Mabrian - Phocuswright: Ο υπερ-τουρισμός διώχνει το 61% των ταξιδιωτών

Mabrian - Phocuswright: Ο υπερ-τουρισμός διώχνει το 61% των ταξιδιωτών

Η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού είναι ζωτικής σημασίας για τους προορισμούς, καθώς το 61% των ταξιδιωτών αποφεύγει πλέον όποιον προορισμό κατακλύζεται από τουρίστες. Ο υπερτουρισμός είναι καθοροστικό ζήτημα για τη βιώσιμη διαχείριση του προορισμού.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η Λευκή Βίβλος “Ο οδικός χάρτης για την απομάκρυνση των προορισμών από τον υπερτουρισμό”, που διαμόρφωσαν από κοινού η εταιρεία τουριστικών ερευνών Mabrian με την Phocuswright.

Αυτή η Λευκή Βίβλος , που κυκλοφόρησε πριν από την εκδήλωση της Phocuswright Europe στη Βαρκελώνη (10-12 Ιουνίου ), στοχεύει να συμπεριλάβει τον υπερτουρισμό στις ευρύτερες συζητήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση προορισμών. Οι μελετητές υπογραμμίζουν την ανάγκη για καινοτόμο ανάλυση και προγραμματισμό με χρήση ολοκληρωμένων βασικών δεικτών απόδοσης και εργαλείων που βασίζονται σε δεδομένα.

Η έκθεση χρησιμοποιεί τα δεδομένα της Mabrian και τις μελέτες της Phocuswright για να διερευνήσει πώς διάφορες διαστάσεις της βιωσιμότητας μεταφράζονται σε χρήσιμους δείκτες για τον σχεδιασμό προορισμού.

Εύρεση της ισορροπίας: από τη μέτρηση στη χάραξη πολιτικής

Η Λευκή Βίβλος προσφέρει πληροφορίες, συγκριτική αξιολόγηση και στόχους απόδοσης για προορισμούς για να δημιουργήσουν τα δικά τους μοντέλα τουριστικής βιωσιμότητας, με στόχο την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού. Επιπλέον, περιλαμβάνει ιστορίες επιτυχίας και πληροφορίες δεδομένων για να καταδείξει την πρακτική εφαρμογή αυτών των δεικτών στην πραγματικότητα..

Η Λευκή Βίβλος προτείνει ορισμένους δείκτες, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά σύνολα στόχων, ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε προορισμού.

1. Κατανομή τουριστικών δαπανών:

Εκτός από τη μέτρηση των δαπανών ανά επισκέπτη και ανά κατηγορία, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε πώς κατανέμονται. Ένας προορισμός που επηρεάζεται λιγότερο από τον υπερτουρισμό τείνει να έχει μια πιο ομοιόμορφη κατανομή των δαπανών στην επικράτειά του, κάτι που ωφελεί τόσο την οικονομία όσο και την τοπική ευημερία.

Αυτό αποδεικνύεται από το Συμβούλιο Τουρισμού του Λανζαρότε, το οποίο παρακολούθησε την κατανομή των δαπανών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Saborea Lanzarote του 2023 και διαπίστωσε ότι τα εισιτήρια σε εστιατόρια και άλλες γαστρονομικές εμπειρίες αυξάνονταν κάθε χρόνο, φτάνοντας το 37% της συνολικής μέσης τουριστικής δαπάνης του νησιού. Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για την αξιοποίηση των προτιμήσεων των ταξιδιωτών, καθώς η έρευνα από το Phocuswright δείχνει ότι μεταξύ των μισών και των δύο τρίτων των ταξιδιωτών θέλουν οι δαπάνες τους να υποστηρίζουν τις κοινότητες που επισκέπτονται.

2. Αποτύπωμα άνθρακα – Εκπομπές CO2:

Η μείωση των εκπομπών CO2 είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ταξιδιών, ειδικά εφόσον οι αεροπορικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 55% του αποτυπώματος άνθρακα του τουριστικού τομέα (Travel Foundation Report).

Η ανάλυση των εκπομπών CO2 με την πάροδο του χρόνου ανά αγορά πηγής και επισκέπτη, καθώς και η αναλογία των δαπανών των ταξιδιωτών προς τις παραγόμενες εκπομπές, μπορεί να βοηθήσει τους προορισμούς να στοχεύσουν τμήματα με καλύτερες αναλογίες δαπανών προς εκπομπές. Για παράδειγμα, η Tourspain εφάρμοσε τέτοιες στρατηγικές και, έως το 2023, πέτυχε μείωση 4,9% στο αποτύπωμα άνθρακα ανά επισκέπτη στην Ισπανία και αύξηση 5,1% στο εισόδημα από τον τουρισμό ανά ταξιδιώτη.

3. Συγκέντρωση τουριστικής προσφοράς:

Η συγκέντρωση και η ανθρώπινη πίεση συνδέονται συνήθως με τον υπερτουρισμό και όχι με τη βιωσιμότητα, αλλά υπάρχει μια διαφορά στην αντίληψη των ταξιδιωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Phocuswright, ενώ το 43-61% των ταξιδιωτών απέφευγε προορισμούς το περασμένο έτος λόγω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα, μόνο το 13-21% θεωρεί βιώσιμη την επίσκεψη σε λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς.

Η κατανόηση της ομαδοποίησης των καταλυμάτων και των αξιοθέατων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την άνεση των ταξιδιωτών όσο και για την ευημερία της κοινότητας. Η μελέτη αναφέρει την περίπτωση του DMO της περιοχής Tamarindo της Κόστα Ρίκα, που χρησιμοποίησε την ευφυΐα των δεδομένων για να χαρτογραφήσει την πυκνότητα των καταλυμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 16% σε διάστημα πέντε ετών και σημαντικές βελτιώσεις στους δείκτες ικανοποίησης ξενοδοχείων και προορισμών.

4. Αντίληψη για την αειφορία του τουρισμού:

Μια αποτελεσματική βιώσιμη προσέγγιση του υπερτουρισμού περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση της χάραξης πολιτικής με τον αντίκτυπό της τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες για να μετριαστεί αυτό που η Phocuswright αποκαλεί «ασυμφωνία βιωσιμότητας» - το χάσμα μεταξύ της πρόθεσης για βιώσιμα ταξίδια και των πραγματικών επιλογών των ταξιδιωτών.

Οι στοχευμένες στρατηγικές ανταλλαγής μηνυμάτων και δέσμευσης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για την αειφορία του τουρισμού, όπως καταδεικνύεται από την εκστρατεία «Smart Streets» της Σεβίλλης, που αναπτύχθηκε από το Sevilla City Office. Αυτή η πρωτοβουλία ανέδειξε τα βιώσιμα επιτεύγματα της πόλης, ενισχύοντας την εμπειρία τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες. Κατά συνέπεια, η Σεβίλλη σημείωσε ετήσια αύξηση 6 μονάδων στον Δείκτη Αντίληψης Αειφορίας, φτάνοντας τις 70 μονάδες στις 100, πάνω από 7 μονάδες υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο της Ισπανίας.

Εκτός από τη διατήρηση πολιτικών για τη μέτρηση και την καταπολέμηση της εποχικότητας, η Λευκή Βίβλος προτείνει επίσης τη θέσπιση στρατηγικών για τη διεύρυνση της διαφοροποίησης των κινήτρων και τη μείωση της εξάρτησης από την προέλευση, βασιζόμενη σε ποικίλη επιλογή δραστηριοτήτων, αξιοθέατων και τουριστικών προϊόντων, η οποία συμβάλλει σε περιοχές με χαμηλότερη συγκέντρωση και λιγότερη εποχική ζήτηση, καθώς και αναπτυσσόμενες, εναλλακτικές, πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες εμπειρίες σε όλη την επικράτεια και το έτος.

Διαβάστε επίσης

Υπερ-τουρισμός | Ποιες περιοχές στην Ιταλία βρίσκονται στο "κόκκινο"- οι άμεσες επιπτώσεις

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 20/06 09:40

  Λαμπρά εγκαίνια στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

 2. 20/06 09:34

  Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον Προσκυνηματικό και Θρησκευτικό Τουρισμό

 3. 20/06 07:13

  Νέα δωρεά του Σταύρου Ανδρεάδη στη Θεσσαλονίκη

 4. 20/06 07:10

  Δήμος Αλεξανδρούπολης: 4 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 5. 20/06 07:06

  Εκδήλωση Συρράκο και Λέρος – Αιγαίο και Τζουμέρκα. Μια Ελλάδα Πολιτισμός

 6. 20/06 07:02

  Γεύσεις Αμβρακικού στην Αμφιλοχία

 7. 20/06 07:00

  Σε ποιο σημείο θα σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες

 8. 19/06 17:33

  Foreign Office | "Κόκκινος συναγερμός" για Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ισπανία

 9. 19/06 17:20

  HAPCO & DES: Εκτόξευση του τζίρου στον τουρισμό MICE στην Ελλάδα εάν ο κλάδος στηριχθεί – Χάνονται πάνω από 120 εκδηλώσεις το χρόνο

 10. 19/06 16:06

  FedHATTA/ ΗΑΤΤΑ: Νέες προοπτικές ενίσχυσης του τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

 11. 19/06 15:14

  AEGEAN | Νέο Business Lounge στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

 12. 19/06 15:08

  Δήμος Αθηναίων: Ανοιχτή συζήτηση για τη Μελέτη Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας της πόλης

 13. 19/06 13:27

  Τουρισμός | Υπερπόντιες αγορές: Ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα τα κριτήρια επιλογής προορισμών στην Ευρώπη

 14. 19/06 12:14

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή | Προβολή της παράστασης Αντιγόνη

 15. 19/06 11:44

  ΙΝΣΕΤΕ | Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ οι 3 πλέον υποσχόμενες long-haul αγορές για τον ελληνικό τουρισμό

 16. 19/06 11:36

  Ελλάδα: Γιατί χάνουν τη ζωή τους τόσοι τουρίστες;

 17. 19/06 11:04

  Ρωσικός τουρισμός | Τριπλάσια ζήτηση για οργανωμένες διακοπές στην Κύπρο από τη Russian Express

 18. 19/06 10:01

  Τουρισμός | Αποχωρεί ο ιδρυτής και CEO της Alltours - Μέτοχος το Alltours Foundation

 19. 19/06 07:04

  Υπουργείο Πολιτισμού: Stop σε ανέγερση ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα

 20. 19/06 07:03

  ΕΟΤ Αυστρίας: Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή στο cult LGBTQ περιοδικό Vangardist

 21. 19/06 07:02

  Δήμος Καρύστου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 22. 19/06 07:00

  Πάτρα | Ημερίδα: Η Άγνωστη Μυθολογική Παράδοση του τόπου -Σπήλαιο Λιμνών και Ναός της Αρτέμιδος Ημερασίας

 23. 19/06 07:00

  Παραδοσιακό Τσιγγάνικο Γλέντι στον Νέο Οικισμό Ρομά στους Σοφάδες

 24. 18/06 18:31

  Διαγωνισμός για εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη Νέα Επίδαυρο

 25. 18/06 18:10

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Κατάλληλα για κολύμβηση τα νερά στις ακτές της περιοχής

 26. 18/06 17:04

  Προβλήματα με την έκδοση βίζας σε Τούρκους επισκέπτες στη Ρόδο

 27. 18/06 15:47

  TUI: 300.000 επιπλέον θέσεις για Τουρκία, Αίγυπτο, Ελλάδα και Ισπανία

 28. 18/06 15:15

  +9% o τζίρος σε καταλύματα και εστίαση τον Απρίλιο - μεγαλύτερη αύξηση στη Ζάκυνθο και μείωση στην Κέρκυρα

 29. 18/06 14:42

  Ευεξία, Μακροζωία, Γαστρονομία στο Navarino Challenge 2024 | Το μεγαλύτερο multi-sport event παρουσίασε τις φετινές του δράσεις

 30. 18/06 14:19

  Το Utopia of the Seas εντάσσεται επίσημα στον στόλο της Royal Caribbean

 31. 18/06 14:08

  Vision Omonia: Το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας VISION Greece που θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο

 32. 18/06 12:27

  Αυξημένη κατά 44% η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων τον Φεβρουάριο

 33. 18/06 12:12

  Η Meliá Hotels επεκτείνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιo με το νέο INNSiDE by Meliá στην Ελούντα

 34. 18/06 11:57

  Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής | Προβολή στην Αγγλική αγορά σε συνεργασία με την Jet2

 35. 18/06 11:37

  Nέο πολυτελές ξενοδοχείο της Bulgari Hotels & Resorts στην Αλικαρνασσό

 36. 18/06 11:30

  «Η επόμενη πανδημία θα είναι το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής»

 37. 18/06 11:18

  Meliá και Ναδάλ ανακοινώνουν νέο ξενοδοχείο στην Αλβανία

 38. 18/06 11:12

  ΞΕΕ | 23 διεθνείς επαγγελματίες του ψηφιακού περιεχομένου στο πρόγραμμα Boutique Hotel

 39. 18/06 10:52

  easyJet: Νέα σύνδεση Λονδίνο – Αθήνα στο χειμερινό πρόγραμμα

 40. 18/06 10:37

  Παγκόσμιος τουρισμός | Google και Deloitte: Ποιες θα είναι οι μεγάλες δυνάμεις το 2040- οι τάσεις και οι προορισμοί

 41. 18/06 10:00

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών | Το υπουργείο Τουρισμού απαξιώνει το επάγγελμα του ξεναγού

 42. 18/06 09:21

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Philharmonia Orchestra – Santtu-Matias Rouvali – Patricia Kopatchinskaja | Ηρώδειο - 18 Ιουνίου

 43. 18/06 07:34

  Διαγωνισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ

 44. 18/06 07:28

  Άνδρος: Παλιά σεντόνια καταλυμάτων μετατρέπονται σε πάνινες τσάντες

 45. 18/06 07:24

  Μύκονος: Πώς απορρίφθηκε η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις 1.30 π.μ, σε κατάστημα

 46. 18/06 07:23

  Απόρριψη απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε 2 ξενοδοχεία στη Ρόδο

 47. 17/06 17:20

  Accor: Σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες διαβάζουν κριτικές επισκεπτών πριν από την κράτηση σε ξενοδοχείο

 48. 17/06 16:30

  Γαλλία: Ανησυχία για την οικονομία, ανεβαίνουν τα σπρεντ

 49. 17/06 16:20

  Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα στον ξενοδοχειακό κλάδο

 50. 17/06 16:17

  Άνοιξε το InterContinental Crete

 51. 17/06 15:01

  Κυπριακός τουρισμός | Οριακή αύξηση αφίξεων το α' πεντάμηνο- Αυξημένα τα ταξίδια Κυπρίων στην Ελλάδα τον Μάιο

 52. 17/06 14:41

  Ξενοδοχείο St. George Lycabettus | Διαχείριση Εσόδων μέσω της ενσωμάτωσης Τεχνητής Νοημοσύνης

 53. 17/06 13:34

  Lamda Development | Σε εταιρεία της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου το 2% των μετοχών

 54. 17/06 13:19

  13 Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες μυήθηκαν στα μυστικά της Χαλκιδικής

 55. 17/06 12:40

  Ελλάδα: Θα αποδώσει η εξαήμερη εργασία;

 56. 17/06 11:45

  Πτώχευση FTI | Τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία Meeting Point Hotels στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

 57. 17/06 10:49

  Lonely Planet: Ένα Ελληνικό νησί στα 12 καλύτερα στην Ευρώπη για ονειρικές διακοπές το 2024

 58. 17/06 10:10

  ΕΕ | Προς έγκριση η εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

 59. 17/06 09:45

  Δράση ΕΟΤ Γερμανίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική

 60. 17/06 07:18

  Δήμος Κιμώλου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 61. 17/06 07:17

  Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή σε δημοφιλές έντυπο και site LGBTQI+ στη Γαλλία

 62. 17/06 07:13

  Μουσικά Μαϊστράλια στην Πρέβεζα

 63. 17/06 07:10

  Καλοκαιρινή Συνάντηση Μοτοσικλετιστών στο Στόμιο Λάρισας

 64. 17/06 07:07

  17ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Αλοννήσου Alonissos Challenge 2024

 65. 16/06 19:12

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων | Δωρεά στη μνήμη του π.προέδρου Νίκου Χριστοδούλου

 66. 16/06 07:56

  Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια στην Καρδίτσα

 67. 15/06 19:58

  Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 68. 15/06 19:48

  To νέο Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 69. 15/06 19:45

  Έκθεση Κρητικού Οίνου Wines@Fortezza 2024 στο Ρέθυμνο

 70. 15/06 19:42

  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος

 71. 15/06 12:02

  Πτώχευση FTI | Ακυρώθηκαν όλα τα ταξίδια από τις 6 Ιουλίου και μετά- δεν βρέθηκε λύση- εξασφαλισμένα τα χρήματα των πελατών

 72. 14/06 16:47

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη | 17 & 18 Ιουνίου - Πειραιώς 260

 73. 14/06 14:50

  Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025- Σαντορίνη και Μύκονος στο επίκεντρο

 74. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 75. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 76. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 77. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 78. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Γεωργίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 79. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 80. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 81. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 82. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 83. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 84. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 85. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 86. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 87. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 88. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 89. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 90. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 91. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 92. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 93. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 94. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 95. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 96. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 97. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 98. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 99. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 100. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023