παγκόσμια πρωτιά της Ελληνικής ναυτιλίας- Μόνο 1% των νέων...

 82. 18/07 13:46

  Οι επιδόσεις των ελληνικών καταλυμάτων το 2023 με τα ...μάτια της ΕΛΣΤΑΤ | Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα

 83. 18/07 13:33

  ΕΕ | 7 δισ. ευρώ σε υποδομές βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών- ενισχύονται λιμένες στην Ελλάδα

 84. 18/07 13:22

  Έκρηξη παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές απάτες | 12 συμβουλές στις κρατήσεις μέσω Booking

 85. 18/07 11:29

  Ισχυρή άνοδος στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα στο α' εξάμηνο του 2024

 86. 18/07 11:19

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με τον όμιλο Expedia

 87. 18/07 10:42

  Υπερ-τουρισμός | "Και όμως οι διαδηλώσεις θα πετύχουν τον στόχο για μείωση των αφίξεων σε αυτές τις περιοχές"

 88. 18/07 07:00

  Τήλος: Παγκόσμια πρωτιά ως πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων ενεργειακής αυτονομίας

 89. 18/07 07:00

  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: 2 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 90. 18/07 07:00

  Αλγερία: Σχέδιο δράσης για τουριστική ανάπτυξη

 91. 18/07 07:00

  Τσεχία: Συνεχώς αυξανόμενα τα έσοδα από τον τουρισμό

 92. 18/07 07:00

  Το Σινεμά στον Κήπο του Φεστιβάλ στο Χόρτο Πηλίου

 93. 17/07 18:14

  "Όχι" και από την Περιφέρεια στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσούς

 94. 17/07 16:16

  Ξενοδοχεία | Το The Lynx Mountain Resort στη Φλώρινα στα 50 καλύτερα του National Geographic «Lakes & Mountains 2024»

 95. 17/07 16:09

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση ‘‘Η χαρά της ζωής’’ στο Ρέθυμνο με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας

 96. 17/07 15:00

  Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Σαντορίνη και τουρνουά μπάσκετ στη Λήμνο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 97. 17/07 14:40

  Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου - ADAC αγόρασε 70 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria

 98. 17/07 13:55

  Jet2.com: 11 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

 99. 17/07 13:09

  Άμστερνταμ εναντίον υπερτουρισμού: Τι κάνει ο δήμος για να επαναφέρει την ισορροπία

 100. 17/07 12:36

  ΥΠΑ | +11,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' εξάμηνο του 2024