Παρατηρήσεις για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Παρατηρήσεις για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

H Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού του υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) κατέθεσε τις παρατηρήσεις της για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους και του άξονα της οδού Αριστοτέλους, εντός του ιστορικού τόπου, στη Θεσσαλονίκη.

α) Για το τμήμα της μελέτης που αφορά στον άξονα της οδού Αριστοτέλους η Διεύθυνση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Σε ό,τι αφορά στη χρήση του κοινοχρήστου χώρου (σε τμήματα των ζωνών στάσης αστικού εξοπλισμού – φύτευσης) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από επιχειρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώνει ότι δεν επιτρέπεται:

-η χρήση κοινοχρήστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Ερμού και Βασιλέως Ηρακλείου με τις δύο τράπεζες και το ΙΚΑ (στο οποίο δεν επιτρέπονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

- η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα δύο οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Βατικιώτη – Βλάλη και Εγνατίας.

Επομένως θα πρέπει να αφαιρεθούν οι θέσεις που προβλέπονται στη μελέτη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εκείνα τα τμήματα.

β) Για το τμήμα της μελέτης που αφορά στην πλατεία Αριστοτέλους μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

-Η επιφάνεια των στεγάστρων του άνω τμήματος της πλατείας (πέταλο), επεκτείνεται κατά πολύ πέρα από την πρόσοψη των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατά την άποψη της υπηρεσίας, θα πρέπει να περιοριστεί η έκτασή τους σε συμμόρφωση των παραπάνω αποφάσεων. Ειδικότερα, η επιφάνειά τους θα πρέπει να μειωθεί στη συμβολή της καμπύλης της πλατείας με τον άξονα, ελευθερώνοντας τους χώρους μπροστά από την είσοδο του κινηματογράφου (Ολύμπιον) και του ξενοδοχείου (Electra Palace).

γ) Για τις όψεις ισογείων καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις στοές αναφέρει τα εξής:

-Η υπηρεσία είναι σύμφωνη με την επισκευή και αποκατάσταση χαρακτηριστικών διατηρητέων στοιχείων (κουφώματα, εξώστες, κεντρικές θύρες, σκαλοπάτια κλπ), την αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλικών φωτιστικών στοάς με νέα κατά το πρότυπο των υφιστάμενων, την αποξήλωση των εμφανών καλωδιώσεων εντός στοάς και επί των όψεων και την τοποθέτηση νέων καλωδίων χωνευτά στο επίχρισμα ή (μετά από μελέτη) με όδευση επιτοίχιου εξωτερικού καναλιού.

-Κατά την άποψη της υπηρεσίας, θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα στοιχεία που αλλοιώνουν τόσο τις εσωτερικές όψεις των στοών, όσο και τις όψεις των διατηρητέων κτιρίων (ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τέντες, επιγραφές, επενδύσεις, σταθερός εξοπλισμός καταστημάτων κλπ) και να αποκατασταθεί με ενιαία αντιμετώπιση το σύνολο του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους.

-Σε ότι αφορά στη δημιουργία τυπολογίας των καταστημάτων στη ζώνη του ισογείου των διατηρητέων κτιρίων η υπηρεσία δεν είναι αντίθετη γενικά στη δημιουργία συγκεκριμένης τυπολογίας των όψεών τους, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα μελετηθούν και θα τεκμηριωθούν βάσει του συνολικού αρχικού σχεδιασμού του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διατηρητέων κτιρίων και σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Θεσσαλονίκης, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας και την υπηρεσία, θα διαμορφωθεί μια τελική πρόταση.

Συμπληρωματικά, επισημαίνει τα εξής:

-Η διαφοροποίηση των κινήσεων [κατάργηση κεντρικού παρτεριού (πάρκου) και δημιουργία ζώνης κεντρικού περιπάτου, δημιουργία ζωνών διέλευσης οχημάτων σε μικρή απόσταση από τις στοές κλπ], σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, δημιουργεί νέα δεδομένα για την οργάνωση του κοινόχρηστου χώρου, με ουδέτερο αποτέλεσμα, κατά την άποψη της υπηρεσίας, σε ότι αφορά την προστασία των διατηρητέων κτιρίων και αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Για τον λόγο αυτό, δεν εκφράζονται αντιρρήσεις επί του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη παλαιότεροι διατυπωμένοι προβληματισμοί της υπηρεσίας,  σχετικά με το είδος, την πυκνότητα, την απόσταση από τις διατηρητέες όψεις και τα χαρακτηριστικά της κόμης των επιλεγόμενων δέντρων, την καταλληλότητά τους για τις τοπικές κλιματικές και λοιπές συνθηκες, την ανάγκη συντήρησής τους κλπ, καθώς επίσης και ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση της μελέτης σχετικά με το ότι εξασφαλίζεται η «..συνέχεια της οπτικής αντίληψης των χρηστών του δημοσίου χώρου με τα ιστορικά κτίρια που τον περιβάλλουν».

-Η υπηρεσία, έχει ήδη εκφράσει παλαιότερα αρνητική άποψη για την κίνηση και στάθμευση αυτοκινήτων μπροστά από την καμπύλη κιονοστοιχία των διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στο άνω τμήμα της οδού Μητροπόλεως (ξενοδοχείο Ηλέκτρα και κινηματογράφος Ολύμπιον), γιατί δεν συμβάλλει στην ανάδειξή τους, αλλά αντίθετα, υποβαθμίζει τον περιβάλλοντα χώρο τους, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία τους και τη λειτουργία της διατηρητέας στοάς μπροστά από αυτά. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορεύεται η κίνηση άλλων οχημάτων και ταξί, εκτός των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, στις συγκεκριμένες ζώνες (ΖΟΕΑ). Η πρόβλεψη χώρων στάθμευσης ταξί προς την πλευρά του κινηματογράφου και οχημάτων για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου, επί της οδού Μητροπόλεως, σε πολύ μικρή απόσταση από τις εν λόγω χρήσεις, θεωρεί ότι επαρκεί για την ομαλή λειτουργία τους και ταυτόχρονα δεν δημιουργεί προβλήματα στην κίνηση των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και δεν εμποδίζει τη θέαση των μνημειακών καμπύλων κιονοστοιχιών και όψεων των κτιρίων.

-Κατά την άποψη της υπηρεσίας, δεν είναι απαραίτητη η επανάληψη του σχήματος της καμπύλης στα στέγαστρα του άνω τμήματος της πλατείας (πέταλο) και προτείνεται η χρήση μικρότερων στεγάστρων, αντίστοιχων εκείνων που προτείνονται για τον άξονα της οδού Αριστοτέλους, ώστε να διατηρηθεί η μικρή κλίμακα και η ουδετερότητα του αστικού εξοπλισμού και να αναδεικνύεται περισσότερο η μεγαλοπρέπεια των διατηρητέων κτιρίων και του σχεδιασμού της πλατείας.

-Σε ότι αφορά στα περίπτερα καπνοπωλών, στο τμήμα της πλατείας κάτω από την οδό Μητροπόλεως, η υπηρεσία εκφράζει αρνητική άποψη και προτείνει την απομάκρυνσή τους και την τοποθέτησή τους εκτός του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους, δεδομένου ότι η τοποθέτησή τους σε συνέχεια των στεγάστρων της δυτικής πλευράς της πλατείας διαταράσσει τη συμμετρία και δημιουργεί οπτική όχληση σε σημαντικά σημεία του χώρου (πριν το πέταλο επί της οδού Μητροπόλεως και στην μία πλευρά της απόληξης προς τη θάλασσα επί της λεωφόρου Νίκης), χωρίς να συνεισφέρουν στην ανάδειξη του συνολικού σχεδιασμού, τόσο του μνημειακού άξονα, όσο και της σύγχρονης επέμβασης στον κοινόχρηστο χώρο.

-Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό των στεγάστρων του κάτω τμήματος της πλατείας Αριστοτέλους, η υπηρεσία θεωρεί ότι η νέα προτεινόμενη λύση των μονάδων σκιάστρων με διπλό ύφασμα, επιλύει αρκετά από τα προβλήματα του αρχικά προτεινόμενου ογκώδους στεγάστρου σύμμεικτης κατασκευής. Το μέγεθος αυτών και η απόστασή τους από τις στοές, θα πρέπει να εξασφαλίζει την αντίληψη της οπτικής συνέχειας των τοξωτών κιονοστοιχιών της πλατείας.

-Κατά την άποψη της υπηρεσίας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συντήρηση των δαπεδοστρώσεων και των εγκαταστάσεων αστικού εξοπλισμού και η προστασία τους από φυσική φθορά και βανδαλισμούς (γκράφιτι, καταστροφή κλπ), καθώς και η συνεχής φροντίδα του υψηλού και χαμηλού πρασίνου, ώστε να διαφυλαχθεί η ποιότητα και ασφάλεια του κοινόχρηστου χώρου στο άμεσο περιβάλλον των διατηρητέων κτιρίων του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος έτσι ώστε ο ενιαίος σχεδιασμός του υπαίθριου εξοπλισμού να μη διαταράσσεται από ατομικές και μεμονωμένες επεμβάσεις.

Για όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αρμοδιότητας για την προστασία των ιστορικών τόπων.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 30/05 20:58

  Welt | Εύβοια, ένα νησί που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

 2. 30/05 19:16

  H Κρήτη υποψήφια για «Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026»

 3. 30/05 16:55

  Ρεκόρ συμμετοχών στα Ποσειδώνια 2024 | Πάνω από 2.000 εταιρείες και οργανισμοί από 82 χώρες

 4. 30/05 16:44

  ΙΑΤΑ: 11% επάνω η συνολική ζήτηση στις αερομεταφορές τον Απρίλιο – Στο +10% στην Ευρώπη

 5. 30/05 16:15

  H Norse Atlantic Airways γιόρτασε την πρώτη απευθείας πτήση από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη JFK

 6. 30/05 16:07

  Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΠΟ με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

 7. 30/05 15:58

  Tουρισμός | Πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν οι διεθνείς επισκέπτες της Ισπανίας

 8. 30/05 15:37

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Βράβευση νέου λογότυπου στα ΕΒΓΕ Awards 202

 9. 30/05 15:32

  Να μπει ψηλά ο τουρισμός στην ευρωπαϊκή ατζέντα – Η φιλοξενία είναι συμπερίληψη και Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής

 10. 30/05 13:30

  Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra στην Ελλάδα

 11. 30/05 12:54

  Όμιλος Calilo: Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης και σύσταση Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου στην Ίο

 12. 30/05 12:52

  Μαγιόρκα: Πιο αυστηρά μέτρα κατά του υπερτουρισμού – Περιορισμός στην κρουαζιέρα και τα ενοικιαζόμενα

 13. 30/05 12:29

  Ολλανδία: Έρευνα στη Booking.com μετά από καταγγελίες για «ξέπλυμα χρήματος από εγκλήματα πολέμου»

 14. 30/05 12:28

  Εγκαίνια για την Astir Marina Βουλιαγμένης, μία από τις κορυφαίες home-port μαρίνες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

 15. 30/05 11:18

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Μήδεια του Σάιμον Στόουν Βασισμένο στον Ευριπίδη στο Θέατρο Παλλάς - 9, 10, 11 Ιουλίου 2024

 16. 30/05 11:11

  Oι προϋποθέσεις επιδότησης των τουριστικών καταλυμάτων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

 17. 30/05 11:09

  Oι προϋποθέσεις επιδότησης των επιχειρηματιών τουριστικών γραφείων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

 18. 30/05 10:58

  Τουρισμός | + 8% τα αεροπορικά εισιτήρια από Γερμανία προς 30 προορισμούς - 14% φτηνότερη η Αθήνα (!)

 19. 30/05 10:53

  Να μπει ψηλά ο τουρισμός στην ευρωπαϊκή ατζέντα | Εκδήλωση – συζήτηση του ΞΕΕ ενόψει των ευρωεκλογών

 20. 30/05 10:23

  ΕΟΤ και Mastercard | Kαμπάνια προβολής της Ελλάδας στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

 21. 30/05 09:51

  Υπερ-τουρισμός | Οι διαδηλωτές απειλούν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο της Μαγιόρκα

 22. 30/05 09:23

  Τουρισμός | Η TUI επεκτείνει τη σεζόν στην Κρήτη, Ρόδο και Κω- Πτήσεις μέχρι το Νοέμβριο και από τον Μάρτιο

 23. 30/05 06:16

  Δεύτερη επίσκεψη στελεχών της ΑΒΤΑ στην Καλαμάτα ενόψει του συνεδρίου της στην Costa Navarino

 24. 30/05 06:07

  Στη Σαντορίνη η 1η Διεθνής Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής στην Ελλάδα

 25. 30/05 05:26

  "Olympic Day Run" στην Αρχαία Ολυμπία | Ο μοναδικός Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου της χώρας

 26. 30/05 05:12

  Δήμος Αντιπάρου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 27. 30/05 01:19

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με την Πριγκίπισσα Κάκο της Ιαπωνίας στην Κέρκυρα

 28. 30/05 01:00

  Κυριάκος Μητσοτάκης | Χρονικός περιορισμός στις μισθώσεις Airbnb

 29. 29/05 19:00

  Η επίσκεψη της Όλγας Κεφαλογιάννη στην Κέρκυρα

 30. 29/05 18:41

  Προοπτικές και ελπίδες για νέα ιστορικά στην κρουαζιέρα παγκοσμίως

 31. 29/05 16:38

  ΠΕΥΦΑ: "Τραγική εικόνα στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών για εργαζόμενους και επισκέπτες"

 32. 29/05 16:23

  Marietton: Η Ελλάδα τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός για τους Γάλλους ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι

 33. 29/05 15:31

  Odera Tinos, Autograph Collection | Άνοιξε το πρώτο υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχείο στην Τήνο

 34. 29/05 15:16

  Εγκαινιάστηκε το μουσείο Κρητικής Λαογραφίας της οικογένειας Κοκοτού

 35. 29/05 14:22

  Yπερτουρισμός | Γερμανικός Τύπος: Ρεκόρ σε Σαντορίνη και Μύκονο- 110 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο

 36. 29/05 14:21

  AdventureSmith Explorations: Τέσσερις νέες κρουαζιέρες στην Ελλάδα το 2024-2025

 37. 29/05 13:55

  China Today: «Η Μητροπολιτική Αττική θα σας εκπλήξει ευχάριστα»

 38. 29/05 13:19

  «Ταξίδι προς την ελευθερία, 1821» | Mόνιμη έκθεση στο Πολεμικό Μουσείο - η συμβολή της Πελοποννήσου στην Ελληνική Επανάσταση

 39. 29/05 13:04

  CV Villas: Πακέτα άνευ πτήσης σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς – Ανάμεσά τους και ένα Ελληνικό νησί

 40. 29/05 12:57

  Εξαιρετικής ποιότητας τα ύδατα κολύμβησης στην Ελλάδα

 41. 29/05 12:54

  Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου του αεροδρομίου Ηρακλείου

 42. 29/05 11:43

  Τουρισμός: Αυτά είναι τα 10 φθηνότερα Ελληνικά νησιά για τους Βρετανούς το καλοκαίρι του 2024

 43. 29/05 11:38

  ΕΟΤ ΗΠΑ | Προωθητική εκδήλωση για τη νέα πτήση Σικάγο-Αθήνα της United Airlines

 44. 29/05 11:15

  Ξενοδοχεία/ Έκθεση Εμπειρίας Επισκέπτη 2024 | Μεγαλύτερη άνοδος ικανοποίησης στα τριάστερα από τα πεντάστερα ξενοδοχεία

 45. 29/05 10:50

  «Clean up the MED 2024»: Η δράση που έγινε θεσμός για το Fodele Beach & Water Park Holiday Resort

 46. 29/05 10:18

  Τουρκικός τουρισμός | Στόχος να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο- άνοιγμα στις αγορές της Ασίας

 47. 29/05 10:16

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Μάνος Καρατζογιάννης - 50 χρόνια, μια νύχτα

 48. 29/05 09:53

  Η Δόμνα Μιχαηλίδου στη Νάξο | Στο επίκεντρο η εξεύρεση εργαζομένων στον τουρισμό

 49. 29/05 09:32

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στους Παξούς

 50. 29/05 09:29

  Ημερίδα με τίτλο «Εναλλακτικός Τουρισμός – Καινοτόμες Προσεγγίσεις»

 51. 29/05 09:27

  Δήμος Ρόδου: Διαγωνισμός για εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους τουρίστες στα γραφεία πληροφοριών

 52. 29/05 09:25

  Δήμος Κορίνθου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου – Αναψυκτηρίου - Ξενώνα

 53. 29/05 09:23

  Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 54. 29/05 09:22

  Δήμος Αγίου Νικολάου: Παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων τη θερινή περίοδο

 55. 28/05 18:42

  Στρατηγικός σχεδιασμός με ορίζοντα 10ετίας - αυτό χρειάζεται ο ελληνικός τουρισμός

 56. 28/05 18:34

  Μονόδρομος ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουριστικό προϊόν

 57. 28/05 16:18

  Αμερικανικός τουρισμός: Δεύτερη υψηλότερη ταξιδιωτική δαπάνη στον κόσμο για το καλοκαίρι του 2024

 58. 28/05 16:02

  Συνεχίζεται με ελεύθερη είσοδο έως 2 Ιουνίου το 12ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ»

 59. 28/05 15:44

  Άνοιξαν οι εγγραφές για το Navarino Challenge 2024

 60. 28/05 15:08

  Κοινωνικός/ ιαματικός τουρισμός ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Επιχειρηματιών

 61. 28/05 14:34

  Eurowings: Νέα χειμερινή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη

 62. 28/05 14:22

  Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Δελφών την Τετάρτη μετά τις 17.00

 63. 28/05 14:13

  Η Τεχνολογία συναντά την παράδοση: Drones αναδιαμορφώνουν την ορεινή κτηνοτροφία

 64. 28/05 13:47

  25 χρόνια AEGEAN | 25 χρόνια ανάπτυξης, δημιουργίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης

 65. 28/05 13:39

  Telegraph: Οι 6 προορισμοί που υπόσχονται το ιδανικό Ελληνικό καλοκαίρι

 66. 28/05 13:32

  Celestyal: Καλοκαιρινή καμπάνια αναβάθμισης καμπίνας

 67. 28/05 12:57

  HotStats: Αυτές είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που θα συναντήσουν τα ξενοδοχεία το 2024

 68. 28/05 12:07

  Απευθείας πτήσεις Παρίσι-Καλαμάτα ξεκινά η Air France - εκδήλωση στο Παρίσι

 69. 28/05 11:42

  Eυρωπαϊκός τουρισμός- ForwardKeys | Ολική ανάκαμψη το 2024- αυξημένη ζήτηση για Λονδίνο, Παρίσι, οριακά μειωμένη για Αθήνα

 70. 28/05 11:04

  Ημερίδα ΠΟΤΑΠ | «Η ηλεκτροκίνηση αναγκαία στην τουριστική ανάπτυξη»

 71. 28/05 11:00

  Το διεθνές βραβείο Big SEE Architecture Award 2024 - Winner απονεμήθηκε στις Villas in Olive Grove, Navarino Residences, Costa Navarino της Potiropoulos+Partners

 72. 28/05 10:54

  Τα Aria Hotels σχεδιάζουν eVTOL Vertiports για ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης

 73. 28/05 10:48

  Το νέο Δ.Σ. του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου

 74. 28/05 10:31

  MSC Cruises | Ποικιλία δραστηριοτήτων για παιδιά και οικογένειες στα πλοία της το καλοκαίρι

 75. 28/05 10:02

  Ξενοδοχεία | To One&Only Aesthesis εγκαινίασε 14 πολυτελείς κατοικίες

 76. 28/05 07:58

  ΕΟΤ: 50.000 ευρώ για την υποστήριξη δύο συνεδρίων σε Πάτρα και Χαλκιδική

 77. 28/05 07:55

  Δήμος Πατρέων: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 78. 28/05 07:53

  Δήμος Χαλανδρίου: Διαγωνισμός για μεταφορά και διαμονή μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Ερέτρια

 79. 28/05 07:41

  Δήμος Γορτυνίας: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κτηρίου ως ξενοδοχείο ή εστιατόριο - Κατώτατο όριο προσφοράς τα 50 ευρώ!

 80. 27/05 19:31

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με την Πριγκίπισσα της Ιαπωνίας - "Στενότερη πολιτιστική και τουριστική προσέγγιση των δύο λαών"

 81. 27/05 19:03

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση φωτογραφιών του Robert McCabe

 82. 27/05 16:58

  Ξεκίνησαν από τη Χαλκιδική οι πρώτοι έλεγχοι με drones για παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες

 83. 27/05 16:30

  Mabrian - Phocuswright: Ο υπερ-τουρισμός διώχνει το 61% των ταξιδιωτών

 84. 27/05 16:04

  Εξαιρετικά Επιτυχής η Πρώτη Εκδήλωση της HSMAI Europe στην Ελλάδα

 85. 27/05 14:31

  Εκδήλωση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία

 86. 27/05 14:25

  Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Διαμονής: Ρεκόρ αισιοδοξίας στα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ξενοδοχεία παρά τις προκλήσεις

 87. 27/05 13:59

  Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 7ο Κύκλο Επιτάχυνσης του CapsuleT

 88. 27/05 13:43

  ΕΟΤ | Έκθεση Φωτογραφίας του Robert Mc Cabe στο Μουσείο Ακρόπολης

 89. 27/05 12:57

  Στο Φεστιβάλ Καννών το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 90. 27/05 12:50

  ΠΟΤΑΠ | Ταξίδι γνωριμίας Γερμανών Δημοσιογράφων στην Πιερία

 91. 27/05 12:29

  Ανωμερίτες Χανίων | Η κρητική ποίηση και το λαούτο φανερώνουν την ψυχή των Χανίων

 92. 27/05 11:59

  ΥΠΑ | Βελτίωση της λειτουργικότητας του αεροδρομίου Σητείας

 93. 27/05 11:15

  Αερομεταφορές: +12,2% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το α' τετράμηνο του 2024

 94. 27/05 11:06

  Η πρώτη εκδήλωση της HSMAI Europe στην Αθήνα

 95. 27/05 10:53

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες περιοχές στην Ιταλία βρίσκονται στο "κόκκινο"- οι άμεσες επιπτώσεις

 96. 27/05 10:51

  Η Κίνα στρατηγικός τουριστικός στόχος για την Αθήνα

 97. 27/05 10:35

  Επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της Royal Caribbean International στον Πειραιά

 98. 27/05 10:15

  Τουρισμός: Συνεργασία ΕΟΤ με τη πλατφόρμα Wego για ταξιδιώτες από τη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική

 99. 27/05 07:51

  Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 100. 27/05 07:50

  Προβολή της Αθηναϊκής κουζίνας στην Ολλανδία