Κίνημα Αλλαγής: Αυτές είναι οι προτάσεις για τον τουρισμό

Α Decrease font Enlarge font
Κίνημα Αλλαγής: Αυτές είναι οι προτάσεις για τον τουρισμό

Η κατάρτιση αναπτυξιακού σχεδίου για τον Ελληνικό Τουρισμό με ορίζοντα 10ετίας, που θα διαμορφωθεί σε συνεργασία και από κοινού με όλους τους παράγοντες της τουριστικής αγοράς, αποτελεί την προτεραιότητα του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) στις προτάσεις του για τον τουρισμό, ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019. Το στρατηγικό σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό επιβάλλεται να έχει ως αδιαπραγμάτευτη βάση του την δημιουργία Ειδικών Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων, όπως τονίζεται.

Αναλυτικά οι προτάσεις του Τομέα Τουρισμού του ΚΙΝΑΛ, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα του Κινήματος, είναι:

Η Εθνική στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο και αφορούν την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα ως προς την διαφάνεια, την πάταξη της γραφειοκρατίας, το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εργασιακές σχέσεις, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα μας απαιτεί από τον τουριστικό κλάδο να είναι δυναμικός, εξελίξιμος, βιώσιμος, με όραμα και όποια τάση δημιουργείται θα πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες του τοπικού και περιφερειακού προγραμματισμού και δεν θα στοχεύει μόνο στην «επιβίωσή» του αλλά κυρίως στην αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος.

Ο τουρισμός ως τμήμα του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος επηρεάζει και επηρεάζεται από τις εξελίξεις και την δυναμική του συστήματος. Κατά συνέπεια, οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο μέλλον είναι μεταξύ άλλων αυτοί οι οποίοι θα επηρεάσουν και την τουριστική ανάπτυξη. Η φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε τουριστικός προορισμός, σε συνδυασμό με την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που τον περιβάλει, διαμορφώνουν διαφορετική ένταση και μορφή επιρροής στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ένα ελάχιστο πλήθος παραγόντων όπως η τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή, η πληθυσμιακή και ηλικιακή διάρθρωση, η μετανάστευση, η παγκοσμιοποίηση ανταγωνισμού, η ασφάλεια κλπ., που  επηρεάζουν σήμερα αλλά και στο μέλλον όλους τους τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα την παράκτια μεσογειακή ζώνη εντονότερα.

Χρειάζονται πολιτικές προώθησης και στήριξης ενός περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά αειφορικού τουρισμού  που σέβεται και θα περιλαμβάνει ως ισότιμους εταίρους τις τοπικές κοινωνίες. Να εξασφαλίζει τη διατήρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές, και ταυτόχρονα ν’ αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές όπου αναπτύσσεται. 

Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη. Η υπερμεγένθυση της τουριστικής ανάπτυξης πέραν των ορίων της φέρουσας ικανότητας του τόπου πρέπει να είναι απαγορευτική. Εν τέλει η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής  και διαμόρφωσης τουριστικής ταυτότητας της χώρας απαιτεί αλλαγή κατεύθυνσης από τον μαζικό στον εναλλακτικό τουρισμό για αντιστροφή της τάσης συρρίκνωσης της τουριστικής περιόδου.

Η έλλειψη ενός στοιχειώδους μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου με το οποίο θα μπορούσε να πορευτεί η χώρα είναι παντού ορατή. Προτεραιότητα για μας είναι η κατάρτιση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τον Ελληνικό  Τουρισμό με ορίζοντα 10ετίας. Ενός σχεδίου που θα καταρτιστεί σε συνεργασία και από κοινού μ’ όλους τους παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Το στρατηγικό σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό επιβάλλεται να έχει ως αδιαπραγμάτευτη βάση του την δημιουργία Ειδικών Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων.

