Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Α Decrease font Enlarge font
Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Πακέτο μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας καθώς και διάθεση κονδυλίων για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει Βrexit και έξαρσης του μεταναστευτικού περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της ολλανδικής κυβέρνησης για το 2020.

Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ότι η Ολλανδία θα προετοιμασθεί κατάλληλα για τo Brexit, θα διατεθούν πάνω από 90 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων, στις τελωνειακές αρχές και στην Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA). Επίσης, για το 2020, θα διατεθούν επιπλέον 134 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης.

Εξάλλου, το φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης για το 2020 αποτελείται από έξι νομοσχέδια που περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των φόρων επί της εργασίας, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για οικονομικές δραστηριότητες και την προώθηση περαιτέρω οικολογικού σχεδιασμού.

Αναλυτικά:

- Φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020

Το φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020 περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για τη μείωση του φόρου εισοδήματος και για την καλύτερη ανταμοιβή της εργασίας. Σε αντίθεση με τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των ιδιωτών, το βάρος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί. Ο υψηλότερος συντελεστής φόρου επί των εταιρειών, για παράδειγμα, δεν θα μειωθεί το 2020 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, η κυβέρνηση προτείνει να διατεθούν στο εγγύς μέλλον πρόσθετοι πόροι για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτό είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού για την προετοιμασία της αγοράς εργασίας για το μέλλον.

Ο νόμος περί ισορροπημένης αγοράς εργασίας και άλλοι νόμοι αποτελούν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή Κανονισμού Εργασίας (επιτροπή Borstlap) να διατυπώσει συστάσεις προς μια μελλοντική αγορά εργασίας. Σημαντικός παράγοντας από την άποψη αυτή είναι η σημαντική διαφορά στη φορολογία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων. Η διαφορά αυτή συμβάλλει στον αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Μερικώς ως αποτέλεσμα αυτού, η αγορά εργασίας είναι πολύ πιο ευέλικτη, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν είναι ασφαλισμένο κατά της ανεργίας, της ασθένειας και της αναπηρίας ή δεν έχουν λάβει μέτρα για τη συνταξιοδότησή τους.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαφορά στη φορολογία θα πρέπει να μειωθεί, όπως αναφέρεται στην αναφορά της διυπουργικής πολιτικής του 2015 για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς εργαζόμενους. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% το επόμενο έτος σε σύγκριση με το 2019. Η αύξηση θα οφείλεται εν μέρει στους υψηλότερους μισθούς και εν μέρει στα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση θα εξαλείψει επίσης τη διαφορά στον ΦΠΑ για την πώληση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών φυσικά ή ηλεκτρονικά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 9% θα ισχύει τόσο για τις φυσικές όσο και για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Επομένως, τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά θα είναι λιγότερο δαπανηρά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ θα ισχύει και για την πρόσβαση σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων, περιοδικών.

-Άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020

Το άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020 θα επιτρέψει στη διοίκηση των φορολογικών και τελωνειακών αρχών να ανακοινώσει τα πρόστιμα για εσκεμμένη αμέλεια που επιβάλλει σε επαγγελματίες που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή ή την απάτη. Για την εφαρμογή της συμφωνίας συνασπισμού, προτείνεται ένα σχέδιο επιλογής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει στους φορολογούμενους και τους δικαιούχους παροχών να αποφασίσουν πώς επικοινωνούν με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση: εγγράφως ή ψηφιακά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόταση για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξέτασης παγκόσμιου εναρμονισμένου ελαφρού οχήματος όσον αφορά τους φόρους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

-Νομοσχέδιο για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 49% έως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί εν μέρει μέσω του νομοσχεδίου για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Τα ξένα απόβλητα θα υπόκεινται σε τέλη διάθεσης αποβλήτων. Το 2020 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την έκπτωση φόρου για περιβαλλοντικές επενδύσεις θα αυξηθεί κατά 10 εκ. ευρώ για να ενθαρρυνθεί η χρήση περιουσιακών στοιχείων που μειώνουν τις εκπομπές CO2.

-Νομοσχέδιο για τη παρακράτηση φόρου 2021

Ο νόμος περί παρακράτησης φόρου του 2021 εισάγει έναν υπό όρους φόρο παρακράτησης από το 2021 για πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και καταστάσεις κατάχρησης. Θα σταματήσει τη χρήση Ολλανδίας ως αγωγού προς τις δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και θα μειώσει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής λόγω της μεταφοράς κερδών που φορολογούνται στην Ολλανδία σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. Ετησίως περίπου 22 δισ. ευρώ τόκων και δικαιωμάτων καταβάλλονται στις χώρες αυτές μέσω της Ολλανδίας. Αυτό συμβαίνει συχνά μέσω των λεγόμενων εταιρειών γραμματοκιβωτίων. (Δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας είναι οι χώρες που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της ΕΕ).

Το νομοσχέδιο για την έκπτωση του φόρου δαπανών κατάρτισης Το νομοσχέδιο αυτό αντικαθιστά τη φορολογική έκπτωση που διατίθεται για δαπάνες κατάρτισης με ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βελτίωση της θέσης ατόμων με δεσμούς με την ολλανδική αγορά εργασίας. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης θα αποστείλει σύντομα το σχέδιο προγράμματος στην Βουλή. Ο στόχοςείναι να γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη η χρήση των κονδυλίων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κατάρτιση.

-Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει τις τροποποιήσεις (διορθώσεις) που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών στο ολλανδικό δίκαιο.

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 25/01 14:28

  Περιφέρεια Κρήτης: Πρόγραμμα προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων

 2. 25/01 14:26

  Νέα σήμανση στο πεζοπορικό δίκτυο της Αμοργού

 3. 25/01 14:20

  Oι Ιταλοί λένε ναι στο ελληνικό γιαούρτι

 4. 24/01 16:41

  180 εκατ. από την ΕΤΕπ για το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Διπλασιάζεται η δυναμικότητα

 5. 24/01 16:30

  Αιτήματα παραχώρησης του Ηρωδείου για το φθινόπωρο 2020

 6. 24/01 15:58

  Η διαχείριση του πανικού το ίδιο σημαντική για τον τουρισμό με τον περιορισμό του κορονοϊού

 7. 24/01 15:37

  Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην Κέα από την Elixos Hotels, μετά το Porto Kea Suites

 8. 24/01 15:33

  Μ.Κόνσολας: Έναρξη μαθημάτων στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης

 9. 24/01 14:42

  Διψήφια αύξηση εσόδων και μονοψήφια στις αφίξεις ο στόχος για το 2020

 10. 24/01 14:27

  Θα αποζημιώνουν το Δημόσιο όσοι διασώζονται σε κακοκαιρία κάνοντας θαλάσσια σπορ

 11. 24/01 14:19

  Υπογράφηκε η συμφωνία για το Brexit από την ΕΕ

 12. 24/01 14:07

  Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ ζητεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και η Τήνος

 13. 24/01 13:45

  Eurostat: Μειωμένες οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα της Ελλάδας το 2019

 14. 24/01 12:55

  Ryanair: Νέα σύνδεση με Κεφαλονιά το 2020

 15. 24/01 12:32

  Συμβαίνει τώρα| Τουρισμός: Στην πολωνική LOT η Condor (!)- Ποια είναι τα σχέδια του επενδυτή

 16. 24/01 12:26

  Έρευνα | Tουρισμός: Οι Βρετανοί αναβάλλουν τις διακοπές στην Ευρώπη λόγω Brexit

 17. 24/01 11:58

  Hotels.com/ Τουρισμός: Ο νέος τύπος ταξιδιώτη- Τα ευρήματα της παγκόσμιας μελέτης "Generation Travel"

 18. 24/01 11:12

  Τουρισμός | Αισιόδοξα μηνύματα για την Κρήτη από την Φινλανδική αγορά

 19. 24/01 11:06

  Δείτε το νέο σποτάκι για το Φεστιβάλ «Ηράκλειο, Ημέρες Γαστρονομίας»

 20. 24/01 10:51

  Δρομολογείται η επαναλειτουργία του τρένου στη γραμμή Κόρινθος – Ναύπλιο

 21. 24/01 10:37

  Condor: Σήμερα ανακοινώνεται ο επενδυτής

 22. 24/01 10:24

  Ισπανία: Παρέμεινε υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού η Ρέγιες Μαρότο

 23. 24/01 09:43

  Προσθήκες σε υφιστάμενα ξενοδοχεία της Ζακύνθου και της Σαντορίνης

 24. 24/01 09:41

  Δράσεις τουριστικής προβολής στο Αίγιο

 25. 24/01 09:36

  Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ρόδου το 2020

 26. 24/01 09:33

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών

 27. 23/01 16:08

  Βusiness plan για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων

 28. 23/01 15:37

  Στην Reuben Brothers το πολυτελές ξενοδοχείο La Residence στη Μύκονο

 29. 23/01 14:46

  Σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτισμού για τις εργασίες στο κτήμα Τατοΐου

 30. 23/01 14:15

  Κρήτη: Αισιόδοξα μηνύματα από την Αυστριακή αγορά

 31. 23/01 13:53

  FedHATTA: Ο πολιτιστικός τουρισμός κλειδί για επιμήκυνση και αυξημένα έσοδα

 32. 23/01 13:33

  Πρωτοβουλία ΠΟΤ κατά των πλαστικών στον τουρισμό

 33. 23/01 12:58

  Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης στα ξενοδοχεία της Accor μέχρι το 2022

 34. 23/01 12:51

  Travel Leaders Group: Ενισχυμένος ο ρόλος των τουριστικών γραφείων στα διεθνή ταξίδια των Αμερικανών

 35. 23/01 12:37

  Υλοποιείται άλλη μία πρωτοβουλία Ρέτσου για διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Thomas Cook

 36. 23/01 12:30

  Expedia: Ποιες υπηρεσίες δελεάζουν τους ταξιδιώτες για κράτηση

 37. 23/01 12:25

  Οι ξενοδόχοι της Κρήτης αμφισβητούν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις εισπράξεις

 38. 23/01 12:06

  Οι Γαστρονομικές Κοινότητες στην Expotrof

 39. 23/01 12:04

  Jet2.com: Πάνω από 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα - Ποιες πτήσεις "πυκνώνουν" το 2020

 40. 23/01 11:30

  Συναγερμός στα παγκόσμια αεροδρόμια για το νέο κοροναϊό

 41. 23/01 11:12

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: Αυξημένα έσοδα ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία το 2019

 42. 23/01 10:04

  Τουρισμός: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στην αγορά του Tax Free Shopping στην Ελλάδα- η μεγάλη πρόκληση του Brexit

 43. 23/01 09:57

  Κυπριακός τουρισμός: Παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής μέχρι το 2030

 44. 23/01 09:54

  Περιφέρεια Αττικής: Πράσινο φως για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 45. 23/01 09:50

  Δήμος Ρόδου: Ομάδα Συν-εργασίας με τους ομογενείς

 46. 23/01 09:46

  Tο νέο πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 47. 23/01 09:43

  Κιάτο: Διαγωνισμός για μετατροπή παλαιών αποθηκών σε χώρους αναψυχής

 48. 23/01 09:41

  Δήμος Χίου: Εκδήλωση τουριστικής προβολής στην Κωνσταντινούπολη

 49. 22/01 18:12

  Transavia France: Νέες πτήσεις προς Καλαμάτα και Ρόδο

 50. 22/01 18:08

  Κατερίνα Νοτοπούλου: Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία “Global Tourism Plastics Initiative”

 51. 22/01 18:06

  Neos: Νέες συνδέσεις με Σκιάθο το 2020

 52. 22/01 16:23

  8 νέες σουίτες στο ξενοδοχείο Calilo στην Ίο

 53. 22/01 16:07

  Ο Πειραιάς homeport για το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica το 2021

 54. 22/01 14:35

  Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού οι αναγνωρισμένοι ιαματικοί πόροι

 55. 22/01 14:32

  Τροποποίηση δρομολογίου του πλοίου ΠΡΕΒΕΛΗΣ από τη Ρόδο

 56. 22/01 14:19

  Airbnb: Ένα ζευγάρι στο σπίτι της Ιουλιέτας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (φωτό)

 57. 22/01 13:55

  Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας: Ο Σταμάτης Γαρδέρης νέος πρόεδρος

 58. 22/01 13:52

  Οι ξεναγοί συμβάλουν ενεργά στο σχέδιο μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης

 59. 22/01 13:21

  Finikia Residence: Μια αναπαλαιωμένη «κάναβα» στη Σαντορίνη στα Aria Hotels

 60. 22/01 13:17

  Τουρισμός: Σε άνοδο τα ταξίδια των Ινδών στο εξωτερικό

 61. 22/01 12:50

  Τουρισμός πολυτελείας: Η SLH αποκαλύπτει τις τάσεις για τα μπουτίκ ξενοδοχεία το 2020

 62. 22/01 12:39

  Αξιοποίηση αναψυκτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους

 63. 22/01 12:01

  Mouzenidis Travel: Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη από Ρωσία- ανοίγει και Bomo Hotel

 64. 22/01 10:48

  Πρωτιά της Ελλάδας στον δείκτη ικανοποίησης των ξενοδοχείων το 2019

 65. 22/01 10:40

  Οδικός τουρισμός: Μειωμένες κατά 1,6% οι αφίξεις το 2019

 66. 22/01 10:29

  INSETE Intelligence: 803.000 περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2019 - Η εικόνα ανά περιοχή

 67. 22/01 10:15

  Το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου

 68. 22/01 10:09

  Αύξηση 10% στις αφίξεις Φινλανδών το 2020

 69. 22/01 09:55

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πράσινο φως για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 70. 22/01 09:53

  Τήνος: Πώληση έκτασης 24 στρεμμάτων έναντι 700.000 ευρώ

 71. 22/01 09:50

  Περιφέρεια Ηπείρου: H πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός

 72. 22/01 09:46

  Οι 11 στρατηγικοί στόχοι στο υπ. Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το 2020

 73. 22/01 09:42

  EOT: Διαφημιστικό πρόγραμμα 310.000 ευρώ στο BBC

 74. 21/01 20:06

  Ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην Κω και στη Νίσυρο

 75. 21/01 20:00

  Transavia: Ενδιάμεσος σταθμός η Αθήνα στις πτήσεις επιστροφής Ντουμπάι - Άμστερνταμ

 76. 21/01 17:13

  Συνάντηση ΟΛΠ με Γ. Πατούλη για την επέκταση του σταθμού κρουαζιέρας

 77. 21/01 17:00

  Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης σε χώρους του υπουργείου Τουρισμού

 78. 21/01 15:09

  PwC: Το 52% των Ελλήνων CEO προβλέπουν επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης το 2020

 79. 21/01 15:00

  Τουρισμός | Οι 6 κορυφαίες τάσεις που θα κυριαρχήσουν τη νέα δεκαετία

 80. 21/01 14:57

  Ελληνικός τουρισμός 2019: Η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,7% έφερε 2 δισ. παραπάνω έσοδα

 81. 21/01 14:49

  5 βραβεία της TUI στον όμιλο H Hotels Collection – Hatzilazarou Group

 82. 21/01 14:34

  Κόνσολας-Βλαστός: Επιτάχυνση της αξιοποίησης των τουριστικών ακινήτων

 83. 21/01 14:21

  Juneyao Airlines: Πτήσεις από Κίνα προς Αθήνα το καλοκαίρι

 84. 21/01 14:04

  Λέσχες Καπνιστών: Ποιες είναι νόμιμες - Πότε κινδυνεύετε με πρόστιμο

 85. 21/01 12:46

  FedHATTA: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη βασικός παράγοντας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

 86. 21/01 12:45

  Η κατάρρευση του Thomas Cook απογείωσε τις κρατήσεις στην easyJet

 87. 21/01 12:17

  ΞΕΕ: Παράταση έως 26/1 για την υποβολή αιτήσεων στον CapsuleT

 88. 21/01 12:05

  Ξενοδοχειακή Ημέρα Καριέρας σε συνεργασία με την Ε.Ξ. Ηρακλείου

 89. 21/01 11:51

  Αυξημένες προκρατήσεις Ολλανδών τουριστών προς Ελλάδα το 2020

 90. 21/01 11:48

  TUI: Εκτόξευση της ζήτησης για Ελλάδα από τους Αυστριακούς

 91. 21/01 09:13

  20 καινούργια δωμάτια και σουίτες στο Avaton Luxury Hotel & Villas

 92. 21/01 08:55

  Δυο προσφορές από κινεζικές εταιρείες για την ανέλκυση του Sea Diamond στη Σαντορίνη

 93. 21/01 08:44

  Kινεζικός τουρισμός: Άραγε, είμαστε έτοιμοι;

 94. 21/01 08:39

  Καταβολή επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις

 95. 21/01 08:37

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του ξενοδοχείου ΝΗΡΕΥΣ στη Σύμη

 96. 21/01 08:32

  Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Eιδικά χωρικά σχέδια για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη

 97. 21/01 08:28

  Σουηδία: Επενδυτικό Ταμείο για κοινωνικές δράσεις στην Ευρώπη με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη

 98. 21/01 08:25

  Χ.Θεοχάρης: Διευθύνουσα Επιτροπή για το στρατηγικό σχέδιο Τουρισμού

 99. 20/01 15:46

  Ελληνικός τουρισμός 2019: 2 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα στο 11μηνο

 100. 20/01 15:12

  Βαλεαρίδες: Τέλος στην απεριόριστη κατανάλωση αλκοόλ στα ξενοδοχεία