Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διεκδικεί το 75% του Τέλους Ανθεκτικότητας για τα νησιά της - υπολογίζεται στα 100 εκατ.ευρώ

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διεκδικεί το 75% του Τέλους Ανθεκτικότητας για τα νησιά της - υπολογίζεται στα 100 εκατ.ευρώ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε την επίσημη διεκδίκηση της καθιέρωσης απόδοσης στην Περιφέρεια του 75% του αποδιδόμενου Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, που εισπράττεται στην επικράτειά της, για την αξιοποίησή του για σκοπούς περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης, που θα επιτρέψει τον ταχύτερο μετασχηματισμό της σε πρότυπο παγκόσμιο βιώσιμο προορισμό και θα ανταποδώσει στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες τα οφέλη από την συγκέντρωση των εσόδων από το επιβαλλόμενο Τέλος.

Το αποδιδόμενο Τέλος Ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (75% των εισπραττόμενων ετησίως από την επικράτειά της), θα εγγράφεται σε ειδικό λογαριασμό και με κωδικοποίηση ανά νησί, ενώ θα διατίθεται για βιώσιμα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά έργα και δράσεις, αντιστοίχως στον τόπο από τον οποίο εισπράχθηκε κατά απόλυτη ανταποδοτική κατανομή, με προτεραιότητα σε έργα ύδρευσης, λιμενικών υποδομών, σχολικών μονάδων και αποχέτευσης, αρμοδιότητας του Α’ βαθμού αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η αντικατάσταση του Φόρου διαμονής από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση -το οποίο έχει μεσοσταθμικά τριπλάσιο τουλάχιστον ύψος και επιπλέον εφαρμόζεται, πέραν των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων δωματίων, και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στις επαύλεις - θα οδηγήσει το 2024 τα έσοδα της ΑΑΔΕ πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να καταλαμβάνει το 26% των ξενοδοχειακών δωματίων της χώρας και το 27% των ενοικιαζόμενων δωματίων, συνάγεται ότι από την επικράτειά της θα εισπραχθούν περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική συζήτηση που έγινε για το θέμα η Περιφέρεια σημειώνει μεταξύ άλλων τα εξής:

"Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέας διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την προώθηση της ανάπτυξης των νησιών της και της βελτίωσης ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών:

-γνωρίζει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της νησιωτικής επικράτειάς της για τον μετασχηματισμό της σε βιώσιμους τόπους με περιβαλλοντική προστασία

-έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία διαχείρισης πόρων με ταχύτητα και αξιοπιστία

-συνεργάζεται με όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς στην επικράτειά της με απτά αποτελέσματα

-συνεργάζεται καθημερινά με την τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού με κοινές επιδιώξεις

-υλοποιεί σήμερα ποσοστό άνω του 60% των συνολικών έργων που υλοποιούνται στα νησιά της λόγω αδυναμίας των Δήμων της

-είναι φορέας επικουρικότητας και εγγύτητας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο

-εφαρμόζει ήδη πρωτοποριακά προγράμματα βιώσιμου μετασχηματισμού σε νησιά, όπως το πρόγραμμα Just Go Zero στην Τήλο ή το πρόγραμμα eMobility on Demand στην Αστυπάλαια και με κορωνίδα το πρότυπο πρόγραμμα “The Rhodes Co-Lab. Sustainable Destination” που υλοποιεί με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε έναν από τους Δήμους της. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται μέσα από στοχευμένες δράσεις και προγράμματα που επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική βελτίωση και στην υλοποίηση έργων με σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακολουθώντας δε, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η περιφέρεια επιδιώκει να καταστήσει κάθε δήμο κλιματικά ουδέτερο έως το 2030.

Η επίτευξη αυτού του στόχου βασίζεται σε στρατηγικά και ολοκληρωμένα σχέδια που σχεδιάστηκαν/νται για να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρης της περιφέρειας. Ανάμεσα στα σχέδια αυτά, συγκαταλέγονται το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει προχωρήσει στο Β1 στάδιο εγκρίσεων, το ειδικό πλαίσιο τουρισμού που αναμένεται να αναρτηθεί για διαβούλευση από το ΥΠΕΝ, και τα ειδικά και τοπικά πολεοδομικά σχέδια που έχουν ξεκινήσει να εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Κωνσταντίνος Δοξιάδης.

Η ανάγκη για την καταγραφή των πραγματικών και όχι θεωρητικών στοιχείων (αριθμός κλινών, δόμηση, κατανάλωση ενέργειας, κλπ) ανά νησιωτικό προορισμό που θα αναδείξουν με επιστημονικά άρτιες μεθόδους τα κρίσιμα προβλήματα των νησιών μας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν για τη φέρουσα ικανότητα των νησιών, δηλαδή της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αυξανόμενης τουριστικής ανάπτυξης χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά ο φυσικός και κοινωνικός τους πλούτος, όπως έχει τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας.

Απαντώντας στις προκλήσεις αυτές, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα “The Rhodes Co-Lab” ή το “Just Go Zero-Tilos”. Το πρόγραμμα “The Rhodes Co-Lab”, φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Ρόδο σε πιλοτικό παράδειγμα βιώσιμου τουρισμού για το Νότιο Αιγαίο, μέσω δράσεων που στοχεύουν στην μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, τη δημιουργία πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ρύπανσης.

Η βιώσιμη μετάβαση του τουρισμού δεν είναι μια απλή επιδίωξη αλλά μια επιτακτική ανάγκη. Η απουσία ή/και υποβάθμιση των κρίσιμων υποδομών των νησιών μας, εμποδίζει την βιώσιμη πρόοδο τους, αφήνοντας τα ευάλωτα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιλαμβάνεται την ανάγκη για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και για το λόγο αυτό, δρομολογεί συγκεκριμένες δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών σε κάθε νησί. Η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων θα εξασφαλιστεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ αλλά και από την αξιοποίηση του 75% των εσόδων του υφιστάμενου τέλους ανθεκτικότητας (στο τόπο/νησί που παράγεται), υποστηρίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και της φύσης.

Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, που επιβαρύνει τους επισκέπτες του Νοτίου Αιγαίου, εύλογα πρέπει να επιστρέφει στις κοινωνίες που υποδέχονται και εξυπηρετούν αυτούς τους επισκέπτες, τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό (αναγνωρίζοντας βεβαίως και την ανάγκη αναδιανομής πόρων σε εθνικό επίπεδο ασχέτως της πηγής των πόρων).

Οι ανάγκες υποδομών και δομών στην κατακερματισμένη εδαφική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πολλαπλάσιες μίας ηπειρωτικής Περιφέρειας αλλά και των άλλων νησιωτικών (λιμάνια, προστασία ακτογραμμής από τη διάβρωση, αντιπλημμυρικά έργα στα νησιά, κλπ).

Όπως συνάγεται από τα αντικειμενικά δεδομένα διάθεσης πόρων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην περιφερειακή κατανομή των πόρων μέσω των ΠΕΠ (2014-2020) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με πόρους κατά τον σχεδιασμό χαμηλότερους του 3% των συνολικών. Ενώ την ίδια στιγμή η τουριστική βιομηχανία της ΠΝΑι συνεισφέρει στο τουριστικό ΑΕΠ της χώρας την μερίδα του λέοντος καταλαμβάνοντας περισσότερο του ¼ των τουριστικών εσόδων.

Ως προς το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στις τελευταίες θέσεις του σχεδιασμού διάθεση πόρων από την κεντρική διοίκηση. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παραμένει ουραγός στους πόρους που διατίθενται για την ανάπτυξή της και στην προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ενώ δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν εκτελείται από πλευράς Υπουργείων κάποιο μεγάλο Τομεακό έργο της κλίμακας αυτών που δρομολογούνται σε άλλες ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας (π.χ. Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδος, ΒΟΑΚ, κτλ), στερώντας από το Νότιο Αιγαίο και την δυνατότητα γέννησης σημαντικών εξωτερικών οικονομιών που τα μεγάλα έργα παράγουν.

Τέλος η μοναδική ιδιαιτερότητα της πλέον πολυνησιακής Περιφέρειας της Ευρώπης, με την εντονότερη εδαφική ασυνέχεια σε θαλάσσιο χώρο, η οποία εκ προοιμίου συνεπάγεται πολλαπλάσιες ανάγκες σε διακριτές όμοιες υποδομές στα νησιά της, φαίνεται να μην συνεκτιμάται με τη δέουσα υπευθυνότητα στην κατανομή των αναπτυξιακών πόρων.

Σε αυτή την διαχρονική έλλειψη τομεακών έργων κλίμακας που υλοποιούνται από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, πρέπει να αντιταχθεί ένας μόνιμος μηχανισμός αναπλήρωσης και στήριξης της νησιωτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ώστε η νησιωτικότητα να μην καταστεί μόνιμη τροχοπέδη την ίδια ώρα που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παράγει εξαιρετικά υψηλό ποσοστό δημοσίων εσόδων και διατηρεί έναν επίσης εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Αποτελεί δε υποχρέωση της Πολιτείας, η φροντίδα ισομερούς κατανομής των διαθέσιμων πόρων και αυτό όχι μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια αλλά με κύριο παράγοντα την δημιουργία χώρου ίσων ευκαιριών με ταυτόχρονη υποστήριξη της δυναμικής κάθε τόπου".

 

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 22/04 18:46

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Έρευνα: Προβληματίζει η εικόνα της πόλης - μετατροπή του Ο.Τ.Θ. σε DMO

 2. 22/04 18:38

  Navarino Agora | Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία

 3. 22/04 16:09

  Booking.com | Σε σημείο «κόπωσης» το 28% των ταξιδιωτών για το ζήτημα της αειφορίας

 4. 22/04 15:18

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

 5. 22/04 14:58

  Κρουαζιέρα | Το πρόγραμμα της MSC Cruises από τον Πειραιά το 2024 - Νέα πλατφόρμα πωλήσεων για τα τουριστικά γραφεία

 6. 22/04 12:39

  FedHATTA: Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα – Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες

 7. 22/04 11:53

  Αυθαίρετα σε 14 κλαμπ/εστιατόρια και ξενοδοχεία της Μυκόνου εντόπισαν οι επιθεωρητές

 8. 22/04 11:45

  Κανάρια: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι διαδηλώνουν κατά του μαζικού τουρισμού

 9. 22/04 11:17

  Η Βαρκελώνη «κατέβασε» από τη Google διαδρομή λεωφορείου για να μην τη χρησιμοποιούν οι τουρίστες

 10. 22/04 11:11

  Υπερ-τουρισμός | Πλαφόν στον ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων στο Άμστερνταμ - stop στην αύξηση των κλινών

 11. 22/04 10:51

  ΕΟΤ | Αυξημένες Κρατήσεις από Ολλανδία Βέλγιο

 12. 22/04 10:31

  MSC Cruises | Νέο πρόγραμμα με προσθήκη δύο διανυκτερεύσεων (και στην Αθήνα) πριν ή μετά την κρουαζιέρα

 13. 22/04 10:03

  TÜV AUSTRIA Hellas - Sani/Ikos: Πρωτοβουλία αναδοχής μελισσιών για την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας

 14. 22/04 07:26

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Λήμνο

 15. 22/04 07:23

  Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

 16. 22/04 07:20

  ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

 17. 22/04 07:19

  Επέκταση αεροδρομίου Τιράνων λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης

 18. 22/04 07:17

  Ηνωμένο Βασίλειο: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού

 19. 21/04 11:13

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 – Παρίσι 2024»

 20. 21/04 11:03

  Χάρης Δούκας | Η Αθήνα εισέπραξε μόλις 42 λεπτά ανά τουρίστα που επισκέφτηκε την πόλη το 2023!

 21. 21/04 10:52

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Έρχονται προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας στα Airbnb

 22. 21/04 07:57

  Γιορτή Λουλουδιών στην Ανάβρα Λάρισας

 23. 20/04 12:08

  traveloffpath.com | H Aθήνα δεν αντέχει τον υπερτουρισμό - Αυτός είναι ο εναλλακτικός προορισμός!

 24. 20/04 11:58

  ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του FTI Touristik σε 5 πόλεις της Γερμανίας

 25. 20/04 11:54

  Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή των Χανίων και της γαστρονομίας της Κρήτης

 26. 20/04 11:52

  Ατομικό και Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Λάρισα

 27. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 28. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 29. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 30. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 31. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 32. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 33. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό | βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 34. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 35. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 36. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 37. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 38. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 39. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 40. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 41. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 42. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 43. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 44. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 45. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 46. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 47. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 48. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 49. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 50. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 51. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 52. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 53. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 54. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 55. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 56. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 57. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 58. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 59. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 60. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 61. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 62. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 63. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 64. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 65. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 66. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 67. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 68. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 69. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 70. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 71. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 72. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 73. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 74. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 75. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 76. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 77. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 78. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 79. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 80. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 81. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 82. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 83. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 84. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 85. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 86. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 87. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 88. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 89. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 90. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 91. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 92. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 93. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 94. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 95. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 96. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 97. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 98. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 99. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 100. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων