Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Α Decrease font Enlarge font
Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Πακέτο μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας καθώς και διάθεση κονδυλίων για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει Βrexit και έξαρσης του μεταναστευτικού περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της ολλανδικής κυβέρνησης για το 2020.

Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ότι η Ολλανδία θα προετοιμασθεί κατάλληλα για τo Brexit, θα διατεθούν πάνω από 90 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων, στις τελωνειακές αρχές και στην Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA). Επίσης, για το 2020, θα διατεθούν επιπλέον 134 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης.

Εξάλλου, το φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης για το 2020 αποτελείται από έξι νομοσχέδια που περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των φόρων επί της εργασίας, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για οικονομικές δραστηριότητες και την προώθηση περαιτέρω οικολογικού σχεδιασμού.

Αναλυτικά:

- Φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020

Το φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020 περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για τη μείωση του φόρου εισοδήματος και για την καλύτερη ανταμοιβή της εργασίας. Σε αντίθεση με τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των ιδιωτών, το βάρος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί. Ο υψηλότερος συντελεστής φόρου επί των εταιρειών, για παράδειγμα, δεν θα μειωθεί το 2020 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, η κυβέρνηση προτείνει να διατεθούν στο εγγύς μέλλον πρόσθετοι πόροι για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτό είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού για την προετοιμασία της αγοράς εργασίας για το μέλλον.

Ο νόμος περί ισορροπημένης αγοράς εργασίας και άλλοι νόμοι αποτελούν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή Κανονισμού Εργασίας (επιτροπή Borstlap) να διατυπώσει συστάσεις προς μια μελλοντική αγορά εργασίας. Σημαντικός παράγοντας από την άποψη αυτή είναι η σημαντική διαφορά στη φορολογία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων. Η διαφορά αυτή συμβάλλει στον αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Μερικώς ως αποτέλεσμα αυτού, η αγορά εργασίας είναι πολύ πιο ευέλικτη, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν είναι ασφαλισμένο κατά της ανεργίας, της ασθένειας και της αναπηρίας ή δεν έχουν λάβει μέτρα για τη συνταξιοδότησή τους.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαφορά στη φορολογία θα πρέπει να μειωθεί, όπως αναφέρεται στην αναφορά της διυπουργικής πολιτικής του 2015 για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς εργαζόμενους. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% το επόμενο έτος σε σύγκριση με το 2019. Η αύξηση θα οφείλεται εν μέρει στους υψηλότερους μισθούς και εν μέρει στα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση θα εξαλείψει επίσης τη διαφορά στον ΦΠΑ για την πώληση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών φυσικά ή ηλεκτρονικά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 9% θα ισχύει τόσο για τις φυσικές όσο και για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Επομένως, τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά θα είναι λιγότερο δαπανηρά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ θα ισχύει και για την πρόσβαση σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων, περιοδικών.

-Άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020

Το άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020 θα επιτρέψει στη διοίκηση των φορολογικών και τελωνειακών αρχών να ανακοινώσει τα πρόστιμα για εσκεμμένη αμέλεια που επιβάλλει σε επαγγελματίες που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή ή την απάτη. Για την εφαρμογή της συμφωνίας συνασπισμού, προτείνεται ένα σχέδιο επιλογής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει στους φορολογούμενους και τους δικαιούχους παροχών να αποφασίσουν πώς επικοινωνούν με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση: εγγράφως ή ψηφιακά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόταση για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξέτασης παγκόσμιου εναρμονισμένου ελαφρού οχήματος όσον αφορά τους φόρους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

-Νομοσχέδιο για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 49% έως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί εν μέρει μέσω του νομοσχεδίου για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Τα ξένα απόβλητα θα υπόκεινται σε τέλη διάθεσης αποβλήτων. Το 2020 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την έκπτωση φόρου για περιβαλλοντικές επενδύσεις θα αυξηθεί κατά 10 εκ. ευρώ για να ενθαρρυνθεί η χρήση περιουσιακών στοιχείων που μειώνουν τις εκπομπές CO2.

-Νομοσχέδιο για τη παρακράτηση φόρου 2021

Ο νόμος περί παρακράτησης φόρου του 2021 εισάγει έναν υπό όρους φόρο παρακράτησης από το 2021 για πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και καταστάσεις κατάχρησης. Θα σταματήσει τη χρήση Ολλανδίας ως αγωγού προς τις δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και θα μειώσει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής λόγω της μεταφοράς κερδών που φορολογούνται στην Ολλανδία σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. Ετησίως περίπου 22 δισ. ευρώ τόκων και δικαιωμάτων καταβάλλονται στις χώρες αυτές μέσω της Ολλανδίας. Αυτό συμβαίνει συχνά μέσω των λεγόμενων εταιρειών γραμματοκιβωτίων. (Δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας είναι οι χώρες που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της ΕΕ).

Το νομοσχέδιο για την έκπτωση του φόρου δαπανών κατάρτισης Το νομοσχέδιο αυτό αντικαθιστά τη φορολογική έκπτωση που διατίθεται για δαπάνες κατάρτισης με ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βελτίωση της θέσης ατόμων με δεσμούς με την ολλανδική αγορά εργασίας. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης θα αποστείλει σύντομα το σχέδιο προγράμματος στην Βουλή. Ο στόχοςείναι να γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη η χρήση των κονδυλίων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κατάρτιση.

-Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει τις τροποποιήσεις (διορθώσεις) που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών στο ολλανδικό δίκαιο.

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 16/07 15:32

  Η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει τα σύνορα κλειστά λόγω φόβων για δεύτερο κύμα κορωνοϊού

 2. 16/07 15:29

  Κοντά στο εμβόλιο κατά του Covid-19 η Βρετανία;

 3. 16/07 15:17

  Γρηγόρης Τάσιος: “Covid Bonus” σε υγιείς τουρίστες του εξωτερικού από τις ενώσεις ξενοδόχων

 4. 16/07 15:00

  Οι Οneworld, SkyTeam και Star Alliance διαβεβαιώνουν τους ταξιδιώτες ότι μπορούν να πετάξουν με ασφάλεια

 5. 16/07 14:16

  FTI: Νέος κατάλογος για τη σεζόν 2020-21 – Για πρώτη φορά προτάσεις διακοπών βάσει μορφών τουρισμού

 6. 16/07 13:57

  ΞΕΕ: Μέχρι τον Αύγουστο θα έχει ανοίξει το 84% των ξενοδοχείων- Πτώση τζίρου κατά 67% βλέπουν οι ξενοδόχοι

 7. 16/07 13:26

  Μαγιόρκα: Κλείνουν μπαρ σε πολυσύχναστα σημεία για να συγκρατηθεί η διασπορά κορωνοϊού από τουρίστες

 8. 16/07 13:10

  Παραλία Βούλας: Φόρτιση συσκευών με ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά πάνελ στις ομπρέλες

 9. 16/07 13:08

  Προστασία του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης

 10. 16/07 13:05

  Γιατί συμφέρει στους Γερμανούς συνταξιούχους να μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα

 11. 16/07 13:04

  Αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και ανάδειξη των ψηφιδωτών στην Οικία της Ευρώπης

 12. 16/07 12:44

  Δημήτρης Φραγκάκης: «Ο τουρισμός μας θα αντέξει φέτος»

 13. 16/07 12:20

  Το οικονομικό νησί για αξέχαστες διακοπές

 14. 16/07 12:15

  Η παραλία της Αττικής που δεν πιάνει σχεδόν ποτέ αέρας

 15. 16/07 12:08

  Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία: Εξετάζεται η παροχή gourmet γευμάτων στο χώρο πελατών

 16. 16/07 10:39

  Η Celestyal Cruises πρόσθεσε στο στόλο της κρουαζιερόπλοιο από την Costa Cruises

 17. 16/07 10:35

  Πώς η συρρίκνωση της γερμανικής αυτοβιομηχανίας θα πλήξει τις ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία

 18. 16/07 10:33

  Άδειες για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χαλκιδική, Ρόδο και Κρήτη

