Εγκρίσεις για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίσεις για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 20 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

Nα σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση του συνόλου των 20 επενδύσεων έχει γίνει, για σήμερα, μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά:

 • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε τα εξής:

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SELENE ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στη Μεθώνη της Μεσσηνίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 993.615 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 886.169 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ, που αναφέρεται ίδρυση και λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας νέων, Υouth Hostel στην Τρίπολη,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 462.682 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 403.951,20 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στο Οίτυλο της Σπάρτης,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.203.927 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.203.927 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης DEVINE HOTEL, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαλτετσίου της Τρίπολης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 866.578 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 866.578 ευρώ.

 • Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τα εξής:

 

 - το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΛΕΓΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, 23 δωματίων και 47 κλινών στην Κατερίνη της Πιερίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.249.375,43 ευρώ.

 - το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΒΑΡΟΣΙ-4ΕΠΟΧΕΣ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων παραδοσιακού ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Β΄ τάξης στην Έδεσσα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 144.600 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης BLUE BOTTLE BOUTIQUE HOTEL, που αφορά στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου σε διατηρητέο κτίριο και αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων στη Θεσσαλονίκη,  συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 681.024,94 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 17 δωματίων και 46 κλινών στη Θεσσαλονίκη,  συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 500.000 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης KIRIL DUDESKI ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων σε διατηρητέο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 984.080 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης MEDITERRANEAN HOTEL, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στην Αμφίπολη των Σερρών, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 758.893,24 ευρώ.

 - το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Simeonova Galianna Μ.Ε.Π.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση τουριστικής μονάδας 3 αστέρων στην Αμφίπολη Σερρών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.028.740 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.020.984 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SAMEL S.A., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου με αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων και αύξηση της δυναμικότητας στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 252.335,50 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 727.950 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 712.970 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - POSIDI HOLIDAYS A.E., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 939.433,30 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΣΟΥΓΛΕΣ ΙΚΕ,  που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 22 δωματίων και 60 κλινών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.999.957,51 ευρώ.

 • Περαιτέρω, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα εξής:

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης C’ EST PAS SI SIMPLE I.K.E.,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 3 σουιτών των 9 κλινών στη Σίφνο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 343.820,37 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 333.085,22 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης SoCal Ventures,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 9 δωματίων των 27 κλινών στην Αντίπαρο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 835.429,25 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 791.267,40 ευρώ. 

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης BARD DE SOL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 12 δωματίων των 36 κλινών στη Μύκονο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.981.050,88 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.981.050,88 ευρώ.

 Επίσης, η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε  το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΚΑΛΗ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασικού τύπου 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 κλινών στην Πεδινή Ιωαννίνων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 745.175,01 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 745.175,01 ευρώ.

Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης LZM INVESTMENTS, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 δωματίων των 75 κλινών στη θέση Άγιος Γεώργιος στην Αντίπαρο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.318.408,42 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.315.598,10 ευρώ.
 
 
 
 
 
 

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 06/06 17:01

  Πώς τα Αμερικανικά ξενοδοχεία προσπαθούν να γεμίσουν τα κενά προσωπικού το 2023

 2. 06/06 15:55

  H Cyprus Airways συνδέει την Πρέβεζα με τη Λάρνακα

 3. 06/06 15:48

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ οι εκδηλώσεις γαστρονομίας και μόδας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

 4. 06/06 15:39

  Όλες οι λεπτομέρειες για το Run Bike Care 2023

 5. 06/06 14:40

  TUI: Η πρωτοβουλία Co-Lab στη Ρόδο, πρότυπο βιώσιμου τουρισμού και για άλλους προορισμούς

 6. 06/06 14:02

  Κοινωνικός Τουρισμός: 579.580 αιτήσεις για συνολικά 1.068.904 επιταγές

 7. 06/06 13:43

  Συναντήσεις της Υπουργού Τουρισμού Ι. Δρέττα ενόψει τουριστικής περιόδου

 8. 06/06 13:24

  Hilton: Δύσκολη η χαλάρωση στις πρώτες ημέρες των διακοπών - Τι μπορούν να κάνουν τα ξενοδοχεία για άμεση ξεκούραση των επισκεπτών

 9. 06/06 12:35

  Special Mention στα Βραβεία Architizer A+ Awards κατέκτησε η παραθεριστική κατοικία Floating House στην Πύλο της Potiropoulos+Partners

 10. 06/06 12:27

  Επανέρχεται στη ζωή ο Ισπανός tour operator Viva Tours – Στα προγράμματα διακοπών η Αθήνα

 11. 06/06 11:58

  Σαουδάραβες τουριστικοί πράκτορες ανακαλύπτουν την Αθήνα ως προορισμό πολυτελούς τουρισμού

 12. 06/06 11:57

  Ελλείψεις προσωπικού αναφέρει το 82% των ξενοδοχείων στις ΗΠΑ

 13. 06/06 11:48

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα, Κέα και Σίφνο για αφιέρωμα στη Γαλλική τηλεόραση

 14. 06/06 11:34

  ΕΟΤ | Παράταση μίσθωσης του κτιρίου στην οδό Τσόχα- το νέο μίσθωμα

 15. 06/06 11:24

  Ελληνικός τουρισμός | TUI: Πρόγραμμα για συνδιαφήμιση ύψους 2 εκατ. ευρώ

 16. 06/06 10:33

  Παραμένει υπουργός Τουρισμού στην Τουρκία ο Ersoy, που ξεκίνησε από ξεναγός και κέρδισε την αγορά

 17. 06/06 10:05

  Ο Θεόδωρος Παναγιωτούλας νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance

 18. 06/06 07:56

  Κανονισμός λειτουργίας για το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών του Δήμου Μετεώρων

 19. 06/06 07:48

  Νομιμοποίηση ορειβατικού καταφυγίου στον Ψηλορείτη

 20. 06/06 07:42

  Ρόδος: Αναβάθμιση υποδομών στο Νεστορίδειο Μέλαθρο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης

 21. 06/06 07:02

  Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών κλείνει 10 χρόνια

 22. 06/06 07:00

  Ντουμπάι: Eπανέναρξη του οικιστικού σχεδίου Palm Jebel Ali με 80 ξενοδοχεία και θέρετρα

 23. 05/06 13:03

  ΙΑΤΑ | Εκτόξευση κερδών για τις αεροπορικές εταιρείες το 2023 - Μόλις 2,25 $ ανά επιβάτη το περιθώριο καθαρού κέρδους

 24. 05/06 12:36

  Προσοχή στους... hackers του τουρισμού: Οι «παγίδες» για όσους αγοράζουν τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα από το διαδίκτυο

 25. 05/06 11:37

  Βραδιά μόδας και λάμψης στον Πειραιά στις Ημέρες Θάλασσας 2023

 26. 05/06 07:44

  Ισπανία: Περιορίστηκε η ανεργία τον Μάιο

 27. 05/06 07:42

  Κροατία: O τουρισμός θα ξεπεράσει τα προ της πανδημίας επίπεδα

 28. 04/06 10:56

  Με συρτάκι και παραδοσιακό κουλούρι υποδέχθηκαν στη Θεσσαλονίκη τους επιβάτες κρουαζιεροπλοίων (Βίντεο)

 29. 04/06 07:55

  Ταξίδια εξοικείωσης για τουριστική προβολή σε Λέσβο, Ικαρία και Χίο

 30. 04/06 07:52

  Γιορτή Καλαμποκιού και Ακτινιδίου στο Ομόλιο Λάρισας

 31. 04/06 07:04

  Ένα ταξίδι στον πολιτισμό της Ρόδου από τον Σέρβο συγγραφέα ταξιδιωτικών εμπειριών Ivan Andrejic

 32. 03/06 07:55

  Το ντοκιμαντέρ για την Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιό Ολυμπία Δουκάκη και η προβολή της χώρας στις ΗΠΑ

 33. 03/06 07:50

  Η σημασία της διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων στη φιλοξενία

 34. 02/06 15:41

  Προβολή της Χαλκιδικής στην Ισπανία

 35. 02/06 14:21

  Ρωσικός τουρισμός: Πακέτα διακοπών στο Ηράκλειο μέσω Αττάλειας προσφέρει ο τουρ οπερέιτορ Pegas

 36. 02/06 13:47

  Τουρκικός τουρισμός: Αυξημένες κατά 27,5% οι αφίξεις το πρώτο τετράμηνο

 37. 02/06 12:36

  Ajul Luxury Hotel: Στη Χαλκιδική άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο Registry Collection της Wyndham στην Ελλάδα (φωτο)

 38. 02/06 12:15

  Δήμος Αθηναίων: Περισσότερα από 175.000 άτομα συμμετείχαν στο 2ο Athens City Festival

 39. 02/06 11:29

  Τουρισμός | Ανακάμπτει η παγκόσμια αεροπορική επιβατική κίνηση - τo "ευρωπαϊκό λάθος", που φοβάται η ΙΑΤΑ

 40. 02/06 11:17

  Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη-δολοφόνος; Σύμφωνα με την αμερικανική αεροπορία, ναι

 41. 02/06 10:54

  Περιφέρεια Θεσσαλίας | Το νέο portal για το Βουνό των Θεών και τις παραολύμπιες περιοχές

 42. 02/06 10:31

  Ισπανικός τουρισμός | Προς νέο ρεκόρ το 2023 - ισχυρές επιδόσεις το α΄4μηνο και τον Απρίλιο

 43. 02/06 10:11

  H TUI ανοίγει την Οχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας για τους Βρετανούς τουρίστες

 44. 02/06 09:51

  Έρευνα | 3 στους 4 Έλληνες ακυρώνουν τις δαπάνες διασκέδασης και διακοπών

 45. 02/06 09:26

  O CapsuleT και το ΞΕΕ στήριξαν την διεξαγωγή του EBAN Annual Congress 2023 στη Θεσσαλονίκη

 46. 02/06 09:04

  Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μετασχηματίζεται ψηφιακά

 47. 02/06 08:59

  Ταξίδια εξοικείωσης σε Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Κρήτη

 48. 02/06 08:57

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία σε Πάρο και Αντίπαρο

 49. 02/06 08:55

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Τραγάνα

 50. 02/06 08:46

  Φυσιολατρικό Διήμερο στα Χάνια Πηλίου

 51. 02/06 08:40

  Σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιουνίου η Ακτή Βουλιαγμένης

 52. 01/06 18:01

  Εορτή «Κατακλυσμού» (Αγ. Πνεύματος) στις παραλιακές πόλεις της Κύπρου, 2- 7 Ioυνίου

 53. 01/06 17:52

  ΕΞΑ-ΑΑ | Για 4η χρονιά η πολιτιστική δράση «Οι Πέτρες Μιλούν»

 54. 01/06 16:05

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ – MICHAEL KLIËN, Οι ονειροπόλοι ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 | 7 έως 9 Ιουνίου

 55. 01/06 15:31

  Παρέμβαση Μητσοτάκη από την Κίσαμο για Λαφονήσι, Μπάλο και Φαλάσαρνα- Προστασία και όχι υπερεκμετάλλευση

 56. 01/06 14:57

  Γκάρι Νόλαν, καθηγητής του Στάνφορντ: «Οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας εδώ και δεκαετίες» (βίντεο)

 57. 01/06 14:44

  H Goldman Sachs εξαγόρασε τα ξενοδοχεία Casa Cook και Cook's Club

 58. 01/06 14:41

  Έρευνα | Βάλσαμο για την ψυχή οι διακοπές – Ποιες δραστηριότητες ψυχικής ευεξίας προτιμούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες

 59. 01/06 13:20

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών | Στις πρώτες επιλογές των τουριστών από τις μακρινές αγορές η Ελλάδα

 60. 01/06 12:24

  «Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Ευτυχίας»- To Mπουτάν δείχνει το δρόμο της τουριστικής ανάπτυξης | Webinar του Ο. T. Θεσσαλονίκης

 61. 01/06 12:20

  ΕΟΤ-ΙΜΕΧ 2023: Ο ελληνικός συνεδριακός τουρισμός κερδίζει τη διεθνή αγορά

 62. 01/06 12:16

  Ετοιμάζονται για διακοπές στην Ελλάδα και οι Δανοί – Ποιοι προορισμοί θα «γεμίσουν» και το φθινόπωρο

 63. 01/06 11:55

  Aθλητικές διοργανώσεις του Ιουνίου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 64. 01/06 11:51

  Booking.com: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν τα ξενοδοχεία για τους επισκέπτες LGBTQ+ το 2023

 65. 01/06 11:49

  Οι δωρεάν σύνδεσμοι κρατήσεων της trivago φέρνουν ταξιδιώτες και ξενοδόχους ένα βήμα πιο κοντά

 66. 01/06 11:14

  Εγκύκλιος: Δυνατότητα έκδοσης και εκτύπωσης των δωρεάν και μειωμένων εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

 67. 01/06 11:10

  Ισθμός της Κορίνθου: Δείτε την εντυπωσιακή επαναλειτουργία του από… ψηλά (video)

 68. 01/06 10:31

  Γερμανικός τουρισμός | Alltours: Επανέρχονται οι ευκαιρίες για κρατήσεις το καλοκαίρι- μειώσεις τιμών σε πτήσεις και ξενοδοχεία

 69. 01/06 09:13

  Γιάννης Ρέτσος | Ένα συναρπαστικό ταξίδι 24 χρόνων έκλεισε τον κύκλο του

 70. 01/06 08:48

  Οι 5 πυλώνες, στους οποίους θα επικεντρωθεί το έργο του ΣΕΤΕ

 71. 01/06 08:45

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κίμωλο και Κάρπαθο

 72. 01/06 08:44

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία σε Λήμνο και Σύβοτα

 73. 01/06 08:43

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Μύκονο

 74. 01/06 08:41

  Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Δυτικής Μακεδονίας

 75. 01/06 08:39

  Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Virgin Forest Trail

 76. 31/05 20:30

  H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κεντρική προτεραιότητα

 77. 31/05 18:01

  Oι Γάλλοι αξιολογούν τα αγροτικά προϊοντα της Κρήτης

 78. 31/05 16:44

  Στους Δελφούς μετά την Ακρόπολη η Ιβάνκα Τραμπ - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε

 79. 31/05 16:30

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Νατάσα Τριανταφύλλη, Σχέδιο Μάρσαλ – Α path of perspectives | Πειραιώς 260, 7-10.06

 80. 31/05 15:43

  Νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ ο Γιάννης Παράσχης- Το νέο Δ.Σ.

 81. 31/05 15:18

  Η Ελλάδα αγαπημένος προορισμός των Αυστριακών τουριστών το 2023 – Πώς έχει αλλάξει το ταξιδιωτικό τους προφίλ

 82. 31/05 14:33

  Φ.Καραβίας στη συνέλευση ΣΕΤΕ | Επενδυτικά σχέδια ξενοδοχείων ύψους 600 εκ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης

 83. 31/05 14:29

  O Apollo βραβεύει τα καλύτερα ξενοδοχεία της Σάμου - 1 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα έως το 2026

 84. 31/05 13:47

  Γερμανία | Πιο φθηνές οι διακοπές στην Ελλάδα από τον εσωτερικό τουρισμό το 2023 - 21% φθηνότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια

 85. 31/05 12:57

  31η Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Γ. Ρέτσος: Να διατηρήσουμε ισχυρό το brand "Ελλάδα"

 86. 31/05 11:37

  Παραλίγο τραγωδία στο Ζάππειο- Κλαδί έπεσε σε τρεις τουρίστες

 87. 31/05 11:33

  Έρχονται τα ξενοδοχεία ύπνου - Η νέα τάση που προσφέρει ξεκούραστες διακοπές με ποιοτικό ύπνο

 88. 31/05 11:02

  Το Domes Aulūs Elounda εντάσσεται στο εμβληματικό brand φιλοξενίας Curio Collection by Hilton

 89. 31/05 10:23

  Κρουαζιέρα | 33.500 επιβάτες στα Χανιά τον Μάιο

 90. 31/05 10:14

  Μεγάλες επενδύσεις σε κρουαζιερόπλοια - 61 νεότευκτα πλοία έως το 2028

 91. 31/05 10:09

  Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε εξαφάνιση της ανθρωπότητας

 92. 31/05 09:51

  Λιανικό εμπόριο | Τα ψώνια στο φυσικό κατάστημα παραμένουν ζωτικής σημασίας κομμάτι της αγοραστικής εμπειρίας

 93. 31/05 09:32

  Διακοπές στην Ιταλία: ένα διαχρονικό όνειρο για τους Γερμανούς

 94. 31/05 09:18

  Η Χαλκιδική προβάλλεται δυναμικά σε Ιρλανδία, Λετονία και Ολλανδία

 95. 31/05 07:56

  Σημαντικό πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών με τα ΗΑΕ παρουσιάζει η χώρα μας

 96. 31/05 07:05

  Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Μαδρίτη

 97. 31/05 07:04

  Αντίπαρος: Διακοπή οχλουσών οικοδομικών εργασιών από 15 Ιουλίου

 98. 31/05 07:02

  Στο 3,2% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Μάιο στην Ισπανία

 99. 31/05 07:00

  Ο Καναδάς αποτελεί την 3η καλύτερη αγορά για τα ελληνικά κρασιά μετά από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ

 100. 30/05 18:13

  Γερμανικός τουρισμός | Ο t.o. Schauinsland αποκτά τις αεροπορικές εταιρείες Sundair και Fly Air 41