Eρώτηση ΚΙΝΑΛ για τη διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων

Eρώτηση ΚΙΝΑΛ για τη διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων

Eρώτηση προς τον Υπουργό Τουρισμού σχετικά με σημαντικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τις επιχειρήσεις του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή ο Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Τουρισμού του Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργος Φραγγίδης και Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα συμπεριλαμβάνονται οι μικρομεσαίες και μικρές τουριστικές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων, βιλλών, κατοικιών και γενικά πάσης φύσης τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας.

Στην ερώτησή τους, οι Βουλευτές εστίασαν στα παρακάτω θέματα:

α) στο αίτημα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) για παράταση της προθεσμίας κατάταξης και καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) πέραν της 31.12.2019, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να προετοιμαστούν κατάλληλα για την διαδικασία κατάταξης, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου,

β) στην αρμοδιότητα έκδοσης βεβαίωσης προέγκρισης των διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων, που σύμφωνα με προσχέδιο νόμου του Υπ. Τουρισμού που ήρθε στη δημοσιότητα, πρόκειται να δοθεί στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), μάλιστα έναντι αντιτίμου 20 ευρώ, το οποίο δύναται να αυξάνεται κατά το δοκούν.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν αποτελούν μέλη του Ξ.Ε.Ε. γ) στη φημολογούμενη κατάργηση της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη, τονίζοντας ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα δημιουργηθούν προβλήματα στις σχέσεις επιχειρηματιών και πελατών ενώ θα οδηγηθεί σε μαρασμό και τελικά σε παύση λειτουργίας ο φορέας εκπροσώπησης των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

ΘΕΜΑ: «Σε εκκρεμότητα σημαντικά προβλήματα του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων»

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) αποτελεί το κορυφαίο τριτοβάθμιο αντιπροσωπευτικό όργανο εκπροσώπησης των επιχειρηματιών - ιδιοκτητών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (μικρομεσαίες και μικρές τουριστικές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων, βιλλών, κατοικιών και γενικά πάσης φύσης τουριστικών καταλυμάτων). Τα μέλη του Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. αριθμούν 30.000 επιχειρήσεις, με έδρα κυρίως  στην περιφέρεια και συγκεκριμένα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων να έχουν εισόδημα και κίνητρο να παραμείνουν στον τόπο τους, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της κάθε περιοχής. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων της κρίσης στην Ελλάδα οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Τη ίδια στιγμή, ο κλάδος καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα περιβάλλον δυναμικό και ανταγωνιστικό, με πλείστα προβλήματα σε εκκρεμότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λήξη της προθεσμίας κατάταξης και καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) την 31.12.2019. Για την παράταση προθεσμίας κατάταξης των ΕΕΔΔ είχαν γίνει προτάσεις από τον κλάδο  τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ώστε το Υπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει σε νομοθέτηση της παράτασης και οι επιχειρηματίες να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν για τη διαδικασία κατάταξης πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 

Ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα αποτελεί η έγκριση και καταχώριση διακριτικού τίτλου στις επιχειρήσεις, θέμα για το οποίο δεν υπήρχε πρόβλεψη μέχρι 2012. Το Δεκέμβριο του 2018, με την ψήφιση του Ν. 4582/2018, παράγραφος 5 του άρθρου 32, αρμόδιοι φορείς για την καταχώριση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων ορίστηκαν οι υπηρεσίες μιας στάσης (ΥΜΣ) και οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Η διαδικασία κατοχύρωσης στο μητρώο που εφαρμόζουν οι ανωτέρω αρμόδιοι φορείς και στο οποίο είναι υποχρεωμένοι οι καταλυματίες να καταχωρίζουν τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης τους, έχει ήδη δημιουργήσει σύγχυση για τους εξής λόγους: 1) Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν σε καταχώριση Διακριτικού Τίτλου βάσει νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά «εμπορικούς τίτλους» και ανά ΑΦΜ με αποτέλεσμα ένας επιχειρηματίας ο οποίος διατηρεί περισσότερες από μια επιχειρήσεις στον ίδιο νομό, να μην μπορεί να κατοχυρώσει δεύτερο διακριτικό τίτλο. 2) Σε αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές υπάρχουν επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, οι οποίες βρίσκονται σε κτήριο με οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες όπως και  επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο με διαφορετικά Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία όμως ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία ή σε συγγενή πρώτου βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν την καταχώριση ξεχωριστού διακριτικού τίτλου για κάθε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ενώ στην ουσία δραστηριοποιούνται και προβάλλονται ως μια επιχείρηση.  3) Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν σε καταχώριση Διακριτικού Τίτλου ανά νομό και όχι ανά δήμο με αποτέλεσμα σε έναν μεγάλο νομό με πληθώρα τουριστικών επιχειρήσεων, να είναι αδύνατη η μη ύπαρξη όμοιων διακριτικών τίτλων. 4) Οι επιχειρήσεις του κλάδου διατηρούν «άτυπα» επί χρόνια τίτλους, στους οποίους έχουν επενδύσει σε φήμη και πελατεία και υπάρχει πλέον κίνδυνος να δοθεί ο ίδιος τίτλος σε άλλη επιχείρηση. 

 Η ΣΕΤΚΕ, η οποία τηρεί εδώ και πολλά χρόνια μητρώο διακριτικών τίτλων των τουριστικών καταλυμάτων, είναι σε θέση να εκδίδει βεβαίωση προέγκρισης για τον τίτλο τους, την οποία θα προσκομίζουν στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνεται διασταύρωση της μοναδικότητας του τίτλου σε επίπεδο Δήμου, βάσει της άδειας λειτουργίας τους, αλλά και την ορθή επιλογή του, όσον αφορά την μορφή της επιχείρησης που έχει και έτσι θα προβαίνει στην τελική έκδοση πιστοποιητικού για την έγκριση του. Δυστυχώς,  κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των επιχειρηματιών.

 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη. Τον Ιούλιο του 2016 με τον ν. 4403/2016, θεσμοθετήθηκε η «καρτέλα ενημέρωσης πελάτη», απαραίτητη για την διαμόρφωση αρμονικής και ξεκάθαρης σχέσης των επιχειρηματιών των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τους επισκέπτες τους και για την άμεση επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Την καρτέλα παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν. Επιπλέον, η χορήγηση της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» αποτελεί το μόνο περιορισμένο έσοδο για τα 240 όργανα της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ανά την Ελλάδα, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία των γραφείων τους και στην ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στη Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. και τους Συλλόγους των επιχειρηματιών. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Υπουργός Τουρισμού πρόκειται να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση με την οποία ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) ως φορέας βεβαίωσης διακριτικών τίτλων, ενώ θα καταργηθεί και η «Καρτέλα Ενημέρωση Πελάτη», γεγονός που θα συντελέσει στην παύση λειτουργίας του φορέα και στην απώλεια θέσεων εργασίας. 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας κατάταξης και καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) πέραν της 31.12.2019, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να προετοιμαστούν κατάλληλα για την διαδικασία κατάταξης, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου;    

2. Εάν αληθεύουν τα σχετικά δημοσιεύματα, για ποιο λόγο πρόκειται να δώσετε την αρμοδιότητα έκδοσης βεβαίωσης προέγκρισης των διακριτικών τίτλων των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο ΞΕΕ, του οποίου δεν αποτελούν μέλη, μάλιστα έναντι αντιτίμου 20 ευρώ, το οποίο δύναται να αυξάνεται κατά το δοκούν; Δεν είναι πιο κατάλληλος γι αυτή τη διαδικασία ο φορέας του κλάδου στον οποίο ανήκουν, δηλ. η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.;

3. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η φημολογούμενη κατάργηση της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη; Λαμβάνετε υπόψη σας ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στις σχέσεις επιχειρηματιών και πελατών λόγω ασάφειας ενώ θα οδηγηθεί σε μαρασμό και τελικά σε παύση λειτουργίας ο φορέας των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας; 

Οι ερωτώντες βουλευτές...

Γεώργιος Φραγγίδης

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 20/04 12:08

  traveloffpath.com | H Aθήνα δεν αντέχει τον υπερτουρισμό - Αυτός είναι ο εναλλακτικός προορισμός!

 2. 20/04 11:58

  ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του FTI Touristik σε 5 πόλεις της Γερμανίας

 3. 20/04 11:54

  Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή των Χανίων και της γαστρονομίας της Κρήτης

 4. 20/04 11:52

  Ατομικό και Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Λάρισα

 5. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 6. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 7. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 8. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 9. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 10. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 11. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό στοχεύοντας στη βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 12. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 13. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 14. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 15. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 16. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 17. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 18. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 19. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 20. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 21. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 22. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 23. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 24. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 25. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 26. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 27. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 28. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 29. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 30. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 31. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 32. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 33. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 34. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 35. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 36. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 37. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 38. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 39. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 40. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 41. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 42. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 43. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 44. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 45. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 46. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 47. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 48. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 49. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 50. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 51. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 52. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 53. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 54. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 55. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 56. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 57. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 58. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 59. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 60. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 61. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 62. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 63. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 64. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 65. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 66. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 67. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 68. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 69. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 70. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 71. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 72. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 73. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 74. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 75. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 76. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 77. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 78. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

 79. 15/04 19:44

  ΠΟΕΕΤ: Συμμετοχή στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη

 80. 15/04 17:25

  H ΕΤΑΔ θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο φορέα Real Estate - 6.000 ακίνητα σε αποτίμηση

 81. 15/04 14:59

  Planet Holidays: Διακοπές στην Ελλάδα όλο το χρόνο – «Στηρίζουμε το όραμα Μητσοτάκη»

 82. 15/04 14:27

  Γυρίσματα για νέα βρετανική τηλεοπτική σειρά στην Πάρο

 83. 15/04 13:34

  Ελληνικής καταγωγής ο νέος Γενικός Διευθυντής του 1 Hotel Toronto

 84. 15/04 13:03

  Στο 80% του 2019 οι εξερχόμενος τουρισμός από την Κίνα το 2024 | Οι νεαρές Κινέζες καθοδηγούν την αγορά

 85. 15/04 12:45

  Ποιες αεροπορικές εταιρίες ακύρωσαν πτήσεις λόγω της έντασης στη Μ. Ανατολή

 86. 15/04 11:37

  «Ο υπερτουρισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον βιώσιμο τουρισμό»

 87. 15/04 11:21

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο

 88. 15/04 11:13

  TUI: Παλαιά πόλη της Ρόδου και Ακρόπολη στα πιο δημοφιλή μνημεία για το 2024

 89. 15/04 10:47

  Βρετανικός τουρισμός: Το 54% των οικογενειών σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές παρά την ακρίβεια

 90. 15/04 09:34

  Ryanair: Νέα σύνδεση Λίβερπουλ – Κέρκυρα

 91. 14/04 13:10

  meteo | Ξεπέρασε τους 31 °C η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο

 92. 14/04 12:57

  Είναι η Ελλάδα σε βιώσιμο αναπτυξιακό δρόμο; - Ο τουρισμός το συγκριτικό πλεονέκτημα

 93. 14/04 12:46

  Γιάννης Κεφαλογιάννης: Οι νέοι πόλεμοι θα αλλάξουν τον τρόπο που οι χώρες προετοιμάζουν την άμυνά τους

 94. 14/04 12:38

  Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας | Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος για τρίτη θητεία

 95. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 96. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 97. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 98. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 99. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 100. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας