Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Να αποσυρθούν οι διατάξεις για Airbnb και πρόσθετους φόρους στα ξενοδοχεία

Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Να αποσυρθούν οι διατάξεις για Airbnb και πρόσθετους φόρους στα ξενοδοχείαO Πρόεδρος της Ε.Ξ. Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής

Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στις ρυθμίσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση, μέσω νομοθετικών διατάξεων, τόσο για το πρόβλημα των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και για τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που αμφότερες ενσωματώνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο και πλήττουν τον κλάδο των ξενοδοχείων. 

Η Ε.Ξ. Μεσσηνίας καλεί σε κινητοποίηση τον ξενοδοχειακό κλάδο προκειμένου να αποσυρθούν οι προαναφερόμενες διατάξεις.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης, που υπογράφει ο Πρόεδρος Δημήτρης Καραλής, αναφέρει:

"...Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η  περιοχή μας, μεταξύ πολλών άλλων στην Ελληνική Επικράτεια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κορεσμένες ώστε να χρειάζονται ενίσχυση σε δυναμικό κλινών από συμπληρωματικά καταλύματα τύπου AIRBNB. Αντιθέτως, οι χαμηλές πληρότητες, που ακόμα και στη βασική περίοδο, δεν υπερβαίνουν με τα έσοδά τους το 50%, μόλις μετά βίας καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των καταλυμάτων. Ιδιαίτερα, μετά το κύμα ακρίβειας, τις υπέρογκες αυξήσεις σε ενέργεια, προμήθειες και αμοιβές στελεχιακού δυναμικού που, μαζί με τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και την αύξηση των επιτοκίων όσων βρίσκονται σε καθεστώς δανειοδότησης, έχουν δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.

Ειδικά η ραγδαία επέκταση , την οποία παραβλέπει η Κυβέρνηση με τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου εκτείνονται πέραν του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού και στις τοπικές κοινωνίες με την αύξηση των ενοικίων αφενός και αφετέρου στα ούτως ή άλλως συρρικνωμένα έσοδα των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου  των ξενοδοχείων  και της εστίασης. 

Σε αυτή λοιπόν την προβληματική για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συγκυρία, η νομοθετική πρωτοβουλία των αρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης με τις οριζόντιες διατάξεις, νομιμοποιεί, στην ουσία, 104.000 δραστηριότητες παραξενοδοχίας (μέχρι 2 ΑΦΜ) που αφήνονται να λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας, απαλλασσόμενες από φόρους, ασφαλιστικές   εισφορές  και  δημοτικά τέλη, χωρίς να απασχολούν προσωπικό και χωρίς να υφίστανται κάποιο ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο δημιουργώντας ανεπανόρθωτη  βλάβη.

Το σοβαρό αυτό πρόβλημα, το οποίο η κυβέρνηση θέλησε να ρυθμίσει βεβιασμένα, χωρίς να λάβει υπόψη τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου με τις ωφέλειες και βλάβες που παράγει, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής με τους συναρμόδιους φορείς του κλάδου μας, προκειμένου  οι  νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα  καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να τεθούν σε ορθολογικές και δίκαιες βάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει άμεσα να σταματήσει η αθρόα μετατροπή κάθε λογής οικοδομήματος σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επίσης, πρέπει να θεσπιστεί για τα υφιστάμενα καταλύματα χρονικός περιορισμός μίσθωσης που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες ετησίως στις περιοχές με χαμηλές πληρότητες.  Σε διαφορετική περίπτωση, αναιρείται  ο χαρακτηρισμός της μίσθωσης ως «βραχυχρόνια» και μεταβάλλεται σε ανταγωνιστική επιχείρηση που θα πρέπει να εμπίπτει  χωρίς εξαιρέσεις στο ενιαίο φορολογικό καθεστώς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 Έτσι μόνο θα λυθεί και  το  πρόβλημα  της έλλειψης   στέγασης  που  έχει  λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και  επηρεάζει  την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών κάθε περιοχής. Συνεπώς ο ισχυρισμός περί δήθεν ενίσχυσης των λαϊκών εισοδημάτων καταρρίπτεται ως  αστήρικτος αφού, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από επιστημονικές  μελέτες , η συντριπτική πλειοψηφία των καταλυμάτων αυτών είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν με αδιαφάνεια και απόκρυψη φορολογικών εσόδων. Πολύ περισσότερο, όταν επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε τόπου, όταν δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες  συνθήκες που επικρατούν και τις προοπτικές βελτίωσής τους. 

