Η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία Σένγκεν

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία Σένγκεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χθες σύσταση για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο χώρο Σένγκεν. Συνοδεύεται από έκθεση για τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγε ο συντονιστής Σένγκεν με τα κράτη μέλη σχετικά με τους μακροχρόνιους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη που επανέφεραν τους συνοριακούς ελέγχους, καθώς και με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τους εν λόγω ελέγχους.

Ο χώρος Σένγκεν είναι ο χώρος χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα που στηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία περισσότερων από 425 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ ή επισκέπτονται την ΕΕ. Η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων πρέπει να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται κατ' εξαίρεση, να είναι αυστηρά περιορισμένη χρονικά και να εφαρμόζεται ως μέτρο έσχατης ανάγκης, εάν έχει διαπιστωθεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στον χώρο Σένγκεν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του 2023 για την κατάσταση του Σένγκεν, είναι αναγκαίο να ενταθεί η συνεργασία για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, με παράλληλη σταδιακή κατάργηση των μακροχρόνιων συνοριακών ελέγχων. 

Η σημερινή σύσταση προωθεί τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και την αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση επαναφοράς των εν λόγω ελέγχων σε οκτώ τομείς:

 • Διαρθρωμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μόνιμα σημεία επαφής για τη διασφάλιση συντονισμένης αντίδρασης σε σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία αντίδραση θα προσαρμόζεται στην κλίμακα των προκλήσεων και των αναγκών.
 • Ενίσχυση της ικανότητας λήψης κοινών μέτρων: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν και, κατά περίπτωση, να προσαρμόζουν τα διμερή πλαίσιά τους ώστε να παρέχουν τη βάση για διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου. Θα πρέπει επίσης να αναπτύσσουν κοινές αναλύσεις κινδύνου και να παράσχουν επαρκείς πόρους για κοινές περιπολίες.
 • Συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του Ιουνίου 2022 σχετικά με την επιχειρησιακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία στα εσωτερικά σύνορα. Θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν τις ορθές πρακτικές επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου που υπάρχουν σε άλλα κράτη μέλη και να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον σκοπό αυτόν.
 • Εντατικοποίηση των κοινών δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν συντονισμένα μέτρα και να συνεργάζονται με την Ευρωπόλ, την Eurojust και τον Frontex για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, μεταξύ άλλων με στόχο τη μείωση των παράνομων μετακινήσεων εντός της ΕΕ.
 • Πλήρης αξιοποίηση των εργαλείων στον τομέα των επιστροφών για την αντιμετώπιση των παράνομων μετακινήσεων: Η Επιτροπή ενθαρρύνει την πλήρη χρήση των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ κρατών μελών και διεθνών εταίρων. Η αυξημένη χρήση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επιστροφής είναι επίσης καίριας σημασίας για την επίσπευση των επιστροφών, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής του Μαρτίου 2023.
 • Αντιμετώπιση των παράνομων μετακινήσεων: Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν παράνομες μετακινήσεις θα πρέπει, καταρχάς, να εντείνουν τους αστυνομικούς ελέγχους στις περιοχές των εσωτερικών συνόρων· κάθε απόφαση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα μετριασμού και να υπόκειται σε συνεχή επανεξέταση.
 • Ενίσχυση των κοινών δράσεων για την καταπολέμηση της διακρατικής τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος: Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Καθορίζει κοινούς κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη και πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2024.
 • Μέτρα για τον περιορισμό της εισαγωγής ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν τη χρήση συστηματικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις, δίνοντας προτίμηση τους κινητούς ελέγχους στην επικράτεια των κρατών μελών και ενισχύοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν τις επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας και να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων.

Επόμενα βήματα

Ο συντονιστής Σένγκεν θα συνεχίσει να στηρίζει και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, ενώ θα είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης.

Ο συντονιστής Σένγκεν θα ενημερώνει επίσης τακτικά το Συμβούλιο Σένγκεν σχετικά με το θέμα αυτό.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

 2. 15/04 19:44

  ΠΟΕΕΤ: Συμμετοχή στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη

 3. 15/04 17:25

  H ΕΤΑΔ θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο φορέα Real Estate - 6.000 ακίνητα σε αποτίμηση

 4. 15/04 14:59

  Planet Holidays: Διακοπές στην Ελλάδα όλο το χρόνο – «Στηρίζουμε το όραμα Μητσοτάκη»

 5. 15/04 14:27

  Γυρίσματα για νέα βρετανική τηλεοπτική σειρά στην Πάρο

 6. 15/04 13:34

  Ελληνικής καταγωγής ο νέος Γενικός Διευθυντής του 1 Hotel Toronto

 7. 15/04 13:03

  Στο 80% του 2019 οι εξερχόμενος τουρισμός από την Κίνα το 2024 | Οι νεαρές Κινέζες καθοδηγούν την αγορά

 8. 15/04 12:45

  Ποιες αεροπορικές εταιρίες ακύρωσαν πτήσεις λόγω της έντασης στη Μ. Ανατολή

 9. 15/04 11:37

  «Ο υπερτουρισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον βιώσιμο τουρισμό»

 10. 15/04 11:21

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο

 11. 15/04 11:13

  TUI: Παλαιά πόλη της Ρόδου και Ακρόπολη στα πιο δημοφιλή μνημεία για το 2024

 12. 15/04 10:47

  Βρετανικός τουρισμός: Το 54% των οικογενειών σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές παρά την ακρίβεια

 13. 15/04 09:34

  Ryanair: Νέα σύνδεση Λίβερπουλ – Κέρκυρα

 14. 14/04 13:10

  meteo | Ξεπέρασε τους 31 °C η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο

 15. 14/04 12:57

  Είναι η Ελλάδα σε βιώσιμο αναπτυξιακό δρόμο; - Ο τουρισμός το συγκριτικό πλεονέκτημα

 16. 14/04 12:46

  Γιάννης Κεφαλογιάννης: Οι νέοι πόλεμοι θα αλλάξουν τον τρόπο που οι χώρες προετοιμάζουν την άμυνά τους

 17. 14/04 12:38

  Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας | Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος για τρίτη θητεία

 18. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 19. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 20. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 21. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 22. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 23. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 24. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 25. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 26. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 27. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα

 28. 12/04 19:34

  Δεν θα πληρώσει ξανά ο ξενοδοχειακός κλάδος την ανεξέλεγκτη λειτουργία των Airbnb

 29. 12/04 16:00

  Google: Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη

 30. 12/04 15:33

  «Από το χωράφι στο πιάτο» | Η TUI στηρίζει 500 αγρότες σε Κρήτη και Ρόδο για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

 31. 12/04 15:12

  N. Σταθόπουλος (BC Partners) | Ποιοι κλάδοι προσφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα

 32. 12/04 14:37

  Oι συμπράξεις ανάμεσα στην Τέχνη και το επιχειρείν

 33. 12/04 14:23

  "Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε…"- Η απάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων στον κ.Δούκα περί δημοτικού φόρου στα αθηναϊκά ξενοδοχεία

 34. 12/04 13:56

  Αερομεταφορές: Έρχονται καύσιμα από ανθρώπινα περιττώματα – 92% λιγότερες εκπομπές άνθρακα

 35. 12/04 11:52

  CLIA: Στο 107% των επιπέδων 2019 οι επιβάτες κρουαζιέρας το 2023, 35,7 εκατ. οι επιβάτες το 2024

 36. 12/04 11:30

  Έρευνα CLIA: Τι κάνει την κρουαζιέρα ελκυστική στους Αμερικανούς ταξιδιώτες

 37. 12/04 11:16

  Η Ευρώπη χάνει ανταγωνιστικότητα εδώ και 25 χρόνια

 38. 12/04 11:03

  ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ | Η οικονομική ανασφάλεια τρομάζει τον Έλληνα - Βενιζέλος: Αναζητά λύσεις αρχαϊκές και μεταφυσικές (!)

 39. 12/04 10:59

  Ace Hotel & Swim Club Athens: Έρχεται το νέο ξενοδοχείο τύπου resort στη Γλυφάδα

 40. 12/04 10:56

  Eurowings: Ρεκόρ πτήσεων το καλοκαίρι από Γερμανία στην Ισπανία - 600 πτήσεις την εβδομάδα

 41. 12/04 10:51

  Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αργεντινή

 42. 12/04 10:40

  Εκδηλώσεις για την ‘Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λάρισα

 43. 12/04 10:31

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προβολή των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

 44. 12/04 10:27

  Παρουσίαση των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο Λονδίνο

 45. 12/04 10:25

  Δήμος Χερσονήσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 46. 12/04 10:16

  Ισπανία: Οι πολίτες αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό

 47. 11/04 19:04

  Zeus International: Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 48. 11/04 18:07

  Οι τρεις οικονομικές τεκτονικές πλάκες | Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει

 49. 11/04 17:54

  Θ. Σκυλακάκης: Δεν υπάρχουν χρήματα και για πολυτελή ενεργειακή μετάβαση και για στοιχειώδη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 50. 11/04 17:48

  Η ανθεκτικότητα και η διαχείριση ρίσκου απέναντι στην κλιματική αλλαγή κλειδί για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις

 51. 11/04 17:43

  Θα αναδείξουμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

 52. 11/04 17:38

  Το 66% των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δοκιμάζουν το Co-Pilot

 53. 11/04 17:11

  Χάρης Δούκας: Ο κερδίζων από τον τουρισμό θα πληρώνει αυξημένα τέλη στο Δήμο - φόρο στον τζίρο των ξενοδοχείων

 54. 11/04 17:05

  Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Η πραγματικότητα των δεδομένων μας αποκαλύπτει την φοροδιαφυγή

 55. 11/04 16:49

  Π.Αντωνίου | Επίκαιρο το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

 56. 11/04 16:27

  Νίκος Χαρδαλιάς | Ζητάμε η Περιφέρεια Αττικής να έχει τον έλεγχο όλων των μεγάλων έργων

 57. 11/04 16:22

  ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023

 58. 11/04 13:02

  Süddeutsche Zeitung | Ανησυχία στην Κύπρο για τον πόλεμο στη Γάζα

 59. 11/04 12:58

  Τουρισμός | Ισραηλινοί τουρ οπερέιτορ στην Πιερία

 60. 11/04 12:50

  Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το «Rodos Week»

 61. 11/04 12:22

  Αποκαθίσταται το Μινωικό Ανάκτορο στα Μάλια

 62. 11/04 11:48

  Booking.com | Πώς τα καταλύματα θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, αξιοποιώντας τις τάσεις του 2024

 63. 11/04 10:27

  Κρουαζιέρα | CLIA: 31,7 εκατ. επιβάτες το 2023, 7% περισσότεροι από το 2019

 64. 11/04 10:14

  Seabourn | Θεματικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2025 με εμπειρίες τένις και γευσιγνωσία σε αμπελώνα

 65. 11/04 09:53

  Attica Group | Δεύτερο ξενοδοχείο στη Νάξο- αγόρασε το Galaxy Hotel με 14 εκατ. ευρώ

 66. 11/04 07:18

  Οδηγός εξερεύνησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

 67. 11/04 07:16

  Σε άνθηση οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας

 68. 11/04 07:15

  Συνέδριο Travel West Forum στην Πάτρα

 69. 11/04 07:13

  Πώς θα ενισχυθεί ο ποδηλατικός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη

 70. 11/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης για Βρετανούς bloggers στα Χανιά από τον Jet2com

 71. 10/04 21:22

  Φ. Μακαντάση (διαΝΕΟσις) | Τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας είναι η κλιματική κρίση

 72. 10/04 18:38

  Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και μειώσεις φόρων 870 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025

 73. 10/04 18:28

  H LOT επιστρέφει με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Βαρσοβία

 74. 10/04 18:27

  Ολγα Κεφαλογιάννη | Tα επενδυτικά σχέδια για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό

 75. 10/04 16:54

  Η Μεσόγειος αποτελεί πλέον ένα «hot spot» κλιματικής αλλαγής

 76. 10/04 15:01

  Άνοιξε τις πόρτες του στο λιμάνι του Πειραιά το ξενοδοχείο Mitsis N’U Piraeus Port

 77. 10/04 12:22

  Eurocontrol | Η χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης παραμένει κάτω από το 2019

 78. 10/04 12:02

  «Πρασινίζουμε το Γκρίζο» | Διαγωνισμός του Δήμου Αθηναίων για πράσινες γωνιές σε σπίτια και γειτονιές

 79. 10/04 11:19

  Διακήρυξη από τη Ρόδο | Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα

 80. 10/04 11:00

  Ο Τουρισμός Υγείας απέφερε 2,3 δισ. δολ. στην Τουρκία το 2023

 81. 10/04 10:33

  UN Tourism | Ελκυστικός προορισμός για τουριστικές επενδύσεις η Αλβανία

 82. 10/04 10:15

  972.893 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

 83. 10/04 10:02

  Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Wyndham Hotels & Resorts

 84. 10/04 07:09

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Σύβοτα

 85. 10/04 07:08

  Ενισχυμένο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Croatia Airlines - Οι συνδέσεις με την Αθήνα

 86. 10/04 07:07

  Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας-Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

 87. 10/04 07:03

  Οι τιμές στα ξενοδοχεία στα Λουτρά Σμοκόβου

 88. 10/04 07:00

  Δωρεές για δέντρα και γλυκά στο Δήμο Θεσσαλονίκης

 89. 09/04 22:10

  Δόμνα Μιχαηλίδου: Δέσμευσή μας η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους

 90. 09/04 22:00

  Δήμος Αθηναίων | Εντείνονται οι έλεγχοι για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

 91. 09/04 17:15

  «Ο πιο καυτός Μάρτιος» όλων των εποχών- Επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή;

 92. 09/04 16:50

  "Ο Πολιτισμός της Ελιάς", εκδήλωση - προπομπός του 2ου «Elia Lesvos Confest 2024»

 93. 09/04 16:19

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη στο Φόρουμ “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση" στη Ρόδο

 94. 09/04 16:17

  Ξενοδοχεία: Η Αθήνα στις 5 πόλεις με τη μεγαλύτερη άνοδο εσόδων από το 2019

 95. 09/04 15:33

  Η Ισπανία «τελειώνει» την Χρυσή Βίζα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγασης

 96. 09/04 14:15

  Επιμήκυνση της σεζόν μέσω πολιτιστικών εμπειριών

 97. 09/04 13:35

  Επιδότηση 100% σε παραθαλάσσιες επιχειρήσεις για SeaAccess® και εξοπλισμό προσβάσιμων παραλιών

 98. 09/04 13:35

  Radisson Hotel | Tεχνητή νοημοσύνη στις επαγγελματικές εκδηλώσεις

 99. 09/04 13:25

  «Nothing Comes Close» | «Τίποτα δεν συγκρίνεται» με τις αναβαθμισμένες εμπειρίες κρουαζιέρας της Celebrity Cruises

 100. 09/04 12:46

  Mirror: Το "low profile" Ελληνικό νησί που ανταγωνίζεται τη Μύκονο και τη Σαντορίνη!