ΙΝΣΕΤΕ: Oι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των τουριστών στην Ελλάδα

Α Decrease font Enlarge font
ΙΝΣΕΤΕ: Oι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των τουριστών στην Ελλάδα

Ο σημαντικότερος παράγοντας που προσδιορίζει τις οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως το 2020 είναι η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία μέσα σε διάστημα μερικών μηνών επηρέασε όλες τις χώρες, με το επίκεντρο να μεταφέρεται από την Ασία αρχικά στην Ευρώπη, στη συνέχεια στην Β. Αμερική και τέλος και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στη νέα μελέτη του, λαμβάνοντας υπόψη το πλήγμα που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, παρουσιάζει τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τον Ιανουάριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προέβλεπε ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 3,3% για το 2020 και του παγκόσμιου εμπορίου κατά 2,9%, πέντε μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν -4,9% και -8%. Παράλληλα, στις εκτιμήσεις του Ιουνίου για το 2020 το ΔΝΤ προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 8% στις ΗΠΑ, κατά 10,2% στην Ευρωζώνη και κατά 3% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Από τις μεγάλες οικονομίες, η μόνη για την οποία ακόμα προβλέπει θετική μεταβολή του ΑΕΠ είναι η Κίνα, με +1% - έναντι +6% που προέβλεπε τον Ιανουάριο.

Από την άλλη πλευρά, οι επεκτατικές πολιτικές των τραπεζών και των κυβερνήσεων διεθνώς, έχουν συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων, σε βαθμό ώστε οι χρηματοπιστωτικές αγορές να μην συμμερίζονται την απαισιοδοξία αυτή. Οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών τους μετά τον Φεβρουάριο, ενώ ο NASDAQ που περιλαμβάνει πολλές εταιρείες που ευνοήθηκαν από το καθεστώς της καραντίνας και της τηλε-εργασίας, βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδά του.

Συνολικά, η παγκόσμια οικονομία λειτουργεί σήμερα σε ένα ιστορικά πρωτοφανές μακροοικονομικό, δημοσιονομικό, νομισματικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, με αντικρουόμενες καταστάσεις και τάσεις.

Αφενός, όπως αναλύεται στη μελέτη, οι οικονομίες αντιμετωπίζουν - τουλάχιστον βραχυχρόνια - πολύ υψηλά επίπεδα ύφεσης και ανεργίας, οι κυβερνήσεις όλων των μεγάλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν ήδη ανακοινώσει και εφαρμόζουν τεράστια νομισματικά και δημοσιονομικά πακέτα στήριξης των οικονομιών, οι τιμές πετρελαίου είναι σε ιστορικά πολύ χαμηλά επίπεδα (προάγγελος ύφεσης) και ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα (ένδειξη ύφεσης αλλά και αυξημένης αβεβαιότητας και κινδύνων), ενώ, αφετέρου, τα επιτόκια είναι μηδενικά ή και αρνητικά, η ρευστότητα είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και οι υψηλοί δείκτες τιμών στα χρηματιστήρια φαίνεται να προεξοφλούν μια ταχεία ανάκαμψη.  Αντίθετα με τις αγορές, οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών φαίνεται να «υποβαθμίζουν» την επίπτωση των δραστικών παρεμβάσεων των Κεντρικών Τραπεζών και των κυβερνήσεων για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού συστήματος των χωρών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Στην «μεγάλη εικόνα» της παγκόσμιας οικονομίας είναι απαραίτητο να προστεθούν και οι συνεχιζόμενες διενέξεις σχετικά με το διεθνές εμπόριο, το Brexit και οι κίνδυνοι από τις εξελίξεις στις οικονομίες της Τουρκίας και της Αργεντινής.

Περαιτέρω, η ασύμμετρη εξέλιξη της πανδημίας, δηλαδή το ότι βρίσκεται σε διαφορετική φάση εξέλιξης στις διάφορες χώρες, δυσκολεύει την ανάταξη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου και, ιδιαίτερα, του παγκόσμιου τουρισμού. Πόσο μάλλον που, στην παρούσα φάση, η πανδημία εξακολουθεί να βρίσκεται σε έξαρση στις ΗΠΑ, την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αλλά και σε άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη.

Αντίθετα, λόγω και του βάθους της ύφεσης φέτος, οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν σημαντική ανάκαμψη για το 2021. Συγκεκριμένα το ΔΝΤ τον Ιούνιο προέβλεψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5% στις ΗΠΑ, κατά 6% στην Κίνα και στην Ευρωζώνη και κατά 5,9% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Για το παγκόσμιο ΑΕΠ η πρόβλεψη ανέρχεται σε 5,4% και για το παγκόσμιο εμπόριο σε 8%. Για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ η ανάπτυξη αυτή, αν και σημαντική, δεν θα είναι επαρκής για να καλυφθούν οι απώλειες στο ΑΕΠ το 2020. Αντίθετα, για τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες Χώρες, περιλαμβανομένης Κίνας και Ινδίας, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2021 το ΑΕΠ θα υπερβαίνει αυτό του 2019. Για το παγκόσμιο ΑΕΠ, αναμένεται ότι το 2021 θα έχει ανακάμψει στα επίπεδα του 2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Αναφορικά με τις οικονομίες για ορισμένες από τις κυριότερες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, οι εξελίξεις και οι προοπτικές έχουν συνοπτικά ως εξής:

Ζώνη του Ευρώ: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ περίπου 7,7 δισ. ευρώ το 2019 (44% του συνόλου).

Η οικονομία της Ζώνης του Ευρώ εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 55% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 75% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020, στο 90% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020. Ειδικότερα, στο τέταρτο 3μηνο 2020 η οικονομία θα λειτουργεί λίγο χαμηλότερα από το κανονικό επίπεδο της δυναμικότητάς της. Θα επηρεάζεται αρνητικά από τα μέτρα προστασίας που θα εξακολουθήσουν να είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου δεύτερου κύματος του κορωνοϊού, χωρίς όμως να παρατηρηθεί πολύ μεγάλη πτώση του ΑΕΠ σε αυτό το 3μηνο.

Με αυτές τις υποθέσεις – εκτιμήσεις αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ κατά 7,5% το 2020, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 5,3%.

Γερμανία: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Γερμανία περίπου 3 δισ. ευρώ το 2019 (16,7% του συνόλου).

Η οικονομία της Γερμανίας εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 60% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (έναντι 55% κατά μέσο όρο στο σύνολο της Ζώνης του Ευρώ) και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 75% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 90% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020. Ειδικότερα, όπως και στη Ζώνη του Ευρώ ως σύνολο, στο τέταρτο 3μηνο 2020 η οικονομία εκτιμάται ότι θα λειτουργεί ελάχιστα κάτω από το κανονικό επίπεδο της δυναμικότητάς της. Θα επηρεάζεται αρνητικά από τα διάσπαρτα μέτρα προστασίας και παρεμβάσεων που θα εξακολουθήσουν να είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου δεύτερου κύματος του κορωνοϊού, αλλά εκτιμάται ότι αυτό δεν θα συνεπάγεται πολύ μεγάλη πτώση του ΑΕΠ σε αυτό το 3μηνο.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις-εκτιμήσεις αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 6,7% το 2020, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 5,1%.

Γαλλία: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Γαλλία περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2019 (6,2% του συνόλου).

Η οικονομία της Γαλλίας εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 50% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (έναντι 55% κατά μέσο όρο στο σύνολο της Ζώνης του Ευρώ) και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 70% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 85% της στο τέταρτο 3μηνο 2020. Ειδικότερα, στο τέταρτο 3μηνο 2020 η οικονομία εκτιμάται ότι θα λειτουργεί ακόμη με σημαντικά εμπόδια, χαμηλότερα από το κανονικό επίπεδο της δυναμικότητάς της. Θα επηρεάζεται αρνητικά από τα διάσπαρτα μέτρα προστασίας και παρεμβάσεων που θα εξακολουθήσουν να είναι, ή θα τεθούν εκ νέου σε ισχύ για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου δεύτερου κύματος του κορωνοϊού. Αυτό θα συνεπάγεται την σημαντική πτώση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση και σε αυτό το 3μηνο που θα είναι λίγο μεγαλύτερη από την πτώση του ΑΕΠ στο ίδιο 3μηνο στη Ζώνη του Ευρώ γενικότερα.

Με αυτές τις υποθέσεις-εκτιμήσεις αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Γαλλίας κατά 8,8%, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 4,9%.

Ιταλία: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ιταλία περίπου 1 δισ. ευρώ το 2019 (5,7% του συνόλου).

Η οικονομία της Ιταλίας εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 45% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (έναντι 55% κατά μέσο όρο στο σύνολο της Ζώνης του Ευρώ). Ωστόσο, μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του ιού τον Ιούνιο 2020, εκτιμάται τώρα ότι η οικονομία της Ιταλίας θα μπορεί να λειτουργήσει στο 70% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 90% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020. Από την άλλη πλευρά, η οικονομία της Ιταλίας αντιμετωπίζει γενικότερα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Η ανάπτυξη της χώρας ήταν ήδη αναιμική και πριν τον κορωνοϊό και, ως εκ τούτου, η πτώση του ΑΕΠ εξαιτίας του πανδημίας εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από ότι στις άλλες χώρες της Ζώνης του Ευρώ, παρά την προνομιακή βοήθεια που έχει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, για τους ίδιους λόγους, μεγάλη είναι ακόμη η αβεβαιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας της Ιταλίας το 2021 και πολύ περισσότερο στα επόμενα χρόνια.

Με αυτές τις υποθέσεις – εκτιμήσεις, αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Ιταλίας κατά 8,9%, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 5,4%.

Ολλανδία: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ολλανδία περίπου 534 εκατ. ευρώ το 2019 (3% του συνόλου).

Η οικονομία της Ολλανδίας εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 55% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (Ζώνη του Ευρώ: 55%) και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 75% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 90% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020.

Με αυτές τις υποθέσεις – εκτιμήσεις, αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Ολλανδίας κατά 6,8%, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 4,7%.

Κύπρος:

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Κύπρο περίπου 465 εκατ. ευρώ το 2019 (2,6% του συνόλου).

Η οικονομία της Κύπρου εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 50% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (Ζώνη του Ευρώ: 55%) και ότι θα λειτουργεί στο 75% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 90% στο τέταρτο 3μηνο 2020. 

Με αυτές τις υποθέσεις – εκτιμήσεις, αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Κύπρου κατά 6,5% το 2020, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 5,2%.

Χώρες εκτός Ευρώ: 

Ηνωμένο Βασίλειο: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 2,6 δισ. ευρώ το 2019 (14,5% του συνόλου).

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 40% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (έναντι 55% κατά μέσο όρο στην Ζώνη του Ευρώ). Επιπλέον, ακόμη και τον Ιούλιο 2020, ο ιός δεν φαίνεται να ετέθη υπό ικανοποιητικό έλεγχο. Εκτιμάται, επομένως, ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορεί να λειτουργήσει στο 62% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 (από 70% στις χώρες της Ζώνης του Ευρώ) και στο 85% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020. Η ανάπτυξη της χώρας ήταν ήδη αναιμική και πριν τον κορωνοϊό, λόγω της αβεβαιότητας που προκύπτει από το Brexit, και, επομένως, η πτώση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιτίας του κορωνοϊού εκτιμάται ότι θα είναι επίσης μεγαλύτερη από την πτώση του ΑΕΠ της Ζώνης του Ευρώ, παρά την σημαντική ενίσχυση που παρέχεται από την Κεντρική Τράπεζα και από την Κυβέρνηση.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις-εκτιμήσεις αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 8,2% το 2020, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 5,1%.

ΗΠΑ: 

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις ΗΠΑ περίπου 1,2 δισ. ευρώ το 2019 (6,7% του συνόλου).

Η ανεξέλεγκτη πορεία εξάπλωσης του κορωνοϊού σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ, σε ορισμένες από τις οποίες δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, οδήγησε στη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο και το τρίτο 3μηνο 2020 και τη μικρή πτώση του στο τέταρτο 3μηνο 2020. Η πτώση αυτή, σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,25% στο πρώτο 3μηνο 2020, οδηγεί σε εκτιμώμενη σημαντική πτώση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 8% σύμφωνα με το ΔΝΤ και κατά 6,5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Εκτιμάται ότι η οικονομία των ΗΠΑ λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 50% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 70-80% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο και περί το 90% στο τέταρτο 3μηνο. 

Με αυτές τις υποθέσεις-εκτιμήσεις αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 5,8% το 2020, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 4,3%.

Ρωσία:

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ρωσία περίπου 433 εκατ. ευρώ το 2019 (2,5% του συνόλου).

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα για την Ρωσία, το ΑΕΠ της αναμένεται να σημειώσει πτώση κατά 5,6% το 2020, και αύξηση 3,8% το 2020. Σημαντικό ρόλο στην τουριστική κίνηση από Ρωσία παίζει η διακύμανση της ισοτιμίας του ρουβλίου αναλόγως γεωπολιτικών εξελίξεων και εξελίξεων στις τιμές πετρελαίου και στις τιμές άλλων πρώτων υλών που εμπορεύεται η Ρωσία.

Σερβία:

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Σερβία περίπου 356 εκατ. ευρώ το 2019 (2% του συνόλου).

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα για τη Σερβία, εκτιμάται πτώση του ΑΕΠ της κατά 3,9% το 2020 και η αύξησή του με ρυθμό της τάξης του 3,5% ετησίως μετά το 2021.

Βουλγαρία:

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Βουλγαρία περίπου 338 εκατ. ευρώ το 2019 (1,9% του συνόλου).

Η οικονομία της Βουλγαρίας εκτιμάται ότι λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 60% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (Ζώνη του Ευρώ: 55%) και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 65% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 85% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020. 

Με αυτές τις υποθέσεις – εκτιμήσεις, αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Βουλγαρίας κατά 6,7%,, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 5,2%.

Τουρκία:

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Τουρκία περίπου 326 εκατ. ευρώ το 2019 (1,8% του συνόλου).

Η οικονομία της Τουρκίας λειτούργησε κατά μέσο όρο στο 60% της δυναμικότητάς της το δεύτερο 3μηνο 2020 (Ζώνη του Ευρώ: 55%) και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει στο 70% της δυναμικότητάς της στο τρίτο 3μηνο 2020 και στο 90% της δυναμικότητάς της στο τέταρτο 3μηνο 2020. Σημειώνεται ότι η οικονομία της Τουρκίας λειτουργεί από τα μέσα του 2018 υπό την επίδραση της σημαντικής συναλλαγματικής και οικονομικής κρίσης που έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις τον Ιούλιο - Αύγουστο 2018 και είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων παρέμβασης από την Κεντρική Τράπεζα.

Με αυτές τις υποθέσεις – εκτιμήσεις, αναμένεται τώρα πτώση του ΑΕΠ της Τουρκίας κατά 4%, ενώ το 2021 αναμένεται ανάκαμψή του κατά 3,9%.

Βόρεια Μακεδονία:

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Βόρεια Μακεδονία περίπου 114 εκατ. ευρώ το 2019 (0,6% του συνόλου).

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα για την Βόρεια Μακεδονία, εκτιμάται πτώση του ΑΕΠ της κατά 6,5% το 2020 και αύξησή του κατά 4,8% το 2021.

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 01/10 10:53

  Κορωνοϊός: Τι κάνει ένα αεροδρόμιο για να επιβιώσει

 2. 01/10 10:40

  Ο Δήμος Σκιάθου τοποθέτησε αποδυτήρια ΣΠΕΙΡΑ της ΑΑΕ

 3. 01/10 10:35

  Ψηφιακή αποτύπωση και ανάδειξη των σπηλαίων Ζωνιανών και Μελιδονίου

 4. 01/10 10:34

  Eνισχύσεις για νέα ξενοδοχεία σε Χαλκιδική και Βέροια

 5. 01/10 10:15

  Η Cisco ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

 6. 01/10 09:59

  Τα Coffee Island τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα καφέ με τον καινοτόμο 21ο Microfarm Project® – Ethiopia Motherland Adola.

 7. 30/09 18:25

  Μ.Κόνσολας: «Η Σχολή Ξεναγών σηματοδοτεί την είσοδο της Κέρκυρας στο χάρτη της τουριστικής εκπαίδευσης»

 8. 30/09 16:43

  IATA: Χαμηλότερες εκτιμήσεις για τις αερομεταφορές το 2020 - "Η χειρότερη καλοκαιρινή σεζόν της ιστορίας"

 9. 30/09 15:41

  Χάλκινο Βραβείο ποιότητας στον διεθνή διαγωνισμό ελαιόλαδου LondonIOOC

 10. 30/09 15:10

  Το Protel σε απευθείας διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ

 11. 30/09 15:00

  Η VARIO διακρίθηκε με Silver Award από την EcoVadis για τις κοινωνικές πρακτικές της σχετικά με θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 12. 30/09 14:16

  Αλ.Βασιλικός: Η σεζόν του 2021 φαντάζει εξαιρετικά θολή - στις 23 Νοεμβρίου το 4ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας

 13. 30/09 13:53

  Έρευνα | Ξενοδοχεία πολυτελείας: Τα χειρότερα της κρίσης πέρασαν, όμως η πλήρης ανάκαμψη θα αργήσει

 14. 30/09 13:39

  Συνάντηση Ευρωπαϊκών Τουριστικών Γραφείων και Tour Operator στην Αθήνα 8 και 9 Οκτωβρίου 2020

 15. 30/09 12:15

  Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας: Χρήσιμες πληροφορίες για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων

 16. 30/09 11:53

  Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και στις επιχειρήσεις ζητεί ο Δήμος Λειψών

 17. 30/09 11:40

  Via Eurasia – Η πεζοπορική διαδρομή που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία

 18. 30/09 11:38

  TUI: Τέλος λειτουργίας για τον ιστορικό Ολλανδό τουρ οπερέιτορ KRAS

 19. 30/09 11:29

  Αλ. Βασιλικός: Η πανδημία επιτάχυνε τις νέες τάσεις στα ξενοδοχεία – Νέες ανάγκες στην τουριστική εκπαίδευση

 20. 30/09 11:27

  Αφιέρωμα Τουριστική Εκπαίδευση: Τι λένε Κόνσολας, Βασιλικός, Τάσιος, ΣΕΤΕ, Τσιλίδης, Τόλη και Ματσίγκος

 21. 30/09 11:25

  HAPCO: Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται Πανεπιστημιακή Σχολή – Το ζωντανό συνέδριο δεν θα πεθάνει

 22. 30/09 11:25

  Ποια είναι τα περιζήτητα τουριστικά επαγγέλματα στην Ευρώπη

 23. 30/09 11:25

  Oι θέσεις του ΣΕΤΕ για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 24. 30/09 11:25

  Επιστημονικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης

 25. 30/09 11:25

  ΠΟΞ: Εκπαίδευση, Εξειδίκευση, Πιστοποίηση το τρίπτυχο της επιτυχημένης σταδιοδρομίας στον τουρισμό

 26. 30/09 11:25

  Συνέντευξη Υφυπουργού Τουρισμού Μάνου Κόνσολα: «Τώρα είναι η ώρα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση»

 27. 30/09 11:25

  Επανάσταση στην Ευρώπη για την απόκτηση δεξιοτήτων των εργαζομένων στη νέα εποχή, που έφερε η πανδημία

 28. 30/09 11:25

  FedHATTA: Ανθρωποκεντρικές και ψηφιακές οι ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής εκπαίδευσης

 29. 30/09 11:20

  ACT: Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στον Τουρισμό και την Φιλοξενία

 30. 30/09 11:20

  Άμεση ανάγκη για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, που θα καλύπτει τις ανάγκες της νέας εποχής

 31. 30/09 11:20

  Γ. Ματσίγκος: Φως στο τούνελ για την τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα

 32. 30/09 11:11

  Αφιέρωμα: Σπουδές στα Τουριστικά

 33. 30/09 10:51

  Οι άγνωστοι παράξενοι σχηματισμοί και το σεληνιακό τοπίο της Ελλάδας

 34. 30/09 10:49

  Η ελληνική εκκλησία που αποτελεί μια από τις πιο παράξενες του κόσμου

 35. 30/09 10:33

  Eνισχύσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Χαλκιδική

 36. 30/09 10:31

  Οι θησαυροί των δρόμων – 10 +1 βρύσες της Αχαΐας

 37. 30/09 10:30

  Γαλλία: Το σχέδιο για την ανάκαμψη του τουρισμού – Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό τον Οκτώβριο

 38. 30/09 10:29

  Κορωνοϊός-Β. Ιρλανδία: Νέα μέτρα για μπαρ και εστιατόρια

 39. 30/09 10:24

  Η ΚΥΑ για το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

 40. 30/09 10:16

  Μ.Κόνσολας: Προτεραιότητα η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων και η επόμενη ημέρα

 41. 29/09 18:33

  Κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff: Αρνητικά όλα τα τεστ- λανθασμένος ο συναγερμός

 42. 29/09 18:22

  Δωρεά του Γρ. Τάσιου σε πολιτιστικό κέντρο και ΚΑΠΗ στη Χαλκιδική

 43. 29/09 18:08

  Κορίνα Λιούτα: Δικαίωμα πρόσβασης στα ΑμεΑ σε κάθε περιοχή και γωνιά της χώρας μας

 44. 29/09 18:03

  Ιδρύεται Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

 45. 29/09 17:29

  Άνοιξαν οι συμμετοχές στο «Τουρισμός για όλους» μέσω τουριστικών γραφείων

 46. 29/09 16:33

  FedHATTA: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΤΑΝΤΠ

 47. 29/09 16:30

  Ματαιώνεται το Santorini Experience 2020 - Νέο ραντεβού στις 1-3 Οκτωβρίου 2021

 48. 29/09 16:27

  Πως γίνονται οι συμφωνίες για προαιρετικές μειώσεις ενοικίων

 49. 29/09 16:08

  Βρετανία: Νέο πλήγμα στις αερομεταφορές - Η κυβέρνηση προωθεί αύξηση του δασμού επιβατών στις πτήσεις

 50. 29/09 16:02

  Υπ.Τουρισμού: Πρόσκληση στα τουριστικά γραφεία για το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους"

 51. 29/09 15:46

  TUI: Πιθανώς λανθασμένος ο συναγερμός στο κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 6 - Αρνητικά τα νέα τεστ

 52. 29/09 15:27

  Η Lufthansa αναμένει το «πράσινο φως» για τα γρήγορα τεστ ώστε να ανοίξουν οι πτήσεις με τις ΗΠΑ

 53. 29/09 14:30

  Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

 54. 29/09 14:28

  Tax Free αγορές: Πάνω από τους μισούς διεθνείς αγοραστές έτοιμοι να επιστρέψουν στα ταξίδια στο εξωτερικό

 55. 29/09 14:14

  Grandhotel "Hessischer Hof": Κλείνει η “Μ. Βρετανία” της Φρανκφούρτης

 56. 29/09 13:36

  Spies: Ρόδος και Κρήτη οι top προορισμοί των Δανών για διακοπές αυτό το φθινόπωρο – Νέα πτήση για Ρόδο

 57. 29/09 13:33

  Αποδίδεται αύριο Τετάρτη ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης (video)

 58. 29/09 12:43

  FedHATTA: Virtual RoadShow για την παρουσίαση της Ελλάδας στην αγορά της Ινδίας

 59. 29/09 12:39

  Η Ελλάδα ξεπέρασε το όριο ρυθμού μετάδοσης COVID της Βρετανίας – Ορατός ο κίνδυνος για καραντίνα

 60. 29/09 12:19

  Νεμέα: Η φθινοπωρινή εξόρμηση που πρέπει να κάνεις

 61. 29/09 12:18

  Το ελληνικό «μυθικό» δάσος που αξίζει να περπατήσεις

 62. 29/09 12:16

  TUI: Ακυρώσεις διακοπών στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

 63. 29/09 12:03

  Live Webinar με κορυφαία στελέχη της Ελληνικής Οικονομίας από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

 64. 29/09 11:59

  Η επόμενη μέρα του τουρισμού στην Έδεσσα και την Ορεινή Πέλλα

 65. 29/09 11:53

  EASA: Εξαιρετικά χαμηλός ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού στις πτήσεις

 66. 29/09 11:30

  ΙΝΣΕΤΕ: Ο εισερχόμενος τουρισμός ανά αγορά και περιφέρεια και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2019

 67. 29/09 11:25

  Μόλις το 5% των Γερμανών επιθυμεί διακοπές στο εξωτερικό αυτό το φθινόπωρο

 68. 29/09 11:24

  Διαγωνισμός στα Κοινωνικά Δίκτυα για την προβολή της Ρόδου

 69. 29/09 11:08

  Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% τον Σεπτέμβριο

 70. 29/09 11:05

  «On sourit pour la photo»: Η γαλλική ταινία - ύμνος για το ελληνικό καλοκαίρι

 71. 29/09 10:49

  "Εργαστείτε από τον Παράδεισο": Πρόσκληση από τον δήμαρχο της πόλης Μπενιντόρμ

 72. 29/09 10:47

  Τυνησία: Έως 70% η μείωση των τουριστικών εσόδων το 2020

 73. 29/09 10:32

  Δήμος Καρπενησίου: Κατά της εγκατάστασης αιολικού σταθμού, υπέρ των προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης

 74. 29/09 10:31

  Πράσινο φως για αλλαγή χρήσης 4όροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 75. 29/09 10:29

  Νέο χρέος 96 δισ. ευρώ το 2021 για τη γερμανική οικονομία

 76. 28/09 19:22

  Χ.Θεοχάρης: Άμεση ανάγκη η υιοθέτηση κοινών Ευρωπαϊκών μέτρων στον τουρισμό

 77. 28/09 19:15

  Τι λέει η TUI για το κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 6», με τα κρούσματα κορωνοϊού

 78. 28/09 19:00

  Περιφέρεια Κρήτης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση από 3.000 έως 40.000 ευρώ στις μικρές επιχειρήσεις

 79. 28/09 16:20

  Άρση των περιοριστικών μέτρων σε Ηράκλειο και Χανιά ζητεί ο κ.Αρναουτάκης από τον πρωθυπουργό

 80. 28/09 16:10

  ΣΕΤΕ: Αίτημα για συμπληρώσεις στα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων

 81. 28/09 15:57

  Costa Cruises: Η Ελλάδα στα προγράμματα κρουαζιέρας του 2021

 82. 28/09 14:13

  Νέα δέσμη ενεργειών στην Αθήνα για την πανδημία

 83. 28/09 14:06

  Μεγαλύτερο από πέρυσι το μερίδιο των Ρώσων τουριστών στην Τουρκία τον Αύγουστο

 84. 28/09 13:25

  ECTAA: Ο ευρωπαϊκός κλάδος οργανωμένων ταξιδίων συζητά για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού

 85. 28/09 13:23

  Κομισιόν: Ενιαίοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην ΕΕ βάσει εβδομαδιαίου χάρτη

 86. 28/09 13:14

  Ο θρύλος με την πριγκίπισσα σε ένα ελληνικό εκκλησάκι διαφορετικό από τα άλλα

 87. 28/09 13:12

  Ο άγνωστος Λόφος Οχυρού στη Ραφήνα και η ιστορία του

 88. 28/09 13:11

  WTTC: Πώς ο τουρισμός θα περάσει ομαλά στην ανάκαμψη – Οι νέες απαιτήσεις για τους προορισμούς

 89. 28/09 12:50

  Aegean: -88% ο κύκλος εργασιών το β' τρίμηνο

 90. 28/09 12:09

  Η Ελλάδα ο πιο περιζήτητος προορισμός ταξιδίων για τους Γάλλους το 2021

 91. 28/09 12:06

  Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο σε ελληνικά νησιά: 12 κρούσματα κορωνοϊού στο Mein Schiff!

 92. 28/09 11:43

  TUI: Νέα καμπάνια στις Σκανδιναβικές χώρες (video)

 93. 28/09 10:49

  Airbnb: Νέα πλατφόρμα ειδικά για τη συνεργασία με τις πόλεις

 94. 28/09 10:34

  Δ.Φραγκάκης: Η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων η μεγάλη πρόκληση της επόμενης μέρας -video του ΕΟΤ “Greece. Always Epic”

 95. 28/09 10:25

  Χάρης Θεοχάρης: Εστίαση στην ποιότητα το 2021

 96. 28/09 10:24

  Δήμος Ικαρίας: Aίτημα για εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ

 97. 28/09 10:22

  Eνισχύσεις για νέα ξενοδοχεία σε Ζάκυνθο και Μήλο

 98. 28/09 10:21

  Αναγνωρίστηκε άλλη μία ιαματική πηγή στην Αιδηψό

 99. 28/09 10:18

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

 100. 28/09 10:16

  Ισραήλ: Nέο πακέτο οικονομικής βοήθειας επιχειρήσεων και εργαζομένων έως τον Ιούνιο του 2021