Κομισιόν | Κάτω από το 2% ο πληθωρισμός το 2023 - αποκλιμάκωση από το γ' τρίμηνο του 2022

Κομισιόν | Κάτω από το 2% ο πληθωρισμός το 2023 - αποκλιμάκωση από το γ' τρίμηνο του 2022

Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις για το 2022, η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί κατά 4,0 % το 2022 και κατά 2,8 % το 2023, μετά την αξιοσημείωτη μεγέθυνση της τάξης του 5,3 % το 2021.

Ο ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει σε 4,0 % το 2022 και να υποχωρήσει σε 2,7 % το 2023. Το ΑΕΠ του συνόλου της ΕΕ έφτασε στα προ πανδημίας επίπεδα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να έχουν κατακτήσει αυτό το ορόσημο έως τα τέλη του 2022.

Επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης

Μετά την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που ξεκίνησε την περσινή άνοιξη και συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση έως τις αρχές του φθινοπώρου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ εκτιμάται ότι επιβραδύνθηκε σε 0,4 % κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 2,2 % κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η επιβράδυνση αυτή είχε ήδη προβλεφθεί στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2021 και ακολούθησε την επάνοδο της αξίας παραγωγής της ΕΕ στα προ πανδημίας επίπεδα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ωστόσο ήταν εντονότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί, δεδομένου οι αντιξοότητες αυξήθηκαν. Στις αντιξοότητες αυτές συγκαταλέγονται ιδίως η έξαρση των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και τα συνεχιζόμενα προβλήματα εφοδιασμού.

Η ανάπτυξη εξακολουθεί να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, με πολλές χώρες της ΕΕ να υφίστανται πιέσεις λόγω του της αυξημένης επιβάρυνσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των απουσιών του προσωπικού λόγω ασθένειας, προληπτικής καραντίνας ή καθηκόντων φροντίδας. Τα σημεία συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων σε ημιαγωγούς και σε ορισμένα μεταλλικά εμπορεύματα, αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παραγωγή, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Τέλος, οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν στις φθινοπωρινές προβλέψεις, επιβραδύνοντας για μεγαλύτερο διάστημα την οικονομία και ασκώντας μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην υπόθεση ότι οι πιέσεις που ασκεί το τρέχον κύμα λοιμώξεων στην οικονομία θα έχουν σύντομη διάρκεια. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αναθερμανθεί καθώς οι συνθήκες της αλυσίδας εφοδιασμού θα αρχίσουν να εξομαλύνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις να μετριάζονται. Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αυτές διαταραχές, τα βασικά μεγέθη στα οποία στηρίζεται η ανοδική πορεία της οικονομίας παραμένουν ισχυρά. Η συνεχιζόμενη βελτίωση της αγοράς εργασίας, τα υψηλά επίπεδα αποταμίευσης των νοικοκυριών, οι συνθήκες χρηματοδότησης που παραμένουν ευνοϊκές και η πλήρης ανάπτυξη του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) αναμένεται να εξασφαλίσουν μια παρατεταμένη και ισχυρή φάση οικονομικής ανάπτυξης.

Αναθεώρηση των προβλέψεων πληθωρισμού προς τα άνω

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα άνω σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον αντίκτυπο των υψηλών τιμών της ενέργειας, αλλά και στη διεύρυνση των πληθωριστικών πιέσεων σε άλλες κατηγορίες προϊόντων από το φθινόπωρο και μετά.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ άγγιξε επίπεδα ρεκόρ (4,6 %) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και αναμένεται να κορυφωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 φθάνοντας το 4,8 %, ενώ προβλέπεται πως θα παραμείνει σε επίπεδα άνω του 3% έως το τρίτο τρίμηνο του έτους. Καθώς οι πιέσεις από τους περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις υψηλές τιμές ενέργειας θα αρχίσουν να μειώνονται, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σε 2,1 % το τελευταίο τρίμηνο του έτους, προτού υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του στόχου του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθ' όλη τη διάρκεια του 2023.

Συνολικά, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί από 2,6 % το 2021 (2,9 % στην ΕΕ) σε 3,5 % (3,9 % στην ΕΕ) το 2022 και, στη συνέχεια, να επιβραδυνθεί σε 1,7 % (1,9 % στην ΕΕ) το 2023.

Η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα

Παρότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα έχει μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας που εξακολουθούν να εφαρμόζονται και οι παρατεταμένες ελλείψεις προσωπικού θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Θα μπορούσαν επίσης να παρατείνουν τα προβλήματα στη λειτουργία των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο. Στον αντίποδα, μια βραχυπρόθεσμα ασθενέστερη αύξηση της ζήτησης θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα λίγο νωρίτερα απ' ό,τι αναμενόταν.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι η ζήτηση των νοικοκυριών, η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο από ό,τι αναμένεται, όπως συνέβη ήδη κατά την επανεκκίνηση των οικονομιών το 2020. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις που προωθούνται από τον ΜΑΑ θα μπορούσαν να τονώσουν ακόμη περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.

Ο πληθωρισμός ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερος από τον αναμενόμενο εάν οι πιέσεις από πλευράς κόστους μετακυλιστούν από τις τιμές παραγωγού στις τιμές καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προβλεπόταν, αυξάνοντας τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού επιτείνονται σημαντικά από τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Ευρώπη.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Η οικονομία της ΕΕ έχει πλέον ανακτήσει όλο το έδαφος που έχασε κατά τη διάρκεια της κρίσης, χάρη στις επιτυχείς εκστρατείες εμβολιασμού και τη συντονισμένη στήριξη της οικονομικής πολιτικής. Η ανεργία έχει μειωθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Πρόκειται για σημαντικά επιτεύγματα. Καθώς η πανδημία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η άμεση πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να διατηρήσουμε τον ρυθμό της ανάκαμψης. Η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών της ενέργειας σε συνδυασμό με τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην αγορά εργασίας αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Αναμένουμε, ωστόσο, να επανέλθουμε στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αργότερα κατά το τρέχον έτος, καθώς ορισμένα από αυτά τα σημεία συμφόρησης θα αρχίσουν να υποχωρούν. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΕΕ παραμένουν ισχυρά και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο καθώς οι χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν πλήρως τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους.»

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε τα εξής: «Μια σειρά από αντίξοους παράγοντες επιβράδυνε τους ρυθμούς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας αυτόν τον χειμώνα: η ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Omicron, η περαιτέρω άνοδος του πληθωρισμού λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καθώς οι εν λόγω αντιξοότητες αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά, προβλέπουμε ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί εκ νέου ήδη από την άνοιξη. Οι πιέσεις στις τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν ισχυρές έως το καλοκαίρι. Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί καθώς η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα αρχίσει να μετριάζεται και τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού να υποχωρούν. Ωστόσο, η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.»

Ιστορικό

Οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 αποτελούν επικαιροποίηση των φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων 2021 που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2021, εστιάζοντας στην εξέλιξη του ΑΕΠ και του πληθωρισμού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο τεχνικών παραδοχών που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιανουαρίου. Για όλες τις υπόλοιπες εισροές στοιχείων, καθώς και για τις παραδοχές σχετικά με τις κρατικές πολιτικές, οι παρούσες προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως και την 1η Φεβρουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο δύο ολοκληρωμένες προβλέψεις (εαρινές και φθινοπωρινές) και δύο ενδιάμεσες προβλέψεις (χειμερινές και θερινές). Οι ενδιάμεσες προβλέψεις καλύπτουν τα ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό για το τρέχον και το επόμενο έτος για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ και ζώνης του ευρώ.

Οι επόμενες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2022, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν τον Μάιο του 2022.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 17/06 17:20

  Accor: Σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες διαβάζουν κριτικές επισκεπτών πριν από την κράτηση σε ξενοδοχείο ή resort

 2. 17/06 16:30

  Γαλλία: Ανησυχία για την οικονομία, ανεβαίνουν τα σπρεντ

 3. 17/06 16:20

  Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα στον ξενοδοχειακό κλάδο

 4. 17/06 16:17

  Άνοιξε το InterContinental Crete

 5. 17/06 15:01

  Κυπριακός τουρισμός | Οριακή αύξηση αφίξεων το α' πεντάμηνο- Αυξημένα τα ταξίδια Κυπρίων στην Ελλάδα τον Μάιο

 6. 17/06 14:41

  Ξενοδοχείο St. George Lycabettus | Διαχείριση Εσόδων μέσω της ενσωμάτωσης Τεχνητής Νοημοσύνης

 7. 17/06 13:34

  Lamda Development | Σε εταιρεία της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου το 2% των μετοχών

 8. 17/06 13:19

  13 Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες μυήθηκαν στα μυστικά της Χαλκιδικής

 9. 17/06 12:40

  Ελλάδα: Θα αποδώσει η εξαήμερη εργασία;

 10. 17/06 11:45

  Πτώχευση FTI | Τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία Meeting Point Hotels στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

 11. 17/06 10:49

  Lonely Planet: Ένα Ελληνικό νησί στα 12 καλύτερα στην Ευρώπη για ονειρικές διακοπές το 2024

 12. 17/06 10:10

  ΕΕ | Προς έγκριση η εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

 13. 17/06 09:45

  Δράση ΕΟΤ Γερμανίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική

 14. 17/06 07:18

  Δήμος Κιμώλου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 15. 17/06 07:17

  Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή σε δημοφιλές έντυπο και site LGBTQI+ στη Γαλλία

 16. 17/06 07:13

  Μουσικά Μαϊστράλια στην Πρέβεζα

 17. 17/06 07:10

  Καλοκαιρινή Συνάντηση Μοτοσικλετιστών στο Στόμιο Λάρισας

 18. 17/06 07:07

  17ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Αλοννήσου Alonissos Challenge 2024

 19. 16/06 19:12

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων | Δωρεά στη μνήμη του π.προέδρου Νίκου Χριστοδούλου

 20. 16/06 07:56

  Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια στην Καρδίτσα

 21. 15/06 19:58

  Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 22. 15/06 19:48

  To νέο Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 23. 15/06 19:45

  Έκθεση Κρητικού Οίνου Wines@Fortezza 2024 στο Ρέθυμνο

 24. 15/06 19:42

  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος

 25. 15/06 12:02

  Πτώχευση FTI | Ακυρώθηκαν όλα τα ταξίδια από τις 6 Ιουλίου και μετά- δεν βρέθηκε λύση- εξασφαλισμένα τα χρήματα των πελατών

 26. 14/06 16:47

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη | 17 & 18 Ιουνίου - Πειραιώς 260

 27. 14/06 14:50

  Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025- Σαντορίνη και Μύκονος στο επίκεντρο

 28. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 29. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 30. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 31. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 32. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Γεωργίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 33. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 34. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 35. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 36. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 37. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 38. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 39. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 40. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 41. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 42. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 43. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 44. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 45. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 46. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 47. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 48. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 49. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 50. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 51. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 52. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 53. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 54. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023

 55. 13/06 11:47

  WTTC | Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ επιδόσεων το 2023- αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

 56. 13/06 11:43

  Μνημόνιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 57. 13/06 11:10

  2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου στο Ηράκλειο

 58. 13/06 10:39

  Διακοπή λειτουργίας όλων των Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

 59. 13/06 10:37

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τη δήμαρχο Σπετσών

 60. 13/06 10:30

  Aκρόπολη | Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος και σήμερα το μεσημέρι (12.00 - 17.00) - Μετά τις 17.00 όσοι έχουν εισιτήρια

 61. 13/06 10:10

  Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

 62. 13/06 10:03

  Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

 63. 13/06 07:53

  Δήμος Λεβαδέων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 64. 13/06 07:49

  Καραγκούνικες γεύσεις στην Κυψέλη Καρδίτσας

 65. 13/06 07:47

  Φεστιβάλ Τριών Φεγγαριών 2024 στη Λέρο

 66. 13/06 07:43

  Πέμπτο Μαστίχαθλον στη Χίο

 67. 13/06 07:00

  Φιλοξενία Ιταλού δημοσιογράφου στη Σίφνο

 68. 12/06 18:35

  Αυτές είναι οι 19 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

 69. 12/06 18:08

  Η TUI λανσάρει τη νέα ξενοδοχειακή μάρκα "The Mora" | Χαλαρή πολυτέλεια: «Όλα μπορούν, τίποτα δεν πρέπει»

 70. 12/06 16:02

  O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εντάσσεται στην Pharma.Aero

 71. 12/06 14:45

  Institute of Travel & Tourism 2024: Στην Ελλάδα και την Χαλκιδική το κορυφαίο βρετανικό τουριστικό συνέδριο

 72. 12/06 14:13

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma | 15 Ιουνίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 73. 12/06 13:45

  Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

 74. 12/06 13:33

  Ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμού κρουαζιέρας στην Αυστριακή αγορά

 75. 12/06 13:32

  Η Χαλκιδική «μάγεψε» τους 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο του Institute of Travel & Tourism (IT

 76. 12/06 13:25

  King Jason Zante | Ένα ξενοδοχείο - "πλωτή όαση" ανοίγει η Louis Hotels στη Ζάκυνθο

 77. 12/06 12:48

  Προς διμερή συμφωνία με τις Φιλιππίνες μέχρι τις αρχές του 2025 για εργαζόμενους στον τουρισμό

 78. 12/06 12:35

  Τουρισμός: Ποιες ευρωπαϊκές αγορές πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες το 2023 - Οι κορυφαίοι προορισμοί

 79. 12/06 12:00

  Νέο ξενοδοχείο στο Κουφονήσι από SWOT Hospitality και Intracom Holdings

 80. 12/06 11:39

  Κοινωνικός τουρισμός | 16.000 έκαναν διακοπές το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

 81. 12/06 11:26

  Η Τουρκία στηρίζει την Ελλάδα για την επιστροφή των Μαρμάρων

 82. 12/06 10:53

  Μοναδικά supercars «πλημμυρίζουν» την Αθήνα στις 14 Ιουνίου -Έκθεση στο Ζάππειο

 83. 12/06 10:12

  ΥΠΠΟ | Κλειστός σήμερα το μεσημέρι ο αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως - τι θα γίνει με όσους έχουν εισιτήριο

 84. 12/06 09:51

  Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης | Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ρέθυμνο

 85. 12/06 07:21

  ‘Αρωμα Χίου στην «καρδιά» της Αθήνας

 86. 12/06 07:17

  Σαντορίνη- Θηρασιά | Η νέα απόφαση για την αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 87. 12/06 07:15

  Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Europride 2024 Θεσσαλονίκη

 88. 12/06 07:10

  Παραδοσιακή Στράτα 2024 στα Χανιά

 89. 11/06 22:23

  Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 90. 11/06 18:29

  ΑΑΔΕ | Χιλιάδες ευρώ και δολάρια κατασχέθηκαν από επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 91. 11/06 18:17

  Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

 92. 11/06 18:16

  Κοινωνικός τουρισμός: Πάνω από 535.000 αιτήσεις για 900.000 voucher – Ανοικτή η πλατφόρμα για παρόχους

 93. 11/06 18:14

  SKY express | Στρατηγικές συμμαχίες με 18 κορυφαίους αερομεταφορείς

 94. 11/06 18:03

  Στην εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ έναντι 40 εκατ. ευρώ

 95. 11/06 15:38

  Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξενία Γερμανών τουριστικών πρακτόρων και blogger από τη Βραζιλία

 96. 11/06 15:27

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Aυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260: Hip hop battles - Βαλέρια Δημητριάδου - Γιάννης Σκουρλέτης

 97. 11/06 15:22

  Aκρόπολη | Κλειστός ο Αρχαιολογικός Χώρος από τις 12:00 έως τις 17:00 τις επόμενες ημέρες

 98. 11/06 14:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παράσταση "Ενενήντα" της Βαλέριας Δημητριάδου

 99. 11/06 14:49

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

 100. 11/06 14:46

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: AEF Urban Dance Contest στις 15 & 16 Ιουνίου