Θετική γνωμοδότηση για την αξιοποίηση του π. βασιλικού Κτήματος στο Τατόι

Θετική γνωμοδότηση για την αξιοποίηση του π. βασιλικού Κτήματος στο Τατόι

Ομοφώνως θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων επί της μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου ως περιαστικού χώρου πολιτισμού και αναψυχής στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας.

Ακολουθεί, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο έλεγχος και η έγκριση του Ε.Π.Σ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τις κατά νόμο διαδικασίες.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε σχετικά:

«Την ταυτότητα της αξιοποίησης του π. βασιλικού Κτήματος στο Τατόι διαμορφώνουν ο χαρακτήρας του και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Συνεπώς η ένταση και η φύση των χρήσεων θα πρέπει να είναι συμβατές με αυτή τη “ταυτότητα”. Με την προκριθείσα χωρική ανάπτυξη δίνεται προτεραιότητα στην προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της προσθήκης ήπιων χρήσεων γης και της ανάπτυξης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων, όπου το δάσος παραμένει ζωτικής σημασίας και δημιουργείται οργανωμένος χώρος δασικής αναψυχής με παράλληλη ισόρροπη ανάπτυξη του κεντρικού πολιτιστικού “ιστορικού” πυρήνα. Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και πολυθεματικού περιαστικού χώρου πρασίνου και η απόδοση του στους πολίτες ως τόπου ψυχαγωγίας, αναψυχής, ιστορικής μνήμης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αγωγής και γνώσης, ελκυστικού και φιλικού για όλες τις ηλικίες όλο το χρόνο». 

Η μελέτη βασίζεται στις θεσμοθετημένες επιτρεπόμενες χρήσεις γης που ορίζονται από το Π.Δ. Προστασίας της Πάρνηθας, διατηρώντας, επίσης, τα υφιστάμενα όρια των ζωνών προστασίας. Η περιοχή επέμβασης στο κτήμα Τατοΐου περιλαμβάνει κατά τμήματα τις ζώνες Α1, Β4, Δ1, Δ2 και Δ3, ενώ τα κτήρια που ανήκουν στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021, εντάσσονται στις ζώνες Δ2 και Δ3 και ορισμένα στην Β4. Η μελέτη στοχεύει στην τροποποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις Ζώνες Δ2,Δ3 και Β4 περιλαμβάνοντας τις εγκεκριμένες χρήσεις των κτηρίων από το ΥΠΠΟ.

Οι νέες χρήσεις

Η υφιστάμενη δόμηση του συνόλου των κτηρίων της περιοχής επέμβασης ανέρχεται σε 15.000 τ.μ. Οι νέες χρήσεις που απαιτούν κτηριακές εγκαταστάσεις επιτρέπονται εντός των υφισταμένων κτηρίων του Κτήματος μετά από τις απαιτούμενες επισκευές και διαρρυθμίσεις τους και μετά από σχετική έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και σύμφωνα με τις προστατευτικές διατάξεις των άρθρων 6, 10 και 16 του Ν.4858/2021. Στα υφιστάμενα κτήρια επιτρέπεται η αποκατάσταση και επανάχρηση τους εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της νέας χρήσης στα παλιά κελύφη, κατά το δυνατόν χωρίς αλλοίωση της εξωτερικής μορφής και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων. 

Παράλληλα, επιτρέπεται νέα δόμηση 2.200τ.μ., η οποία βασίζεται στην προκρινόμενη πρόταση της μελέτης βιωσιμότητας για το κτήμα, και η οποία έχει εγκριθεί το 2021. Υπολογίζεται ένα νέο κτήριο – Landmark έρευνας και συνεδριακού κέντρου 1.200 τ.μ. εντός του κεντρικού πυρήνα του Κτήματος ως συνδετικό στοιχείο της ιστορικής κληρονομιάς με τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα στη νέα εποχή του Κτήματος, για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, μορφωτικών και εκπαιδευτικών – ερευνητικών σκοπών.

Το κτήριο σημαδοτεί τη μετάβαση στη νέα εποχή του Κτήματος, και θα είναι αποτέλεσμα διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα καθορίσει και τους ειδικότερους όρους δόμησης του. Επιτρέπονται έργα και κατασκευές για διευκόλυνση των επισκεπτών – χρηστών των χώρων υπαίθριας δασικής αναψυχής, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στη ζώνη Β4 και σε περιοχές μη δασικές και μη αναδασωτέες επιτρέπεται η δημιουργία αγροτικών εγκαταστάσεων μέγιστης δόμησης 1.000τ.μ. Η δόμηση αυτή μπορεί να αφορά σε ένα ή περισσότερα κτήρια. Εφόσον υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την εξυπηρέτηση των νέων λειτουργιών των κτηρίων, επιτρέπεται η αποκατάσταση και επανάχρηση των υφιστάμενων κτηρίων και πέραν της υφιστάμενης δόμησης. Συγκεκριμένα, επιτρέπονται, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων (ΥΠΠΟ, ΥΠΕΝ κ.λπ.), οι απαραίτητες προσθήκες σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει ανά κτήριο το 10% της υφιστάμενης δόμησης,. 

Οι νέες χρήσεις γης εμπλουτίζουν τις οριζόμενες από το Π.Δ. Προστασίας της Πάρνηθας, διατηρώντας τα υφιστάμενα όρια των ζωνών για περιβαλλοντικούς λόγους. Εξειδικεύονται περισσότερο οι επιτρεπόμενες χρήσεις και εμπλουτίζονται με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τις εξής: 

 Δυνατότητα χωροθέτησης και οργάνωσης χώρων στάθμευσης στις ζώνες εκτός της Α1, και σε θέσεις που εξειδικεύονται στο σχέδιο γενικής διάταξης με σκοπό την οργάνωση του νέου προτύπου κυκλοφορίας στο Κτήμα σε αντίθεση με τη σημερινή έλλειψη οργάνωσης και άναρχης στάθμευσης που δημιουργεί, εκτός από περιβαλλοντική και έντονη αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.

 Δυνατότητα χωροθέτησης χώρων εστίασης στη ζώνη Δ2 του Κτήματος. Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά στη δυνατότητα λειτουργίας του κτηρίου των Στρατώνων, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ως χώρος εστίασης - αναψυχής.

 Δυνατότητα χωροθέτησης καταστημάτων μουσείων-εκθετηρίων και χώρων φιλοξενίας στη ζώνη Δ3. Πρόκειται για την ζώνη που αναπτύσσεται το κτηριακό συγκρότημα, όπου συγκεντρωνόταν στο παρελθόν η βασική παραγωγική δραστηριότητα και φιλοξενία του Κτήματος αποκαλούμενο ως «το χωριό».

 Δυνατότητα ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη Δ2. Πρόκειται για τη ζώνη που βρίσκεται ο παλιός αμπελώνας, καθώς και οι ανακτορικοί κήποι, με σκοπό την αναβίωση των παραδοσιακών καλλιεργειών του κτήματος και την ανάδειξη των κήπων.  
 Δυνατότητα χωροθέτησης υπηρεσιών διοίκησης του Κτήματος στις ζώνες Δ2 και Δ3. 

Κύριο ζήτημα που αναδεικνύεται, επίσης, είναι η ανάγκη για βελτίωση της προσβασιμότητας στο Κτήμα από τον ευρύτερο χώρο, αλλά και η οργάνωση των εσωτερικών μετακινήσεων εντός αυτού. Προβλέπεται σύστημα περιφερειακής οργανωμένης στάθμευσης και μετεπιβίβασης σε σύστημα διακίνησης με πυκνά δρομολόγια προς και από τον κεντρικό πυρήνα του κτήματος. 

Το πρότυπο εξυπηρέτησης των αναγκών στάθμευσης βασίζεται στην ανάπτυξη κύριου χώρου στάθμευσης (hub) χωρητικότητας 600 θέσεων, εσωτερικής διαδρομής shuttle bus διαδύνδεσης του hub με τον κεντρικό πυρήνα, μήκους 5χλμ. περίπου, έξι πρόσθετων κατάλληλα χωροθετημένων μικρότερων χώρων στάθμευσης επιβατικών οχημάτων, συνολικής δυναμικότητας 600 περίπου θέσεων, και ενός επιπλέον χώρου στάθμευσης για 22 τουριστικά λεωφορεία, δημιουργία πλέγματος πεζοπορικών/περιπατητικών διαδρομών κατάλληλα διαμορφωμένων στις υφιστάμενες διαδρομές, δημιουργία σταθμών ενοικίασης οχημάτων μικροκινητικότητας (micromobility hubs), πρόβλεψη για μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών πρόσβασης και εξυπηρέστησης των ΑμεΑ. 


 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 03/03 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σκόπελο και Κω

 2. 03/03 07:14

  8ο Panorama Charity Fun Run 2024 Μελίνα Λαζαρίδου

 3. 03/03 07:11

  Ημέρες Θάλασσας 2024 στον Πειραιά

 4. 02/03 12:46

  Νέος φωτισμός ανάδειξης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο

 5. 02/03 07:59

  Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία

 6. 02/03 07:58

  Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία το 2023

 7. 01/03 21:21

  Ευρωπαϊκός τουρισμός | Πραγματικό κατόρθωμα ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός

 8. 01/03 16:44

  Κρήτη | Συνάντηση Αρναουτάκη- "Η Φιλοξενία": Kοινό brand name για τα τουριστικά καταλύματα

 9. 01/03 14:57

  Γερμανικός τουρισμός | Το 43% των τουριστών επέλεξε Μεσόγειο το 2023, το 4,2% Ελλάδα, το 14,4% Ισπανία...

 10. 01/03 14:38

  Σύσκεψη για τις κρουαζιέρες στη Μύκονο - τα προβλήματα

 11. 01/03 14:17

  Αποδίδονται στο καταδυτικό κοινό τα 4 επισκέψιμα ναυάγια στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό

 12. 01/03 13:19

  Αεροδρόμιο Αμβούργου: 5 Ελληνικοί προορισμοί στους 25 δημοφιλέστερους για το 2023

 13. 01/03 12:51

  Airbnb: “Win win” οι νέοι κανονισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

 14. 01/03 12:44

  Η Ελλάδα στην κορυφή της τουριστικής ζήτησης στη Σερβία

 15. 01/03 12:33

  Από το Βερολίνο οι πρώτοι τουρίστες της φετινής σεζόν στη Ρόδο

 16. 01/03 12:22

  Οι Κινέζοι επιστρέφουν στην Ευρώπη; Τι δείχνουν οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων

 17. 01/03 11:52

  Διπλή -gold- διάκριση για τον Όμιλο Sani/Ikos ως «Best Hotel to Work In»

 18. 01/03 11:17

  Νόμος | Οι 7 αλλαγές για την προστασία και τις παραχωρήσεις στις παραλίες

 19. 01/03 11:14

  Ανάλυση της Πολωνικής αγοράς από την Panadvert

 20. 01/03 11:05

  Μαζί ΕΑΤΑ και Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων - προωθούνται έργα στο κέντρο και τις γειτονιές

 21. 01/03 10:05

  Τον Απρίλιο ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Domes Novos Santorini

 22. 01/03 09:34

  Προβολή της Ελλάδας σε Μόναχο και Βιέννη - τιμώμενες περιοχές ο Βόλος και η Κρήτη

 23. 01/03 07:27

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Μοσχάτο και Ζάκυνθο

 24. 01/03 07:26

  Kατεδάφιση κτηρίων σε ξενοδοχείο της Πάργας

 25. 01/03 07:22

  H Επιτροπή Tουριστικής Aνάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου

 26. 01/03 07:17

  Προώθηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού στην αγορά της Ιταλίας

 27. 29/02 21:11

  H Ελλάδα φιλικός και ασφαλής προορισμός για τους ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες

 28. 29/02 19:05

  "Πράσινο φως" για ενιαίο κανονισμό στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

 29. 29/02 18:51

  Άγονος ο διαγωνισμός για το ακίνητο στην περιοχή «Βερβερόντα», στο Πόρτο Χέλι

 30. 29/02 18:39

  ΤΑΙΠΕΔ | Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στο ακίνητο «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη»

 31. 29/02 14:34

  Ξενοδοχεία Αθήνας | Θετικές επιδόσεις τον Ιανουάριο- αισιοδοξία για το 2024

 32. 29/02 13:47

  Σε εκκαθάριση τελικά ο σπεσιαλίστας tour operator για Ελλάδα Attika Reisen

 33. 29/02 13:26

  Νέο ρεκόρ συμμετοχών στον ένατο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου - Συμμετοχή από 52 χώρες

 34. 29/02 13:08

  Εθνική Τράπεζα | Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να διεκδικήσει νέα ρεκόρ το 2024

 35. 29/02 12:37

  Υπ. Τουρισμού: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

 36. 29/02 12:34

  Τεχνητή νοημοσύνη | Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

 37. 29/02 12:08

  Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση ITB Berlin 2024

 38. 29/02 11:34

  Air Serbia: Περισσότερες πτήσεις προς Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι

 39. 29/02 11:27

  Transavia: Νέα σύνδεση με Κω το καλοκαίρι του 2024

 40. 29/02 11:27

  Η Ryanair ανέστειλε τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ λόγω υψηλού κόστους του αεροδρομίου

 41. 29/02 11:07

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Κατάρ

 42. 29/02 10:27

  TUI Global Hotel Awards | 19 ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα στον κόσμο

 43. 29/02 10:19

  Wyndham Hotels & Resorts: Επιστρέφει ο Μήνας Μέλους του προγράμματος επιβράβευσης

 44. 29/02 07:34

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στη Μήλο | Νέες πισίνες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο

 45. 29/02 07:33

  Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 46. 29/02 07:26

  Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

 47. 29/02 06:31

  Ψηφιακός Οδηγός της Ιστορίας και της Κληρονομιάς της Καλαμαριάς

 48. 29/02 06:18

  Ντουμπάι: Τα ρεκόρ του τουρισμού και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

 49. 28/02 15:20

  FTI: 10% επάνω τα έσοδα πέρυσι, πολλά υποσχόμενο το 2024, περίπλοκη η αποτίμηση....

 50. 28/02 15:01

  Η Χαλκιδική είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Σέρβους

 51. 28/02 14:27

  Η Hilton προσφέρει πολυτελές Glamping σε εθνικά πάρκα - Συνεργασία με την AutoCamp

 52. 28/02 13:23

  Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα σε εκδήλωση του τουρ οπερείτορ Dertour στη Βιέννη

 53. 28/02 12:42

  Swan Hellenic: Νέα δρομολόγια με αναχώρηση και στάση στον Πειραιά

 54. 28/02 12:23

  Ένας νέος αερομεταφορέας κοντινών αποστάσεων έρχεται τον Ιούλιο στην Ευρώπη

 55. 28/02 12:22

  Το 41% ​​των Σκωτσέζων σχεδιάζει διακοπές στην Ευρώπη φέτος

 56. 28/02 12:12

  Hard Rock Hotel Athens: Κόνσεπτ εστιατορίου με υπογραφή της Major Food Group

 57. 28/02 11:44

  Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air σήμερα Τετάρτη

 58. 28/02 11:37

  ΕΕ | Η εξοικονόμηση φυσικού αερίου συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 59. 28/02 11:11

  Η Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί πια να κρατήσει τον κόσμο της

 60. 28/02 10:51

  Παραιτήθηκε η Ελληνίδα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Jumeirah

 61. 28/02 10:22

  ΠΟΤΑΠ | Από τις «Ανθισμένες Διαδρομές» του ΕΟΤ στις «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας»

 62. 28/02 10:15

  O νέος CEO της Wyndham Hotels για την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 63. 28/02 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κω και Κεφαλονιά

 64. 28/02 07:18

  Δήμος Φούρνων Κορσεών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 65. 28/02 07:16

  Κροατία: 108 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2023

 66. 28/02 06:07

  Συνέδριο με θέμα Crete: Top Destination in Europe

 67. 27/02 22:11

  Το Γούρι για το 2025 στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από το καλοκαίρι

 68. 27/02 18:06

  Ο Τουρισμός είναι ευλογία για την Ελλάδα

 69. 27/02 18:02

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Θα κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 70. 27/02 16:15

  Τουρισμός: 9 στους 10 Γερμανούς επιλέγουν διακοπές βάσει της τιμής

 71. 27/02 15:27

  Το ιστορικό ξενοδοχείο Titania Hotel στην Αθήνα αγόρασε ο όμιλος H Hotels Collection | Hatzilazarou Group

 72. 27/02 15:06

  ΕΕ | Σκληρές ποινές στις εταιρείες για περιβαλλοντικά εγκλήματα, όπως η ρύπανση από τα πλοία

 73. 27/02 14:44

  Αεροπορική συμφωνία Ελλάδας-Μογγολίας

 74. 27/02 14:17

  Ξεκινάει η διαδικασία για την αξιοποίηση του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου

 75. 27/02 13:51

  HolidayCheck | 3% φθηνότερα από πέρυσι τα πακέτα οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα – Ποιοι προορισμοί διαφοροποιούνται

 76. 27/02 12:50

  Nέα συμφωνία της Ryanair με την On the Beach

 77. 27/02 12:34

  Πρότυπο κανονισμού λειτουργίας αποκτούν τα κρατικά μουσεία

 78. 27/02 12:29

  HolidayCheck Award 2024 στο ξενοδοχείο Paralos Irini Mare

 79. 27/02 12:25

  Προβολή του Βόλου και του Πηλίου στο Μόναχο

 80. 27/02 11:49

  Επιμελητήριο Ηρακλείου | Γαλλικά για ξενοδοχοϋπάλληλους αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως

 81. 27/02 11:17

  Παγκόσμιος τουρισμός | IPK International- ΙΤΒ: +33% τα εξερχόμενα ταξίδια το 2023- κυριαρχούν ήλιος / παραλία και citybreaks

 82. 27/02 10:34

  Ο αρχαιολογικός τουρισμός στις προτεραιότητες του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης

 83. 27/02 10:31

  Ιδρύθηκε η AFEA CONGRESS

 84. 27/02 10:24

  ΕΠΟΤ | "Digital Marketing Workshop" για ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

 85. 27/02 06:42

  Αειφορία: τσεκ! Βιωσιμότητα: τσεκ! Στατιστικά στοιχεία: τσουκ!

 86. 27/02 06:33

  "Ναι" υπό προϋποθέσεις στην καθημερινή προσέγγιση επιβατικών πλοίων στο Πίσω Λιβάδι της Πάρου

 87. 27/02 06:30

  Δήμος Κομοτηνής: Τι θα γίνει με τις μισθώσεις των bungalows στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου»

 88. 27/02 06:27

  Οι τιμές στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για το 2024

 89. 27/02 06:25

  Δήμος Λαυρεωτικής: Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 90. 26/02 22:56

  Θεσσαλονίκη | Αντιδράσεις για τη μετατροπή του εμβληματικού Κυβερνείου στην Καλαμαριά σε ξενοδοχείο ή σε χώρο αναψυχής

 91. 26/02 18:28

  Έλεγχος στατικής επάρκειας για τη πεζογέφυρα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

 92. 26/02 17:14

  Τουρισμός| 60 ξενοδοχειακά projects στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία

 93. 26/02 16:47

  Δράσεις της ΠΟΞ για ηπειρωτική Ελλάδα και ξενοδοχεία έως 3*- Αυξημένο τέλος ανθεκτικότητας στα Airbnb

 94. 26/02 16:17

  FTI: "Καλή πρόοδος" στην αναζήτηση επενδυτών

 95. 26/02 15:30

  Aegean/ Olympic Air: Πιθανή ακύρωση πτήσεων την Τετάρτη λόγω απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

 96. 26/02 15:06

  Στην Αθήνα η ετήσια Σύνοδος Κορυφής του δικτύου Women Political Leaders

 97. 26/02 15:04

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: «Συνωστισμός» στην προσφορά πακέτων διακοπών από αεροπορικές εταιρίες

 98. 26/02 15:01

  Δήμος Αθηναίων | Απόκριες στην Αθήνα με 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία

 99. 26/02 14:07

  Χιλιάδες κόσμου στην τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού

 100. 26/02 13:19

  Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα 15 καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα για το 2024