Κύριος στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις – σ’ όλη την επικράτεια – για τους Δασικούς Χάρτες, την χάραξη Αιγιαλού και παραλίας, την Οριοθέτηση Ρεμάτων, Αρχαιολογικών Ζωνών, Εθνικό Κτηματολόγιο.

Δεν αναμένεται να γίνουν επενδύσεις στην χώρα μας όσο δεν προχωρούν τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις. Η προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ζήτημα προτεραιότητας.

Συντονισμένες προσπάθειες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, την ανάδειξη της ποιότητας των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προορισμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θέσπιση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, συνδέοντας τον αγροδιατροφικό τομέα, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και παράλληλα αξιοποιώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου, την κοινωνική συνοχή, την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρωτίστως όμως ν’ αποτελεί προνόμιο των τοπικών κοινωνιών και παράλληλα να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή φιλοξενία των επισκεπτών.

Σ’ οποιονδήποτε προγραμματισμό δεν αρκεί μόνο το «πρέπει» σημασία έχει ν’ αναζητείται το «πως»! Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε καινοτόμες προτάσεις κι ‘ όλα τα ενδεδειγμένα εργαλεία για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας.

Πολιτιστικό Ημερολόγιο

Καινοτομία για παράδειγμα, αποτελεί η δημιουργία Πολιτιστικού Ημερολόγιου όπου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγράφονται όλες οι προγραμματισμένες ετήσιες πολιτιστικές/παραδοσιακές/αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σ’ όλη Ελλάδα  από τους Δήμους, Περιφέρειες, και άλλους φορείς, με στόχο να προωθηθεί στο Εξωτερικό αλλά και στο Εσωτερικό μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης προς τα γραφεία τύπου των Διπλωματικών Αποστολών. Αυτό το ανεκτίμητο κεφάλαιο θα πρέπει αφού αξιολογηθεί να προστεθεί στις δράσεις προβολής της χωράς.

Σημαντικό ρόλο μπορούν ν’ αναλάβουν οι Εμπορικοί Ακόλουθοι ενισχύοντας την Εθνική προσπάθεια. Κρίνεται επίσης αναγκαίο, με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, να δημιουργηθεί Πολιτιστικός Άτλαντας ανά Νομό σ’ όλη την επικράτεια.

Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η ριζική τροποποίηση του ισχύοντος σήμερα εκπαιδευτικού συστήματος στον τουρισμό καθώς και η νομική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Με βάση το διεθνή καταμερισμό εργασίας σε επίπεδο ΕΕ, ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στον παραγωγικό ιστό της Χώρας και υπαγορεύει κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών και επαγγελματική ευσυνειδησία. Το ισχύον σύστημα σ’  όλη την έκταση του, δηλαδή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση, είναι αναχρονιστικό και απαιτεί αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Καθιέρωση συστημάτων εξ αποστάσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Εναρμόνιση των επιπέδων σπουδών.

Στη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής και διαμόρφωσης τουριστικής ταυτότητας της χώρας, τίθεται σε προτεραιότητα η επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε όλες τις κλαδικές. Ο Ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στον πυρήνα των αποφάσεών μας.

Αναθεώρηση φορολόγησης τουριστικού προϊόντος σ’ όλο το εύρος. Το σημερινό καθεστώς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας επιβάλλεται να επεκταθεί σ’ όλο το φάσμα που διέπει την νομολογία της Ελληνικής Δημοκρατίας και την διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε ν’ απλοποιηθούν οι διαδικασίες ανάμεσα στους πολίτες και το δημόσιο. Αυτή η πρωτοβουλία θα έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, την σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα του δημοσίου του δημόσιου τομέα, την διαφάνεια, την δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος στους επενδυτές, και την ανάκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτείας.

Προωθούμε, και στηρίζουμε, την ανάπτυξη συνεργειών {clusters} και στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Ο θαλάσσιος τουρισμός – κατ’ εξοχήν προνομιακό πεδίο της χώρας μας – μπορεί να δημιουργήσει, δια των απαραίτητων επενδύσεων σ’ έργα υποδομής «HUB PORTS» για την κρουαζιέρα με τεράστια οφέλη για την περιοχή και την Εθνική Οικονομία.

