Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου ΒασιλείουΠηγή φωτο: pixabay.com

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε χθες 24 Δεκεμβρίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τους όρους της μελλοντικής συνεργασίας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Ο αγώνας για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας άξιζε τον κόπο, διότι τώρα έχουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα προστατεύει τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα, θα διασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει την τόσο αναγκαία προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Επιτέλους, μπορούμε να αφήσουμε το Brexit πίσω μας και να ατενίσουμε το μέλλον. Τώρα η Ευρώπη προχωρά.»

Ο κ. Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Φτάσαμε πλέον στο τέρμα μιας πολύ εντατικής, ιδίως κατά τους τελευταίους εννέα μήνες, περιόδου τεσσάρων ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπραγματευθήκαμε την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και μια εντελώς νέα εταιρική σχέση, την οποία συμφωνήσαμε επιτέλους σήμερα. Η προστασία των συμφερόντων μας κατείχε κύρια και κεντρική θέση καθόλη τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων και είμαι ικανοποιημένος που καταφέραμε να την επιτύχουμε. Εναπόκειται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη συμφωνία αυτή.»

Οι 3 πυλώνες της συμφωνίας

Το σχέδιο συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες:

Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών: νέα οικονομική και κοινωνική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο

 • Η συμφωνία καλύπτει όχι μόνο το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ευρύ φάσμα άλλων τομέων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, όπως οι επενδύσεις, ο ανταγωνισμός, οι κρατικές ενισχύσεις, η φορολογική διαφάνεια, οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές, η ενέργεια και η βιωσιμότητα, η αλιεία, η προστασία των δεδομένων και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
 • Προβλέπει μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για όλα τα εμπορεύματα που πληρούν τους κατάλληλους κανόνες καταγωγής.
 • Αμφότερα τα Μέρη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν στιβαρούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού, διατηρώντας υψηλά επίπεδα προστασίας σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, η φορολογική διαφάνεια και οι κρατικές ενισχύσεις, με αποτελεσματική επιβολή, σε εγχώριο επίπεδο, έναν δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και τη δυνατότητα και των δύο Μερών να λάβουν διορθωτικά μέτρα.
 • Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν σχετικά με νέο πλαίσιο για την κοινή διαχείριση των αποθεμάτων αλιευμάτων στα ύδατα της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τις βρετανικές αλιευτικές δραστηριότητες, ενώ θα διαφυλαχθούν οι δραστηριότητες και τα μέσα βιοπορισμού των ευρωπαϊκών αλιευτικών κοινοτήτων και θα διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι.
 • Όσον αφορά τις μεταφορές, η συμφωνία προβλέπει συνεχή και βιώσιμη αεροπορική, οδική, σιδηροδρομική και θαλάσσια συνδεσιμότητα, αν και η πρόσβαση στις αγορές υπολείπεται αυτής που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι ώστε να μην υπονομεύονται τα δικαιώματα των επιβατών, τα δικαιώματα των εργαζομένων και η ασφάλεια των μεταφορών.
 • Όσον αφορά την ενέργεια, η συμφωνία προβλέπει νέο μοντέλο συναλλαγών και διασυνδεσιμότητας, με εγγυήσεις για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις, και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, η συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση ορισμένων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τομέας αυτός αφορά πολίτες της ΕΕ που εργάζονται, ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται, ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
 • Τέλος, η συμφωνία παρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να συνεχίσει να συμμετέχει σε ορισμένα εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλει χρηματοδοτική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ), όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρ

Μια νέα εταιρική σχέση για την ασφάλεια των πολιτών 

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας θεσπίζει νέο πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Αναγνωρίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών, ιδίως για την καταπολέμηση και τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με τη συμφωνία δημιουργούνται νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, εκτός του χώρου Σένγκεν, δεν θα διαθέτει τις ίδιες δομές όπως πριν. Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάσει τη δέσμευσή του για συνεχή τήρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και για την επιβολή της σε εγχώριο επίπεδο.


 Οριζόντια συμφωνία σχετικά με τη διακυβέρνηση: Ένα πλαίσιο που αντέχει στον χρόνο

 • Για να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους πολίτες, ένα ειδικό κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση αποσαφηνίζει τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου της συμφωνίας. Θεσπίζεται επίσης κοινό συμβούλιο εταιρικής σχέσης, το οποίο θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία της συμφωνίας και στο οποίο θα συζητούνται όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν.
 • Δεσμευτικοί μηχανισμοί επιβολής και επίλυσης διαφορών θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των ιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, καθώς και ότι θα αποφεύγεται το ενδεχόμενο οποιοδήποτε από τα μέρη να χρησιμοποιεί την κανονιστική αυτονομία του για να χορηγεί αθέμιτες επιδοτήσεις ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
 • Και τα δύο Μέρη μπορούν να προβαίνουν σε διατομεακά αντίμετρα σε περίπτωση παραβιάσεων της συμφωνίας. Αυτή η δυνατότητα λήψης διατομεακών αντιμέτρων ισχύει για όλους τους τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης.

Η συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της εξωτερικής ασφάλειας και της άμυνας δεν καλύπτεται από τη συμφωνία, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλησε να διαπραγματευθεί τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν θα υπάρχει ισχύον πλαίσιο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον συντονισμό κοινών αντιδράσεων σε προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα επιβολής κυρώσεων σε υπηκόους ή οικονομίες τρίτων χωρών.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας καλύπτει ορισμένους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ. Υπερβαίνει κατά πολύ τις παραδοσιακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και παρέχει σταθερή βάση για τη διατήρηση της μακροχρόνιας φιλίας και συνεργασίας μας. Διασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και το αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών (πρόσωπα, αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια). Αντανακλά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει το οικοσύστημα κοινών κανόνων και μηχανισμών εποπτείας και επιβολής της ΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί πλέον να απολαμβάνει τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητα κράτους μέλους της ΕΕ ή από την ενιαία αγορά. Η συμφωνία δεν θα αναπληρώσει σε καμία περίπτωση τα σημαντικά πλεονεκτήματα που απολάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος της ΕΕ.

Επικείμενες μεγάλες αλλαγές: προετοιμασία για την 1η Ιανουαρίου 2021

Ακόμη και με την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές την 1η Ιανουαρίου 2021.

Την ημερομηνία αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, καθώς και από όλες τις πολιτικές της και τις διεθνείς συμφωνίες της. Θα τερματιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελούν δύο χωριστές αγορές: δύο διακριτούς κανονιστικούς και νομικούς χώρους. Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει αμφίδρομους φραγμούς, που δεν υφίστανται σήμερα, για τις συναλλαγές στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και για τη διασυνοριακή κινητικότητα και τις διασυνοριακές ανταλλαγές.

Η συμφωνία αποχώρησης

Η συμφωνία αποχώρησης παραμένει σε ισχύ, προστατεύοντας, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και, κυρίως, την ειρήνη και τη σταθερότητα στη νήσο της Ιρλανδίας. Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή αυτής της συμφωνίας αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χάρη στις εντατικές συζητήσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής και των διαφόρων ειδικών επιτροπών, η συμφωνία αποχώρησης —και ειδικότερα το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία— θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου.

Στις 17 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η μικτή επιτροπή ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για να εγκρίνει όλες τις επίσημες αποφάσεις και άλλες πρακτικές λύσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης. Στο πλαίσιο αυτών των αμοιβαία αποδεκτών λύσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να αποσύρει τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου του Ηνωμένου Βασιλείου για την εσωτερική αγορά (Internal Market Bill) και δεν θα εισαγάγει παρόμοιες διατάξεις στο φορολογικό νομοσχέδιο (Taxation Bill).

Επόμενα στάδια

Η έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας αποτελεί ιδιαίτερα επείγον ζήτημα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως πρώην κράτος μέλος, έχει εκτεταμένους δεσμούς με την Ένωση σε ευρύ φάσμα οικονομικών και άλλων τομέων. Αν δεν υπάρχει εφαρμοστέο πλαίσιο που να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι σχέσεις αυτές θα διαταραχθούν σημαντικά σε βάρος των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Οι διαπραγματεύσεις κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν μόνο σε πολύ καθυστερημένο στάδιο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Αυτή η καθυστέρηση δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δημοκρατικό έλεγχο, σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Με βάση αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, η Επιτροπή προτείνει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
Η Επιτροπή θα υποβάλει άμεσα προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή, καθώς και για τη σύναψη της συμφωνίας.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία και των 27 κρατών μελών, θα πρέπει να εκδώσει απόφαση με την οποία θα εγκρίνει την υπογραφή της συμφωνίας και την προσωρινή εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2021. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορεί να υπογραφεί επίσημα η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει τη συμφωνία.

Ως τελευταίο στάδιο από την πλευρά της ΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει την απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/07 17:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | grape - Greek Agora of Performance, 21 – 25 Ιουλίου

 2. 19/07 16:05

  LoveHER | Τουριστική προβολή του Ηρακλείου: Επίσημη προβολή του σποτ, εμπνευσμένο από τα γράμματα HER της λέξης HERAKLION

 3. 19/07 14:48

  Έτοιμη η μελέτη για το rebranding της Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου

 4. 19/07 14:42

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Αναψυκτήριο, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ | 23 Ιουλίου - 21:00, 24 & 25 Ιουλίου - 21:30

 5. 19/07 11:14

  Χάος σε όλο τον κόσμο από τεχνικό πρόβλημα | Παρέλυσαν πτήσεις- τι λένε Aegean Airlines και ΔΑΑ

 6. 19/07 10:26

  Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμών στο Ρέθυμνο | Συνάντηση Κεφαλογιάννη- Δημάρχου

 7. 19/07 10:14

  Βρετανικός τουρισμός | Σήμερα Παρασκευή ήταν προγραμματισμένες οι περισσότερες πτήσεις από τον Οκτώβριο του 2019

 8. 19/07 07:33

  Δήμος Βιάννου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 9. 19/07 07:32

  Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Δικταίου Άντρου

 10. 19/07 07:29

  Φεστιβάλ Χορωδιών στα Τζουμέρκα

 11. 19/07 07:00

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ερέτρια

 12. 19/07 07:00

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δράση ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού

 13. 18/07 22:40

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες δράσεις προτείνει το WTTC για τη συνύπαρξη ντόπιων και τουριστών

 14. 18/07 21:55

  Υπερτουρισμός | Νέα διαδήλωση στη Μαγιόρκα την Κυριακή- έκκληση της τοπικής κυβέρνησης για ειρηνική διαμαρτυρία

 15. 18/07 14:20

  Γ. Χατζημάρκος | Αύξηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού

 16. 18/07 14:11

  Focus Bari | Mόνο το 13% των Ελλήνων γνωρίζει την παγκόσμια πρωτιά της Ελληνικής ναυτιλίας- Μόνο 1% των νέων...

 17. 18/07 13:46

  Οι επιδόσεις των ελληνικών καταλυμάτων το 2023 με τα ...μάτια της ΕΛΣΤΑΤ | Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα

 18. 18/07 13:33

  ΕΕ | 7 δισ. ευρώ σε υποδομές βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών- ενισχύονται λιμένες στην Ελλάδα

 19. 18/07 13:22

  Έκρηξη παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές απάτες | 12 συμβουλές στις κρατήσεις μέσω Booking

 20. 18/07 11:29

  Ισχυρή άνοδος στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα στο α' εξάμηνο του 2024

 21. 18/07 11:19

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με τον όμιλο Expedia

 22. 18/07 10:42

  Υπερ-τουρισμός | "Και όμως οι διαδηλώσεις θα πετύχουν τον στόχο για μείωση των αφίξεων σε αυτές τις περιοχές"

 23. 18/07 07:00

  Τήλος: Παγκόσμια πρωτιά ως πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων ενεργειακής αυτονομίας

 24. 18/07 07:00

  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: 2 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 25. 18/07 07:00

  Αλγερία: Σχέδιο δράσης για τουριστική ανάπτυξη

 26. 18/07 07:00

  Τσεχία: Συνεχώς αυξανόμενα τα έσοδα από τον τουρισμό

 27. 18/07 07:00

  Το Σινεμά στον Κήπο του Φεστιβάλ στο Χόρτο Πηλίου

 28. 17/07 18:14

  "Όχι" και από την Περιφέρεια στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσούς

 29. 17/07 16:16

  Ξενοδοχεία | Το The Lynx Mountain Resort στη Φλώρινα στα 50 καλύτερα του National Geographic «Lakes & Mountains 2024»

 30. 17/07 16:09

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση ‘‘Η χαρά της ζωής’’ στο Ρέθυμνο με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας

 31. 17/07 15:00

  Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Σαντορίνη και τουρνουά μπάσκετ στη Λήμνο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 32. 17/07 14:40

  Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου - ADAC αγόρασε 70 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria

 33. 17/07 13:55

  Jet2.com: 11 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

 34. 17/07 13:09

  Άμστερνταμ εναντίον υπερτουρισμού: Τι κάνει ο δήμος για να επαναφέρει την ισορροπία

 35. 17/07 12:36

  ΥΠΑ | +11,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' εξάμηνο του 2024

 36. 17/07 12:16

  Condor: 6 νέες συνδέσεις με Ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2025

 37. 17/07 12:06

  ΔΥΠΑ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Τουρισμού-Φιλοξενίας

 38. 17/07 12:00

  Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών λόγω υψηλών θερμοκρασιών

 39. 17/07 11:51

  Νέος ισχυρός όμιλος στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου

 40. 17/07 11:43

  ECTAA: Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ για τρίτη φορά πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

 41. 17/07 11:30

  Airbnb | Συμβουλές στους ταξιδιώτες στην Ελλάδα για να κλείσουν τη διαμονή τους με ασφάλεια

 42. 17/07 11:23

  "Travel and Leisure" | Δημοφιλέστερο νησί η Μήλος - διακρίσεις και για άλλα ελληνικά νησιά

 43. 17/07 11:05

  Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου | ΘΕΑΤΡΟ: Ανέστης Αζάς -Τα σκυλιά, Πειραιώς 260- Χώρος Η 19 – 21 Ιουλίου, 21.30

 44. 17/07 10:44

  ΥΠΑ: Δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε φοιτητές

 45. 17/07 10:25

  Μοναδικές υπαίθριες δράσεις για όλους στο Navarino Challenge 2024

 46. 17/07 07:55

  Καταδυτικός τουρισμός | Σε ποιες περιοχές της χώρας βουλιάζουν αγάλματα, αεροπλάνα και βαπόρια για καταδύσεις

 47. 17/07 07:51

  Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση έκτασης στη Νέα Καλλικράτεια με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου

 48. 17/07 07:41

  Δήμος Δελφών: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 49. 17/07 07:36

  Βόρεια Μακεδονία: Aυξημένη η τουριστική κίνηση στο 5μηνο

 50. 17/07 07:32

  Stefaniada Festival στην Αργιθέα Καρδίτσας

 51. 16/07 19:13

  Θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του 5άστερου Knossos Royal Village

 52. 16/07 19:07

  Ηράκλειο | Προβολή από τον ΕΟΤ ως city break προορισμού όλο το χρόνο - Συναντήσεις της Όλγας Κεφαλογιάννη

 53. 16/07 19:02

  Δήμος Αθήνας | Σε ισχύ η απόφαση για τα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων

 54. 16/07 15:54

  «loveHER | 5 Senses | 365 Days»: Παρουσιάζεται την Πέμπτη η νέα καμπάνια του Δήμου Ηρακλείου

 55. 16/07 15:26

  Αυξημένη τουριστική κίνηση διαπιστώνει η Uber στην Ελλάδα

 56. 16/07 14:02

  WWF: Για μια βιώσιμη διαχείριση αστικών αποβλήτων - στις χειρότερες θέσεις η Ελλάδα

 57. 16/07 13:58

  Γερμανικός τουρισμός: Ακριβότερα κατά 4,5% από πέρυσι τα πακέτα διακοπών στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο

 58. 16/07 13:40

  Γερμανικός τουρισμός: “Πεθαίνουν” οι κλασικές διακοπές 2 εβδομάδων – Πώς η Gen Z αλλάζει τα δεδομένα

 59. 16/07 12:25

  Aegean / Air Canada: Διευρύνεται η συνεργασία κοινού κωδικού με 9 επιπλέον δρομολόγια

 60. 16/07 11:55

  Τουρισμός | Booking.com: Οι πηγές έμπνευσης των ταξιδιωτών και πώς θα τους προσελκύσουν τα καταλύματα

 61. 16/07 11:31

  Handelsblatt | Το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο πλημμυρίζει τη νοτιοανατολική Ευρώπη

 62. 16/07 10:12

  Τουρισμός της Διασποράς: Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλκυση των ομογενών

 63. 16/07 07:59

  Δημιουργία πολυλειτουργικού χώρου στην Κοινότητα Δρεπάνου

 64. 16/07 07:56

  Δήμος Αλμυρού: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 65. 16/07 07:53

  Μελέτη για μετατροπή αλιευτικού καταφυγίου στο Παλούκι Αμαλιάδας σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών

 66. 16/07 07:52

  4η Γιορτή Μελιού και Προϊόντων Κηρήθρας στο Πουρί Πηλίου

 67. 16/07 07:03

  Δήμος Μετεώρων: Διαγωνισμός για εκμίσθωση 2 εκτάσεων για τουριστικούς σκοπούς

 68. 15/07 19:42

  Δεκτή η παραίτηση Φραγκάκη στον ΕΟΤ - προσωρινός γ.γ. ο Κ.Ζήκος

 69. 15/07 19:33

  Ο "υπερτουρισμός" άλλοθι για ανεπαρκείς υποδομές και υπηρεσίες;

 70. 15/07 19:29

  Η ακρίβεια στο επίκεντρο σύσκεψης των Περιφερειαρχών με τους υπουργούς Ανάπτυξης και Εσωτερικών

 71. 15/07 19:23

  Comédie-Française - Tiago Rodrigues Hecuba, not Hecuba 26 & 27 Ιουλίου | Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

 72. 15/07 17:10

  Αποχώρηση Δημήτρη Φραγκάκη από Γ.Γ. του ΕΟΤ

 73. 15/07 14:38

  ACI Europe / Αερομεταφορές: Ρεκόρ αύξησης της διασυνδεσιμότητας Ελλάδας και Αθήνας

 74. 15/07 14:25

  ΕΟΤ Τουρκίας | Ταξίδι εξοικείωσης σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο

 75. 15/07 13:07

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | Παράσταση Ετυμολογίες στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής

 76. 15/07 13:01

  Αυτή είναι η ώρα και ημέρα που όλοι κάνουν ξενοδοχειακές κρατήσεις

 77. 15/07 12:26

  Holidu: 2 Ελληνικές παραλίες στις 10 με τον περισσότερο κόσμο στην Ευρώπη

 78. 15/07 10:49

  Δήμος Αθηναίων | Διαχείριση απορριμμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών για πολίτες και επιχειρήσεις

 79. 15/07 09:57

  Μόνο ο τουρισμός που υποστηρίζεται από τους ντόπιους είναι βιώσιμος - συνάντηση κορυφής στην Ισπανία

 80. 14/07 20:35

  Ειδικός Σύμβουλος τουρισμού για τον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων

 81. 14/07 20:30

  Δήμος Ελαφονήσου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 82. 14/07 20:20

  Γιορτή Ψαράδων στα Μεσάγγαλα Λάρισας

 83. 14/07 20:10

  Ποιον ωφελεί τελικά ο (υπερ)τουρισμός;

 84. 14/07 12:02

  Νυχτερινός φωτισμός κάστρου Χώρας Σαμοθράκης

 85. 14/07 07:43

  Δήμος Σύμης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 86. 14/07 06:44

  Κως: Μείωση των ορίων ταχύτητας στα 50 χλμ. όπου υφίσταται όριο 60 και 70 χλμ.

 87. 13/07 16:42

  Γιορτή Σαρδέλας στο Στόμιο Λάρισας

 88. 13/07 13:31

  Παρατεταμένο διάστημα πολύ υψηλών θερμοκρασιών τον φετινό Ιούλιο

 89. 13/07 10:18

  Συνεργασία Netflix – ΕΟΤ: "Streaming" σε όλο τον κόσμο για το ελληνικό τουριστικό προϊόν

 90. 13/07 10:15

  2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Πίτας του Πηλίου τα Ζυμώματα…της Συκής τα Ανταμώματα

 91. 13/07 10:14

  Γιορτή Πλιγουριού στους Χαλκιάδες Λάρισας

 92. 12/07 18:14

  Πτώχευση FTI | Το DRSF ξεκινά τη διαδικασία αποζημίωσης

 93. 12/07 14:43

  Hellenic Seaplanes | Πτήσεις γνωριμίας με υδροπλάνα πάνω από τις Σποράδες και τη Σκύρο

 94. 12/07 14:40

  Με ψηφιακά μέσα ο εντοπισμός της αυθαίρετης δόμησης

 95. 12/07 14:33

  Υπερψηφίστηκε το σ/ν του Υπουργείου Τουρισμού - οι βασικές διατάξεις του νέου νόμου - η ρύθμιση για τους ξεναγούς

 96. 12/07 14:06

  Συνεργασία Aegeo Spas με την [comfort zone] ως αποκλειστικός spa operator στη Σαντορίνη στο Santo Collection Resorts & Villas

 97. 12/07 12:12

  Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας»

 98. 12/07 11:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Δημήτρης Καλαντζής | Masters’ Voice - Μάνος Χατζιδάκις - Βασίλης Τσιτσάνης

 99. 12/07 11:37

  Η Κατερίνα Ευαγγελάτου παρουσίασε στην Κίνα performance επάνω στον Ιππόλυτο

 100. 12/07 11:32

  ΕΟΤ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κέα προβάλλονται στη γαλλική αγορά