Συνεπώς, σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί η ανάγκη ισόρροπης και βιώσιμης  ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και ως προς την ανθεκτικότητα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω της κλιματικής κρίσης, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αναμφίβολα απέτυχε. Γιατί πρόσθεσε ένα ακόμα πρόβλημα βιωσιμότητας στις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις και αγνόησε τις διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλες χώρες σε ότι αφορά την αδειοδότηση και τους κανόνες λειτουργίας των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

                                 Για όλους τους παραπάνω λόγους,

Είναι επιβεβλημένη η κινητοποίηση του κλάδου για στήριξη του αιτήματος απόσυρσης των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο  Φορολογικό  Νομοσχέδιο με την επισήμανση ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί πολύπλευρα και να θεσπιστούν κανόνες σε ξεχωριστό νομοσχέδιο με τουριστικό προσανατολισμό, έπειτα από ενδελεχή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα σοβαρών μελετών και τη διεθνή πρακτική."

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 2. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 3. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 4. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 5. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 6. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 7. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 8. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 9. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 10. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα

 11. 12/04 19:34

  ΠΟΞ/ Γ. Χατζής: "Δεν θα τα πληρώσει ξανά ο ξενοδοχειακός κλάδος..."

 12. 12/04 16:00

  Google: Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη

 13. 12/04 15:33

  «Από το χωράφι στο πιάτο» | Η TUI στηρίζει 500 αγρότες σε Κρήτη και Ρόδο για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

 14. 12/04 15:12

  N. Σταθόπουλος (BC Partners) | Ποιοι κλάδοι προσφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα

 15. 12/04 14:37

  Oι συμπράξεις ανάμεσα στην Τέχνη και το επιχειρείν

 16. 12/04 14:23

  "Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε…"- Η απάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων στον κ.Δούκα περί δημοτικού φόρου στα αθηναϊκά ξενοδοχεία

 17. 12/04 13:56

  Αερομεταφορές: Έρχονται καύσιμα από ανθρώπινα περιττώματα – 92% λιγότερες εκπομπές άνθρακα

 18. 12/04 11:30

  Έρευνα CLIA: Τι κάνει την κρουαζιέρα ελκυστική στους Αμερικανούς ταξιδιώτες

 19. 12/04 11:16

  Η Ευρώπη χάνει ανταγωνιστικότητα εδώ και 25 χρόνια

 20. 12/04 11:03

  ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ | Η οικονομική ανασφάλεια τρομάζει τον Έλληνα - Βενιζέλος: Αναζητά λύσεις αρχαϊκές και μεταφυσικές (!)

 21. 12/04 10:59

  Ace Hotel & Swim Club Athens: Έρχεται το νέο ξενοδοχείο τύπου resort στη Γλυφάδα

 22. 12/04 10:56

  Eurowings: Ρεκόρ πτήσεων το καλοκαίρι από Γερμανία στην Ισπανία - 600 πτήσεις την εβδομάδα

 23. 12/04 10:51

  Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αργεντινή

 24. 12/04 10:40

  Εκδηλώσεις για την ‘Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λάρισα

 25. 12/04 10:31

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προβολή των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

 26. 12/04 10:27

  Παρουσίαση των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο Λονδίνο

 27. 12/04 10:25

  Δήμος Χερσονήσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 28. 12/04 10:16

  Ισπανία: Οι πολίτες αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό

 29. 11/04 19:04

  Zeus International: Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 30. 11/04 18:07

  Οι τρεις οικονομικές τεκτονικές πλάκες | Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει

 31. 11/04 17:54

  Θ. Σκυλακάκης: Δεν υπάρχουν χρήματα και για πολυτελή ενεργειακή μετάβαση και για στοιχειώδη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 32. 11/04 17:48

  Η ανθεκτικότητα και η διαχείριση ρίσκου απέναντι στην κλιματική αλλαγή κλειδί για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις

 33. 11/04 17:43

  Θα αναδείξουμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

 34. 11/04 17:38

  Το 66% των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δοκιμάζουν το Co-Pilot

 35. 11/04 17:11

  Χάρης Δούκας: Ο κερδίζων από τον τουρισμό θα πληρώνει αυξημένα τέλη στο Δήμο - φόρο στον τζίρο των ξενοδοχείων

 36. 11/04 17:05

  Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Η πραγματικότητα των δεδομένων μας αποκαλύπτει την φοροδιαφυγή

 37. 11/04 16:49

  Π.Αντωνίου | Επίκαιρο το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

 38. 11/04 16:27

  Νίκος Χαρδαλιάς | Ζητάμε η Περιφέρεια Αττικής να έχει τον έλεγχο όλων των μεγάλων έργων

 39. 11/04 16:22

  ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023

 40. 11/04 13:02

  Ανησυχία στην Κύπρο για τον πόλεμο στη Γάζα

 41. 11/04 12:58

  Τουρισμός | Ισραηλινοί τουρ οπερέιτορ στην Πιερία

 42. 11/04 12:50

  Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το «Rodos Week»

 43. 11/04 12:22

  Αποκαθίσταται το Μινωικό Ανάκτορο στα Μάλια

 44. 11/04 11:48

  Booking.com | Πώς τα καταλύματα θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, αξιοποιώντας τις τάσεις του 2024

 45. 11/04 10:27

  Κρουαζιέρα | CLIA: 31,7 εκατ. επιβάτες το 2023, 7% περισσότεροι από το 2019

 46. 11/04 10:14

  Seabourn | Θεματικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2025 με εμπειρίες τένις και γευσιγνωσία σε αμπελώνα

 47. 11/04 09:53

  Attica Group | Δεύτερο ξενοδοχείο στη Νάξο- αγόρασε το Galaxy Hotel με 14 εκατ. ευρώ

 48. 11/04 07:18

  Οδηγός εξερεύνησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

 49. 11/04 07:16

  Σε άνθηση οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας

 50. 11/04 07:15

  Συνέδριο Travel West Forum στην Πάτρα

 51. 11/04 07:13

  Πώς θα ενισχυθεί ο ποδηλατικός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη

 52. 11/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης για Βρετανούς bloggers στα Χανιά από τον Jet2com

 53. 10/04 21:22

  Φ. Μακαντάση (διαΝΕΟσις) | Τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας είναι η κλιματική κρίση

 54. 10/04 18:38

  Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και μειώσεις φόρων 870 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025

 55. 10/04 18:28

  H LOT επιστρέφει με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Βαρσοβία

 56. 10/04 18:27

  Ολγα Κεφαλογιάννη | Tα επενδυτικά σχέδια για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό

 57. 10/04 16:54

  Η Μεσόγειος αποτελεί πλέον ένα «hot spot» κλιματικής αλλαγής

 58. 10/04 15:01

  Άνοιξε τις πόρτες του στο λιμάνι του Πειραιά το ξενοδοχείο Mitsis N’U Piraeus Port

 59. 10/04 12:22

  Eurocontrol | Η χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης παραμένει κάτω από το 2019

 60. 10/04 12:02

  «Πρασινίζουμε το Γκρίζο» | Διαγωνισμός του Δήμου Αθηναίων για πράσινες γωνιές σε σπίτια και γειτονιές

 61. 10/04 11:19

  Διακήρυξη από τη Ρόδο | Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα

 62. 10/04 11:00

  Ο Τουρισμός Υγείας απέφερε 2,3 δισ. δολ. στην Τουρκία το 2023

 63. 10/04 10:33

  UN Tourism | Ελκυστικός προορισμός για τουριστικές επενδύσεις η Αλβανία

 64. 10/04 10:15

  972.893 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

 65. 10/04 10:02

  Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Wyndham Hotels & Resorts

 66. 10/04 07:09

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Σύβοτα

 67. 10/04 07:08

  Ενισχυμένο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Croatia Airlines - Οι συνδέσεις με την Αθήνα

 68. 10/04 07:07

  Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας-Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

