Νομοσχέδια για την πολεοδομική μεταρρύθμιση, τη διαχείριση του αιγιαλού και το νέο ΟΣΕ

Νομοσχέδια για την πολεοδομική μεταρρύθμιση, τη διαχείριση του αιγιαλού και το νέο ΟΣΕ

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πολεοδομική μεταρρύθμιση, καθώς και οι όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, παρουσιάστηκαν σήμερα (μεταξύ άλλων) στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

Πολεοδομικές ρυθμίσεις

 • Με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιμετωπίζεται η έλλειψη καθορισμένων χρήσεων γης και η αδυναμία εφαρμογής χρήσιμων πολεοδομικών μέτρων- κινήτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, προωθείται η ορθολογική οργάνωση του χώρου και αντιμετωπίζεται η άναρχη ή και αυθαίρετη δόμηση και το πρόβλημα των παράνομα χωροθετημένων δραστηριοτήτων.
 • Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται μια εμβληματική μεταρρύθμιση ιστορικής σημασίας, το πρόγραμμα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» για τη χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών μείζονος σημασίας, όπως τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.), οι αυτοτελείς μελέτες χαρακτηρισμού δημοτικών οδών, οι αυτοτελείς μελέτες οριοθέτησης οικισμών και οι αυτοτελείς μελέτες για Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.).
 • Το σύνολο των δράσεων της πολεοδομικής μεταρρύθμισης στοχεύει στην άρση των περιττών εμποδίων που καθυστερούν την υλοποίηση έργων, υποδομών και επενδύσεων, ενώ με τις επιχειρούμενες πρωτοβουλίες, ο χωρικός σχεδιασμός καθίσταται βασικός παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης που ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
 • Παράλληλα, με νομοθετικές παρεμβάσεις στην πολεοδομική νομοθεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, με την πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης για την παύση έκδοσης οικοδομικών αδειών σε γήπεδα χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέλος, θεσπίζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για τον κατασταλτικό έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης, που προβλέπει την άμεση γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών περί της δημιουργίας νέων αυθαιρέτων, την ενεργοποίηση συντονισμένων ελέγχων και την άμεση κατεδάφιση κάθε νέας αυθαίρετης κατασκευής.

Δημόσια περιουσία στις παραθαλάσσιες περιοχές

 • Με το νομοσχέδιο για τους όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές αντιμετωπίζεται το υφιστάμενο προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τη πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων ως προς τη διαχείριση του αιγιαλού (Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Δήμοι, ΕΤΑΔ), τη βραδεία και αδιαφανή προφορική διαδικασία παραχώρησης από Δήμους, το παρωχημένο και αναποτελεσματικό σύστημα προστασίας/ επιβολής της νομιμότητας σε περίπτωση παραβάσεων στον αιγιαλό και τους περιορισμούς στη χρήση του παλαιού αιγιαλού.
 • Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που να προστατεύει κατά τρόπο ουσιαστικό τους αιγιαλούς, ως στοιχείο του περιβάλλοντος, χωρίς να εμποδίζει την ανάπτυξη, την τροποποίηση της διαδικασίας παραχώρησής τους, ώστε να γίνεται με τρόπο ταχύ αλλά και διαφανή, την εξασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και η δημόσια περιουσία να αξιοποιείται, με διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.
 • Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνουν τη διαβάθμιση στην προστασία των αιγιαλών, την ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία διαγωνισμού αποκλειστικά από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, την καθιέρωση υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων και την αντιμετώπιση ζητημάτων στις παραχωρήσεις προς τουριστικούς φορείς/ όμορες επιχειρήσεις.
 • Τέλος στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την επιβολή της νομοθεσίας για παραβάσεις σε αιγιαλούς, όπως μέτρα άμεσης διακοπής και αποτροπής της αυθαίρετης κατάληψης (άμεση απομάκρυνση κινητών στοιχείων, σφράγιση επιχείρησης), αυστηροποίηση προστίμων, αξιοποίηση τεχνολογίας για τον εντοπισμό όλων των παραβάσεων μέσω drones, και τη συνεργασία με κλιμάκια ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης (ΑΑΔΕ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΟΤΑ, Εισαγγελία).

Νέος ΟΣΕ

Eκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού τομέα με α) την πρόταση για τη δημιουργία της «Νέος ΟΣΕ Α.Ε.», και β) το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων.

Η Ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ε.Ε., προχωρά σε πλήρη αναδιοργάνωση των εταιρειών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών και του τροχαίου υλικού της χώρας, προς διασφάλιση ενός σύγχρονου, γρήγορου, άνετου και απολύτως ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα δίκτυα.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία των τριών εταιρειών που εμπλέκονται με σιδηροδρομικό έργο, με πολλαπλές κοινές αρμοδιότητες και διεπιφάνειες, παράλληλες, αντικρουόμενες ή/και συμπληρωματικές αρμοδιότητες, έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού, ανάπτυξης, συντήρησης, διαχείρισης και πλήρους ελέγχου του σιδηροδρομικού δικτύου, με συνέπειες την καθυστέρηση υλοποίησης έργων, και την πιθανότητα απώλειας πολύτιμων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών).

Επίσης, υπάρχει σημαντική συνολική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού από την πολλαπλότητα προσωπικού αντιστοίχων προσόντων και αρμοδιοτήτων για παρόμοιες διαδικασίες εντός των τριών εταιρειών.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίος και έχει προγραμματιστεί ο άμεσος ριζικός εκσυγχρονισμός για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα, υλοποιώντας τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων πυλώνων του υπάρχοντος συστήματος (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ) ως ακολούθως:

1. Δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος, σύγχρονος δημόσιος φορέας, με πυρήνα τον ΟΣΕ («Νέος ΟΣΕ»), που αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως περιγράφονται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ενώ καθίσταται και μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων που εκτελούνται επί του σιδηροδρομικού δικτύου, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού καθώς και των σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων της ιδιοκτησίας του.

2. Στη νέα εταιρεία εντάσσονται επιπλέον του σημερινού ΟΣΕ : α) η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και β) η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στο επιχειρησιακά κρίσιμο για τον σιδηρόδρομο τμήμα της δραστηριότητάς της (τροχαίο υλικό, ενεργές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις).

3. Ο Νέος ΟΣΕ θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας και συνεχούς βελτίωσης του σιδηροδρομικού συστήματος, συνεργαζόμενος με τους λοιπούς φορείς του τομέα (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΡΑΣ, Hellenic Train και λοιποί operators) στο πλαίσιο της εφαρμογής μίας νέας προσέγγισης με συστημική ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, σε εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ και του σχετικού Action Plan που εκπονεί η Ελληνική Κυβέρνηση.

Οι αρμοδιότητες του νέου φορέα θα καλύπτουν πλήρως αυτές των σημερινών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ και θα συμπληρωθούν κατάλληλα, ώστε να αντιμετωπιστούν κενά ή/και αδυναμίες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των φορέων.

Άλλες ρυθμίσεις

 • Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση θεσμοθετείται και στη χώρα μας η Συμφωνία για τον Πυλώνα ΙΙ του ΟΟΣΑ. Με την εν λόγω Οδηγία θεσμοθετείται ένα σύστημα κανόνων με βάση τους οποίους πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων, με ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών πάνω από € 750 εκατ., θα πρέπει να καταβάλλουν ελάχιστο φόρο εισοδήματος στα κράτη, όπου δραστηριοποιούνται μέσω θυγατρικών τους, εφαρμόζοντας έναν ελάχιστο συντελεστή 15%.

Προκειμένου να εφαρμοστεί το παραπάνω σύστημα, θεσπίζεται ο «Εγχώριος Συμπληρωματικός Φόρος» που θα εισπράττεται στην Ελλάδα, εφόσον η θυγατρική ενός ομίλου έχει έδρα την Ελλάδα, για την οποία προκύπτει Πραγματικός Φορολογικός Συντελεστής χαμηλότερος του 15%. Με την υιοθέτηση του Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου, δίνεται η δυνατότητα αύξησης των εγχώριων φορολογικών εσόδων, επιβάλλοντας φόρο στις ημεδαπές θυγατρικές, με πραγματικό συντελεστή χαμηλότερο του 15%, ασχέτως εάν οι αλλοδαπές μητρικές επιχειρήσεις κληθούν να καταβάλλουν συμπληρωματικό φόρο στη χώρα εγκατάστασής τους.

 •  Νομοσχέδιο για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή.
  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μία σειρά διατάξεων που σχετίζεται με τη διαμόρφωση των συνθηκών για την επέκταση και αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών σε συμπόρευση με την κρατική αρωγή, μέσα από τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών και την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών οχημάτων έναντι του κινδύνου για ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα ενδυνάμωσης του πλαισίου της κρατικής αρωγής, αλλά και στοχευμένα μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, η άυλη ψηφιακή κάρτα για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, η ειδική ενίσχυση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με απώλειες, είτε με βραχυπρόθεσμο, είτε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, και η ρύθμιση επί των οφειλών του αγροτικού ρεύματος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Επίσης, στο προτεινόμενο σχέδιο εμπεριέχονται και διατάξεις για τη στεγαστική συνδρομή, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη νέα πρόβλεψη για τη δυνατότητα συμβατικής ή προκατασκευασμένης οικίας έναντι της στεγαστικής συνδρομής, ώστε αντί για την κρατική αρωγή το κράτος να μπορεί να παρέχει – χωρίς περαιτέρω δημοσιονομική επιβάρυνση – συγκεκριμένους τύπους κατοικιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους της πληγείσας οικίας.

Στις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου συγκαταλέγονται και ρυθμίσεις οργανωτικής, υπηρεσιακής και λειτουργικής φύσεως που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, εισάγοντας αρκετές καινοτομίες, όπως η θέση του Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Συνάμα, περιλαμβάνονται και διατάξεις αναφορικά με τις διαδικασίες επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων πόρων ενισχύσεων προς πολίτες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά την προηγούμενη περίοδο, ώστε σταδιακά να αρχίσει η καταβολή των εν λόγω πόρων προς το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ενδυναμώνεται και ο ρόλος του Ταμείου Κρατικής Αρωγής με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τη διαχείριση δωρεών και χορηγιών.

  Facebook Twitter Linkedin

  ( 0 )

  Συνολικά: | Εμφάνιση:

  Επενδύσεις
  1. 13/04 21:34

   Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

  2. 13/04 20:55

   Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

  3. 13/04 14:09

   Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

  4. 13/04 13:34

   Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  5. 13/04 12:53

   Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

  6. 13/04 12:39

   Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

  7. 12/04 21:52

   Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

  8. 12/04 21:43

   Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

  9. 12/04 21:37

   Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

  10. 12/04 19:40

   Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα

  11. 12/04 19:34

   ΠΟΞ/ Γ. Χατζής: "Δεν θα τα πληρώσει ξανά ο ξενοδοχειακός κλάδος..."

  12. 12/04 16:00

   Google: Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη

  13. 12/04 15:33

   «Από το χωράφι στο πιάτο» | Η TUI στηρίζει 500 αγρότες σε Κρήτη και Ρόδο για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

  14. 12/04 15:12

   N. Σταθόπουλος (BC Partners) | Ποιοι κλάδοι προσφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα

  15. 12/04 14:37

   Oι συμπράξεις ανάμεσα στην Τέχνη και το επιχειρείν

  16. 12/04 14:23

   "Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε…"- Η απάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων στον κ.Δούκα περί δημοτικού φόρου στα αθηναϊκά ξενοδοχεία

  17. 12/04 13:56

   Αερομεταφορές: Έρχονται καύσιμα από ανθρώπινα περιττώματα – 92% λιγότερες εκπομπές άνθρακα

  18. 12/04 11:30

   Έρευνα CLIA: Τι κάνει την κρουαζιέρα ελκυστική στους Αμερικανούς ταξιδιώτες

  19. 12/04 11:16

   Η Ευρώπη χάνει ανταγωνιστικότητα εδώ και 25 χρόνια

  20. 12/04 11:03

   ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ | Η οικονομική ανασφάλεια τρομάζει τον Έλληνα - Βενιζέλος: Αναζητά λύσεις αρχαϊκές και μεταφυσικές (!)

  21. 12/04 10:59

   Ace Hotel & Swim Club Athens: Έρχεται το νέο ξενοδοχείο τύπου resort στη Γλυφάδα

  22. 12/04 10:56

   Eurowings: Ρεκόρ πτήσεων το καλοκαίρι από Γερμανία στην Ισπανία - 600 πτήσεις την εβδομάδα

  23. 12/04 10:51

   Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αργεντινή

  24. 12/04 10:40

   Εκδηλώσεις για την ‘Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λάρισα

  25. 12/04 10:31

   Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προβολή των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

  26. 12/04 10:27

   Παρουσίαση των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο Λονδίνο

  27. 12/04 10:25

   Δήμος Χερσονήσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

  28. 12/04 10:16

   Ισπανία: Οι πολίτες αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό

  29. 11/04 19:04

   Zeus International: Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  30. 11/04 18:07

   Οι τρεις οικονομικές τεκτονικές πλάκες | Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει

  31. 11/04 17:54

   Θ. Σκυλακάκης: Δεν υπάρχουν χρήματα και για πολυτελή ενεργειακή μετάβαση και για στοιχειώδη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

  32. 11/04 17:48

   Η ανθεκτικότητα και η διαχείριση ρίσκου απέναντι στην κλιματική αλλαγή κλειδί για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις

  33. 11/04 17:43

   Θα αναδείξουμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

  34. 11/04 17:38

   Το 66% των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δοκιμάζουν το Co-Pilot

  35. 11/04 17:11

   Χάρης Δούκας: Ο κερδίζων από τον τουρισμό θα πληρώνει αυξημένα τέλη στο Δήμο - φόρο στον τζίρο των ξενοδοχείων

  36. 11/04 17:05

   Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Η πραγματικότητα των δεδομένων μας αποκαλύπτει την φοροδιαφυγή

  37. 11/04 16:49

   Π.Αντωνίου | Επίκαιρο το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

  38. 11/04 16:27

   Νίκος Χαρδαλιάς | Ζητάμε η Περιφέρεια Αττικής να έχει τον έλεγχο όλων των μεγάλων έργων

  39. 11/04 16:22

   ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023

  40. 11/04 13:02

   Ανησυχία στην Κύπρο για τον πόλεμο στη Γάζα

  41. 11/04 12:58

   Τουρισμός | Ισραηλινοί τουρ οπερέιτορ στην Πιερία

  42. 11/04 12:50

   Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το «Rodos Week»

  43. 11/04 12:22

   Αποκαθίσταται το Μινωικό Ανάκτορο στα Μάλια

  44. 11/04 11:48

   Booking.com | Πώς τα καταλύματα θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, αξιοποιώντας τις τάσεις του 2024

  45. 11/04 10:27

   Κρουαζιέρα | CLIA: 31,7 εκατ. επιβάτες το 2023, 7% περισσότεροι από το 2019

  46. 11/04 10:14

   Seabourn | Θεματικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2025 με εμπειρίες τένις και γευσιγνωσία σε αμπελώνα

  47. 11/04 09:53

   Attica Group | Δεύτερο ξενοδοχείο στη Νάξο- αγόρασε το Galaxy Hotel με 14 εκατ. ευρώ

  48. 11/04 07:18

   Οδηγός εξερεύνησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

  49. 11/04 07:16

   Σε άνθηση οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας

  50. 11/04 07:15

   Συνέδριο Travel West Forum στην Πάτρα

  51. 11/04 07:13

   Πώς θα ενισχυθεί ο ποδηλατικός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη

  52. 11/04 07:10

   Ταξίδι εξοικείωσης για Βρετανούς bloggers στα Χανιά από τον Jet2com

  53. 10/04 21:22

   Φ. Μακαντάση (διαΝΕΟσις) | Τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας είναι η κλιματική κρίση

  54. 10/04 18:38

   Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και μειώσεις φόρων 870 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025

  55. 10/04 18:28

   H LOT επιστρέφει με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Βαρσοβία

  56. 10/04 18:27

   Ολγα Κεφαλογιάννη | Tα επενδυτικά σχέδια για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό

  57. 10/04 16:54

   Η Μεσόγειος αποτελεί πλέον ένα «hot spot» κλιματικής αλλαγής

  58. 10/04 15:01

   Άνοιξε τις πόρτες του στο λιμάνι του Πειραιά το ξενοδοχείο Mitsis N’U Piraeus Port

  59. 10/04 12:22

   Eurocontrol | Η χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης παραμένει κάτω από το 2019

  60. 10/04 12:02

   «Πρασινίζουμε το Γκρίζο» | Διαγωνισμός του Δήμου Αθηναίων για πράσινες γωνιές σε σπίτια και γειτονιές

  61. 10/04 11:19

   Διακήρυξη από τη Ρόδο | Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα

  62. 10/04 11:00

   Ο Τουρισμός Υγείας απέφερε 2,3 δισ. δολ. στην Τουρκία το 2023

  63. 10/04 10:33

   UN Tourism | Ελκυστικός προορισμός για τουριστικές επενδύσεις η Αλβανία

  64. 10/04 10:15

   972.893 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

  65. 10/04 10:02

   Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Wyndham Hotels & Resorts

  66. 10/04 07:09

   Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Σύβοτα

  67. 10/04 07:08

   Ενισχυμένο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Croatia Airlines - Οι συνδέσεις με την Αθήνα

  68. 10/04 07:07

   Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας-Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

  69. 10/04 07:03

   Οι τιμές στα ξενοδοχεία στα Λουτρά Σμοκόβου

  70. 10/04 07:00

   Δωρεές για δέντρα και γλυκά στο Δήμο Θεσσαλονίκης

  71. 09/04 22:10

   Δόμνα Μιχαηλίδου: Δέσμευσή μας η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους

  72. 09/04 22:00

   Δήμος Αθηναίων | Εντείνονται οι έλεγχοι για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

  73. 09/04 17:15

   «Ο πιο καυτός Μάρτιος» όλων των εποχών- Επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή;

  74. 09/04 16:50

   "Ο Πολιτισμός της Ελιάς", εκδήλωση - προπομπός του 2ου «Elia Lesvos Confest 2024»

  75. 09/04 16:19

   Η Όλ. Κεφαλογιάννη στο Φόρουμ “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση" στη Ρόδο

  76. 09/04 16:17

   Ξενοδοχεία: Η Αθήνα στις 5 πόλεις με τη μεγαλύτερη άνοδο εσόδων από το 2019

  77. 09/04 15:33

   Η Ισπανία «τελειώνει» την Χρυσή Βίζα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγασης

  78. 09/04 14:15

   Επιμήκυνση της σεζόν μέσω πολιτιστικών εμπειριών

  79. 09/04 13:35

   Επιδότηση 100% σε παραθαλάσσιες επιχειρήσεις για SeaAccess® και εξοπλισμό προσβάσιμων παραλιών

  80. 09/04 13:35

   Radisson Hotel | Tεχνητή νοημοσύνη στις επαγγελματικές εκδηλώσεις

  81. 09/04 13:25

   «Nothing Comes Close» | «Τίποτα δεν συγκρίνεται» με τις αναβαθμισμένες εμπειρίες κρουαζιέρας της Celebrity Cruises

  82. 09/04 12:46

   Mirror: Το "low profile" Ελληνικό νησί που ανταγωνίζεται τη Μύκονο και τη Σαντορίνη!

  83. 09/04 12:13

   Το Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και στα Δίκτυα Διανομής

  84. 09/04 11:59

   Όμιλος Dertour | +47% οι πωλήσεις για το 2024 στις αρχές Μαρτίου, +24,6% το 2023

  85. 09/04 11:52

   Royal Jordanian: Αυξημένη συχνότητα πτήσεων Αμμάν – Αθήνα το καλοκαίρι

  86. 09/04 11:21

   Ιταλικός τουρισμός | Στροφή στην ποιότητα με έμφαση στην προσέλκυση Αμερικανών τουριστών

  87. 09/04 11:08

   Τη Δευτέρα η 2η Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Ημέρα Καριέρας Τουρισμού της ΔΥΠΑ

  88. 09/04 10:50

   Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί το next big thing - Η πρόταση της Personal Wellness στα ξενοδοχεία

  89. 09/04 10:35

   Ο τουρισμός χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τις κυβερνήσεις - το παράδειγμα της Τουρκίας

  90. 09/04 07:00

   Ισπανία: Μεγαλύτερη απασχόληση από τον Μάρτιο λόγω του τουρισμού

  91. 09/04 07:00

   Διαγωνισμός για την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

  92. 09/04 07:00

   Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

  93. 09/04 07:00

   Δήμος Δίου - Ολύμπου: Αναβάθμιση του ορειβατικού καταφυγίου Κορομηλιάς

  94. 09/04 07:00

   Υπουργείο Τουρισμού: Στον Δήμο η εκμετάλλευση της μαρίνας Πυλαίας - επένδυση 30 εκατ. ευρώ

  95. 08/04 22:32

   Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου | Αίτημα στον Πρωθυπουργό για μείωση του ΦΠΑ στη Δωδεκάνησο

  96. 08/04 16:43

   Το 73% των καταναλωτών από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στα ταξίδια

  97. 08/04 16:36

   Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

  98. 08/04 16:32

   H Αρχαία Ολυμπία ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού

  99. 08/04 14:49

   Eνισχύεται η ελληνοκινεζική συνεργασία στον τουρισμό και πολιτισμό - Συνάντηση Ν. Χαρδαλιά με τον πρέσβη Σ. Τζουντσένγκ

  100. 08/04 14:46

   Γερμανικός Τύπος | Πυρκαγιές και λειψυδρία στην Ελλάδα από τον Απρίλιο