Εγκρίσεις για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίσεις για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 20 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

Nα σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση του συνόλου των 20 επενδύσεων έχει γίνει, για σήμερα, μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά:

 • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε τα εξής:

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SELENE ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στη Μεθώνη της Μεσσηνίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 993.615 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 886.169 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ, που αναφέρεται ίδρυση και λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας νέων, Υouth Hostel στην Τρίπολη,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 462.682 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 403.951,20 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στο Οίτυλο της Σπάρτης,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.203.927 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.203.927 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης DEVINE HOTEL, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαλτετσίου της Τρίπολης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 866.578 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 866.578 ευρώ.

 • Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τα εξής:

 

 - το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΛΕΓΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, 23 δωματίων και 47 κλινών στην Κατερίνη της Πιερίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.249.375,43 ευρώ.

 - το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΒΑΡΟΣΙ-4ΕΠΟΧΕΣ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων παραδοσιακού ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Β΄ τάξης στην Έδεσσα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 144.600 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης BLUE BOTTLE BOUTIQUE HOTEL, που αφορά στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου σε διατηρητέο κτίριο και αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων στη Θεσσαλονίκη,  συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 681.024,94 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 17 δωματίων και 46 κλινών στη Θεσσαλονίκη,  συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 500.000 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης KIRIL DUDESKI ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων σε διατηρητέο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 984.080 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης MEDITERRANEAN HOTEL, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στην Αμφίπολη των Σερρών, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 758.893,24 ευρώ.

 - το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Simeonova Galianna Μ.Ε.Π.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση τουριστικής μονάδας 3 αστέρων στην Αμφίπολη Σερρών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.028.740 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.020.984 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SAMEL S.A., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου με αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων και αύξηση της δυναμικότητας στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 252.335,50 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 727.950 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 712.970 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - POSIDI HOLIDAYS A.E., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 939.433,30 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΣΟΥΓΛΕΣ ΙΚΕ,  που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 22 δωματίων και 60 κλινών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.999.957,51 ευρώ.

 • Περαιτέρω, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα εξής:

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης C’ EST PAS SI SIMPLE I.K.E.,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 3 σουιτών των 9 κλινών στη Σίφνο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 343.820,37 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 333.085,22 ευρώ.

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης SoCal Ventures,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 9 δωματίων των 27 κλινών στην Αντίπαρο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 835.429,25 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 791.267,40 ευρώ. 

- το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης BARD DE SOL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 12 δωματίων των 36 κλινών στη Μύκονο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.981.050,88 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.981.050,88 ευρώ.

 Επίσης, η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε  το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΚΑΛΗ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασικού τύπου 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 κλινών στην Πεδινή Ιωαννίνων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 745.175,01 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 745.175,01 ευρώ.

Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης LZM INVESTMENTS, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 δωματίων των 75 κλινών στη θέση Άγιος Γεώργιος στην Αντίπαρο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.318.408,42 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.315.598,10 ευρώ.
 
 
 
 
 
 

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 17/06 07:07

  17ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Αλοννήσου Alonissos Challenge 2024

 2. 16/06 19:12

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων | Δωρεά στη μνήμη του π.προέδρου Νίκου Χριστοδούλου

 3. 16/06 07:56

  Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια στην Καρδίτσα

 4. 15/06 19:58

  Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 5. 15/06 19:48

  To νέο Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 6. 15/06 19:45

  Έκθεση Κρητικού Οίνου Wines@Fortezza 2024 στο Ρέθυμνο

 7. 15/06 19:42

  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος

 8. 15/06 12:02

  Πτώχευση FTI | Ακυρώθηκαν όλα τα ταξίδια από τις 6 Ιουλίου και μετά- δεν βρέθηκε λύση- εξασφαλισμένα τα χρήματα των πελατών

 9. 14/06 16:47

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη | 17 & 18 Ιουνίου - Πειραιώς 260

 10. 14/06 14:50

  Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025

 11. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 12. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 13. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 14. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 15. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Γεωργίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 16. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 17. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 18. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 19. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 20. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 21. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 22. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 23. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 24. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 25. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 26. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 27. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 28. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 29. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 30. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 31. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 32. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 33. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 34. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 35. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 36. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 37. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023

 38. 13/06 11:47

  WTTC | Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ επιδόσεων το 2023- αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

 39. 13/06 11:43

  Μνημόνιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 40. 13/06 11:10

  2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου στο Ηράκλειο

 41. 13/06 10:39

  Διακοπή λειτουργίας όλων των Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

 42. 13/06 10:37

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τη δήμαρχο Σπετσών

 43. 13/06 10:30

  Aκρόπολη | Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος και σήμερα το μεσημέρι (12.00 - 17.00) - Μετά τις 17.00 όσοι έχουν εισιτήρια

 44. 13/06 10:10

  Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

 45. 13/06 10:03

  Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

 46. 13/06 07:53

  Δήμος Λεβαδέων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 47. 13/06 07:49

  Καραγκούνικες γεύσεις στην Κυψέλη Καρδίτσας

 48. 13/06 07:47

  Φεστιβάλ Τριών Φεγγαριών 2024 στη Λέρο

 49. 13/06 07:43

  Πέμπτο Μαστίχαθλον στη Χίο

 50. 13/06 07:00

  Φιλοξενία Ιταλού δημοσιογράφου στη Σίφνο

 51. 12/06 18:35

  Αυτές είναι οι 19 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

 52. 12/06 18:08

  Η TUI λανσάρει τη νέα ξενοδοχειακή μάρκα "The Mora" | Χαλαρή πολυτέλεια: «Όλα μπορούν, τίποτα δεν πρέπει»

 53. 12/06 16:02

  O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εντάσσεται στην Pharma.Aero

 54. 12/06 14:45

  Institute of Travel & Tourism 2024: Στην Ελλάδα και την Χαλκιδική το κορυφαίο βρετανικό τουριστικό συνέδριο

 55. 12/06 14:13

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma | 15 Ιουνίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 56. 12/06 13:45

  Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

 57. 12/06 13:33

  Ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμού κρουαζιέρας στην Αυστριακή αγορά

 58. 12/06 13:32

  Η Χαλκιδική «μάγεψε» τους 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο του Institute of Travel & Tourism (IT

 59. 12/06 13:25

  King Jason Zante | Ένα ξενοδοχείο - "πλωτή όαση" ανοίγει η Louis Hotels στη Ζάκυνθο

 60. 12/06 12:48

  Προς διμερή συμφωνία με τις Φιλιππίνες μέχρι τις αρχές του 2025 για εργαζόμενους στον τουρισμό

 61. 12/06 12:35

  Τουρισμός: Ποιες ευρωπαϊκές αγορές πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες το 2023 - Οι κορυφαίοι προορισμοί

 62. 12/06 12:00

  Νέο ξενοδοχείο στο Κουφονήσι από SWOT Hospitality και Intracom Holdings

 63. 12/06 11:39

  Κοινωνικός τουρισμός | 16.000 έκαναν διακοπές το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

 64. 12/06 11:26

  Η Τουρκία στηρίζει την Ελλάδα για την επιστροφή των Μαρμάρων

 65. 12/06 10:53

  Μοναδικά supercars «πλημμυρίζουν» την Αθήνα στις 14 Ιουνίου -Έκθεση στο Ζάππειο

 66. 12/06 10:12

  ΥΠΠΟ | Κλειστός σήμερα το μεσημέρι ο αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως - τι θα γίνει με όσους έχουν εισιτήριο

 67. 12/06 09:51

  Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης | Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ρέθυμνο

 68. 12/06 07:21

  ‘Αρωμα Χίου στην «καρδιά» της Αθήνας

 69. 12/06 07:17

  Σαντορίνη- Θηρασιά | Η νέα απόφαση για την αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 70. 12/06 07:15

  Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Europride 2024 Θεσσαλονίκη

 71. 12/06 07:10

  Παραδοσιακή Στράτα 2024 στα Χανιά

 72. 11/06 22:23

  Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 73. 11/06 18:29

  ΑΑΔΕ | Χιλιάδες ευρώ και δολάρια κατασχέθηκαν από επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 74. 11/06 18:17

  Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

 75. 11/06 18:16

  Κοινωνικός τουρισμός: Πάνω από 535.000 αιτήσεις για 900.000 voucher – Ανοικτή η πλατφόρμα για παρόχους

 76. 11/06 18:14

  SKY express | Στρατηγικές συμμαχίες με 18 κορυφαίους αερομεταφορείς

 77. 11/06 18:03

  Στην εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ έναντι 40 εκατ. ευρώ

 78. 11/06 15:38

  Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξενία Γερμανών τουριστικών πρακτόρων και blogger από τη Βραζιλία

 79. 11/06 15:27

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Aυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260: Hip hop battles - Βαλέρια Δημητριάδου - Γιάννης Σκουρλέτης

 80. 11/06 15:22

  Aκρόπολη | Κλειστός ο Αρχαιολογικός Χώρος από τις 12:00 έως τις 17:00 τις επόμενες ημέρες

 81. 11/06 14:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παράσταση "Ενενήντα" της Βαλέριας Δημητριάδου

 82. 11/06 14:49

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

 83. 11/06 14:46

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: AEF Urban Dance Contest στις 15 & 16 Ιουνίου

 84. 11/06 14:35

  Τουρισμός: Το 80% των Ευρωπαίων θα ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι – Η "παρακμή" των Workations

 85. 11/06 13:16

  FedHATTA: "Six  Women in Greek Tragedy" – Μια παράσταση κάτω από την Ακρόπολη, στα Αγγλικά!

 86. 11/06 12:59

  Booking.com: Το 60% των ταξιδιωτών LGBTQ+ έχουν βιώσει διακρίσεις στα ταξίδια – Πώς επιλέγουν διακοπές

 87. 11/06 12:09

  ΗΠΑ | Η πλειονότητα των ξενοδοχείων δεν βρίσκει προσωπικό- ελλείψεις στην καθαριότητα στο 50%

 88. 11/06 11:56

  Πτώχευση FTI: Ελεγχόμενη η κατάσταση στον Τουρκικό τουρισμό - Πώς θα αντιμετωπιστούν οι απώλειες

 89. 11/06 11:27

  ΥΠΑ: Σε επιχειρησιακή εφαρμογή οι διαδικασίες πλοήγησης αεροσκαφών μέσω Δορυφόρων

 90. 11/06 11:11

  Travel+Leisure: 2 Ελληνικά ξενοδοχεία στα πιο προσιτά all in για το 2024

 91. 11/06 10:43

  Πτώχευση FTI | Με εταιρία της οικογένειας Ρίζου συνεχίζουν τα ξενοδοχεία της Meeting point στην Κέρκυρα

 92. 11/06 10:11

  Αρμένιοι τουριστικοί πράκτορες στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πτήσεις της AEGEAN

 93. 11/06 09:46

  Πτώχευση FTI | Έφοδος δικαστικών επιμελητών σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα για ανεξόφλητα εμπορεύματα

 94. 11/06 07:21

  Δήμος Κομοτηνής: Δημοπρασία για τη μίσθωση 6 bungalows στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου

 95. 11/06 07:16

  Εγκαίνια του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

 96. 11/06 07:14

  Η λειτουργία του Συμβουλίου Οινοτουρισμού και η διασύνδεσή του με τους φορείς

 97. 11/06 07:12

  Δήμος Χίου: Τεχνικός Σύμβουλος για τη βελτίωση των τουριστικών δομών του

 98. 11/06 07:08

  Δράμα | Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

 99. 10/06 16:49

  Ταξίδι εξοικείωσης ΕΟΤ-Δήμου Σύρου: Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων γοητεύει Τούρκους influencers

 100. 10/06 16:45

  mAiGreece: Διαθέσιμος από σήμερα ο Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης για τις διακοπές στην Ελλάδα