Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Α Decrease font Enlarge font
Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Πακέτο μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας καθώς και διάθεση κονδυλίων για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει Βrexit και έξαρσης του μεταναστευτικού περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της ολλανδικής κυβέρνησης για το 2020.

Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ότι η Ολλανδία θα προετοιμασθεί κατάλληλα για τo Brexit, θα διατεθούν πάνω από 90 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων, στις τελωνειακές αρχές και στην Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA). Επίσης, για το 2020, θα διατεθούν επιπλέον 134 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης.

Εξάλλου, το φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης για το 2020 αποτελείται από έξι νομοσχέδια που περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των φόρων επί της εργασίας, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για οικονομικές δραστηριότητες και την προώθηση περαιτέρω οικολογικού σχεδιασμού.

Αναλυτικά:

- Φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020

Το φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020 περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για τη μείωση του φόρου εισοδήματος και για την καλύτερη ανταμοιβή της εργασίας. Σε αντίθεση με τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των ιδιωτών, το βάρος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί. Ο υψηλότερος συντελεστής φόρου επί των εταιρειών, για παράδειγμα, δεν θα μειωθεί το 2020 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, η κυβέρνηση προτείνει να διατεθούν στο εγγύς μέλλον πρόσθετοι πόροι για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτό είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού για την προετοιμασία της αγοράς εργασίας για το μέλλον.

Ο νόμος περί ισορροπημένης αγοράς εργασίας και άλλοι νόμοι αποτελούν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή Κανονισμού Εργασίας (επιτροπή Borstlap) να διατυπώσει συστάσεις προς μια μελλοντική αγορά εργασίας. Σημαντικός παράγοντας από την άποψη αυτή είναι η σημαντική διαφορά στη φορολογία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων. Η διαφορά αυτή συμβάλλει στον αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Μερικώς ως αποτέλεσμα αυτού, η αγορά εργασίας είναι πολύ πιο ευέλικτη, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν είναι ασφαλισμένο κατά της ανεργίας, της ασθένειας και της αναπηρίας ή δεν έχουν λάβει μέτρα για τη συνταξιοδότησή τους.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαφορά στη φορολογία θα πρέπει να μειωθεί, όπως αναφέρεται στην αναφορά της διυπουργικής πολιτικής του 2015 για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς εργαζόμενους. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% το επόμενο έτος σε σύγκριση με το 2019. Η αύξηση θα οφείλεται εν μέρει στους υψηλότερους μισθούς και εν μέρει στα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση θα εξαλείψει επίσης τη διαφορά στον ΦΠΑ για την πώληση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών φυσικά ή ηλεκτρονικά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 9% θα ισχύει τόσο για τις φυσικές όσο και για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Επομένως, τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά θα είναι λιγότερο δαπανηρά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ θα ισχύει και για την πρόσβαση σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων, περιοδικών.

-Άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020

Το άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020 θα επιτρέψει στη διοίκηση των φορολογικών και τελωνειακών αρχών να ανακοινώσει τα πρόστιμα για εσκεμμένη αμέλεια που επιβάλλει σε επαγγελματίες που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή ή την απάτη. Για την εφαρμογή της συμφωνίας συνασπισμού, προτείνεται ένα σχέδιο επιλογής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει στους φορολογούμενους και τους δικαιούχους παροχών να αποφασίσουν πώς επικοινωνούν με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση: εγγράφως ή ψηφιακά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόταση για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξέτασης παγκόσμιου εναρμονισμένου ελαφρού οχήματος όσον αφορά τους φόρους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

-Νομοσχέδιο για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 49% έως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί εν μέρει μέσω του νομοσχεδίου για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Τα ξένα απόβλητα θα υπόκεινται σε τέλη διάθεσης αποβλήτων. Το 2020 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την έκπτωση φόρου για περιβαλλοντικές επενδύσεις θα αυξηθεί κατά 10 εκ. ευρώ για να ενθαρρυνθεί η χρήση περιουσιακών στοιχείων που μειώνουν τις εκπομπές CO2.

-Νομοσχέδιο για τη παρακράτηση φόρου 2021

Ο νόμος περί παρακράτησης φόρου του 2021 εισάγει έναν υπό όρους φόρο παρακράτησης από το 2021 για πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και καταστάσεις κατάχρησης. Θα σταματήσει τη χρήση Ολλανδίας ως αγωγού προς τις δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και θα μειώσει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής λόγω της μεταφοράς κερδών που φορολογούνται στην Ολλανδία σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. Ετησίως περίπου 22 δισ. ευρώ τόκων και δικαιωμάτων καταβάλλονται στις χώρες αυτές μέσω της Ολλανδίας. Αυτό συμβαίνει συχνά μέσω των λεγόμενων εταιρειών γραμματοκιβωτίων. (Δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας είναι οι χώρες που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της ΕΕ).

Το νομοσχέδιο για την έκπτωση του φόρου δαπανών κατάρτισης Το νομοσχέδιο αυτό αντικαθιστά τη φορολογική έκπτωση που διατίθεται για δαπάνες κατάρτισης με ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βελτίωση της θέσης ατόμων με δεσμούς με την ολλανδική αγορά εργασίας. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης θα αποστείλει σύντομα το σχέδιο προγράμματος στην Βουλή. Ο στόχοςείναι να γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη η χρήση των κονδυλίων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κατάρτιση.

-Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει τις τροποποιήσεις (διορθώσεις) που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών στο ολλανδικό δίκαιο.

 

 

 1. 18/10 15:54

  Θεοχάρης: Η Σαντορίνη πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στο νέο τουριστικό μοντέλο

 2. 18/10 15:05

  Τουρισμός/ IPK-ITB: Οι Ασιάτες ανερχόμενη δύναμη στα διεθνή ταξίδια

 3. 18/10 13:54

  Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων

 4. 18/10 13:47

  FedHATTA: Η Ελλάδα προορισμός της χρονιάς για τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες της ASTA

 5. 18/10 13:44

  Η Βαρκελώνη καίγεται – Ανησυχία στους τουρίστες

 6. 18/10 13:06

  Η Marriott αγόρασε το εμβληματικό ξενοδοχείο W στη Ν. Υόρκη- Δημιουργείται η επόμενη γενιά W στη Β. Αμερική

 7. 18/10 13:06

  Ολοκληρώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών για τη Ρόδο και Σαντορίνη

 8. 18/10 12:49

  Τουρισμός: Το 25% των Αμερικανών θα ταξιδέψει στο εξωτερικό τους επόμενους 18 μήνες

 9. 18/10 12:12

  Συνέδριο ΣΕΤΕ | Ελληνικός τουρισμός: Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αλλαγών- όλες οι εισηγήσεις

 10. 18/10 12:00

  Virtuoso | Τουρισμός πολυτελείας: H Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για το 2020- Οι 6 τάσεις

 11. 18/10 11:19

  Προβολή της ηπειρωτικής Ελλάδας στη Ρωσία

 12. 18/10 10:58

  Με καθυστέρηση 2 ημερών η επιστροφή Γερμανών τουριστών της TUI από την Κρήτη

 13. 18/10 10:55

  Ο οινοτουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία- Προβολή στο Παρίσι

 14. 18/10 10:36

  Condor: Νέες πτήσεις προς Πάφο το καλοκαίρι του 2020

 15. 18/10 10:34

  Μεγάλες ζημιές για 40 ξενοδοχεία στην Τενερίφη από την πτώχευση του Thomas Cook

 16. 18/10 10:33

  Η οικογένεια Παπακαλιάτη… ξεπερνά την Thomas Cook με νέες συνεργασίες

 17. 18/10 10:23

  Λονδίνο: η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία

 18. 18/10 10:12

  Στο δίκτυο Network of Regional Hubs η Περιφέρεια Κρήτης

 19. 18/10 10:08

  All Star Greece Motocross στη Μύκονο

 20. 18/10 10:05

  Αναγνωρίστηκαν άλλες 3 Πηγές ως ιαματικές

 21. 18/10 10:04

  Με εντολή Θεοχάρη μειώθηκε το κόστος μίσθωσης του κτιρίου του ΕΟΤ

 22. 18/10 09:55

  O Kωνσταντίνος Λούλης στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Βόλου

 23. 17/10 17:12

  Γ. Πατούλης: 12μηνος τουρισμός στην Αττική- Προβολή της Περιφέρειας σε ξένες αγορές

 24. 17/10 16:07

  TUI Destination Experiences: Ημέρες καριέρας για π.εργαζομένους του Thomas Cook - Και στην Ελλάδα

 25. 17/10 14:23

  Ο Thomas Cook Γερμανίας απέσυρε την αίτηση για κρατικό δάνειο - Αναζητούνται επενδυτές

 26. 17/10 13:58

  Α. Γκερέκου: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους

 27. 17/10 13:54

  Δυνητικός κίνδυνος για την ψηφιακή ασφάλεια τα ρομπότ

 28. 17/10 13:13

  Η γαστρονομία της Σαλαμίνας και της Αλοννήσου στην Κίνα

 29. 17/10 12:56

  Jet2: Νέες πτήσεις το 2020 προς Σκιάθο, Πρέβεζα και Κεφαλονιά

 30. 17/10 12:27

  Αναζητώντας το ιδανικό κοινό για το ξενοδοχείο μας

 31. 17/10 12:10

  Α. Μανδρίνος: Εξαντλήθηκε η υπομονή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης στην πολιτική εκμετάλλευση του Ο.Τ. Προβολής

 32. 17/10 11:41

  Κυπριακός τουρισμός: 8 νέες πτήσεις της Condor στην Πάφο το 2020

 33. 17/10 11:34

  Τα προβλήματα των ταξί σε συνάντηση με την ηγεσία του τουρισμού

 34. 17/10 11:03

  Συνέδριο ΣΕΤΕ | Ι.Ρέτσος: Διαχείριση, εμπειρίες και νέες τάσεις το στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό

 35. 17/10 10:45

  Τουρισμός: Με το λογότυπο της καρδιάς, λειτουργούν πάλι 127 καταστήματα π. Thomas Cook και Neckermann στη Γερμανία

 36. 17/10 10:25

  ΕΟΤ: Προβολή της Αττικής και της Πελοποννήσου σε Ολλανδία και Βέλγιο

 37. 17/10 10:20

  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό

 38. 17/10 10:17

  Δήμος Παγγαίου: Ενίσχυση της καινοτομίας στον παραθαλάσσιο τουρισμό

 39. 17/10 10:12

  Εκδηλώσεις για τα 110 χρόνια του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου

 40. 17/10 10:11

  Έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα Πρέβεζας

 41. 17/10 10:02

  Επενδύσεις εκσυγχρονισμού σε ξενοδοχεία στην Ηγουμενίτσα και στο Ηράκλειο

 42. 17/10 09:50

  “Fashion & Luxury Law & Business”: Σεμινάριο για τη βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας

 43. 16/10 18:21

  Διευθετείται η αδειοδότηση των Λουτρών Πόζαρ

 44. 16/10 18:10

  Λ.Μενδώνη: Καταδυτικά πάρκα και επισκέψιμοι ενάλιοι χώροι συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη

 45. 16/10 17:51

  Επιμελητήριο Ρεθύμνης: 12 εκατ. ευρώ οι απώλειες στο Ρέθυμνο από την Thomas Cook- Άμεσα μέτρα στήριξης

 46. 16/10 17:31

  Τουρισμός: Το πλάνο δράσεων για την προβολή της Τήνου

 47. 16/10 16:15

  3 εβδομαδιαίες πτήσεις Αθήνα-Πεκίνο όλο το χρόνο

 48. 16/10 15:22

  Ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου στην έκθεση Senior Messe της Στοκχόλμης

 49. 16/10 14:58

  Η απάντηση της TUI στον ανταγωνισμό με τους ΟΤΑ: Δωρεάν ακύρωση στις κρατήσεις ξενοδοχείων

 50. 16/10 14:17

  Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για δυο τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

 51. 16/10 14:12

  Τρίκαλα: 13 έργα για τον πολιτισμό και τον τουρισμό προτείνει ο Δήμος στην Περιφέρεια

 52. 16/10 14:10

  Θετικά σημάδια για συμφωνία στο Brexit

 53. 16/10 14:08

  Τουρισμός: Ενδιαφέρον της TUI για 100 τουριστικά γραφεία του Thomas Cook

 54. 16/10 13:49

  World Luxury Hotel Awards | Ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερου Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Mikro Papigo 1700 Hotel

 55. 16/10 13:22

  Σάρωσαν τα ελληνικά ξενοδοχεία στα World Luxury Hotel Awards 2019- Ποια βραβεύθηκαν

 56. 16/10 13:11

  Διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George στα βραβεία του Condé Nast Traveler

 57. 16/10 13:09

  H Booking.com λανσάρει εξειδικευμένη υποστήριξη για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

 58. 16/10 12:50

  6 νέες μισθώσεις ξενοδοχείων για την HotelKeys της HotelBrain

 59. 16/10 12:32

  Navarino Challenge 2019: 2.700 συμμετοχές από 40 χώρες με το Νίκο Γκάλη τιμώμενο πρόσωπο

 60. 16/10 12:24

  Έρευνα: Ποιες μακρινές αγορές και με ποια κριτήρια επιλέγουν διακοπές στην Ευρώπη το φθινόπωρο

 61. 16/10 11:54

  Ξενοδοχεία: Γιατί δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις κριτικές των ταξιδιωτών

 62. 16/10 11:36

  Οι συνέπειες της πτώχευσης του Thomas Cook δεν έχουν ακόμη φανεί στον ελληνικό τουρισμό και στην οικονομία

 63. 16/10 10:14

  Περικλής Αντωνίου | Πτώχευση Thomas Cook: Μέτρα ανάλογα με της Ισπανίας για τον ελληνικό τουρισμό

 64. 16/10 10:05

  Ντεμπούτο της Brown Hotels στην Ελλάδα με το ξενοδοχείο Brown Acropol στο κέντρο της Αθήνας

 65. 16/10 09:50

  Διαγωνισμοί για τα πρώην κτίρια ΔΟΛ και Odeon Starcity με δυνατότητα λειτουργίας ξενοδοχείων

 66. 16/10 09:48

  Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο Βόλο

 67. 16/10 09:46

  Αύξηση 200% των εξαγωγών ελληνικού μελιού στη Βρετανία την τελευταία 4ετία

 68. 16/10 09:44

  Η Αλόννησος σε Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Κίνα

 69. 16/10 09:35

  Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ξενώνα στην Κοινότητα Φουρνάς Καρπενησίου

 70. 15/10 23:33

  Ryanair: 14 νέα δρομολόγια στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2020- 6,6 εκατ. επιβάτες

 71. 15/10 19:40

  Ακαδημία Digital Marketing αποκλειστικά για επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα

 72. 15/10 18:13

  Τι είπε στην απολογία του στη Βουλή ο π.CEO του Thomas Cook

 73. 15/10 17:47

  Ταξίδι-έκπληξη: Πηγαίνουν στο αεροδρόμιο αλλά δεν ξέρουν τον προορισμό- Αυτή τη φορά 500 Γάλλοι βρέθηκαν στην Κρήτη

 74. 15/10 16:47

  Επίσκεψη του υπουργού Τουρισμού στην Κομοτηνή

 75. 15/10 15:34

  Στις 11-13 Οκτωβρίου το Democracy & Spirituality Weekend στην Costa Navarino

 76. 15/10 15:19

  Ικανοποίηση στην Condor για την έγκριση του δανείου

 77. 15/10 15:09

  Λύσεις για τις δομές υγείας των νησιών του Αιγαίου

 78. 15/10 15:06

  Συγχώνευση των Travel Cue Management και Prime Travel

 79. 15/10 14:10

  Κατάρρευση Thomas Cook: Nέες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης- Συζητήσεις για την εξαγορά του Thomas Cook’s Nordic

 80. 15/10 13:58

  Απάτη στη Θεσσαλονίκη για πολυτελείς διακοπές από ταξιδιωτικό γραφείο

 81. 15/10 13:45

  Xenia 2019: Οι decision makers του ξενοδοχειακού κλάδου συναντούν τις εταιρείες leaders της αγοράς

 82. 15/10 13:29

  Air Canada: Τέλος το "κυρίες και κύριοι"- Ουδέτερος χαιρετισμός ως προς το φύλο

 83. 15/10 13:20

  Βραβεύθηκαν 47 Γερμανοί επισκέπτες φίλοι της Ρόδου

 84. 15/10 13:17

  Τουρισμός: Ενδιαφέρον των Ιταλών για την Κεντρική Μακεδονία

 85. 15/10 13:11

  Αυξανόμενη ζήτηση για μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα

 86. 15/10 13:01

  +2,5 εκατομμύρια επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 9μηνο

 87. 15/10 13:00

  Περισσότεροι επισκέπτες στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το α' 6μηνο

 88. 15/10 12:57

  Μ.Κόνσολας | Τουρισμός Υγείας: Πιστοποίηση των παρόχων - Κίνητρα για επενδύσεις- Αναγνώριση Ι.Π. στην Ικαρία

 89. 15/10 12:05

  DRV: Τι ζητούν στα επαγγελματικά ταξίδια οι διευθυντές επιχειρήσεων

 90. 15/10 11:54

  Trivago: Συμβουλές διαχείρισης εσόδων για μικρά και ανεξάρτητα ξενοδοχεία

 91. 15/10 11:35

  Airbnb: Οι 20 προορισμοί με τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης το 2020

 92. 15/10 11:33

  Hilton: Αλλαγές στην ηγεσία του τμήματος Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Τουρκίας

 93. 15/10 11:13

  Τουρισμός: +6,4% οι αφίξεις στο Μαρόκο το 8μηνο

 94. 15/10 10:14

  Κύπρος: Σε 90 τουριστικές εκθέσεις το Υφυπουργείο Τουρισμού το 2020

 95. 15/10 10:00

  Γερμανικός τουρισμός: Τουριστικοί όμιλοι ερίζουν για τους πελάτες της Thomas Cook

 96. 15/10 09:36

  Θερμαλισμός και Τουρισμός Ευεξίας: Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε ένα Παγκόσμιο Resort Υγείας - medispa

 97. 15/10 09:31

  3,5 εκατ. ευρώ για την προστασία από διάβρωση των ακτών της Πελοποννήσου

 98. 15/10 09:29

  17ο ΥΠΕΡΙΑ Conference για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στην Αμοργό

 99. 15/10 09:27

  Η Χάλκη στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

 100. 15/10 09:25

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάρπαθο