Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για τη νέα Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Α Decrease font Enlarge font
Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για τη νέα Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Τις παρατηρήσεις του για το σχέδιο νόμου που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση για τη σύσταση της νέας Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) με ρόλο κανονιστικό (Ρυθμιστής), όπως και τη νέα οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ώστε να ανταποκρίνεται στον νέο της ρόλο, του Παρόχου Υπηρεσιών λειτουργία αεροδρομίων και αεροναυτιλίας (Υπηρεσίες), κατέθεσε ο ΣΕΤΕ στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.Κ.Καραμανλή.

Ο ΣΕΤΕ επισημαίνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση και δημιουργεί προσδοκίες αποτελεσματικότερης διαχείρισης και ανάπτυξης τόσο του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου των αερομεταφορών στη χώρα, όσο και της παροχής αποδοτικότερων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 

Η κατάλληλη νομοθετική κατοχύρωση των προσδοκώμενων και επιδιωκόμενων αναβαθμίσεων, ωστόσο, δεν θα είναι αρκετή αν στη πράξη, δεν είναι μια νέα αφετηρία έγκαιρου, ορθολογικού προγραμματισμού των αναγκών και της μεσομακροπρόθεσμης λειτουργίας τόσο της ΑΠΑ όσο και της ΥΠΑ/Πάροχος αεροναυτιλίας, με τρόπο τέτοιο που οι πόροι που χρειάζεται να καταβάλλουν οι Χρήστες (αεροπορικές εταιρείες & επιβάτες) να είναι οι απολύτως αναγκαίοι και να κατευθύνονται σε χρήσεις, δράσεις, επενδύσεις και κυρίως απόδοση που θα συμβάλουν στη διαρκή αναβάθμιση του κλάδου των αερομεταφορών στη χώρα και θα εισφέρουν θετικά στην υλοποίηση ενός ρεαλιστικού πλάνου Εθνικής Στρατηγικής αερομεταφορών.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μελετήσαμε το σχέδιο νόμου που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση για τη σύσταση της νέας Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) με ρόλο κανονιστικό (Ρυθμιστής), όπως και τη νέα οργανωτική διάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ώστε να ανταποκρίνεται στον νέο της ρόλο, του Παρόχου Υπηρεσιών λειτουργία αεροδρομίων και αεροναυτιλίας (Υπηρεσίες). 

Ο διαχωρισμός μεταξύ «Παρόχου» υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων και εκείνου του «Ρυθμιστή» του κανονιστικού πλαισίου των αερομεταφορών στη χώρα και κάθε λειτουργίας σχετικά με αυτές, αποτελεί επίλυση μιας σημαντικής εκκρεμότητας που θεσμικά προβλέπεται τόσο στο ευρωπαϊκό, όσο και στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Πέραν όμως της διευθέτησης μιας σημαντικής κανονιστικής/τυπικής εκκρεμότητας, η ψήφιση του νέου πλαισίου, δημιουργεί εύλογες προσδοκίες στον κλάδο των αερομεταφορών και του τουρισμού, ότι θα λειτουργήσει σαν αφετηρία αντιμετώπισης χρόνιων αδυναμιών τόσο σε θεσμικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, που δυστυχώς εντάθηκαν στην περίοδο της σημαντικής οικονομικής κρίσης 2010-2018. Οι αδυναμίες αυτές μάλιστα, δεν μπορούν να αποδοθούν στην έλλειψη πόρων ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση του Παρόχου των Υπηρεσιών (ΥΠΑ), μιας και ο ανάλογος λογαριασμός παρουσίασε σταθερά αυξανόμενο πλεόνασμα, σαν αποτέλεσμα των τελών που απέφερε η αύξηση του τουρισμού και των αερομεταφερόμενων επιβατών στην περίοδο αυτή.

Τα λειτουργικά προβλήματα που παραπάνω αναφερόμαστε, είχαν και εξακολουθούν να έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα  του ευρύτερου Εθνικού Τουριστικού προϊόντος και στην εικόνα της χώρας στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλήματα διαχείρισης χωρητικότητας εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών αεροναυτιλίας ανέδειξαν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις των καθυστερήσεων πτήσεων στις καλοκαιρινές περιόδους 2017-2019.

Με βάση τα παραπάνω, οι βασικές μας παρατηρήσεις έχουν ως εξής:

 • Η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, ευέλικτου και με υψηλή τεχνοκρατική επάρκεια ρυθμιστή (Regulator) στη χώρα, όπως είναι η θεσμοθετούμενη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.
 • Το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου και ο τρόπος που οριοθετεί, ρόλους, αρμοδιότητες, δομές και διαδικασίες τόσο για την ΑΠΑ όσο και για την αναδιαρθρωμένη ΥΠΑ  βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
 • Η προτεινόμενη οργανωτική δομή της ΑΠΑ είναι λιτή, ο περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας φαίνεται ευέλικτος, και οι αρμοδιότητες σωστά κατανεμημένες. 
 • Θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, στα πρότυπα των Ανωνύμων Εταιρειών, ενισχύεται η διαδικασία αναφοράς και λογοδοσίας για τα όργανα Διοίκησης, ορίζονται προθεσμίες απόκρισης και δημιουργούνται νέα όργανα και διαδικασίες (Διαιτησία, Γνωμοδότηση, κλπ), απολύτως συμβατά και αναγκαία για τον ρόλο μιας Κανονιστικής Αρχής.
 • Επιπλέον, η ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης προσώπων και δομών, η στοχοθέτηση, η κατάρτιση προϋπολογισμού, τόσο στην ΥΠΑ όσο και στην ΑΠΑ με απολογισμό, έκθεση πεπραγμένων στη Βουλή, αποτελούν μια επιπλέον διασφάλιση ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα βελτιώσει τα πράγματα και θα εκλείψουν προβλήματα που είναι σημαντικά αποκλίνοντα όσων εφαρμόζονται και επιτυγχάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές Χώρες στη σύγχρονη εποχή. 

Σημεία που χρήζουν προσοχής 

Α. Δεξιότητες Προσωπικού ΑΠΑ/Ρυθμιστή

Η εμπέδωση εκ μέρους των φορέων του κλάδου, αίσθησης ότι, στη νέα Αρχή κυριαρχεί η τεχνοκρατική αντίληψη, η επαγγελματική επάρκεια, η αμεροληψία και η οραματική ικανότητα για το κλάδο των αερομεταφορών στη χώρα, επιβάλλει το προσωπικό και οι επιτελείς της νέας Αρχής (ΑΠΑ) να είναι άτομα προσεκτικά επιλεγμένα και με ανάλογα προσόντα και ικανότητες.

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής αερομεταφορών, ο εμπερίστατος έλεγχος όλων των φορέων του κλάδου συμπεριλαμβανόμενης και της ΥΠΑ (αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, κλπ.) μπορεί να επιτευχθεί πρακτικά μόνο εφόσον αξιολογηθεί και επιλεγεί το καταλληλότερο σε δεξιότητες προσωπικό που θα στελεχώσει μια ορθολογική και λειτουργική δομή.

Το γεγονός ότι με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου το προσωπικό της ΑΠΑ κατά το μεγαλύτερο μέρος του αρχικά θα αναζητηθεί μεταξύ των σήμερα υπηρετούντων στην ΥΠΑ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των πλέον άρτια καταρτισμένων, αλλά και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις «καινούργιων» ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στην ΥΠΑ, να αναζητηθούν από την ευρύτερη αγορά με τις διαδικασίες που προβλέπει το σχέδιο νόμου.

Β. Νομική Μορφή ΥΠΑ-Παρόχου/Μεταφορά αποθεματικών στον φορέα/Αξιοποίηση Αποθεματικών

Είναι θετική η ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει ο μετασχηματισμός της σε ΝΠΔΔ.

Η δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου, οργανωμένου με τη μορφή ΝΠΔΔ, με επαρκείς αυτοτελείς πόρους, αποφασιστικά όργανα και ευέλικτη οργανωτική δομή, θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανάπτυξη τόσο των δημόσιων αεροδρομίων όσο και της κρίσιμης λειτουργίας του Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό και διαφανή προσδιορισμό και προϋπολογισμό των αναγκαίων δαπανών, καθώς και τον έλεγχο και τη διάθεση των κονδυλίων που προέρχονται από τις πηγές που προσδιορίζει το σχέδιο νόμου (κατά κύριο λόγο, τέλη από χρήστες, Αεροπορικές Εταιρείες & Επιβάτες).

Με την επιλογή οργανωτικής δομής ΝΠΔΔ, ο δημόσιος χαρακτήρας της υπηρεσίας διασφαλίζεται όπως και η υπόσταση του προσωπικού της. Παράλληλα μέσω της ρύθμισης για άμεση ροή των εισπραττόμενων πόρων στο ΝΠΔΔ χωρίς παρέμβαση άλλων λογαριασμών του Δημοσίου διασφαλίζεται ότι στο μέλλον τα τέλη που καταβάλλονται από τούς χρήστες, θα αφορούν και θα καταλήγουν αποκλειστικά στις κατά το νόμο και τον Κανονισμό αντίστοιχες χρήσεις και λειτουργίες (αεροναυτιλία, μισθοδοσία και επενδύσεις). Με το τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η Αεροναυτιλία θα διαθέτει πάντα επαρκή στελέχωση, κατάλληλη και διαρκή εκπαίδευση, εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής και δυνατότητες αποτελεσματικής και διαρκώς αναπτυσσόμενης χωρητικότητας του ελληνικού εναέριου χώρου με ασφάλεια και αδιαμφισβήτητες επιδόσεις.

Το σχέδιο νόμου κάνει επίσης επαρκή πρόβλεψη για τη μεταφορά μικρού μέρους από τις εισπράξεις αυτές στην ΑΠΑ όπως και σε άλλες σχετικές υπηρεσίες για την χρηματοδότηση της συμβολής τους στη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού λειτουργικού και ελεγκτικού πλαισίου αεροναυτιλίας. Ανάλογες ρυθμίσεις ορθώς προβλέπονται και για το ΤΕΑΑ και την κατανομή του.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε ότι, σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό αποθεματικό κεφάλαιο από τέλη αεροναυτιλίας που δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη για τους προβλεπόμενους απ’ το θεσμικό πλαίσιο σκοπούς. Είναι προφανές ότι με βάση το εν ισχύ εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, αποθεματικό που δημιουργείται από τέλη αεροναυτιλίας προηγούμενων ετών που διατηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς του δημοσίου, μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες για τις οποίες εισπράχτηκαν και όχι για άλλες χρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για μεταφορά τους σε λογαριασμό υπέρ του νέου ΝΠΔΔ/ΥΠΑ κατά τη σύστασή της, είναι στη σωστή και Κανονιστικά ορθή κατεύθυνση, ωστόσο, οι πόροι αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Παρόχου αεροναυτιλίας, άλλως θα έπρεπε να επιστραφούν στους χρήστες που τα κατέβαλαν.Αυτή η χρήση του αποθεματικού, πρέπει να αφορά σε επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογία ή και σε δαπάνες προσωπικού του κλάδου της αεροναυτιλίας, έναντι επίτευξης προσδιορισμένων στόχων απόδοσης χωρητικότητας και διαχείρισης των πτήσεων χωρίς καθυστερήσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλισθεί η νομιμότητα χρήσης του αποθεματικού, η αναβάθμιση της λειτουργίας της αεροναυτιλίας και η διασφάλιση πόρων για χρηματοδότηση της απόδοσης, σε μια περίοδο που λόγο των ειδικών συνθήκων της πανδημίας τα έσοδα του Παρόχου θα είναι μειωμένα τόσο φέτος, όσο και το 2021 λόγω της σοβαρής μείωσης της κίνησης πτήσεων και συνακόλουθα των σχετικών τελών. 

Γ. Έγκαιρη πρόβλεψη/Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ανάγκες προσωπικού που χρήζει μακροπρόθεσμης εκπαίδευσης, ειδικά στην Αεροναυτιλία.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω παρατηρήσεών μας, η διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού ιδιαίτερα σε κρίσιμες κατηγορίες και ειδικότητες (αεροναυτιλία) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επίτευξη των επιδιώξεων του σχεδίου νόμου αλλά και των προσδοκιών του κλάδου των αερομεταφορών και του τουρισμού. Για τον λόγο αυτό, είναι ανάγκη, άμεσα να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια σε προσωπικό των εν λόγω ειδικοτήτων και η έγκαιρη εισδοχή νέων για την αντικατάσταση επικείμενων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, κατάθεσης ή απώλειας πτυχίου, ενδεχόμενων μετατάξεων στην ΑΠΑ, κλπ.

 Για το προσωπικό των κατηγοριών αυτών, απαιτείται μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός προσλήψεων, ώστε να αντιμετωπίζεται έγκαιρα τόσο η ανάγκη για μακροχρόνια εκπαίδευση και εξοικείωσή τους με το αεροναυτιλιακό περιβάλλον, όσο και η αναγκαία αντικατάσταση παλαιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προς αξιοποίησή τους σε επιτελικές θέσεις

Συμπερασματικά:

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση και δημιουργεί προσδοκίες αποτελεσματικότερης διαχείρισης και ανάπτυξης τόσο του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου των αερομεταφορών στη χώρα, όσο και της παροχής αποδοτικότερων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η κατάλληλη νομοθετική κατοχύρωση των προσδοκώμενων και επιδιωκόμενων αναβαθμίσεων, δεν θα είναι αρκετή αν στη πράξη, δεν είναι μια νέα αφετηρία έγκαιρου, ορθολογικού προγραμματισμού των αναγκών και της μεσομακροπρόθεσμης λειτουργίας τόσο της ΑΠΑ όσο και της ΥΠΑ/Πάροχος αεροναυτιλίας, με τρόπο τέτοιο που οι πόροι που χρειάζεται να καταβάλλουν οι Χρήστες (αεροπορικές εταιρείες & επιβάτες) να είναι οι απολύτως αναγκαίοι και να κατευθύνονται σε χρήσεις, δράσεις, επενδύσεις και κυρίως απόδοση που θα συμβάλουν στη διαρκή αναβάθμιση του κλάδου των αερομεταφορών στη χώρα και θα εισφέρουν θετικά στην υλοποίηση ενός ρεαλιστικού πλάνου Εθνικής Στρατηγικής αερομεταφορών.

Μια τέτοια στοχοθέτηση σε συνδυασμό με την ορατή ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού- αερομεταφορικού έργου και των λειτουργιών αεροδρομίου, που επήλθε μέσω των παραχωρήσεων του Αερολιμένα Αθηνών και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, αποτελούν στοιχεία αναβάθμισης των αερομεταφορών στη χώρα μας, που προσδοκούμε να διευρύνετε διαρκώς αν υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου. 

 

 Με εκτίμηση,

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 22/10 17:28

  Χάρης Θεοχάρης: Κερδίσαμε το στοίχημα του ανοίγματος του τουρισμού

 2. 22/10 16:04

  O Γ.Γ. του ΕΟΤ σε τηλεδιάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC)

 3. 22/10 15:37

  Πανεπιστήμιο Οξφόρδης: Οι δοκιμές για το εμβόλιο θα συνεχιστούν παρά το θάνατο εθελοντή

 4. 22/10 15:24

  Να σταματήσει η πώληση «χρυσών διαβατηρίων» από τα κράτη μέλη απαιτούν ευρωβουλευτές

 5. 22/10 14:52

  ΤτΕ: 1,3 δισ. ευρώ οι εισπράξεις τον Αύγουστο του 2020 από 4,1 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019

 6. 22/10 14:26

  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Αμερικανικών Επιμελητηρίων Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου

 7. 22/10 14:25

  Βρετανία: Έρευνα δείχνει ότι τα τεστ στα αεροδρόμια εντοπίζουν έως 6 στα 10 κρούσματα

 8. 22/10 13:38

  Hygiene Attendant: Πρωτοβουλία της AEGEAN για πιο ασφαλή ταξίδια

 9. 22/10 13:30

  Υπ. Τουρισμού: Παράταση των συμβάσεων μίσθωσης καταλυμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 10. 22/10 13:15

  Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου

 11. 22/10 13:08

  Booking.com |Έρευνα: Ποιες ταξιδιωτικές τάσεις διαμορφώνει η πανδημία

 12. 22/10 13:07

  Άρση της καραντίνας για τους Γερμανούς στα Κανάρια Νησιά

 13. 22/10 12:36

  Ευρωκοινοβούλιο: Πρόταση για αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης εισόδου στην ΕΕ για Αμερικανούς πολίτες

 14. 22/10 12:32

  Τουριστικά λεωφορεία: Αίτημα ΓΕΠΟΕΤ για απαλλαγή πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2021

 15. 22/10 12:26

  TUI: Διευρύνεται η περίοδος δωρεάν αλλαγής κράτησης στις κρουαζιέρες

 16. 22/10 11:46

  Στ.Βλαστός: Τα σχέδια της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση των ακινήτων της

 17. 22/10 11:41

  Ο Πύργος του Μουχτάρ με τον θρύλο του θησαυρού και την… ωραία Ελένη

 18. 22/10 11:39

  Η πλατεία Αβησσυνίας και η ιδιαίτερη ιστορία του ονόματός της

 19. 22/10 11:30

  Δημόσια συγνώμη από το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας για τις διακοπές στην Ελλάδα

 20. 22/10 11:09

  Οι ΗΠΑ θέλουν να σπάσουν το μονοπώλιο της Google

 21. 22/10 11:00

  Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΥΚΛΟΣ

 22. 22/10 10:52

  Ε.Ξ. Κέρκυρας: Να πληρωθούν άμεσα τα ξενοδοχεία καραντίνας

 23. 22/10 10:47

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κάρπαθο και Νάξο

 24. 22/10 10:43

  Ιρλανδία | Κορωνοϊός: Δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους

 25. 22/10 10:40

  Διαδραστικές ξεναγήσεις με κεντρικό άξονα την πολιτισμική ταυτότητα του οίνου στη Δράμα

 26. 22/10 10:29

  Η προσφορά του ξενοδοχειακού ομίλου ANAMAR Ηotels στο προσωπικό των νοσοκομείων

 27. 22/10 10:27

  Ανέπαφα αεροπορικά ταξίδια: Η εξέλιξη μιας τάσης που φέρνει η πανδημία του κορωνοϊού

 28. 22/10 10:24

  Μ. Κόνσολας: Συναντήσεις με τους τομεάρχες Τουρισμού για την τουριστική εκπαίδευση

 29. 21/10 17:57

  Συνεργασία της ΥALCO με το Brown Acropol by Brown Hotels Collection

 30. 21/10 17:51

  Ryanair: Επιπλέον πτήσεις προς Κρήτη και Σαντορίνη για τις διακοπές half term

 31. 21/10 17:41

  H ZeniΘ χρηματοδοτεί την Εγκατάσταση Θέρμανσης με Φυσικό Αέριο!

 32. 21/10 15:58

  FedHATTA: Οι αποζημιώσεις ασπίδα των τουριστικών γραφείων στην εποχή COVID-19

 33. 21/10 15:33

  WTTC: Τα τεστ στα αεροδρόμια θα διασώσουν 20 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

 34. 21/10 14:54

  ΕΟΤ: Προβολή της Κεντρικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας στη Σουηδία

 35. 21/10 13:34

  Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία

 36. 21/10 13:19

  Έρευνα: Οι Έλληνες καταναλωτές δεν ανέχονται την κακή εξυπηρέτηση

 37. 21/10 13:07

  Αναστολή λειτουργίας του αεροδρόμιου Ηρακλείου μέχρι τις 16.30 λόγω κακοκαιρίας

 38. 21/10 13:04

  Celestyal Cruises: Ταξιδιωτική ασφάλιση χωρίς επιπλέον χρέωση, με κάλυψη και για COVID-19

 39. 21/10 12:08

  Ποιες αεροπορικές εταιρίες είναι οι καλύτερες στην επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένες πτήσεις

 40. 21/10 12:06

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών μέσω τηλεδιάσκεψης

 41. 21/10 12:06

  Ανακαλύψτε την κρυφή μαγεία της Ακρόπολης με τα Athens Walking Tours

 42. 21/10 11:53

  Οι Πινακάτες είναι το μεγάλο φθινοπωρινό μυστικό του Πηλίου

 43. 21/10 11:52

  Μόλις 2,7 δισ.ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 8μηνο, έναντι 13,2 δισ. πέρυσι

 44. 21/10 11:51

  Η άγνωστη ελληνική νησίδα με το κρυμμένο μυστικό

 45. 21/10 11:50

  Amadeus: Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για τα τουριστικά γραφεία του μέλλοντος

 46. 21/10 11:36

  Ταυτότητα προορισμού για τον Δήμο Κατερίνης

 47. 21/10 10:34

  Νέες φθινοπωρινές πτήσεις της Ryanair από Αγγλία σε Κρήτη και Σαντορίνη

 48. 21/10 10:03

  Πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας από την "Δανάλης Επενδυτική"

 49. 21/10 10:01

  Cathay Pacific: Mείωση 83,2% στην επιβατική κίνηση το 9μηνο

 50. 21/10 09:58

  Η πανδημία μεταμορφώνει και ταξιδιωτικά το Λονδίνο του μέλλοντος

 51. 21/10 09:57

  Αναβλήθηκε για τον Μάϊο η Fitur – Αίτημα για φοροαπαλλαγές στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

 52. 21/10 09:55

  Στις 2 Νοεμβρίου ξεκινά το διδακτικό έτος των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

 53. 20/10 16:33

  Το 77% των Ευρωπαίων ζητά σύνδεση των κονδυλίων της ΕΕ με το σεβασμό του κράτους δικαίου

 54. 20/10 15:32

  Νέες κρουαζιέρες στην Ελλάδα με το MSC Magnifica

 55. 20/10 14:10

  Το νέο Δ.Σ. της ΠΟΞ | Τάσιος: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου

 56. 20/10 13:51

  ΣΕΤΚΕ: Κίνδυνος για λουκέτα σε μικρά τουριστικά καταλύματα

 57. 20/10 13:22

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων με 5.000 έως 30.000 ευρώ

 58. 20/10 13:03

  ΕΛΣΤΑΤ: "Βουτιά" στο τζίρο των καταλυμάτων το β' τρίμηνο του 2020

 59. 20/10 13:00

  Γερμανία: Χειροτερεύουν οι πωλήσεις στα τουριστικά γραφεία

 60. 20/10 12:07

  Προβολή της Πάρου στο Trip Reporter

 61. 20/10 12:05

  Κοινός παρονομαστής του τουρισμού & της οικονομίας το περιβάλλον - Επιτακτική η διατήρησή του

 62. 20/10 12:01

  Ελάχιστος ο κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού στις πτήσεις, σύμφωνα με νέα μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ

 63. 20/10 11:40

  Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. μετράει πλέον 70 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο!

 64. 20/10 11:33

  Βρετανία: Από 1η Δεκεμβρίου τα τεστ στα αεροδρόμια

 65. 20/10 11:23

  Pleiades - Group: Επαναστατική σειρά οθονών αφής ή οθονών No Touch για επαγγελματική χρήση

 66. 20/10 11:12

  Ματσεντάλες: Η φιγούρα της Παλιάς Αθήνας που άφησε εποχή

 67. 20/10 11:10

  Η Ροζ Βίλα, το Σπίτι του Λόφου και το Ιππικό Κέντρο της μεγάλης τουριστικής επένδυσης στον Σκορπιό

 68. 20/10 11:10

  Ποια είναι η «Κοιμωμένη» που ανήκει και στην Ελλάδα και στην Αλβανία

 69. 20/10 11:08

  Έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Βερολίνο

 70. 20/10 11:07

  Νέα περιοριστικά μέτρα στην Αυστρία

 71. 20/10 11:04

  Κορωνοϊός: Ο Καναδάς κλείνει τα σύνορα με τις ΗΠΑ

 72. 20/10 11:01

  Η ημερήσια ταξιδιωτική κίνηση στις ΗΠΑ ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο για πρώτη φορά από την άνοιξη

 73. 20/10 10:42

  Διευθυντές Ξενοδοχείων Ρόδου: Τουρισμός μέχρι και τον Δεκέμβριο εάν σταματήσουν οι στάσεις εργασίας των υπαλλήλων της ΥΠΑ

 74. 20/10 10:34

  Πάνω από 1 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες- Πολύ καλά κινείται ο Οκτώβριος

 75. 19/10 17:40

  Πρόταση Θεοχάρη για rapid test αντιγόνου διεθνώς ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια οι πτήσεις

 76. 19/10 17:38

  Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ: Πίστωση 371,5 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 28.401 δικαιούχους

 77. 19/10 17:10

  -69% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το 9μηνο

 78. 19/10 16:54

  Όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

 79. 19/10 16:48

  Ξενία Κομοτηνής: Στις 29 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για τα δικαιολογητικά στον διαγωνισμό μίσθωσης

 80. 19/10 15:49

  TUI: Επέκταση της σεζόν στην Ελλάδα ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα- 1 εκατ. τουρίστες φέτος- ισχυρή ζήτηση για το 2021

 81. 19/10 13:25

  Βρετανία: Οι πρώτοι ταξιδιώτες με "διαβατήριο υγείας" – Αισιοδοξία για άνοιγμα των πτήσεων με ΗΠΑ

 82. 19/10 13:24

  Τηλεδιάσκεψη: Άμυνα κατά του Covid-19

 83. 19/10 13:02

  Η ασφάλεια και η ποιότητα τα κριτήρια κράτησης των Γερμανών για το 2021 και όχι η τιμή

 84. 19/10 12:56

  Επιστήμονας που επικαλείται η ΙΑΤΑ αμφισβητεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης κορωνοϊού στις πτήσεις είναι ελάχιστος

 85. 19/10 12:30

  Αντιπρόεδρος του SCA ο CEO της Coffee Island Κωσταντίνος Κωσταντινόπουλος

 86. 19/10 12:25

  Γερμανία: "Παράθυρο" στην καραντίνα για όσους επιστρέφουν από χώρες «ειδικής συμφωνίας» και με αρνητικό τεστ

 87. 19/10 12:04

  Wizz Air: Δύο νέες πτήσεις για Ηράκλειο από Αγγλία

 88. 19/10 11:59

  Κρούσματα κορωνοϊού σε δύο κρουαζιέρες της Costa με το ίδιο πλοίο

 89. 19/10 11:57

  ΥΠΑ: Αυξάνεται σε 10.000 την εβδομάδα το όριο των Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά αεροδρόμια

 90. 19/10 11:46

  Press trips ΕΟΤ: Δυναμική προβολή της Αθήνας και του Πηλίου στη γαλλική αγορά

 91. 19/10 11:44

  O Ιωάννης Καλλιάς επανεκλέχτηκε Πρόεδρος της HELLASCERT

 92. 19/10 11:41

  Α. Μέρκελ στους Γερμανούς: Μην ταξιδεύετε αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο

 93. 19/10 11:29

  Επένδυση 300 εκατ. ευρώ για ψυχαγωγικό πάρκο Legoland στο Βέλγιο

 94. 19/10 11:12

  Jet2.com και Jet2holidays: Νέες προσθήκες πτήσεων και διακοπών στην Κρήτη

 95. 19/10 10:47

  City Unity College - Alpine Center: 34 Χρόνια Παρουσίας στην Ελλάδα

 96. 19/10 10:38

  Ευκαιρίες καριέρας στο ARGO TRAVEL

 97. 19/10 09:35

  Eνισχύσεις για νέα ξενοδοχεία σε Πήλιο και Σίφνο

 98. 19/10 09:26

  Η μάχη της εστίασης για επιβίωση - Καφές κάθε μέρα με μηνιαία συνδρομή…

 99. 19/10 09:23

  Δήμος Πόρου: Eγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2021

 100. 19/10 09:22

  Στα 4,6 δισ. οι απώλειες για καταλύματα και εστιατόρια στο 8μηνο