Κλιματική αλλαγή | Σχεδόν η μισή Ελλάδα απειλείται με ερημοποίηση

Κλιματική αλλαγή | Σχεδόν η μισή Ελλάδα απειλείται με ερημοποίηση

Περίπου το 40% της Ελλάδας, ιδίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, κινδυνεύουν μέχρι το τέλος του αιώνα να ερημοποιηθούν στην περίπτωση που δεν ληφθούν παγκοσμίως μέτρα για τον περιορισμό των θερμοκηπικών αερίων.

Αυτό υπογραμμίζεται στα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα της επικαιροποίησης της έκθεσης "Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα", που παρουσίασε στις 15 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται, η δεκαετία του 2050 περιλαμβάνει το σημείο καμπής, πέραν του οποίου η ανθρωπογενής παρέμβαση στο κλίμα θα είναι μη αναστρέψιμη. Μετά το 2060, η αύξηση στη μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 2°C έως και 5°C περίπου, ανάλογα με το σενάριο εκπομπών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις νέες κλιματικές προβολές:

 • Η μέση θερμοκρασία μέχρι τα μέσα του αιώνα θα ανέβει σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1971-2000, από 1,2°C έως και 2°C ανάλογα με το σενάριο εξέλιξης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται εάν δεν ληφθούν μέτρα μετριασμού των εκπομπών. Η δεκαετία του 2050 περιλαμβάνει το σημείο καμπής, πέραν του οποίου η ανθρωπογενής παρέμβαση στο κλίμα θα είναι μη αναστρέψιμη. Μετά το 2060, η αύξηση στη μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 2°C έως και 5°C περίπου, ανάλογα με το σενάριο εκπομπών.
 • Σημαντική θα είναι η αύξηση και του αριθμού ημερών με καύσωνα στα πεδινά, έως και κατά 10-15 ημέρες μέχρι τα μέσα του αιώνα και έως 30-50 μέρες μέχρι το 2100, εάν δεν ληφθούν μέτρα περιορισμού των εκπομπών CO2.
  H χώρα μας και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ανήκουν στις λίγες περιοχές του πλανήτη όπου αναμένεται στο μέλλον μείωση των βροχοπτώσεων. H βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μετά το 2050, ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.
 • Η ενίσχυση της ξηρασίας, λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων και του αριθμού ημερών βροχής σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετάπτωση του κλίματος στη χώρας μας προς το ξηρότερο. Αποτέλεσμα αυτού είναι περίπου το 40% της Ελλάδας, ιδίως τα ανατολικά και νότια τμήματα, να κινδυνεύουν μέχρι το τέλος του αιώνα να ερημοποιηθούν στην περίπτωση που δεν ληφθούν παγκοσμίως μέτρα για τον περιορισμό των θερμοκηπικών αερίων.
 • Στο μελλοντικό κλίμα αναμένεται αύξηση της συχνότητας των ακραία έντονων βροχοπτώσεων, που θα γίνεται εντονότερη όσο λιγότερα μέτρα ληφθούν και όσο οδεύουμε προς το τέλος του 21ου αιώνα.
 • Αύξηση αναμένεται και στον αριθμό των ημερών με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς: από 10 έως και 20 περισσότερες ημέρες πυρκαγιάς μέχρι τα μέσα του αιώνα και από 15 έως και 50 περισσότερες ημέρες με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς προς τα τέλη του αιώνα, ιδιαίτερα στις περιοχές που και σήμερα είναι πιο επιρρεπείς στις δασικές πυρκαγιές.
 • Σημαντικές θα είναι, τέλος, και οι επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Με βάση τις εκτιμήσεις των μοντέλων, έως τα μέσα του αιώνα αναμένεται η στάθμη της θάλασσας να ανέβει κατά 15 έως 20 εκατοστά και κατά 20 έως 80 εκατοστά μέχρι τα τέλη του αιώνα, ανάλογα με την εξέλιξη των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, με συνέπειες μεταξύ άλλων στη γεωργία στις παράκτιες περιοχές.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία – Η περίπτωση της Θεσσαλίας:

Στη μελέτη παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους εδαφικούς πόρους και στις αροτραίες καλλιέργειες για τρεις περιοχές μελέτης (Τρίκαλα, Ζάππειο, Σωτήριο) της περιφέρειας της Θεσσαλίας.

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Θεσσαλίας:

 • Ένταση των τάσεων ερημοποίησης του εδάφους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό και την υποβάθμιση των καλλιεργήσιμων γαιών.
 • Μείωση της παραγωγής αραβοσίτου μέχρι 41,7% και βαμβακιού μέχρι 34,2% και αύξηση της παραγωγής σιταριού κατά 13,4% στο δυσμενέστερο σενάριο εκπομπής έως το τέλος του αιώνα.
 • Σε βαθιά εδάφη, μείωση των αποδόσεων του αραβοσίτου έως 29,3% και του βαμβακιού μέχρι 29,6% και αύξηση των αποδόσεων του σιταριού μέχρι 68,6%, έως το τέλος του αιώνα στο δυσμενέστερο σενάριο εκπομπής.
 • Σε ρηχά και επικλινή εδάφη, εκμηδένιση των αποδόσεων του βαμβακιού και του αραβοσίτου και διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των αποδόσεων του σιταριού, στο μέσο και στο δυσμενέστερο σενάριο εκπομπής έως το μέσο του αιώνα.
 • Περαιτέρω μειώσεις στην παραγωγή κατά 3,6% σε όλες τις καλλιέργειες σε διαβρωμένα εδάφη.

Στη μελέτη προτείνεται δέσμη μέτρων και πολιτικών για την προσαρμογή και τη διαχείριση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Θεσσαλίας:

 • Εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων διατήρησης του εδάφους στις επικλινείς εκτάσεις και μέτρων αποκατάστασης του εδάφους στις περιοχές υψηλού κινδύνου αλάτωσης.
 • Περιορισμός των καλλιεργειών βαμβακιού και αραβοσίτου στις πεδινές εκτάσεις και στα βαθιά εδάφη, ενώ στις επικλινείς εκτάσεις προτίμηση σε σιτάρι και λειμώνια φυτά.
 • Τροποποίηση του χρόνου σποράς, οψιμότερα στις χειμωνιάτικες και πρωιμότερα στις καλοκαιρινές καλλιέργειες.
 • Καλλιέργεια φυτικών ειδών και ποικιλιών με βραχύτερο βιολογικό κύκλο για εξοικονόμηση νερού.
 • Νέα στρατηγική χρήσης αρδευτικού νερού, με έμφαση στα επιφανειακά ύδατα και κατασκευή κατάλληλων υποδομών για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης των πλημμυρών σε όλη τη λεκάνη απορροής της Θεσσαλίας.

Επικαιροποίηση μελέτης επιπτώσεων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή – Τομέας μεταφορών

Στη μελέτη παρουσιάστηκαν οι εκτιμώμενες επιπτώσεις για τον τομέα των μεταφορών και τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των μεταφορών διαχωρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης σε δύο κατηγορίες:

 • Άμεσες (πρωτογενείς) επιπτώσεις: Βλάβες ή φθορές που οδηγούν στην ανάγκη ανακατασκευών, επιδιορθώσεων ή επαυξημένης ανάγκης συντήρησης από την άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας, τις υψηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα (π.χ. φθορές, αυξημένη ανάγκη συντήρησης ή αποκατάστασης οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών υποδομών, αυξημένη ανάγκη κατασκευής αναχωμάτων ή άλλων κατασκευών, αύξηση κόστους για την προστασία τους). Επίσης, προβλέπεται μειωμένη ανάγκη εργασιών πρόληψης και συντήρησης, λόγω της μείωσης του αριθμού παγετών.
 • Έμμεσες (δευτερογενείς) επιπτώσεις: Κυρίως στη λειτουργία του συστήματος μεταφορών, με την αύξηση του γενικευμένου κόστους μετακινήσεων ή τη μείωση της οδικής ασφάλειας από την άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας, τις υψηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα (π.χ. καθυστερήσεις, αναβολές δρομολογίων, κίνδυνος ατυχημάτων λόγω μειωμένης πρόσφυσης, αποκοπή και μείωση προσβασιμότητας περιοχών από την αδυναμία εκτέλεσης δρομολογίων, διακοπή εφοδιαστικής αλυσίδας και αλλαγές στη ζήτηση). Επίσης, προβλέπεται μείωση ατυχημάτων και καθυστερήσεων λόγω της μείωσης του αριθμού παγετών και μείωση στην ανάγκη θέρμανσης των μεταφορικών μέσων από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας.

Στη μελέτη προτείνεται δέσμη μέτρων και πολιτικών για την προσαρμογή του τομέα των μεταφορών και τη διαχείριση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων προτείνονται:

 • Δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στις μεταφορές (τήρηση στατιστικών στοιχείων λειτουργίας και επιπτώσεων).
 • Περαιτέρω ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων για την αξιολόγηση των μεταφορικών υποδομών ως προς: α) τη σημαντικότητα και β) την τρωτότητα.
 • Αναγνώριση και προτεραιοποίηση των έργων μεταφορικών υποδομών, που ελαχιστοποιούν την τρωτότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών.
 • Κατάρτιση εθνικών σχεδίων διαχείρισης της κυκλοφορίας και σχεδίων εκκένωσης ευάλωτων περιοχών.
 • Υλοποίηση έργων προστασίας κρίσιμων μεταφορικών υποδομών (π.χ. αποστράγγιση, ανύψωση κρηπιδωμάτων λιμένων, ανύψωση αεροπορικών/οδικών/σιδηροδρομικών υποδομών που είναι εκτεθειμένες στο θαλάσσιο μέτωπο κ.ά.).
 • Αναθεώρηση των υφιστάμενων προδιαγραφών σχεδιασμού μεταφορικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής.
 • Υιοθέτηση μέτρων μείωσης της μεταφορικής ζήτησης, όπως η τηλεργασία, ο συνεπιβατισμός, η διαχείριση της κινητικότητας σε επιχειρήσεις, η κατάρτιση σχεδίων μεταφοράς μαθητών.

Τρωτότητα από την Κλιματική Αλλαγή στις περιφέρειες της Ελλάδος

Η μελέτη υπολογίζει την τρωτότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ώστε να συμβάλει στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στη μελέτη αναπτύσσεται μεθοδολογία εκτίμησης τρωτότητας με συνδυασμό φυσικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και συμβάντων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ως πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα παρουσιάζονται τα σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις μεταφορές.

Για τις δασικές πυρκαγιές, για παράδειγμα, στα χαρακτηριστικά των συμβάντων περιλαμβάνεται ο αριθμός πυρκαγιών που έκαψαν 100-500, 500-1.000, 1.000-10.000 και πάνω από 10.000 στρέμματα δάσους και δασικής έκτασης. Ο αριθμός πυρκαγιών συσχετίστηκε με την έκταση, τον πληθυσμό, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ένα δείκτη ανισοκατανομής ΑΕΠ στην αντίστοιχη περιφέρεια.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι για τις δασικές πυρκαγιές:

 • Οι σχετικά υψηλότερες τρωτότητες, ανά έκταση, κάτοικο, συνολικό και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εμφανίζονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εμφανίζει υψηλές τρωτότητες με βάση την ανισοκατανομή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Η Αττική εμφανίζει την υψηλότερη τρωτότητα με βάση την έκταση και την πυκνότητα του πληθυσμού.
 • Ο αναμενόμενος αριθμός πυρκαγιών αυξάνεται και για τα δύο σενάρια της IPCC[5] (RCP 4.5 και 8.5) για την περίοδο μέχρι το 2100. Αυτό υποδηλώνει ότι οι τρωτότητες σε απόλυτους όρους αναμένεται να αυξηθούν, ενώ σε συγκριτικούς όρους, με βάση την έκταση των περιφερειών, αναμένεται να παραμείνουν σταθερές. Η εξέλιξη της τρωτότητας με βάση κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του ΑΕΠ και του πληθυσμού.

Για τις μεταφορές, έγινε ανάλυση τρωτότητας του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, βασισμένη στα αποτελέσματα της αντίστοιχης μελέτης και δείχνει ότι:

 • Η υψηλότερη σχετική τρωτότητα, τόσο συνολικά όσο και ανά χιλιόμετρο δικτύου και για τα δύο σενάρια της IPCC (RCP 4.5 και 8.5), εμφανίζεται στην Ανατολική Ελλάδα και ακολουθεί η Δυτική και στη συνέχεια η Κεντρική Ελλάδα.
 • Το μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε για τις δασικές πυρκαγιές και τις μεταφορές είναι κατάλληλο για ανάλυση της πολυδιάστατης τρωτότητας των περιφερειών της χώρας μας σε περισσότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως καύσωνες, πλημμυρικά φαινόμενα, ερημοποίηση και διαχρονική απώλεια ΑΕΠ. Η αποτελεσματική πολιτική προσαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο, βασισμένη σε ανάλυση τρωτότητας, μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή ανάπτυξης, ειδικά σε περιφέρειες υψηλής κοινωνικοοικονομικής τρωτότητας και σχετικά χαμηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 2. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 3. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 4. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 5. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 6. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 7. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 8. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 9. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 10. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα

 11. 12/04 19:34

  ΠΟΞ/ Γ. Χατζής: "Δεν θα τα πληρώσει ξανά ο ξενοδοχειακός κλάδος..."

 12. 12/04 16:00

  Google: Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη

 13. 12/04 15:33

  «Από το χωράφι στο πιάτο» | Η TUI στηρίζει 500 αγρότες σε Κρήτη και Ρόδο για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

 14. 12/04 15:12

  N. Σταθόπουλος (BC Partners) | Ποιοι κλάδοι προσφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα

 15. 12/04 14:37

  Oι συμπράξεις ανάμεσα στην Τέχνη και το επιχειρείν

 16. 12/04 14:23

  "Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε…"- Η απάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων στον κ.Δούκα περί δημοτικού φόρου στα αθηναϊκά ξενοδοχεία

 17. 12/04 13:56

  Αερομεταφορές: Έρχονται καύσιμα από ανθρώπινα περιττώματα – 92% λιγότερες εκπομπές άνθρακα

 18. 12/04 11:30

  Έρευνα CLIA: Τι κάνει την κρουαζιέρα ελκυστική στους Αμερικανούς ταξιδιώτες

 19. 12/04 11:16

  Η Ευρώπη χάνει ανταγωνιστικότητα εδώ και 25 χρόνια

 20. 12/04 11:03

  ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ | Η οικονομική ανασφάλεια τρομάζει τον Έλληνα - Βενιζέλος: Αναζητά λύσεις αρχαϊκές και μεταφυσικές (!)

 21. 12/04 10:59

  Ace Hotel & Swim Club Athens: Έρχεται το νέο ξενοδοχείο τύπου resort στη Γλυφάδα

 22. 12/04 10:56

  Eurowings: Ρεκόρ πτήσεων το καλοκαίρι από Γερμανία στην Ισπανία - 600 πτήσεις την εβδομάδα

 23. 12/04 10:51

  Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Αργεντινή

 24. 12/04 10:40

  Εκδηλώσεις για την ‘Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη Λάρισα

 25. 12/04 10:31

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προβολή των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

 26. 12/04 10:27

  Παρουσίαση των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο Λονδίνο

 27. 12/04 10:25

  Δήμος Χερσονήσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 28. 12/04 10:16

  Ισπανία: Οι πολίτες αντιστέκονται στον μαζικό τουρισμό

 29. 11/04 19:04

  Zeus International: Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 30. 11/04 18:07

  Οι τρεις οικονομικές τεκτονικές πλάκες | Ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει

 31. 11/04 17:54

  Θ. Σκυλακάκης: Δεν υπάρχουν χρήματα και για πολυτελή ενεργειακή μετάβαση και για στοιχειώδη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 32. 11/04 17:48

  Η ανθεκτικότητα και η διαχείριση ρίσκου απέναντι στην κλιματική αλλαγή κλειδί για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις

 33. 11/04 17:43

  Θα αναδείξουμε το σύνολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

 34. 11/04 17:38

  Το 66% των κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δοκιμάζουν το Co-Pilot

 35. 11/04 17:11

  Χάρης Δούκας: Ο κερδίζων από τον τουρισμό θα πληρώνει αυξημένα τέλη στο Δήμο - φόρο στον τζίρο των ξενοδοχείων

 36. 11/04 17:05

  Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Η πραγματικότητα των δεδομένων μας αποκαλύπτει την φοροδιαφυγή

 37. 11/04 16:49

  Π.Αντωνίου | Επίκαιρο το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

 38. 11/04 16:27

  Νίκος Χαρδαλιάς | Ζητάμε η Περιφέρεια Αττικής να έχει τον έλεγχο όλων των μεγάλων έργων

 39. 11/04 16:22

  ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023

 40. 11/04 13:02

  Ανησυχία στην Κύπρο για τον πόλεμο στη Γάζα

 41. 11/04 12:58

  Τουρισμός | Ισραηλινοί τουρ οπερέιτορ στην Πιερία

 42. 11/04 12:50

  Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το «Rodos Week»

 43. 11/04 12:22

  Αποκαθίσταται το Μινωικό Ανάκτορο στα Μάλια

 44. 11/04 11:48

  Booking.com | Πώς τα καταλύματα θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, αξιοποιώντας τις τάσεις του 2024

 45. 11/04 10:27

  Κρουαζιέρα | CLIA: 31,7 εκατ. επιβάτες το 2023, 7% περισσότεροι από το 2019

 46. 11/04 10:14

  Seabourn | Θεματικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2025 με εμπειρίες τένις και γευσιγνωσία σε αμπελώνα

 47. 11/04 09:53

  Attica Group | Δεύτερο ξενοδοχείο στη Νάξο- αγόρασε το Galaxy Hotel με 14 εκατ. ευρώ

 48. 11/04 07:18

  Οδηγός εξερεύνησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου

 49. 11/04 07:16

  Σε άνθηση οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας

 50. 11/04 07:15

  Συνέδριο Travel West Forum στην Πάτρα

 51. 11/04 07:13

  Πώς θα ενισχυθεί ο ποδηλατικός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη

 52. 11/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης για Βρετανούς bloggers στα Χανιά από τον Jet2com

 53. 10/04 21:22

  Φ. Μακαντάση (διαΝΕΟσις) | Τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας είναι η κλιματική κρίση

 54. 10/04 18:38

  Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και μειώσεις φόρων 870 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025

 55. 10/04 18:28

  H LOT επιστρέφει με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Βαρσοβία

 56. 10/04 18:27

  Ολγα Κεφαλογιάννη | Tα επενδυτικά σχέδια για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό

 57. 10/04 16:54

  Η Μεσόγειος αποτελεί πλέον ένα «hot spot» κλιματικής αλλαγής

 58. 10/04 15:01

  Άνοιξε τις πόρτες του στο λιμάνι του Πειραιά το ξενοδοχείο Mitsis N’U Piraeus Port

 59. 10/04 12:22

  Eurocontrol | Η χωρητικότητα των αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης παραμένει κάτω από το 2019

 60. 10/04 12:02

  «Πρασινίζουμε το Γκρίζο» | Διαγωνισμός του Δήμου Αθηναίων για πράσινες γωνιές σε σπίτια και γειτονιές

 61. 10/04 11:19

  Διακήρυξη από τη Ρόδο | Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα

 62. 10/04 11:00

  Ο Τουρισμός Υγείας απέφερε 2,3 δισ. δολ. στην Τουρκία το 2023

 63. 10/04 10:33

  UN Tourism | Ελκυστικός προορισμός για τουριστικές επενδύσεις η Αλβανία

 64. 10/04 10:15

  972.893 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

 65. 10/04 10:02

  Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Wyndham Hotels & Resorts

 66. 10/04 07:09

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Σύβοτα

 67. 10/04 07:08

  Ενισχυμένο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Croatia Airlines - Οι συνδέσεις με την Αθήνα

 68. 10/04 07:07

  Οικοτουριστική διαδρομή Ήλιδας-Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας

 69. 10/04 07:03

  Οι τιμές στα ξενοδοχεία στα Λουτρά Σμοκόβου

 70. 10/04 07:00

  Δωρεές για δέντρα και γλυκά στο Δήμο Θεσσαλονίκης

 71. 09/04 22:10

  Δόμνα Μιχαηλίδου: Δέσμευσή μας η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους

 72. 09/04 22:00

  Δήμος Αθηναίων | Εντείνονται οι έλεγχοι για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

 73. 09/04 17:15

  «Ο πιο καυτός Μάρτιος» όλων των εποχών- Επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή;

 74. 09/04 16:50

  "Ο Πολιτισμός της Ελιάς", εκδήλωση - προπομπός του 2ου «Elia Lesvos Confest 2024»

 75. 09/04 16:19

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη στο Φόρουμ “Ευρωπαϊκός Τουρισμός, Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση" στη Ρόδο

 76. 09/04 16:17

  Ξενοδοχεία: Η Αθήνα στις 5 πόλεις με τη μεγαλύτερη άνοδο εσόδων από το 2019

 77. 09/04 15:33

  Η Ισπανία «τελειώνει» την Χρυσή Βίζα για να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγασης

 78. 09/04 14:15

  Επιμήκυνση της σεζόν μέσω πολιτιστικών εμπειριών

 79. 09/04 13:35

  Επιδότηση 100% σε παραθαλάσσιες επιχειρήσεις για SeaAccess® και εξοπλισμό προσβάσιμων παραλιών

 80. 09/04 13:35

  Radisson Hotel | Tεχνητή νοημοσύνη στις επαγγελματικές εκδηλώσεις

 81. 09/04 13:25

  «Nothing Comes Close» | «Τίποτα δεν συγκρίνεται» με τις αναβαθμισμένες εμπειρίες κρουαζιέρας της Celebrity Cruises

 82. 09/04 12:46

  Mirror: Το "low profile" Ελληνικό νησί που ανταγωνίζεται τη Μύκονο και τη Σαντορίνη!

 83. 09/04 12:13

  Το Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και στα Δίκτυα Διανομής

 84. 09/04 11:59

  Όμιλος Dertour | +47% οι πωλήσεις για το 2024 στις αρχές Μαρτίου, +24,6% το 2023

 85. 09/04 11:52

  Royal Jordanian: Αυξημένη συχνότητα πτήσεων Αμμάν – Αθήνα το καλοκαίρι

 86. 09/04 11:21

  Ιταλικός τουρισμός | Στροφή στην ποιότητα με έμφαση στην προσέλκυση Αμερικανών τουριστών

 87. 09/04 11:08

  Τη Δευτέρα η 2η Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Ημέρα Καριέρας Τουρισμού της ΔΥΠΑ

 88. 09/04 10:50

  Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί το next big thing - Η πρόταση της Personal Wellness στα ξενοδοχεία

 89. 09/04 10:35

  Ο τουρισμός χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τις κυβερνήσεις - το παράδειγμα της Τουρκίας

 90. 09/04 07:00

  Ισπανία: Μεγαλύτερη απασχόληση από τον Μάρτιο λόγω του τουρισμού

 91. 09/04 07:00

  Διαγωνισμός για την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

 92. 09/04 07:00

  Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

 93. 09/04 07:00

  Δήμος Δίου - Ολύμπου: Αναβάθμιση του ορειβατικού καταφυγίου Κορομηλιάς

 94. 09/04 07:00

  Υπουργείο Τουρισμού: Στον Δήμο η εκμετάλλευση της μαρίνας Πυλαίας - επένδυση 30 εκατ. ευρώ

 95. 08/04 22:32

  Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου | Αίτημα στον Πρωθυπουργό για μείωση του ΦΠΑ στη Δωδεκάνησο

 96. 08/04 16:43

  Το 73% των καταναλωτών από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στα ταξίδια

 97. 08/04 16:36

  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

 98. 08/04 16:32

  H Αρχαία Ολυμπία ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού

 99. 08/04 14:49

  Eνισχύεται η ελληνοκινεζική συνεργασία στον τουρισμό και πολιτισμό - Συνάντηση Ν. Χαρδαλιά με τον πρέσβη Σ. Τζουντσένγκ

 100. 08/04 14:46

  Γερμανικός Τύπος | Πυρκαγιές και λειψυδρία στην Ελλάδα από τον Απρίλιο