ΙΝΣΕΤΕ: Προοπτικές για σταθερή πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Α Decrease font Enlarge font
ΙΝΣΕΤΕ: Προοπτικές για σταθερή πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

H ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να εισέλθει σε μία σταθερή πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Η εκτίμηση του Ινστιτούτου με βάση την πορεία της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο είναι ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2018 ενδέχεται να υπερβεί, υπό όρους, το 2,5% σε ετήσια βάση.

Εντοπίζονται επίσης σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές την τελευταία 7ετία σε 4 επίπεδα: Ανταγωνιστικότητα, Δημοσιονομική προσαρμογή, Εξωτερικό Ισοζύγιο, Τραπεζικό Σύστημα.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ αν η ανάπτυξη της χώρας είναι ικανοποιητική έως το 2022 με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στη Γενική Κυβέρνηση, τότε αυτό θα επιβεβαιώσει το αυτονόητο, ότι δηλαδή μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα που είναι πλήρες μέλος της Ζώνης του Ευρώ μπορεί να αναπτύσσεται ικανοποιητικά με βάση την υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα της, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και την δυναμική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών της. 

Βάσει στοιχείων για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, εκτός από την σημαντική αύξηση των εισαγωγών και των εξαγωγών συνεχίσθηκε η αυξητική πορεία της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας, του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία και των πωλήσεων των επιβατικών αυτοκινήτων. Στον τουρισμό για το πρώτο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων από το εξωτερικό κατά 12,8% και των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 13,9%. Επίσης, στην αγορά εργασίας σημειώθηκε αύξηση κατά 2,57% του αριθμού των απασχολουμένων. 

H εκ βάθρων αναδιάρθρωση στην αγορά εργασίας

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας διαδραματίζει η εκ βάθρων αναδιάρθρωση στην αγορά εργασίας. Η αναδιάρθρωση αυτή, συμβάλει και στην αύξηση της απασχόλησης. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο, ότι αν και τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί το ποσοστό των προσλήψεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των προσλήψεων, οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το 2017 ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες του 2013 και περισσότερες από το σύνολο των προσλήψεων (πλήρους και μερικής απασχόλησης) το ίδιο έτος. Επιπλέον, το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι περίπου το μισό από αυτό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28.

Η δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας μεταξύ 2009 και 2017 ανέρχεται σε  31,5 δισ. ευρώ και οφείλεται κατά 37,5 δισ. ευρώ σε μειώσεις δαπανών, ενώ παρά την αντιαναπτυξιακή και απολύτως περιττή υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών, οι φόροι, την ίδια περίοδο ήταν μειωμένοι κατά 6 δισ. ευρώ. Ο διαρθρωτικός χαρακτήρας των δημοσιονομικών πλεονασμάτων επιτρέπει αφενός τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών και την εκλογίκευση του φορολογικού συστήματος και, αφετέρου, τη διατήρηση των Πρωτογενών Πλεονασμάτων στα αναγκαία επίπεδα, για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας. 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το πρώτο 5μηνο, ενισχύει την εκτίμησή του ΙΝΣΕΤΕ ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της ΓΚ θα υπερβεί το 4,5% του ΑΕΠ το 2018, έναντι 3,82% που προβλέπει ο Π2018 και 3,5% που απαιτείται από το 3ο Μνημόνιο.  Όπως τονίζουμε από το καλοκαίρι του 2016, η χώρα όχι μόνο διαθέτει τη δυνατότητα να επιτύχει τα αναγκαία πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά από την στρατηγική αυτή - δηλαδή  ότι θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί  για να  αποπληρώνουμε με συνέπεια τα δάνειά μας - εξαρτάται, στο τέλος της ημέρας, η διεθνής μας αξιοπιστία, η πιστοληπτική μας ικανότητα, και άρα και η ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας μας την επόμενη δεκαετία.

Στο ίδιο διάστημα, μεταξύ 2009 και 2017, το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά € 19,2 δισ. Σημειώνεται ότι άνω του 80% της μεταβολής, δηλαδή € 15,5 δισ., προήλθαν από αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών πλην ναυτιλίας – δηλαδή όλων των εγχωρίως παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών, παρά το εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον για εξαγωγική δραστηριότητα. 

Σε ότι αφορά στο τραπεζικό σύστημα φαίνεται να διαθέτει την αναγκαία επάρκεια κεφαλαίων και πρόσβαση στις χρηματαγορές για την χρηματοδότηση επενδύσεων. Με την άρση του κινδύνου του Grexit εξαλείφεται το βασικότερο εμπόδιο για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. 

Στην ίδια κατεύθυνση, η συμφωνία του Eurogroup της 21ης Ιουνίου περιλαμβάνει, εκτός από τα μέτρα για την δημιουργία ενός ‘μαξιλαριού ρευστότητας’, και δύο ασφαλιστικές δικλείδες για επανεξέταση της βιωσιμότητας του χρέους, αν χρειαστεί σε περίπτωση απότομης επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών ή μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος έως το 2030. Έτσι, δημιουργείται ένα πλαίσιο ασφαλείας με χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες έως το 2030, καθώς και για το χρέος μακροπρόθεσμα. 

Με την απόφαση αυτή, η Ελλάδα αποκτά ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αξιοποιήσει τις διαρθρωτικές προσαρμογές που έχει πετύχει στην οικονομία της, και να εφαρμόσει το δικό της αναπτυξιακό πλάνο μέσω ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου που θα μειώσει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και θα δημιουργήσει τα αναγκαία πρωτογενή πλεονάσματα. 

Συμπερασματικά, η οικονομία, δηλαδή οι εργαζόμενοι και οι υγιείς επιχειρήσεις, παρά τις αντίξοες επιμέρους κυβερνητικές πολιτικές, αποδεικνύει ότι μπορεί να τροχοδρομήσει τη χώρα σε μία πορεία σταθερής βελτίωσης. Όπως με την ένταξη της χώρας στο Ευρώ, τα πάντα τώρα εξαρτώνται από τις αποφάσεις του πολιτικού μας συστήματος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει τώρα να στοχεύουν στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της σταθερότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, δηλαδή των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που ανέκτησε η Ελλάδα στην περίοδο 2010-2017. Η απεμπόληση, μέσω της διόγκωσης της εγχώριας ζήτησης με δανεισμό από το εξωτερικό, των μεγάλων πλεονεκτημάτων που προέκυψαν για τη χώρα από την ένταξή της στο Ευρώ θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή για τη χώρα. 

 

 1. 12/12 09:41

  Ο τουρισμός της Μακεδονίας-Θράκης στις δράσεις του υπ.Εσωτερικών

 2. 12/12 09:39

  "Πάμε Λαμία", το σλόγκαν της τουριστικής προβολής για το 2019

 3. 12/12 09:37

  Ξενώνας νέων και επέκταση κάμπινγκ στην Εύβοια

 4. 12/12 09:33

  Λεύκωμα από την Περιφέρεια Κρήτης- τουριστικοί οδηγοί από τους Δήμους Σικυωνίων και Χίου

 5. 12/12 09:17

  Δήμος Φαιστού: Διαγωνισμός για τη δημιουργία τουριστικών διαδρομών

 6. 11/12 19:23

  Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί

 7. 11/12 17:07

  H AirDNA έρχεται στην Αθήνα και αποκαλύπτει τον χάρτη της Airbnb στην Ελλάδα

 8. 11/12 16:25

  Γ. Βερνίκος: Aνάγκη Απεξάρτησης από τα Ορυκτά Καύσιμα

 9. 11/12 14:41

  Sun Express: Ρεκόρ θέσεων για Τουρκία το 2019

 10. 11/12 13:20

  Ε. Κουντουρά: Επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό

 11. 11/12 12:54

  +7,7% οι επισκέπτες στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο

 12. 11/12 12:30

  FedHATTA: Επιτέλους έγκαιρη ενημέρωση από το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

 13. 11/12 12:23

  Ανοίγει στις 29 Μαρτίου το ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace

 14. 11/12 12:03

  Έρευνα: Πόσα είναι τα επώνυμα ξενοδοχεία στην Ελλάδα- οι επιδόσεις των 5άστερων

 15. 11/12 11:57

  Booking.com | Ποιο ελληνικό πρότζεκτ στον αειφόρο τουρισμό απέσπασε χρηματοδότηση

 16. 11/12 11:47

  Θα γίνει η Ryanair κανονική αεροπορική εταιρεία;

 17. 11/12 11:18

  Η Mindhaus αναλαμβάνει το μάρκετινγκ του Amada Colossos Resort

 18. 11/12 11:13

  Στρατηγική συνεργασία της Autohellas Hertz με την Alphabet

 19. 11/12 11:04

  U.S. News: 2 ελληνικά νησιά στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο

 20. 11/12 10:54

  Air Canada: Αύξηση των συνδέσεων με Αθήνα από Μόντρεαλ και Τορόντο το 2019

 21. 11/12 09:42

  Η τουριστική υπεραξία από το καρναβάλι της Πάτρας

 22. 11/12 09:41

  Ο Δήμος Ρόδου απέρριψε την ενιαία μίσθωση της Νέας Αγοράς

 23. 11/12 09:39

  Δράσεις για τον τουρισμό σε δήμους

 24. 11/12 09:32

  Εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 2 ξενοδοχείων από την Atticabank Properties

 25. 11/12 09:28

  Τουριστική συνεργασία Ελλάδας- Λιβάνου

 26. 11/12 09:25

  Περιφέρεια Κρήτης: Προώθηση των αγροτικών προϊόντων και της κρητικής κουζινας

 27. 11/12 09:20

  «Επιβατηγός εταιρεία της χρονιάς» η SEAJETS

 28. 11/12 09:07

  Τι αλλαγές επέρχονται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια με το νέο νόμο

 29. 10/12 22:55

  ΟΚΕ: Πρότυπη συζήτηση για τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και την κοινωνία

 30. 10/12 16:10

  560.000 ευρώ για υδατοδρόμια σε Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά και Ιθάκη

 31. 10/12 15:52

  Δείτε πώς φτιάχνεται ένα αεροπλάνο σε 54 δευτερόλεπτα

 32. 10/12 14:42

  Σεμινάριο για τον τουρισμό παρατήρησης πουλιών στην Κρήτη

 33. 10/12 14:37

  Google Reviews: Νέα λειτουργία για άμεση απόκριση των ξενοδοχείων στα σχόλια

 34. 10/12 13:32

  Τα προβλήματα του Β. Αιγαίου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

 35. 10/12 13:15

  Ξανά ο διαγωνισμός για το Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου

 36. 10/12 12:50

  HAPCO: Θετικά μηνύματα για την προσέλκυση παγκοσμίων συνεδρίων στην Ελλάδα

 37. 10/12 12:47

  Το καζάνισμα της Σούμας, το παραδοσιακό ποτό της Χίου

 38. 10/12 12:41

  Η Κάρπαθος στην έκθεση Grecka Panorama 2018

 39. 10/12 12:15

  Μέλος των Fine Hotel & Resorts της American Express το ξενοδοχείο Caramel

 40. 10/12 12:12

  O συνεδριακός τουρισμός της Θεσσαλονίκης στην “IBTM World 2018"

 41. 10/12 11:54

  ASTA: Πώς ταξιδεύουν οι Αμερικανοί τουρίστες

 42. 10/12 11:27

  Δείτε το νέο νόμο για τον θεματικό τουρισμό

 43. 10/12 10:02

  Κίτρινα Γιλέκα: Κύμα ακυρώσεων στα ξενοδοχεία στο Παρίσι

 44. 10/12 09:35

  Πώς θα προβληθεί ο τουρισμός της Θεσσαλίας το 2019

 45. 10/12 09:33

  Επιχορηγήσεις για ξενοδοχεία σε Ικαρία και Χαλκιδική

 46. 10/12 09:30

  Στη Χίο η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

 47. 10/12 09:29

  Η ελληνική γαστρονομία προβάλλεται στην Σουηδία

 48. 10/12 09:26

  Spots Viral Video για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες

 49. 10/12 09:20

  Ευρωπαϊκός Κανονισμός φέρνει τα πάνω - κάτω στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία

 50. 09/12 18:50

  Έ.Κουντουρά: Πώς προωθείται ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα- εγκαίνια της Athens International Tourism Expo

 51. 09/12 16:02

  International Tourism Expo 2018: Ο υπερ- τουρισμός και άλλες 6 τάσεις διαμορφώνουν το μέλλον

 52. 09/12 11:26

  Δήμος Παγγαίου: Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων τουριστικών προορισμών

 53. 09/12 11:25

  Ψηφιακή προβολή των γεω-μνημείων της Λήμνου

 54. 09/12 11:21

  Δράσεις πολιτισμού στο Αγρίνιο

 55. 09/12 10:59

  Εορταστικό πάρτι στο ανακαινισμένο Ballroom του Crowne Plaza Athens City Centre

 56. 08/12 12:36

  International Tourism Expo 2018: Οι Περιφέρειες προωθούν τη συνεργασία

 57. 08/12 11:10

  Η Κως ως τουριστικός προσβάσιμος θαλάσσιος προορισμός

 58. 08/12 11:08

  Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμού στην Κατερίνη

 59. 08/12 11:03

  Νέος πολυχώρος στην Ελεύθερνα

 60. 07/12 16:39

  Ημερίδα για το Digital Marketing στη Θεσσαλονίκη

 61. 07/12 16:25

  O τουρισμός αύξησε τον κύκλο εργασιών στα καταλύματα και την εστίαση το γ' 3μηνο

 62. 07/12 16:01

  Η Τήνος στοχεύει σε διεθνείς και Έλληνες ταξιδιώτες

 63. 07/12 15:40

  Γ. Τζιάλλας: Eπενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό

 64. 07/12 15:06

  Προωθείται η εγγραφή του Μινωικού Πολιτισμού στην UNESCO

 65. 07/12 14:31

  Μ. Κόνσολας: Υπερφορολόγηση του τουρισμού την τελευταία τετραετία

 66. 07/12 14:07

  Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα

 67. 07/12 13:39

  Σε διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Καζίνο

 68. 07/12 13:29

  Η FedHATTA στηρίζει τον οινικό τουρισμό της Νάουσας

 69. 07/12 13:15

  Περισσότερο σεξ στις διακοπές θέλουν οι Αμερικανοί τουρίστες

 70. 07/12 12:51

  Virtuoso: Οι 9 εμπειρίες πολυτελών διακοπών που δεν πρέπει να χάσει κανείς το 2019

 71. 07/12 12:01

  +12,3% η επιβατική κίνηση στην Αθήνα το Νοέμβριο

 72. 07/12 11:41

  Fraport Greece: Διψήφια αύξηση των επιβατών το Νοέμβριο

 73. 07/12 11:41

  Επενδύσεις: Προκαταβολή του 25% της επιχορήγησης

 74. 07/12 11:38

  Σε διαβούλευση το σ/ν για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

 75. 07/12 11:22

  Ryanair: Νέο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Κρακοβία το 2019

 76. 07/12 11:15

  Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το θεματικό τουρισμό - Τι περιλαμβάνει

 77. 07/12 10:38

  1,5 εκατ. Πολωνοί τουρίστες στην Ελλάδα το 2019

 78. 07/12 10:24

  Διεθνής διάκριση για το ξενοδοχείο Liostasi Hotel & Suites

 79. 07/12 10:16

  Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Προβολή παραγωγών σε 30 ξενοδοχεία

 80. 07/12 10:14

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πολιτιστική διαδρομή "Δρόμοι Υγείας"

 81. 07/12 10:12

  Δήμος Πόρου: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 82. 07/12 10:09

  ΕΟΤ: Πρόγραμμα διαφήμισης στην Κίνα

 83. 07/12 10:05

  Δυο νέα 5άστερα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

 84. 06/12 16:17

  Ο Δήμος Χερσονήσου στην Grecak Panorama και Greek Food Show

 85. 06/12 14:38

  Στην Κέρκυρα το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα

 86. 06/12 14:17

  ΠΟΤ- UNESCO: Ο πολιτιστικός τουρισμός οδηγεί στην ευημερία των κοινοτήτων

 87. 06/12 13:41

  Αίτηση πτώχευσης από την ελβετική αεροπορική εταιρεία PrivatΑir

 88. 06/12 13:26

  Η Ρόδος ιδανικός τουριστικός προορισμός για τους Πολωνούς

 89. 06/12 13:23

  Η γαστρονομία της Αστυπάλαιας προβάλλεται στην Ινδία

 90. 06/12 12:54

  Αυτό το αθηναϊκό ξενοδοχείο είναι ανάμεσα στα 100 καλύτερα στον κόσμο

 91. 06/12 12:35

  Αγωγή εκατομμυρίων δολαρίων στη Hilton για βιντεοσκόπηση επισκέπτριας στο ντουζ

 92. 06/12 12:11

  Ο ελληνικός τουρισμός υγείας και η κληρονομιά του Ιπποκράτη προβάλλεται στη Ρωσία

 93. 06/12 12:00

  Τουρκικός τουρισμός: Σύγχρονη ταυτότητα, με στόχο τα 50 εκατ. τουρίστες το 2019

 94. 06/12 11:56

  Αμερικανικός τουρισμός | Απογείωση της ζήτησης για Μύκονο το 2018- Οι top τάσεις στα ταξίδια

 95. 06/12 11:29

  Σειρά ριάλιτι στο MTV για το Beach Club της Lindsay Lohan στη Μύκονο (video)

 96. 06/12 10:45

  Δράσεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

 97. 06/12 10:43

  Ο τουριστικός χάρτης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης

 98. 06/12 10:41

  Οργανισμός Διαχείρισης μάρκετινγκ προορισμού στο Β.Αιγαίο

 99. 06/12 10:37

  Tο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ρόδου για το 2019

 100. 06/12 10:33

  Πινακίδες τουριστικής πληροφόρησης στη Σπάρτη- Λεύκωμα για τη Δ.Μακεδονία