Συνδυασμένες μεταφορές με την δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου, με Υδροπλάνα, διασύνδεση των νησιών με πλωτά μέσα στα πλησιέστερα μεταξύ τους σημεία για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση μετακίνησης επιβατών, προϊόντων, υπηρεσιών, ενώ τα ταυτόχρονα εξυπηρετούνται τα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμια από αυτά στα οποία λειτουργούν.

Δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων σε βραχονησίδες προς εξυπηρέτηση των σκαφών που τυχόν χρήζουν βοηθείας. 

Ριζική αναθεώρηση στις χωροθετήσεις- αδειοδοτήσεις Τουριστικών Λιμένων.

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων τουρισμού.

Στενή συνεργασία και συνέργειες με τον Απόδημο Ελληνισμό για την προώθηση και προβολή της χώρας. 

Μεγίστης σημασίας αναγκαιότητα αποτελεί η δημιουργία «Βάσεις Δεδομένων».

Σε αυτή τη πλατφόρμα θα καταγραφούν όλες οι Δημόσιες και Ιδιωτικές υποδομές σε όλους τους τομείς προκειμένου να εντοπίζονται οι ανάγκες κάλυψης, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων ανά Δήμο, Περιφερειακή ενότητα της Χώρας. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων οδηγεί σε άστοχες και εσφαλμένες επιλογές, περιττές σπατάλες τόσο της Διοίκησης όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Για τη μεγιστοποίηση του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες προτείνεται η ενσωμάτωση τους στις υφιστάμενες διευθύνσεις των Περιφερειών.

Ενθαρρύνουμε και προωθούμαι δια των τοπικών αρχών την ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού DMO ο οποίος αποτελεί μια συλλογική δομή με σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση, αντικειμενική και πληρέστερη πληροφόρηση, για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στο συγκεκριμένο προορισμό. Είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη η κάθε τουριστική περιοχή και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Στη μάχη για τη κλιματική κρίση, η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε κίνητρα και εργαλεία για την ανάπτυξη των επενδύσεων και θέσεων εργασίας στην κυκλική οικονομία ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας στις τουριστικές επενδύσεις χωρίς καμία οπισθοδρόμηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Διαβάστε επίσης

Νέα Δημοκρατία: Πώς ο ελληνικός τουρισμός θα προσελκύσει επενδύσεις 20 δισ.ευρώ την επόμενη 5ετία

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 11/12 14:32

  ODIGEO | Τρεις ελληνικοί προορισμοί στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων

 2. 11/12 13:46

  Τουρισμός: Οι Γερμανοί προτιμούν τα πακέτα διακοπών – Πώς επιλέγουν κράτηση

 3. 11/12 13:06

  Marketing Greece | Νέο cluster «Συμμαχία Τουρισμού για τη Ρόδο»

 4. 11/12 12:56

  M. Κόνσολας: Μονόδρομος η προσαρμογή του τουρισμού στην ψηφιακή οικονομία

 5. 11/12 12:53

  Τουρισμός: «Άνοιγμα» στην κινεζική τουριστική αγορά για προσέλκυση συνεδρίων στην Αθήνα

 6. 11/12 12:50

  FedHATTA: Απέδωσαν οι προσπάθειες των τουριστικών γραφείων – Aύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών

 7. 11/12 12:48

  +5,4% οι επισκέπτες στα μουσεία της χώρας το οκτάμηνο του 2019

 8. 11/12 12:34

  1,23 εκατ. επισκέπτες στο Μουσείο Ακρόπολης το 8μηνο

 9. 11/12 12:22

  Γερμανικός τουρισμός | Τρίτη επιλογή η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019 – Υψηλή εμπιστοσύνη στα τ. γραφεία

 10. 11/12 11:58

  Airbnb | Άνοιγμα στην αγορά επαγγελματικών ταξιδίων

 11. 11/12 11:43

  Azamara: Νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας με Αθήνα το 2021/22

 12. 11/12 11:18

  O ΕΟΤ στηρίζει το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Οίνου στο Amersfoort της Ολλανδίας

 13. 11/12 11:11

  HATTA: Οι αρχές της ECTAA για τον τουρισμό στη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 14. 11/12 10:22

  Αυθεντικά χαλιά ΑΙΩΝ1922: Μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτυ στο νέο κατάστημα, στο Κέντρο της Αθήνας!

 15. 11/12 09:35

  Υπουργείο Τουρισμού: Ανάκληση διορισμού π.υπαλλήλου λόγω πλαστού τίτλου σπουδών

 16. 11/12 09:27

  Πράσινο φως για τον εκσυγχρονισμό του π. ξενοδοχείου ΟΛΥΜΠΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας

 17. 11/12 09:25

  Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Κέρκυρα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗ Α.Ε.

 18. 11/12 09:23

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για 2 νέα ξενοδοχεία στα Χανιά

 19. 11/12 09:20

  Σύρος: Μετασκευή ακινήτου σε μπουτίκ ξενοδοχείο

 20. 11/12 09:18

  Πρόγραμμα 200.000 ευρώ για την τουριστική προβολή των Σπετσών

 21. 10/12 17:28

  Open Day με ξεναγήσεις στο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας στη ΔΕΘ-Helexpo

 22. 10/12 16:29

  Λουκέτο στην πλατφόρμα δραστηριοτήτων Vayable

 23. 10/12 15:31

  Καθήκοντα Chief Financial Officer στον όμιλο Electra Hotels & Resorts

 24. 10/12 14:43

  Τουρισμός | Ποιοι μοιράστηκαν τα "ιμάτια" της Thomas Cook

 25. 10/12 14:29

  Νέα ταυτότητα για το Metaxa Hospitality Group- Η μαντινάδα της Θεανώς Μεταξά

 26. 10/12 14:17

  ΕΤΑΔ: 25 αρχιτεκτονικές προτάσεις για την ανάπλαση του Λυκαβηττού

 27. 10/12 14:02

  M. Kόνσολας: Συνεργασία των χωρών της μαύρης Θάλασσας για τον τουρισμό με επίκεντρο την Ελλάδα

 28. 10/12 13:08

  Condor: Απαιτούνται αυξημένα έσοδα για να βρεθούν επενδυτές

 29. 10/12 12:53

  M. Kόνσολας: Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να συναντηθεί με το εμπόριο

 30. 10/12 12:49

  Διυπουργική για την Κυκλική Οικονομία

 31. 10/12 12:47

  Αλλαγές στη διοίκηση του σπεσιαλίστα για την Ελλάδα Olympic Holidays

 32. 10/12 12:29

  Σε Πολιτεία Καινοτομίας για ερευνητικά κέντρα & startup μετατρέπεται το ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ» στο Φάληρο

 33. 10/12 12:15

  Ο ΕΟΤ στην κορυφαία εταιρική εκδήλωση του t.o. Jet2

 34. 10/12 12:11

  US News: Η Αθήνα στους top προορισμούς για γαμήλιο τουρισμό το 2020 - Διακρίσεις για 4 ελληνικά νησιά

 35. 10/12 11:58

  TUI - Travel Star | Πού οδηγείται ο ανταγωνισμός τουριστικών γραφείων - ΟΤΑ

 36. 10/12 11:29

  Ευρωβαρόμετρο: Καταπολέμηση της ανεργίας και επενδύσεις ζητούν οι Έλληνες

 37. 10/12 11:18

  Δήμος Ορχομενού: Kάθετα αντίθετος με τη δημιουργία δομής προσφύγων-μεταναστών - Πίνακας

 38. 10/12 09:33

  5η Grecka Panorama: Η γαστρονομία και ο τουρισμός της Ελλάδας ενθουσίασαν τους Πολωνούς

 39. 10/12 09:32

  Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων στη Μεσόγειο τον Οκτώβριο

 40. 10/12 09:18

  ΠΟΜΙΔΑ: Νόμιμες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στις πολυκατοικίες

 41. 10/12 09:09

  Άνοιγμα των Λειψών στην πολωνική αγορά

 42. 10/12 09:07

  Αρνητική γνωμοδότηση για 5άστερο ξενοδοχείο στη Σέριφο

 43. 10/12 09:03

  Αιγυπτιακός τουρισμός: Επιστρέφουν στο Σαρμ Ελ Σέιχ ΤUI, Εasy Jet και Τurkish Airlines – Ξενοδοχειακό ντιλ 720 εκατ.

 44. 10/12 09:00

  Ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή των γεω-μνημείων και γεωτόπων της Λήμνου

 45. 10/12 08:57

  Eκδήλωση του Condé Nast Traveller στο Λονδίνο για την Ελλάδα

 46. 10/12 08:51

  Στο Βόλο οι κ.κ. Μ. Κόνσολας και Κ.Λούλης- Συναντήσεις με Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τοπικούς φορείς

 47. 10/12 08:46

  Χ.Θεοχάρης: Πρόσκληση για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό- Ομιλία στο Capital Link Forum

 48. 09/12 17:19

  Το πωλητήριο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου στο Χριστουγεννιάτικο Meet Market

 49. 09/12 17:14

  T+L | Ένα ελληνικό νησί στους 50 απόλυτους προορισμούς για ταξίδια το 2020

 50. 09/12 16:47

  Revival: Δυναμική παρουσία και το 2019 στην 6η Athens International Tourism Expo

 51. 09/12 16:47

  Ξενοδοχειακές ημέρες καριέρας στο Ηράκλειο

 52. 09/12 16:03

  Rebrain Greece: Πρωτοβουλία για τον επαναπατρισμό Ελλήνων της διασποράς

 53. 09/12 16:00

  Στη Βεργίνα, Βέροια και Αμφίπολη η υπουργός Πολιτισμού

 54. 09/12 15:32

  Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στο αεροδρόμιο Αθήνας έως το 2025

 55. 09/12 14:21

  Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. με τον υπουργό Τουρισμού

 56. 09/12 14:03

  Το Film Office της Κ. Μακεδονίας στην έκθεση παραγωγών “FOCUS” στο Λονδίνο

 57. 09/12 13:44

  Αυξημένος ο τζίρος στις υπηρεσίες καταλύματος στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο

 58. 09/12 13:24

  InterContinental | Τι κάνει τις πόλεις εμβληματικές στα μάτια των ταξιδιωτών

 59. 09/12 13:01

  Ανάγκη δημιουργίας Φορέων Διοίκησης Τουρισμού ως εργαλεία Τουριστικής Ανάπτυξης

 60. 09/12 12:55

  Γερμανικός τουρισμός: Χαμηλοί ρυθμοί στις κρατήσεις για το 2020

 61. 09/12 12:18

  FedHATTA: Οι νέες προκλήσεις για την ακτοπλοϊα - Ποιές προοπτικές διαμορφώνουν το 2020

 62. 09/12 12:12

  Airbnb: 5 κανόνες φιλοξενίας στα σπίτια της, που πρέπει να σέβονται οι ταξιδιώτες

 63. 09/12 11:49

  Μ.Κόνσολας: Φοιτητικό πάσο στους σπουδαστές των ΑΣΤΕ, που αναβαθμίζονται

 64. 09/12 11:35

  Δράσεις ενίσχυσης των περιοχών Natura της Κ. Μακεδονίας

 65. 09/12 11:28

  ΕΟΤ: Fam trips στην Αθήνα για Ελβετούς και Αυστριακούς τουριστικούς πράκτορες

 66. 09/12 10:19

  Ημερίδα στη Ρόδο: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη- το παράδειγμα του Ομίλου Mitsis Hotels

 67. 09/12 10:10

  Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Μητροπόλεως, με αλλαγή χρήσης κτιρίου

 68. 09/12 10:09

  Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: Διαγωνισμός για μίσθωση ξενώνα

 69. 09/12 10:07

  O EOT μαγειρεύει ελληνικά στο Λονδίνο

 70. 09/12 09:59

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Βίγλας - Πισοδερίου

 71. 09/12 09:55

  Τα Hostels της Αθήνας

 72. 09/12 09:53

  Ομιλητής στο Capital Link Forum ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης

 73. 08/12 12:37

  Οι Γερμανοί συνεχίζουν να προτιμούν τα πακέτα διακοπών

 74. 08/12 12:17

  Επιχορηγήσεις για ξενοδοχεία στα Χανιά

 75. 08/12 12:15

  Δωρεά από Costa Navarino στο Λιμεναρχείο Πύλου

 76. 08/12 12:10

  Σε 11 εκθέσεις για την προώθηση προϊόντων το 2020 η Περιφέρεια Αττικής

 77. 07/12 16:03

  Πληρωμές εντός του μήνα ζητούν οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου από τους t.o's

 78. 07/12 12:26

  Εκδηλώσεις προβολής από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

 79. 07/12 12:18

  Άρωμα Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος τα Χριστούγεννα

 80. 07/12 12:16

  O ΕΟΤ σε εκδηλώσεις προβολής στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο

 81. 06/12 20:40

  Εγκαίνια για την έκθεση Athens International Tourism Expo

 82. 06/12 17:27

  Google: Τι δείχνουν οι online αναζητήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

 83. 06/12 13:26

  Ελβετία: Η Ελλάδα στο 30% του προγράμματος του Hotelplan

 84. 06/12 13:18

  Θεσσαλονίκη| Σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ από το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού «TourLab»

 85. 06/12 12:57

  Trivago | Tουρισμός: Ποιες τεχνολογίες θα κυριαρχήσουν το 2020 στα ξενοδοχεία

 86. 06/12 12:44

  ΕΟΤ: Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα σε έκθεση στη Ρωσία

 87. 06/12 12:13

  Συνάντηση Μενδώνη- Κόνσολα | Ανάδειξη και αποκατάσταση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

 88. 06/12 11:52

  ΞΕΕ: Βραβεία στους 3 μεγάλους νικητές startup στον τουρισμό

 89. 06/12 11:43

  ΕΤΙ: 4 ξενοδοχεία της Grecotel στο πρόγραμμα του 2020- πρώτο Maxi Kids Club στην Κρήτη

 90. 06/12 11:39

  Κυπριακός τουρισμός: Προορισμός και το χειμώνα η Πάφος- Πτήσεις ανακοίνωσε η Condor

 91. 06/12 11:26

  32.000 επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας στην Xenia 2019

 92. 06/12 09:37

  Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Στα δικαστήρια εάν δεν γίνουν αλλαγές στους δασικούς χάρτες

 93. 06/12 09:35

  Πτώση στις αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού σε Λέσβο, Σάμο και Χίο

 94. 06/12 09:33

  Ανανέωση μίσθωσης 20 διαμερισμάτων για πρόσφυγες στο Δήμο Βόλβης

 95. 06/12 09:29

  Πρόσκληση για βίντεο - ντοκιμαντέρ στους Λειψούς

 96. 06/12 09:27

  Θετική γνωμοδότηση για καταδυτικό πάρκο με τεχνητούς υφάλους στην Κρήτη

 97. 05/12 19:23

  Κ.Λούλης: Διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν και "Γαλάζια Οικονομία"

 98. 05/12 17:33

  Αλληλεγγύη των τ. γραφείων Κέρκυρας στους πληγέντες της Αλβανίας από το σεισμό

 99. 05/12 16:37

  Επιστρέφει ο Αστερόκοσμος στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

 100. 05/12 16:26

  Άγονος ο διαγωνισμός για το «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου»