Κίνημα Αλλαγής: Αυτές είναι οι προτάσεις για τον τουρισμό

Α Decrease font Enlarge font
Κίνημα Αλλαγής: Αυτές είναι οι προτάσεις για τον τουρισμό

Η κατάρτιση αναπτυξιακού σχεδίου για τον Ελληνικό Τουρισμό με ορίζοντα 10ετίας, που θα διαμορφωθεί σε συνεργασία και από κοινού με όλους τους παράγοντες της τουριστικής αγοράς, αποτελεί την προτεραιότητα του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) στις προτάσεις του για τον τουρισμό, ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019. Το στρατηγικό σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό επιβάλλεται να έχει ως αδιαπραγμάτευτη βάση του την δημιουργία Ειδικών Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων, όπως τονίζεται.

Αναλυτικά οι προτάσεις του Τομέα Τουρισμού του ΚΙΝΑΛ, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα του Κινήματος, είναι:

Η Εθνική στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο και αφορούν την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα ως προς την διαφάνεια, την πάταξη της γραφειοκρατίας, το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εργασιακές σχέσεις, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα μας απαιτεί από τον τουριστικό κλάδο να είναι δυναμικός, εξελίξιμος, βιώσιμος, με όραμα και όποια τάση δημιουργείται θα πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες του τοπικού και περιφερειακού προγραμματισμού και δεν θα στοχεύει μόνο στην «επιβίωσή» του αλλά κυρίως στην αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος.

Ο τουρισμός ως τμήμα του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος επηρεάζει και επηρεάζεται από τις εξελίξεις και την δυναμική του συστήματος. Κατά συνέπεια, οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο μέλλον είναι μεταξύ άλλων αυτοί οι οποίοι θα επηρεάσουν και την τουριστική ανάπτυξη. Η φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται ο κάθε τουριστικός προορισμός, σε συνδυασμό με την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που τον περιβάλει, διαμορφώνουν διαφορετική ένταση και μορφή επιρροής στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ένα ελάχιστο πλήθος παραγόντων όπως η τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή, η πληθυσμιακή και ηλικιακή διάρθρωση, η μετανάστευση, η παγκοσμιοποίηση ανταγωνισμού, η ασφάλεια κλπ., που  επηρεάζουν σήμερα αλλά και στο μέλλον όλους τους τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα την παράκτια μεσογειακή ζώνη εντονότερα.

Χρειάζονται πολιτικές προώθησης και στήριξης ενός περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά αειφορικού τουρισμού  που σέβεται και θα περιλαμβάνει ως ισότιμους εταίρους τις τοπικές κοινωνίες. Να εξασφαλίζει τη διατήρηση του πολιτισμικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές, και ταυτόχρονα ν’ αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές όπου αναπτύσσεται. 

Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη. Η υπερμεγένθυση της τουριστικής ανάπτυξης πέραν των ορίων της φέρουσας ικανότητας του τόπου πρέπει να είναι απαγορευτική. Εν τέλει η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής  και διαμόρφωσης τουριστικής ταυτότητας της χώρας απαιτεί αλλαγή κατεύθυνσης από τον μαζικό στον εναλλακτικό τουρισμό για αντιστροφή της τάσης συρρίκνωσης της τουριστικής περιόδου.

Η έλλειψη ενός στοιχειώδους μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου με το οποίο θα μπορούσε να πορευτεί η χώρα είναι παντού ορατή. Προτεραιότητα για μας είναι η κατάρτιση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τον Ελληνικό  Τουρισμό με ορίζοντα 10ετίας. Ενός σχεδίου που θα καταρτιστεί σε συνεργασία και από κοινού μ’ όλους τους παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Το στρατηγικό σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό επιβάλλεται να έχει ως αδιαπραγμάτευτη βάση του την δημιουργία Ειδικών Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων.

Κύριος στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις – σ’ όλη την επικράτεια – για τους Δασικούς Χάρτες, την χάραξη Αιγιαλού και παραλίας, την Οριοθέτηση Ρεμάτων, Αρχαιολογικών Ζωνών, Εθνικό Κτηματολόγιο.

Δεν αναμένεται να γίνουν επενδύσεις στην χώρα μας όσο δεν προχωρούν τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις. Η προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ζήτημα προτεραιότητας.

Συντονισμένες προσπάθειες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, την ανάδειξη της ποιότητας των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προορισμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θέσπιση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, συνδέοντας τον αγροδιατροφικό τομέα, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και παράλληλα αξιοποιώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου, την κοινωνική συνοχή, την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρωτίστως όμως ν’ αποτελεί προνόμιο των τοπικών κοινωνιών και παράλληλα να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή φιλοξενία των επισκεπτών.

Σ’ οποιονδήποτε προγραμματισμό δεν αρκεί μόνο το «πρέπει» σημασία έχει ν’ αναζητείται το «πως»! Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε καινοτόμες προτάσεις κι ‘ όλα τα ενδεδειγμένα εργαλεία για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας.

Πολιτιστικό Ημερολόγιο

Καινοτομία για παράδειγμα, αποτελεί η δημιουργία Πολιτιστικού Ημερολόγιου όπου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγράφονται όλες οι προγραμματισμένες ετήσιες πολιτιστικές/παραδοσιακές/αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σ’ όλη Ελλάδα  από τους Δήμους, Περιφέρειες, και άλλους φορείς, με στόχο να προωθηθεί στο Εξωτερικό αλλά και στο Εσωτερικό μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης προς τα γραφεία τύπου των Διπλωματικών Αποστολών. Αυτό το ανεκτίμητο κεφάλαιο θα πρέπει αφού αξιολογηθεί να προστεθεί στις δράσεις προβολής της χωράς.

Σημαντικό ρόλο μπορούν ν’ αναλάβουν οι Εμπορικοί Ακόλουθοι ενισχύοντας την Εθνική προσπάθεια. Κρίνεται επίσης αναγκαίο, με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, να δημιουργηθεί Πολιτιστικός Άτλαντας ανά Νομό σ’ όλη την επικράτεια.

Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η ριζική τροποποίηση του ισχύοντος σήμερα εκπαιδευτικού συστήματος στον τουρισμό καθώς και η νομική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Με βάση το διεθνή καταμερισμό εργασίας σε επίπεδο ΕΕ, ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στον παραγωγικό ιστό της Χώρας και υπαγορεύει κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών και επαγγελματική ευσυνειδησία. Το ισχύον σύστημα σ’  όλη την έκταση του, δηλαδή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση, είναι αναχρονιστικό και απαιτεί αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Καθιέρωση συστημάτων εξ αποστάσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Εναρμόνιση των επιπέδων σπουδών.

Στη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής και διαμόρφωσης τουριστικής ταυτότητας της χώρας, τίθεται σε προτεραιότητα η επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε όλες τις κλαδικές. Ο Ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στον πυρήνα των αποφάσεών μας.

Αναθεώρηση φορολόγησης τουριστικού προϊόντος σ’ όλο το εύρος. Το σημερινό καθεστώς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας επιβάλλεται να επεκταθεί σ’ όλο το φάσμα που διέπει την νομολογία της Ελληνικής Δημοκρατίας και την διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε ν’ απλοποιηθούν οι διαδικασίες ανάμεσα στους πολίτες και το δημόσιο. Αυτή η πρωτοβουλία θα έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, την σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα του δημοσίου του δημόσιου τομέα, την διαφάνεια, την δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος στους επενδυτές, και την ανάκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτείας.

Προωθούμε, και στηρίζουμε, την ανάπτυξη συνεργειών {clusters} και στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Ο θαλάσσιος τουρισμός – κατ’ εξοχήν προνομιακό πεδίο της χώρας μας – μπορεί να δημιουργήσει, δια των απαραίτητων επενδύσεων σ’ έργα υποδομής «HUB PORTS» για την κρουαζιέρα με τεράστια οφέλη για την περιοχή και την Εθνική Οικονομία.

Συνδυασμένες μεταφορές με την δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου, με Υδροπλάνα, διασύνδεση των νησιών με πλωτά μέσα στα πλησιέστερα μεταξύ τους σημεία για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση μετακίνησης επιβατών, προϊόντων, υπηρεσιών, ενώ τα ταυτόχρονα εξυπηρετούνται τα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμια από αυτά στα οποία λειτουργούν.

Δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων σε βραχονησίδες προς εξυπηρέτηση των σκαφών που τυχόν χρήζουν βοηθείας. 

Ριζική αναθεώρηση στις χωροθετήσεις- αδειοδοτήσεις Τουριστικών Λιμένων.

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων τουρισμού.

Στενή συνεργασία και συνέργειες με τον Απόδημο Ελληνισμό για την προώθηση και προβολή της χώρας. 

Μεγίστης σημασίας αναγκαιότητα αποτελεί η δημιουργία «Βάσεις Δεδομένων».

Σε αυτή τη πλατφόρμα θα καταγραφούν όλες οι Δημόσιες και Ιδιωτικές υποδομές σε όλους τους τομείς προκειμένου να εντοπίζονται οι ανάγκες κάλυψης, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων ανά Δήμο, Περιφερειακή ενότητα της Χώρας. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων οδηγεί σε άστοχες και εσφαλμένες επιλογές, περιττές σπατάλες τόσο της Διοίκησης όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Για τη μεγιστοποίηση του έργου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες προτείνεται η ενσωμάτωση τους στις υφιστάμενες διευθύνσεις των Περιφερειών.

Ενθαρρύνουμε και προωθούμαι δια των τοπικών αρχών την ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού DMO ο οποίος αποτελεί μια συλλογική δομή με σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση, αντικειμενική και πληρέστερη πληροφόρηση, για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στο συγκεκριμένο προορισμό. Είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη η κάθε τουριστική περιοχή και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Στη μάχη για τη κλιματική κρίση, η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε κίνητρα και εργαλεία για την ανάπτυξη των επενδύσεων και θέσεων εργασίας στην κυκλική οικονομία ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας στις τουριστικές επενδύσεις χωρίς καμία οπισθοδρόμηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Διαβάστε επίσης

Νέα Δημοκρατία: Πώς ο ελληνικός τουρισμός θα προσελκύσει επενδύσεις 20 δισ.ευρώ την επόμενη 5ετία

 

 1. 17/08 18:26

  Το πάρτι-υπερπαραγωγή του μεγιστάνα Idan Ofer στη Μύκονο που κόστισε 5 εκατ. ευρώ

 2. 17/08 12:43

  Κύπρος: Στα σκαριά δέκα νέα ξενοδοχεία με χιλιάδες κλίνες

 3. 17/08 12:38

  Αγιορείτικα ψάρια και προϊόντα στο Skiathos Palace Hotel

 4. 17/08 12:31

  FAZ: Ωδή στην "Greek Salat"

 5. 17/08 12:29

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Ρόδου

 6. 17/08 12:26

  Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές στη Σίφνο

 7. 16/08 11:48

  Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης

 8. 16/08 11:35

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Κω και Σίφνο

 9. 16/08 11:29

  Ποδηλατικός αγώνας 3rd Tour of Daphne - The Divine Ride! Από τα Τέμπη στους Δελφούς

 10. 16/08 11:27

  Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας στη Ρόδο

 11. 16/08 11:22

  Νέα διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου σε Κατάκολο και Πύργο

 12. 14/08 20:49

  Γ.Δαμουλάκης: Συμπαράσταση της ΚΕΔΕ στη δήμαρχο Ελαφονήσου

 13. 14/08 13:38

  Προβολή του Βόλου στην Telegraph και το CNN travel

 14. 14/08 12:42

  Πρόταση: Πρόστιμα σε όσους καπνίζουν στην Ακρόπολη

 15. 14/08 11:51

  Α.Ανδρεάδης: Η Σαντορίνη θα καταρρεύσει χωρίς σχεδιασμό 10ετίας

 16. 14/08 10:57

  1,6 εκατ. περισσότεροι επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 7μηνο

 17. 14/08 10:14

  Travelzoo: Οι παππούδες στηρίζουν τον τουρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

 18. 14/08 10:07

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία

 19. 14/08 10:03

  ΕΟΤ: Εκδήλωση προβολής της Χαλκιδικής στην Ολλανδία

 20. 13/08 16:34

  Κινδυνεύουμε από ένα μεγάλο σεισμό;

 21. 13/08 16:30

  Σύμβαση για τη μελέτη δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας

 22. 13/08 16:20

  Σημαντική αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους τον Απρίλιο

 23. 13/08 11:08

  Η Πανσέληνος στις 15 Αυγούστου- Εκδηλώσεις σε 100 μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

 24. 13/08 11:00

  Επαναλειτουργεί το πωλητήριο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 25. 13/08 10:36

  Βιομηχανικό Μουσείο Σμύριδας στη Νάξο, υπό την αιγίδα της ΠτΔ

 26. 13/08 10:18

  Η TUI πούλησε δυο εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία της στη Γερμανία

 27. 13/08 10:06

  Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις πισίνες των ξενοδοχείων

 28. 13/08 09:57

  Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού η Έκθεση της Κρεμαστής Ρόδου

 29. 13/08 09:37

  Παγκόσμια Ημέρα των Φάρων- 1309 φάροι βρίσκονται στην Ελλάδα

 30. 13/08 09:35

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Λέρο, Χαλκιδική, Βόλο και Μαλεβίζι

 31. 12/08 13:22

  Μεγάλες προοπτικές για τον τουρισμό της Λέσβου

 32. 12/08 13:08

  Thomas Cook: Σε αναζήτηση επιπλέον 150 εκατ. λιρών- "Ανοησίες" τα περί εξαγοράς από τον Anex Tour

 33. 12/08 11:59

  Ρωσικός τουρισμός: Οι κερδισμένοι προορισμοί το α' εξάμηνο- στους χαμένους η Ελλάδα

 34. 12/08 11:02

  Γαλλικός τουρισμός: Πώς θα γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης και στα τουριστικά έσοδα

 35. 12/08 10:29

  Η κλοπή στη βίλα του μοντέλου Τζίτζι Χαντίντ στη Μύκονο και τα σχόλια στο Instagram

 36. 12/08 09:56

  ΕΛΙΤΟΥΡ: Όχι στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΟΠΠΥ στον τουρισμό υγείας

 37. 12/08 09:47

  Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών: Συστάσεις για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στις διακοπές

 38. 12/08 09:23

  Λιγότερα ταξίδια των Γάλλων με γνώμονα την προστασία του κλίματος

 39. 12/08 09:17

  Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός 1,3 εκατ. για εκδηλώσεις τουριστικής προβολής

 40. 12/08 09:08

  Υπαίθριο Cluedo το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με επίδοξους ντετέκτιβ!

 41. 11/08 10:24

  Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι το πρωί της Τετάρτης

 42. 11/08 10:16

  Τουρισμός Υγείας: Μελέτη από την ΚΕΔΕ

 43. 11/08 10:08

  Mίσθωση ξενώνα στα Μετέωρα - Προς εκμίσθωση το Υδροθεραπευτήριο Λουτρακίου

 44. 10/08 14:13

  Η "Γαλάζια Λίμνη" της Χαλκιδικής | Δρένια ή Γαϊδουρονήσια

 45. 10/08 14:01

  Τα άγνωστα τιρκουάζ νησάκια της Χαλκιδικής

 46. 10/08 11:44

  5 χρόνια «Θρόνος του Ήλιου»: Η ιστορία της Ρόδου μέσα από 9 Διαστάσεις

 47. 10/08 11:41

  Ελαφρά μείωση των ξένων τουριστών το 5μηνο στη Βόρεια Μακεδονία

 48. 10/08 11:32

  Λευκή Νύχτα στην Αμαλιάδα

 49. 09/08 17:21

  Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου η κατεδάφιση τουριστικών αυθαιρέτων κατασκευών

 50. 09/08 16:41

  Συνάντηση στο υπ. Τουρισμού για τον ιαματικό τουρισμό

 51. 09/08 16:21

  Η Air France αποκαλύπτει τα νέα signature πιάτα στα μενού του 2019

 52. 09/08 16:03

  Η πορεία της γαλλικής οικονομίας και η συνάντηση του υπ. Οικονομικών της Γαλλίας με Μητσοτάκη

 53. 09/08 15:22

  Γιορτή Εφτάζυμου και Φεστιβάλ Γεύσεων στην Κασταμονίτσα

 54. 09/08 15:15

  Πεζοπορία στην Ροδίτικη Φύση-Ασκληπιείο

 55. 09/08 14:28

  Αρχαιότητες που εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους εντοπίστηκαν στην Τήνο (φωτο)

 56. 09/08 14:01

  Νέος μόνιμος εκθεσιακός χώρο για την Ελλάδα στην Κίνα

 57. 09/08 13:27

  Αναβάθμιση του καταφυγίου σκαφών στο Μύτικα

 58. 09/08 13:14

  Υπουργείο Τουρισμού: Συνεργασία με τη Fraport για την προώθηση των 14 προορισμών

 59. 09/08 13:01

  Το billboard effect και πως το εκμεταλλευόμαστε για την αύξηση των απευθείας κρατήσεων

 60. 09/08 12:33

  Βρετανίδα σταρ πήγε σε βίλα στη Μύκονο, αλλά βρήκε άλλον ενοικιαστή

 61. 09/08 12:14

  "Πεντάστερη" ξενοδοχειακή επένδυση στη Μύκονο

 62. 09/08 12:14

  Προβολή του CRETAquarium μέσα από καμπάνιες στο Google και στο Facebook

 63. 09/08 11:34

  Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αειφόρα Τουριστική Ανάπτυξη

 64. 09/08 11:30

  Οι πιλότοι της Ryanair σχεδιάζουν απεργία στο τέλος του καλοκαιριού

 65. 09/08 11:01

  O Anex Tour εισέρχεται στην κρουαζιέρα, ξεκινώντας από την Αττάλεια

 66. 09/08 10:36

  Α.Γεωργιάδης: Εντός Αυγούστου οι ΚΥΑ για το Ελληνικό και το καζίνο

 67. 09/08 09:54

  Μακροχρόνια μίσθωση της μαρίνας Νέων Μουδανιών σε Τεχνική Εταιρεία

 68. 09/08 09:52

  Πολυτεχνείο Κρήτης: Μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου του στο Ρέθυμνο

 69. 09/08 09:42

  Ξενοδοχεία: Leonardo Royal Esperia Palace Hotel Athens γίνεται το π.Εσπέρια στην οδό Σταδίου

 70. 09/08 09:34

  Πού θα τοποθετηθούν 2 νέες πλωτές εξέδρες στη Μύκονο

 71. 09/08 09:23

  Τα νέα ξενοδοχεία του ομίλου Κόκκαλη σε Αθήνα και Μύκονο

 72. 08/08 18:19

  Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Κέντρο Πληροφοριών Τουριστών Ισθμού

 73. 08/08 18:14

  Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί Λευκάδας

 74. 08/08 17:00

  Στη Ρόδο η νέα πεντάστερη συμφωνία της Wyndham στην Ελλάδα

 75. 08/08 16:08

  Booking.com: Πώς τα social media επιδρούν στις διακοπές των ταξιδιωτών Generation Z

 76. 08/08 15:51

  Περιφέρεια Αττικής: Αίτημα για εντατικοποίηση ελέγχων στις πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων

 77. 08/08 15:48

  Αναπτυξιακό συνέδριο Αιγιάλειας & Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2019

 78. 08/08 14:57

  Το αδιαχώρητο την Πέμπτη στο χώρο της Ακρόπολης- αναγκαία η καλύτερη ροή επισκεπτών στον Ιερό Βράχο

 79. 08/08 13:34

  Thomas Cook: Ο Τούρκος επενδυτής απαιτεί να έχει λόγο στο σχέδιο ανάκαμψης- Ρώσος αγόρασε το 3,4%

 80. 08/08 13:17

  Λ.Μενδώνη: Ανασυγκρότηση του ΤΑΠ- επαναφορά αυστηρών ποινών στους αρχαιοκάπηλους

 81. 08/08 12:52

  Trivago: Αυξημένες οι τιμές των αθηναϊκών ξενοδοχείων τον Αύγουστο

 82. 08/08 12:35

  Επιστρέφει στον TEZ TOUR ως γενικός διευθυντής

 83. 08/08 12:21

  Συνάντηση Μητσοτάκη-Πλακιωτάκη- Στην ατζέντα και ο θαλάσσιος τουρισμός (video)

 84. 08/08 12:19

  Συνάντηση εργασίας για θέματα μεταφορών στο υπουργείο Τουρισμού

 85. 08/08 12:10

  Η Ctrip αναμένεται να εκτοξεύσει τις αφίξεις Κινέζων στη Σικελία

 86. 08/08 11:56

  Το Digital Greece στην 84η ΔΕΘ

 87. 08/08 11:53

  Ξενοδοχεία: Η τουρκική Rixos αναλαμβάνει το μεγαλύτερο all-inclusive ξενοδοχείο στην Αίγυπτο

 88. 08/08 11:41

  FTI: Διαθέσιμα προς κράτηση τα προγράμματα του 2020- και στην Ελλάδα

 89. 08/08 10:57

  Καταναλωτικός τουρισμός: KaDeWe ή Πύλη του Βραδεμβούργου;

 90. 08/08 10:02

  Aegean: Γιατί καθυστερούν φέτος το καλοκαίρι οι πτήσεις

 91. 08/08 09:51

  Νέο μπουτίκ ξενοδοχείο σε νεοκλασικό κτίριο στην Αγία Παρασκευή Τρικάλων

 92. 08/08 09:30

  Athens One Smart: Το νέο 4άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας (φωτό)

 93. 08/08 09:28

  Γιορτές Κρασιού, Μελιτζάνας και Θάλασσας στη Νότια Κυνουρία

 94. 08/08 09:27

  Άδειες για δύο νέες πλωτές εξέδρες στην Χαλκιδική

 95. 08/08 09:17

  Γυρίσματα σε Αθήνα, Μύκονο και Μήλο από αυστραλιανή ταξιδιωτική εκπομπή

 96. 07/08 18:13

  Αισιοδοξία για την επένδυση στο Γκολφ Αφάντου- ποιος είναι ο επενδυτής

 97. 07/08 16:51

  Κινεζικές επενδύσεις και στον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

 98. 07/08 16:29

  Οι Βρετανοί καταχωρούν τα σπίτια τους στην Airbnb για να κάνουν διακοπές

 99. 07/08 16:10

  TUI Foundation: Περιοδεία στην Ευρώπη για το τι πιστεύουν οι νέοι για την ΕΕ- Και η Αθήνα στο πρόγραμμα

 100. 07/08 15:49

  FedHATTA: Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού