Η ανάκαμψη του τουρισμού εκτοξεύει τον κλάδο μόδας στην Ισπανία

Η ανάκαμψη του τουρισμού εκτοξεύει τον κλάδο μόδας στην ΙσπανίαΦωτό από την Bershka, εταιρεία ρούχων και μέρος του ισπανικού ομίλου Inditex

Σημαντική για την περαιτέρω ανάκαμψη του κλάδου μόδας το 2024 στην Ισπανία εκτιμάται πως είναι η συμβολή του τουρισμού καθώς, συνεχίζοντας την αντίστοιχη τάση του 2023, καταγράφονται ικανοποιητικά αποτελέσματα εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, απολύτως συγκρίσιμα με τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Η εν λόγω τάση ανάκαμψης της τουριστικής αγοράς συνιστά εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο και για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που στέλνουν τα προϊόντα τους στην Ισπανία, δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτών φαίνεται να αφορά ελαφρύ ρουχισμό και αξεσουάρ θερινών διακοπών και χρήσεων παραλίας.

Ο τομέας του ενδύματος και των αξεσουάρ ένδυσης έχει βαρύνουσα σημασία για την ισπανική οικονομία, αλλά και τον κοινωνικό ιστό της χώρας, δεδομένου ότι οι Ισπανοί καταναλωτές αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα είδη ένδυσης και υπόδησης και ντύνονται τόσο με εγχώριες, όσο και με εισαγόμενες επωνυμίες.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες σε διεθνές επίπεδο πολυεθνικές του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας είναι ισπανικές, με κυριότερη την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως, την Inditex, στην οποία ανήκει ένα σύνολο επιχειρήσεων/επωνυμιών, όπως η παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα Zara. Την τριάδα των σημαντικών εταιρειών συμπληρώνουν οι Mango και Tendam, ενώ ακολουθούν και άλλοι σημαντικοί σε παγκόσμιο επίπεδο Όμιλοι, όπως η Desigual. Πέραν των πολυεθνικών, στη χώρα δραστηριοποιείται ένα σύνολο μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεων, υψηλής ωστόσο σημασίας για την εγχώρια οικονομία και απασχόληση.

Ο τομέας της μόδας έχει ιδιομορφίες όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς οι τελευταίες εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων, καθιστώντας τον κλάδο ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο σε ό,τι αφορά την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την πώληση των προϊόντων. Οι μεγάλες ισπανικές εταιρείες έχουν ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και κάνουν χρήση τεχνολογικών μέσων προκειμένου να αυξάνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, ενώ προσπαθούν συνεχώς να ενισχύσουν το επίπεδο βιωσιμότητας δικής τους και των προϊόντων τους.

Τούτο συμβαίνει δεδομένου ότι τόσο στην Ισπανία όσο και παγκοσμίως κυριαρχεί η τάση των λεγομένων «ηθικών» αγορών περιβαλλοντικά φιλικών αγαθών, τα οποία έχουν παραχθεί με φιλικές επίσης προς το εργατικό δυναμικό μεθόδους. Η εν λόγω τάση είναι ιδιαίτερα έντονη και μάλιστα κυριαρχεί στους νεότερους, οι οποίοι αποδίδουν μεγάλη σημασία σε χαρακτηριστικά τα οποία παλαιότερα είχαν δευτερεύουσα σημασία, ένα εκ των οποίων είναι η οικολογική ταυτότητα της εταιρείας σε όλο το φάσμα παραγωγής και πώλησης.

Η πανδημία, όπως και σε άλλους κλάδους, υπήρξε υπεύθυνη για σημαντικές αλλαγές, τόσο σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά πρότυπα και το εισόδημα, όσο και τις προτεραιότητες των καταναλωτών, αλλά και τους τρόπους πραγματοποίησης αγορών, συμβάλλοντας στην ταχεία και μαζική αλλαγή των δεδομένων της αγοράς. Εξαιτίας της ύφεσης της οποίας διήλθε ο κλάδος παγκοσμίως, της ενίσχυσης της τάσης διεθνοποίησης των οικονομιών και των αγορών των τελευταίων ετών, καθώς και άλλων αιτίων, οι επιχειρήσεις του κλάδου μόδας αναγκάστηκαν να εξελιχθούν, προκειμένου να τύχουν των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Στις εν λόγω ανταγωνιστικές συνθήκες φαίνεται να κερδίζουν έδαφος οι καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγή και διανομή των προϊόντων τους, προκειμένου να φθάσουν ταχύτερα και φθηνότερα στον τελικό αγοραστή, αυξάνοντας την πίεση σε μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ακολουθήσουν στους ίδιους ρυθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του τέλους του 2022, σε ολόκληρη την Ισπανία λειτουργούσαν 575 εμπορικά κέντρα συνολικής εμπορικής επιφάνειας 16,6 εκατ. τετρ. μέτρων, στα οποία στεγάζονταν λίγο πάνω από 33.500 καταστήματα το 85% των οποίων είναι μικρά καταστήματα, μικρότερα των 300 τετρ. μέτρων, ενώ το σύνολο των θέσεων εργασίας στα εν λόγω εμπορικά κέντρα ανέρχεται σε 860.000 απασχολούμενους και το επίπεδο πωλήσεων (το 2022) ανήλθε σε 47,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής Ένωσης Εμπορικών Κέντρων και Πάρκων (AECC), το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε νέες κατασκευές και αγοραπωλησίες εμπορικών αλυσίδων και καταστημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικά κέντρα της Ισπανίας κατά το 2022 ανήλθε σε 1,81 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε ανακατασκευές και ανακαινίσεις εμπορικών κέντρων υπερέβησαν τα 70 εκατ. ευρώ, καθώς διαρκώς πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία εμπορίου, οι εξαγωγές της ισπανικής βιομηχανίας μόδας κατά τα έτη 2021 και 2022 παρουσίασαν αυξητική τάση, ξεπερνώντας ακόμη και τα προ-πανδημίας επίπεδα. Το 2021 οι ισπανικές εξαγωγές πλησίασαν τα επίπεδα του 2018 και του 2019, ανερχόμενες σε 15,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα 13,27 δισ. ευρώ που κατέγραψε η χώρα το 2020 στον τομέα των εξαγωγών. Κατά το 2022, τα έσοδα από τις εξαγωγές του ισπανικού κλάδου κατέγραψαν αύξηση κατά 19,7% σε σύγκριση με τα ήδη ευνοϊκά μεγέθη του 2021 και ανήλθαν σε 19,06 δισ. ευρώ.

Οι ισπανικές εξαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων το δεκάμηνο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 14,64 δισ. ευρώ (μείωση 7,1% έναντι του δεκαμήνου 2022).

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εξαγόμενων ισπανικών προϊόντων μόδας για το δεκάμηνο 2023 ήταν τα ενδύματα, τόσο πλεκτά όσο και μη πλεκτά, αφού οι εν λόγω δύο κατηγορίες αποτελούν το 32,58% και το 42,55% αντίστοιχα του συνόλου των εξαγωγών για τον υπό εξέταση κλάδο.

Το ισοζύγιο της Ισπανίας με τη χώρα μας όσον αφορά τα προϊόντα ένδυσης, συμπληρωμάτων ένδυσης και υποδημάτων είναι ιδιαίτερα αρνητικό, αφού η χώρα μας αποτελεί σημαντικότατο αποδέκτη προϊόντων της ισπανικής βιομηχανίας μόδας, με αποτέλεσμα οι ελληνικές εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων από την Ισπανία να είναι πολλαπλάσιες των εξαγωγών. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών των εν λόγω ειδών προς Ισπανία είναι αμελητέα. Σημαντική ασφαλώς συμβολή στο μέγεθος των ισπανικών εξαγωγών προς Ελλάδα έχουν τα προϊόντα μόδας των μεγάλων πολυεθνικών της Ισπανίας στη χώρα μας.

Αναλύοντας τα είδη μόδας που εισάγονται στην Ελλάδα από την Ισπανία, παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτών αφορά σε ενδύματα πλεκτά και μη, τα οποία αποτελούν το 84,49% του συνόλου των εισαγωγών για το δεκάμηνο 2023 (36,34 % και 48,15 % αντίστοιχα). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ελληνικές εισαγωγές προϊόντων μόδας από Ισπανία μειώθηκαν αισθητά κατά 33,1% το 2020 και κατά 18,2% το 2021 (έναντι των επιπέδων του 2019), ενώ το 2022 σημειώθηκε εκτίναξη των ισπανικών εξαγωγών προς Ελλάδα, ανερχόμενες στο συνολικό ποσό των 434,897 εκατ. ευρώ, με αύξηση ύψους 37,4% σε σύγκριση με το 2021. Το δεκάμηνο 2023 οι ελληνικές εισαγωγές προϊόντων μόδας από Ισπανία ανήλθαν στο επίπεδο των 396,203 εκατ. ευρώ (αύξηση 8,8 % έναντι του δεκαμήνου 2022).

Με βάση τα ισπανικά στατιστικά στοιχεία οι ελληνικές εξαγωγές ειδών μόδας στη χώρα της Ιβηρικής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τα ποσά που εξάγονται είναι αξιοσημείωτα και κατά τα τελευταία έτη, παρά την κρίση της πανδημίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 2020, όταν οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνον δεν μειώθηκαν αλλά αντίθετα αυξήθηκαν κατά 48,2% έναντι του 2019, σύμφωνα με τα επίσημα ισπανικά στοιχεία, ανερχόμενες σε 7,79 εκατ. ευρώ έναντι 5,26 εκατ. ευρώ το 2019.

Παρά την κρίση που φάνηκε να συνεχίζει να διανύει ο τομέας στην Ισπανία, το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν νέο μικρό άλμα στα 7,88 εκατ. ευρώ (+1,1% σε ετήσια βάση), ενώ το 2022 κυριολεκτικά εκτινάχθηκαν στα 19,82 εκατ. ευρώ (+151,4% έναντι του 2021) και το δεκάμηνο 2023 ανήλθαν στο πρωτόγνωρο επίπεδο των 29,25 εκατ. ευρώ (αύξηση 89,1% έναντι του δεκαμήνου 2022).

Οι βασικές κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία είναι τα πλεκτά ενδύματα (13,75 εκατ. ευρώ και 47% του συνόλου του δεκαμήνου 2023), τα υποδήματα (9,01 εκατ. ευρώ και 30,8 % του συνόλου) και τα μη πλεκτά ενδύματα (3,43 εκατ. ευρώ και 11,7 % του συνόλου, πάντοτε το δεκάμηνο 2023).

 • Οι πληροφορίες προέρχονται από έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μαδρίτη για τον ισπανικό κλάδο ενδύματος και συμπληρωμάτων ένδυσης.
Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 24/05 21:25

  Ποιοτικός τουρισμός στην Αρκαδία - ποιο μοντέλο ταιριάζει στην περιοχή

 2. 24/05 18:53

  Ο τελικός του UEFA Europa Conference League ξεκινάει από το Θησείο και την Πλατεία Κοτζιά- Φεστιβάλ φιλάθλων

 3. 24/05 15:51

  RND: «Το εφετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμη πιο ακραίο από το 2023»

 4. 24/05 15:21

  Ηρώ Χατζηγεωργίου | Ο τρόπος αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ θα μεταμορφώσει ολόκληρες περιοχές

 5. 24/05 14:10

  United Airlines | Νέα καθημερινή απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare

 6. 24/05 13:37

  Γαλάζια Σημαία 2024: 2η η Ελλάδα παγκοσμίως με 652 βραβευμένα σημεία

 7. 24/05 13:10

  Κυριαρχία της Jet2 στις αεροπορικές θέσεις με προστασία ATOL στο Ην. Βασίλειο

 8. 24/05 11:56

  Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ στις δαπάνες των Αμερικανών για καλοκαιρινές διακοπές το 2024

 9. 24/05 11:24

  McAfee: Πάνω από 25% των Αμερικανών έχουν πέσει θύμα απάτης στα ταξίδια

 10. 24/05 10:49

  FΑΜ Trips: Προβολή της Χαλκιδικής σε Ιταλούς και Αρμένιους επαγγελματίες του τουρισμού

 11. 24/05 10:28

  Ο ΕΟΤ στην ΙΜΕΧ 2024: Αυξημένο ενδιαφέρον για συνέδρια στην Ελλάδα

 12. 24/05 10:13

  AEGEAN | Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% το α΄τρίμηνο, 11% περισσότεροι επιβάτες

 13. 24/05 10:01

  Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας | Ο Απρίλιος βελτίωσε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων το α΄4μηνο

 14. 24/05 07:46

  Θετική γνωμοδότηση για λιμενικά έργα μπροστά από το Divani Apollon Palace & Thalasso

 15. 24/05 07:44

  Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 16. 24/05 07:42

  Ισπανία: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,3% τον Απρίλιο

 17. 24/05 07:40

  Διεθνής Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Rock Solid 2024 στο Καστελλόριζο

 18. 24/05 07:39

  Ημερίδα «Λάρισα. Πόλη στο μέλλον»

 19. 23/05 17:24

  Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό | Ενημέρωση των μελών της Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης

 20. 23/05 17:15

  Επίσκεψη Κεφαλογιάννη σε προσβάσιμη για ΑΜΕΑ παραλία της Γλυφάδας

 21. 23/05 16:44

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναβαθμίζει την ψηφιακή της παρουσία

 22. 23/05 16:33

  Airbnb | Τι ζητούν Έλληνες και ξένοι το καλοκαίρι - Μαρούσι (!), Χαλάνδρι (!), παραθαλάσσιοι και βιωματικοί προορισμοί...

 23. 23/05 14:58

  Focus Bari | 1 στους 3 Έλληνες παίζουν τυχερά παιχνίδια τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα

 24. 23/05 14:26

  Σε τιμές... Μονακό οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 25. 23/05 11:55

  Γερμανικός τουρισμός: Σε υψηλά πενταετίας η διάθεση για διακοπές αυτό το καλοκαίρι

 26. 23/05 11:51

  Διεθνείς εκδηλώσεις του Μαΐου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 27. 23/05 11:35

  Κρήτη | Υψηλές προσδοκίες για τις τουριστικές ροές από τις Αραβικές Χώρες

 28. 23/05 11:17

  Jet2.com και Jet2holidays | Άνοιξε το χειμερινό πρόγραμμα 2025-2026 σε ηλιόλουστους προορισμούς

 29. 23/05 11:08

  Γιατί ο καφές ακριβαίνει συνεχώς

 30. 23/05 10:51

  HOTREC: Η πρόταση της Κομισιόν πλήττει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών

 31. 23/05 10:02

  Booking.com: Αυτές είναι οι τάσεις στις παγκόσμιες ταξιδιωτικές αναζητήσεις – Συμβουλές στις επιχειρήσεις

 32. 23/05 09:12

  TRYP by Wyndham | Νέα εμφάνιση και αισθητική στα ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

 33. 23/05 07:59

  Heraklion Swimming Challenge 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης

 34. 23/05 07:55

  Ορεινός Αγώνας Karya Olympus Trail 2024

 35. 23/05 07:50

  Οι τιμές σε παραλίες του Μαλεβιζίου για το 2024

 36. 23/05 07:40

  Γαστρονομία Χωρίς Σύνορα στην Τσαγκαράδα Πηλίου

 37. 23/05 07:35

  Δήμος Πάργας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 38. 22/05 19:25

  Βράβευση του ιδρυτή και προέδρου της Grecotel Νίκου Δασκαλαντωνάκη

 39. 22/05 18:12

  H δωρεά οργάνων σώζει ζωές | Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας στο Μαρούσι

 40. 22/05 17:41

  ΣΕΤΚΕ | Προβληματίζουν οι χαμηλές πληρότητες στα μικρά τουριστικά καταλύματα

 41. 22/05 16:36

  NJV Athens Plaza | 33 πλήρως ανακαινισμένα Classic Business δωμάτια

 42. 22/05 16:32

  Oι πολιτιστικές εμπειρίες συνεχίζονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Επόμενος προορισμός: Κίνα!

 43. 22/05 15:48

  Deloitte: Αυξημένος ο προϋπολογισμός διακοπών των Αμερικανών αυτό το καλοκαίρι

 44. 22/05 14:08

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | 942 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις, 2,3 εκατ. οι αφίξεις το α' τρίμηνο

 45. 22/05 14:03

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ΙΜΕΧ 2024 - Η θέση της Θεσσαλονίκης στον συνεδριακό τουρισμό

 46. 22/05 13:51

  Αναβιώνει το ιστορικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου Mediterranean

 47. 22/05 13:23

  Αμερικανικός τουρισμός: Το 61% θα ταξιδέψει για αναψυχή μέσα στο ερχόμενο 4μηνο - Πόσοι επιλέγουν διαμονή σε ξενοδοχείο

 48. 22/05 12:08

  Booking.com: Το 54% των Αυστραλών θεωρούν σημαντικά τα αειφόρα ταξίδια αλλά όχι προτεραιότητα στην κράτηση

 49. 22/05 11:45

  Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour με συμμετοχές από 12 χώρες

 50. 22/05 11:10

  Τουρισμός | 15% πάνω από τον πληθωρισμό οι αεροπορικοί ναύλοι - γιατί θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν

 51. 22/05 10:33

  Ισπανικός τουρισμός | +13,6% οι αφίξεις το α' 4μηνο - Μεγάλη αύξηση από τις μακρινές αγορές

 52. 22/05 10:15

  Πιερία | Εύσημα από την τουριστική ηγεσία για τις δράσεις τουριστικής προβολής

 53. 22/05 10:10

  Προβολή της Κρήτης και της Χίου στη Νότια Ιταλία - εκδήλωση στη Νάπολη

 54. 22/05 07:20

  ΕΟΤ | Πρόσκληση για Προϊστάμενο στο Γραφείο Αυστραλίας

 55. 22/05 07:16

  Συνέδριο Πάρος-Αντίπαρος-Δεσποτικό στην Πάρο

 56. 22/05 07:13

  «Φόρουμ Εθελοντών 2024: Ενωμένες Καρδιές, Δυναμική Δράση» στην Πάτρα

 57. 22/05 07:03

  Υπ. Τουρισμού | Έκθεση φωτογραφίας με υλικό του Φιλέλληνα Αμερικανού φωτογράφου Robert McCabe

 58. 21/05 22:18

  Δήμος Ρεθύμνης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 59. 21/05 18:46

  Η Ryannair δεν ενδιαφέρεται για τα πακέτα διακοπών - Κοντά σε συμφωνία με 10 από τους 11 μεγαλύτερους OTAs

 60. 21/05 15:42

  Παράταση έως 25 Ιουνίου στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού για τους δικαιούχους του ΛΑΕ

 61. 21/05 14:45

  ΕΛΣΤΑΤ: +5% οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια το Μάρτιο

 62. 21/05 14:26

  UN Tourism: Στο 97% του 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός το α’ τρίμηνο του 2024, +1% οι διεθνείς αφίξεις στη Μεσόγειο

 63. 21/05 14:11

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Πόλος έλξης οι περιοχές πολιτιστικής δραστηριότητας

 64. 21/05 14:03

  Μαθητές Λυκείου της Λιέγης ήρθαν για 15η φορά στη Ρόδο!

 65. 21/05 13:56

  ΕΟΤ: Προβολή της ελληνικής γαστρονομίας και της Αττικής σε Ρουμανία και Σερβία

 66. 21/05 12:54

  Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: 21η η Ελλάδα στον παγκόσμιο τουριστικό δείκτη του 2024 – Σε επίπεδα 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός

 67. 21/05 12:11

  RND | Μία ακόμη χρονιά κλειστό το Ναυάγιο της Ζακύνθου

 68. 21/05 11:52

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο | Αμφισβητείται η αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης λόγω έλλειψης προσωπικού στο αεροδρόμιο

 69. 21/05 11:46

  Συναντήσεις Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη του Ιράκ και την Πρέσβη της Σλοβακίας

 70. 21/05 11:33

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | +28,2% οι εισπράξεις, +24,5% οι αφίξεις το α΄τρίμηνο

 71. 21/05 10:39

  Μεσογειακός τουρισμός | Ελλάδα και Πορτογαλία οι πιο ανθεκτικοί προορισμοί στην κλιματική αλλαγή - η αντίληψη των τουριστών

 72. 21/05 09:50

  ΣΕΒΤ | Η βιομηχανία τροφίμων δεν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

 73. 21/05 09:42

  Domus Blanc Boutique Hotel | Το Γαλλικό Προξενείο των Χανίων έγινε 5αστερο ξενοδοχείο

 74. 21/05 09:38

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη κεντρική ομιλήτρια στην τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή της Grecotel Νίκο Δασκαλαντωνάκη

 75. 21/05 07:40

  Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

 76. 21/05 07:38

  Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

 77. 21/05 07:37

  Δήμος Δυτικής Λέσβου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 78. 21/05 07:29

  Συναυλία Έντεχνου Ωδείου και String Demons στο Ηράκλειο

 79. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 80. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 81. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 82. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 83. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 84. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 85. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 86. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 87. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

 88. 20/05 13:27

  Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

 89. 20/05 12:37

  Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

 90. 20/05 12:08

  H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

 91. 20/05 11:51

  ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα

 92. 20/05 11:27

  Βρετανικός τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Αύξηση των δαπανών στα ταξίδια στο εξωτερικό

 93. 20/05 11:19

  21 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 - 446 περιοχές Νatura στην Ελλάδα

 94. 20/05 10:21

  260 χωριά από 60 χώρες υπέβαλαν αίτηση για τα Best Tourism Villages 2024

 95. 20/05 09:46

  Ταξίδι εξοικείωσης με Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες στην Αρκαδία

 96. 20/05 07:16

  Διαδικασίες ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

 97. 20/05 07:13

  ΕΟΤ: Προβολή των περιπατητικών διαδρομών της Χαλκιδικής στην ολλανδική αγορά

 98. 20/05 07:12

  Δήμος Λήμνου: Παραχώρηση χρήσης ξενώνα για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

 99. 20/05 07:11

  Δήμος Καρπάθου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 100. 20/05 07:07

  45ο Ράλλυ Κρήτης