 19. 16/07 10:31

  Οι Επιτροπές Τουρισμού των Δήμων Μονεμβασίας και Ζαγοράς

 20. 16/07 10:28

  4 άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Αττική, Κρήτη και Λευκάδα

 21. 16/07 10:27

  Συνεργασία Περιφέρειας Θεσσαλίας με Δήμο Αλοννήσου για τουριστικές δράσεις

 22. 16/07 10:20

  Παρέμβαση Θεοχάρη σε τηλεδιάσκεψη του ΠΟΤ: Η κρίση ευκαιρία για μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία

 23. 15/07 17:01

  Πράσινο φως για 8 νέες τουριστικές επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ

 24. 15/07 16:13

  Συνεργασία Aegean με το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας για ελέγχους COVID-19 στα πληρώματα και εργαζομένους

 25. 15/07 16:10

  Η Air France συνδέει με απευθείας πτήση τη Θεσσαλονίκη με το Παρίσι

 26. 15/07 15:28

  Απόφαση: Παρατείνεται Ιούλιο και Αύγουστο η μείωση ενοικίων 40% σε επιχειρήσεις Τουρισμού & Εστίασης

 27. 15/07 14:41

  Μαγιόρκα: Μεθυσμένος Βρετανός έβηχε επάνω σε άλλους λέγοντας ότι έχει κορωνοϊό

 28. 15/07 14:35

  Αυστρία: Στοπ σε πτήσεις σε βαλκανικές χώρες μέχρι τις 31 Ιουλίου- παρατείνεται η απαγόρευση για Μ.Βρετανία και Σουηδία

 29. 15/07 14:28

  O Στ. Αρναουτάκης στα εγκαίνια του Robinson Club Ierapetra - Νέα τουριστική επένδυση 70 εκατ.

 30. 15/07 14:19

  «Μένουμε Γερμανία» λένε κορυφαίοι πολιτικοί

 31. 15/07 13:50

  Χ. Θεοχάρης: Ανοησίες τα διεθνή δημοσιεύματα για δεύτερο lockdown στην Ελλάδα - Παραμένουμε σε εγρήγορση

 32. 15/07 13:37

  Όμιλος Lufthansa: 152 δρομολόγια στην Ελλάδα κάθε εβδομάδα

 33. 15/07 13:31

  Έρευνα ΕΒΕΑ: Γενναία μέτρα στήριξης του εσωτερικού τουρισμού ζητούν οι Έλληνες – Πόσο εμπιστεύονται πρωτόκολλα & μέτρα

 34. 15/07 12:55

  1 δισ. ευρώ ετησίως η ενίσχυση του ΑΕΠ από τις ιδιωτικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ

 35. 15/07 12:35

  Τέσσερις παραλίες που απέχουν μια ώρα από την Αθήνα

 36. 15/07 12:31

  Σπάρτη: Το άγνωστο νησί της Ελλάδας και η σχέση του με τον Ωνάση

 37. 15/07 12:24

  ΕΕ: Στοπ στα ταξίδια από το Μαυροβούνιο και τη Σερβία λόγω έξαρσης κορωνοϊού

 38. 15/07 12:03

  Κ. Παπαγεωργίου | Η ανάγκη για στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού

 39. 15/07 11:58

  Εγκαινιάστηκε η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Αίγιο (Ροδοδάφνη)

 40. 15/07 11:55

  Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάδειξης του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας

 41. 15/07 11:52

  HSBC: Παγίδα ύφεσης ο τουρισμός για την Ελλάδα

 42. 15/07 11:31

  Αμοιβαιότητα θεωρήσεων με τις ΗΠΑ ζητεί η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ

 43. 15/07 11:16

  Γερμανικός τουρισμός: Μεγάλες προσφορές σε πακέτα διακοπών | έως -50% για Ρόδο & Κρήτη

 44. 15/07 10:37

  Έρχονται οι ψηφιακές εκθέσεις

 45. 15/07 10:33

  HΠΑ: Ένας στους τρεις Αμερικάνους ανησυχεί περισσότερο τώρα σε σχέση με την αρχή της πανδημίας

 46. 15/07 10:32

  Περιφέρεια K. Μακεδονίας: Διαγωνισμός για πρότυπο ποιότητας στον τουρισμό

 47. 15/07 10:29

  CANTO Human Voice Festival: Ένα διεθνές πρωτότυπο φεστιβάλ στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο

 48. 15/07 10:27

  ΙFO: Aπίθανο να υπάρξει εμβόλιο ή φαρμακευτική αγωγή στο άμεσο μέλλον

 49. 15/07 09:01

  Θεαματικές αποδόσεις από την OVERRON στις καμπάνιες GOOGLE ADS εν μέσω COVID-19

 50. 14/07 19:31

  Θετική γνωμοδότηση για την επένδυση στο πολυτελές «Vip Exclusive Club» στον Σκορπιό

 51. 14/07 17:09

  Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: H Monika στο Ηρώδειο στις 20 και 21 Ιουλίου

 52. 14/07 14:55

  Έρευνα: Οι τουρίστες δαπανούν περισσότερα σε προορισμούς με συνωστισμό ταξιδιωτών – Τι ισχύει στην εποχή COVID

 53. 14/07 14:42

  Γεμάτες οι πτήσεις της TUI Βρετανίας προς τις Βαλεαρίδες

 54. 14/07 14:20

  Τουρκία: Στα ξενοδοχεία θα μπορούν να περνούν τη καραντίνα οι ταξιδιώτες με κορωνοϊό

 55. 14/07 13:34

  Απομακρύνονται οι μόνιμες ομπρέλες στις παραλίες του δήμου Κασσάνδρας

 56. 14/07 13:27

  Διακόφτι: Το ονειρικό λιμάνι των Κυθήρων

 57. 14/07 13:26

  Το… κρητικό χωριό που δε βρίσκεται στην Κρήτη!

 58. 14/07 13:23

  Απόφαση: Στοπ στις πανηγύρεις και δημόσιες εκδηλώσεις μέχρι τέλος Ιουλίου

 59. 14/07 13:21

  Τουρισμός: 600.000 τουρίστες στην Κροατία το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου | στο 50% σε σχέση με πέρυσι

 60. 14/07 13:09

  Fam trip ΕΟΤ: Ρουμάνοι T.Os και δημοσιογράφοι στην Κρήτη και την Σαντορίνη

 61. 14/07 12:47

  Υπό διαχείριση ο ιστορικός Βρετανός τουρ οπερέιτορ Fleetway Travel

 62. 14/07 12:21

  GBR Consulting: Στα 350 εκατ. ευρώ η απώλεια εσόδων στα ξενοδοχεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο α' εξάμηνο

 63. 14/07 12:21

  Τουρισμός 2020 και δυσαρεστημένοι ταξιδιώτες: Πότε δικαιούνται επιστροφή χρημάτων - Τι ισχύει στη Μαγιόρκα

 64. 14/07 12:08

  Wizz Air Abu Dhabi: Πτήσεις προς Αθήνα από τις 2 Οκτωβρίου

 65. 14/07 10:55

  Handelsblatt: Πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους η Ελλάδα

 66. 14/07 10:47

  Ανοίγουν στις 22 Ιουλίου οι πτήσεις από Σουηδία- Εξετάζεται το άνοιγμα από ΗΠΑ στο τέλος Ιουλίου

 67. 14/07 10:39

  Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την Πολιτιστική Διπλωματία

 68. 14/07 10:34

  Τουριστικό «αντί-Covid» βίντεο από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 69. 14/07 10:30

  Χάρης Θεοχάρης: Επιδίωξή μας είναι ένα μοντέλο τουρισμού 12 μηνών για την Ελλάδα

 70. 14/07 10:23

  Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το εμβληματικό ξενοδοχείο της Αθήνας Μεγάλη Βρεταννία

 71. 13/07 16:47

  424.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους

 72. 13/07 16:41

  Γρ.Τάσιος: Δεν αντέχουμε άλλα πισωγυρίσματα, έχουν "καταρρακωθεί" τα έσοδα στη διαμονή

 73. 13/07 16:29

  140 Γερμανοί πράκτορες στην Κρήτη προσκεκλημένοι του Alltours και της Condor

 74. 13/07 15:35

  Γερμανία: Αυξάνονται οι κρατήσεις rent a car στους δημοφιλείς προορισμούς – Φθηνότερη από πέρυσι η Ελλάδα

 75. 13/07 14:54

  ΗATTA: Τα voucher των οργανωμένων ταξιδιών παραμένει η καλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές

 76. 13/07 14:00

  Έτσι θα γίνεται η είσοδος ταξιδιωτών από τον Προμαχώνα – Τετραπλάσια τα θετικά τεστ από άλλες πύλες εισόδου

 77. 13/07 13:46

  Ο HAPCO στην Παγκόσμια Task Force για την επόμενη ημέρα στα συνέδρια

 78. 13/07 13:45

  Σοκ: Η TUI ακυρώνει όλα τα θερινά τσάρτερ από τη Σκωτία – Στους προορισμούς ήταν και η Ρόδος

 79. 13/07 12:30

  ΕΚΠΑ: Πώς, πότε και σε ποιες περιστάσεις εξαπλώνεται ο κορωνοϊός

 80. 13/07 12:27

  Αερομεταφορείς: "Χάος" στην ΕΕ με το άνοιγμα προς τρίτες χώρες – Αβεβαιότητα και φόβοι για τον τουρισμό

 81. 13/07 12:18

  Υπουργείο Εργασίας: Θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία

 82. 13/07 12:04

  Alitalia: Δύο καθημερινές πτήσεις Αθήνα- Ρώμη | Πτήσεις και προς 6 ελληνικά νησιά

 83. 13/07 11:29

  Σίφνος: "Συνταγή επανεκκίνησης" (video)

 84. 13/07 11:15

  ΞΕΕ: Ξεκινά ο 3ος κύκλος του Προγράμματος Επιτάχυνσης του CapsuleT

 85. 13/07 10:51

  TUI: Νέες πτήσεις από Βρετανία προς ελληνικά νησιά- Επιπλέον κάλυψη για κρούσματα Covid-19

 86. 13/07 10:42

  Οι μεγάλες παραλίες με ρηχά νερά στην Αττική

 87. 13/07 10:40

  Η άγνωστη παραλία στην Αττική για απολαυστικό και ήρεμο μπάνιο

 88. 13/07 10:37

  Ψηφιακή καμπάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 12 χώρες

 89. 13/07 10:30

  Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο γίνεται μόδα

 90. 13/07 10:21

  Κ.Μητσοτάκης: Το Αχίλλειο Μουσείο θα αποκτήσει ξανά την αίγλη του παρελθόντος

 91. 12/07 12:16

  Η πανδημία γονατίζει τον ιταλικό τουρισμό

 92. 12/07 12:07

  Ο κ.Μητσοτάκης στην έναρξη των εργασιών του Kassiopi Project

 93. 11/07 14:25

  Σύντομα θα μπορούμε να υποδεχτούμε και κρουαζιερόπλοια- ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί

 94. 11/07 13:54

  ΠΑΣΥΔΑ: Απάντηση στις Ομοσπονδίες Καταλυμάτων για αναστολή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αποκαλύψεις για παρανομίες

 95. 11/07 13:51

  Eπίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Βόρεια Τζουμέρκα- προώθηση του ορεινού τουρισμού

 96. 11/07 13:21

  Επιστολή: Δεν προλαβαίνουν τα μοριακά τεστ οι Ούγγροι τουρίστες για τις 14 Ιουλίου- ακυρώσεις και απώλειες σε ξενοδοχεία

 97. 11/07 13:13

  Απώλεια του Προέδρου του Neptune Hotels, Wolfgang Paulus

 98. 10/07 15:13

  Ισπανία: Προς lockdown ολόκληρη τουριστική περιοχή λόγω εισαγόμενων κρουσμάτων από τη Βρετανία

 99. 10/07 15:13

  Άνοιξε το Hyatt Regency Thessaloniki, με εξειδικευμένο υγειονομικό πρωτόκολλο

 100. 10/07 15:02

  Μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ η είσοδος τουριστών από τον Προμαχώνα από τις 14 Ιουλίου