 69. 10/04 07:03

  Οι τιμές στα ξενοδοχεία στα Λουτρά Σμοκόβου

 70. 10/04 07:00

  Δωρεές για δέντρα και γλυκά στο Δήμο Θεσσαλονίκης

 71. 09/04 22:10

  Δόμνα Μιχαηλίδου: Δέσμευσή μας η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους

 72. 09/04 22:00

  Δήμος Αθηναίων | Εντείνονται οι έλεγχοι για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

 73. 09/04 17:15

  «Ο πιο καυτός Μάρτιος» όλων των εποχών- Επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή;

 74. 09/04 16:50

  "Ο Πολιτισμός της Ελιάς", εκδήλωση - προπομπός του 2ου «Elia Lesvos Confest 2024»

 75. 09/04 16:19

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη στο Φόρουμ “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση" στη Ρόδο

 76. 09/04 16:17

  Ξενοδοχεία: Η Αθήνα στις 5 πόλεις με τη μεγαλύτερη άνοδο εσόδων από το 2019

 77. 09/04 15:33

  Η Ισπανία «τελειώνει» την Χρυσή Βίζα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγασης

 78. 09/04 14:15

  Επιμήκυνση της σεζόν μέσω πολιτιστικών εμπειριών

 79. 09/04 13:35

  Επιδότηση 100% σε παραθαλάσσιες επιχειρήσεις για SeaAccess® και εξοπλισμό προσβάσιμων παραλιών

 80. 09/04 13:35

  Radisson Hotel | Tεχνητή νοημοσύνη στις επαγγελματικές εκδηλώσεις

 81. 09/04 13:25

  «Nothing Comes Close» | «Τίποτα δεν συγκρίνεται» με τις αναβαθμισμένες εμπειρίες κρουαζιέρας της Celebrity Cruises

 82. 09/04 12:46

  Mirror: Το "low profile" Ελληνικό νησί που ανταγωνίζεται τη Μύκονο και τη Σαντορίνη!

 83. 09/04 12:13

  Το Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και στα Δίκτυα Διανομής

 84. 09/04 11:59

  Όμιλος Dertour | +47% οι πωλήσεις για το 2024 στις αρχές Μαρτίου, +24,6% το 2023

 85. 09/04 11:52

  Royal Jordanian: Αυξημένη συχνότητα πτήσεων Αμμάν – Αθήνα το καλοκαίρι

 86. 09/04 11:21

  Ιταλικός τουρισμός | Στροφή στην ποιότητα με έμφαση στην προσέλκυση Αμερικανών τουριστών

 87. 09/04 11:08

  Τη Δευτέρα η 2η Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Ημέρα Καριέρας Τουρισμού της ΔΥΠΑ

 88. 09/04 10:50

  Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί το next big thing - Η πρόταση της Personal Wellness στα ξενοδοχεία

 89. 09/04 10:35

  Ο τουρισμός χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τις κυβερνήσεις - το παράδειγμα της Τουρκίας

 90. 09/04 07:00

  Ισπανία: Μεγαλύτερη απασχόληση από τον Μάρτιο λόγω του τουρισμού

 91. 09/04 07:00

  Διαγωνισμός για την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

 92. 09/04 07:00

  Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

 93. 09/04 07:00

  Δήμος Δίου - Ολύμπου: Αναβάθμιση του ορειβατικού καταφυγίου Κορομηλιάς

 94. 09/04 07:00

  Υπουργείο Τουρισμού: Στον Δήμο η εκμετάλλευση της μαρίνας Πυλαίας - επένδυση 30 εκατ. ευρώ

 95. 08/04 22:32

  Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου | Αίτημα στον Πρωθυπουργό για μείωση του ΦΠΑ στη Δωδεκάνησο

 96. 08/04 16:43

  Το 73% των καταναλωτών από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στα ταξίδια

 97. 08/04 16:36

  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

 98. 08/04 16:32

  H Αρχαία Ολυμπία ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού

 99. 08/04 14:49

  Eνισχύεται η ελληνοκινεζική συνεργασία στον τουρισμό και πολιτισμό - Συνάντηση Ν. Χαρδαλιά με τον πρέσβη Σ. Τζουντσένγκ

 100. 08/04 14:46

  Γερμανικός Τύπος | Πυρκαγιές και λειψυδρία στην Ελλάδα από τον Απρίλιο