Eλεγχόμενη στάθμευση σε κεντρική περιοχή της Βουλιαγμένης - τα τιμολόγια στάθμευσης

Eλεγχόμενη στάθμευση σε κεντρική περιοχή της Βουλιαγμένης - τα τιμολόγια στάθμευσης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αντιμετωπίζει προβλήματα στάθμευσης στις κεντρικές του περιοχές όλο τον χρόνο καθώς και σε περιοχές του παραλιακού μετώπου ιδιαίτερα κατά τους μήνες μεγάλης επισκεψιμότητας.

Προκειμένου για την άμβλυνση της έντασης του προβλήματος αλλά και της πρότασης μέτρων τέθηκαν τα εξής:

-Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και κατανομής θέσεων στάθμευσης ανά κατηγορία χρηστών – επισκέπτες, κάτοικοι, ΑμεΑ, εργαζόμενοι.

-Η διασφάλιση θέσεων στάθμευσης για μόνιμους κάτοικους

-Η παροχή δυνατότητας βραχυχρόνιας στάθμευσης παρά την οδό, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την τόνωση των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αυξάνεται ο αριθμός των εξυπηρετούμενων χρηστών στις προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης λόγω του περιορισμού της διάρκειας στάθμευσης)

-Η αποθάρρυνση της χρήσης των ΙΧ από τους εργαζόμενους στην περιοχή, και η ενίσχυση της μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

-Η εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης ως αποτέλεσμα συστηματικής αστυνόμευσης (με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών) και συνεπώς καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Η συγκοινωνιακή μελέτη μετά από εκτεταμένες μετρήσεις των χαρακτηριστικών στάθμευσης , έρευνες και απογραφικές εργασίες πρότεινε άμεση εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε τέσσερις περιοχές του Δήμου, και συγκεκριμένα στις κεντρικές περιοχές της Βούλας, της Βουλιαγμένης και της Βάρκιζας και σε τμήμα του παραλιακού μετώπου του Καβουρίου.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με προσήλωση σε εφαρμογές έξυπνης πόλης και αειφόρου ανάπτυξης προτίθεται να υλοποιήσει και να λειτουργήσει το Σύστημα με χρήση τεχνολογιών αιχμής που έχουν αναπτυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζονται σε πολλές πόλεις του εξωτερικού. Οι στόχοι είναι το σύστημα να είναι φιλικό προς τον χρήστη και να προσφέρει επιλογές όπως π.χ. διάφορους τρόπους πληρωμής του τέλους στάθμευσης, απεικόνιση σε χάρτη κινητού τηλεφώνου τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο και καθοδήγηση προς τις θέσεις αυτές κλπ. Να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο αστυνόμευσης με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δημοτικών αστυνομικών, και να παράγει αυτόματα εξειδικευμένους πίνακες και διαγράμματα σχετικά με τη χρήση, την αστυνόμευση, και τη διαχείριση των πληρωμών από κλήσεις και τέλη.

Για την επιλογή ενός τέτοιου σύγχρονου συστήματος κρίθηκε απαραίτητο, καθώς δεν υπάρχει στη χώρα μας σχετική εμπειρία, να γίνει πιλοτική εφαρμογή σε μια από τις τέσσερις προαναφερθείσες περιοχές εφαρμογής σύγχρονου Συστήματος, στην κεντρική περιοχή της Βουλιαγμένης, όπου παρουσιάζεται έντονη εποχική, ημερήσια και ωριαία διακύμανση της ζήτησης στάθμευσης.

Το βασικό χαρακτηριστικό της κεντρικής περιοχής της Βουλιαγμένης είναι ότι διαθέτει μόνο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται σε δύο σημεία: στην οδό Αγ. Παντελεήμονος και στη συμβολή των οδών Ιάσονος και Ερμού και μικρής δυναμικότητας ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν άλλες χρήσεις παρά μόνο κατοικία κυρίως σε διόροφες και τριόροφες οικοδομές. Η πλειονότητα δε των κατοικιών αυτών δεν φαίνεται να διαθέτει ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης με αποτέλεσμα τα οχήματα των κατοίκων τους να σταθμεύουν παρά τις οδούς.

Η περιοχή που προσδιορίστηκε για εφαρμογή του Συστήματος στην κεντρική περιοχή της Βουλιαγμένης οριοθετείται από τις οδούς:

Λ.Ποσειδώνος & Θησέως – Θησέως – Ήρας – Ιάσονος – Θάλειας – Πανός – Λ.Ποσειδώνος μέχρι Θησέως.

Στην περιοχή αυτή χωροθετούνται θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στα παρακάτω οδικά τμήματα.

-Αγ.Παντελεήμονος: Μεταξύ των οδών Διός και Πανός.

-Διός: Μεταξύ των οδών Λ.Ποσειδώνος και Θάλειας και στις δύο πλευρές.

-Ερμού: Μεταξύ των οδών Ιάσονος και Θάλειας, στην πλευρά κίνησης από Ιάσονος προς Θάλειας.

- Ήρας: Μεταξύ των οδών Θησέως και Ιάσονος, και στις δύο πλευρές.

-Θάλειας: Μεταξύ των οδών Πανός και Διός, και στις δύο πλευρές.

-Θησέως: Μεταξύ της Λ.Ποσειδώνος και της οδού Ήρας.

-Ιάσονος: Μεταξύ των οδών Πανός και Ήρας, και στις δύο πλευρές.

-Ορφέως: Μεταξύ των οδών Ιάσονος και Αγ.Παντελεήμονος, στη δεξιά πλευρά κίνησης από Ιάσονος προς Αγ.Παντελεήμονος.

-Πανός: Μεταξύ των οδών Αγ.Παντελεήμονος και Θάλειας.

Από μετρήσεις καταγραφής των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων των αριθμών κυκλοφορίας των σταθμευμένων οχημάτων στην οδό Ιάσονος στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανός και Ήρας προέκυψε ότι η μέση διάρκεια των σταθμεύσεων ήταν 2,68 ώρες και η κάθε θέση στάθμευσης εξυπηρέτησε 0,318 οχήματα ανά ώρα. Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι σταθμεύσεις με διάρκεια μίας ώρας αποτελούν το 36,33%, μέχρι δύο ωρών αποτελούν το 20,72%, μέχρι τειών ωρών αποτελούν το 15,61% και με διάρκεια μέχρι τεσσάρων ωρών το 14,09%.

Το Σύστημα θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο κατά την περίοδο 15/5 έως 14/9. Η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμόζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ειδικότερα, από Δευτέρα έως Παρασκευή θα εφαρμόζεται κατά τις ώρες από 19:00 έως 01:00 ενώ τα Σάββατα τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες θα εφαρμόζεται κατά τις ώρες 13:00 έως 01:00. Θα παρέχεται δωρεάν στάθμευση 30 λεπτών κατά την έναρξη της στάθμευσης. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για δωρεάν στάθμευση μέχρι 30’ ή για μεγαλύτερης διάρκειας στάθμευση, είναι υποχρεωτική η δήλωση έναρξης της στάθμευσης σε πλησίον τερματικά πληρωμής του τέλους στάθμευσης ή μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

Η χρέωση της στάθμευσης θα ξεκινά μετά τη διάρκεια της δωρεάν στάθμευσης. Δηλαδή αν μία στάθμευση διαρκέσει π.χ. 50 λεπτά η χρέωση θα ξεκινήσει από το λεπτό 31 έως το λεπτό 50. Ο δωρεάν χρόνος στάθμευσης θα παρέχεται για μία στάθμευση ανά όχημα ανά ημέρα. Η μονάδα χρέωσης θα είναι το δεκάλεπτο για πληρωμές μέσω τερματικών και το λεπτό για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι σταθερό ανά κάθε ώρα για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ. ώρα, μετά τη δωρεάν στάθμευση των 30’. Θα πρέπει να παρέχεται από το σύστημα λειτουργίας η δυνατότητα να γίνει μεταβλητό και χωρικά και χρονικά.  Θα είναι μεταβλητό, αυξανόμενο όσο παρατείνεται η στάθμευση.  Θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση ενός δεκαλέπτου μετά τον χρόνο της δωρεάν στάθμευσης. Αν δηλαδή μια στάθμευση έχει διάρκεια 35’ η χρέωση θα είναι όχι για τα επιπλέον πέντε λεπτά αλλά για 10 λεπτά.  Τα οχήματα των ΑμεΑ που φέρουν το ειδικό σήμα θα σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις ΑμεΑ. Δωρεάν στάθμευση θα παρέχεται για ένα μόνο όχημα κατοίκων ανά νοικοκυριό ή για δύο οχήματα αν το νοικοκυριό βρίσκεται σε κτίριο που η οικοδομική του άδεια έχει εκδοθεί πριν το 1982 όταν δεν ήταν υποχρεωτική η δημιουργία χώρου/ων στάθμευσης εντός της ιδιοκτησίας.  Για κάθε επόμενο όχημα του νοικοκυριού, και μέχρι συνολικά δύο επιπλέον οχήματα, θα εφαρμόζεται ετήσιο προνομιακό τιμολόγιο με χρέωση για το δεύτερο αυτοκίνητο μεγαλύτερη από τη χρέωση για το πρώτο.  Τα προνόμια για κατοίκους θα ισχύουν μόνο εντός της ζώνης κατοίκων στην οποία βρίσκεται το νοικοκυριό. Θα παραχωρούνται θέσεις στάθμευσης παρά το κράσπεδο για επαγγελματική χρήση μέχρι το 4% του αριθμού αποκλειστικών θέσεων επισκεπτών. Η χρέωση θα είναι για την περίοδο λειτουργίας και όχι για μέρος αυτής.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή θα παρέχονται δύο τρόποι πληρωμής, με χρήση κινητού τηλεφώνου, και με πληρωμή σε τερματικά πληρωμής. Το σύστημα λειτουργίας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθούν σταδιακά και άλλοι τρόποι πληρωμής. Η πληρωμή του τέλους στάθμευσης θα γίνεται με κέρματα, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ρέστα, και με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Στην πλήρη και εκτεταμένη εφαρμογή του συστήματος, η μέγιστη απόσταση πεζοπορίας μέχρι το πλησιέστερο σημείο πληρωμής του τέλους στάθμευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 200 μ.Θα παρέχεται από το σύστημα δυνατότητα μέσω εφαρμογής App για απεικόνιση διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και καθοδήγηση προς αυτές.  Θα παρέχεται δυνατότητα για συνέργεια μέσω πλατφόρμας με άλλα συστήματα έξυπνης πόλης. Θα παρέχεται δυνατότητα πολυγλωσσικής υπηρεσίας υποστήριξης των χρηστών. Θα παρέχεται η δυνατότητα παροχής εκπτώσεων σε πελάτες συγκεκριμένων καταστημάτων με τα οποία θα έχουν συναφθεί σχετικές συμβάσεις. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παράτασης της αρχικής διάρκειας στάθμευσης από μακριά.

Το τιμολόγιο στάθμευσης που θα ισχύσει κατά την περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής έχει ως εξής: Για τα πρώτα 30 λεπτά το τιμολόγιο στάθμευσης και για συνολική διάρκεια στάθμευσης 30 λεπτών δεν θα υπάρχει χρέωση, για την πρώτη ώρα το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι 0,50 λεπτά και για συνολική διάρκεια στάθμευσης μίας ώρας 0,25 λεπτά, για τη δεύτερη ώρα το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι 1 ευρώ και για συνολική διάρκεια στάθμευσης 2 ωρών 1,25 ευρώ, για τη τρίτη ώρα το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι 2 ευρώ και για συνολική διάρκεια στάθμευσης 3 ωρών 3,25 ευρώ, για την τέταρτη ώρα το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι 3 ευρώ και για συνολική διάρκεια στάθμευσης 4 ωρών 6,25 ευρώ, για την πέμπτη ώρα το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι 3 ευρώ και για συνολική διάρκεια στάθμευσης 5 ωρών 9,25 ευρώ, για την έκτη ώρα το τιμολόγιο στάθμευσης θα είναι 3 ευρώ και για συνολική διάρκεια στάθμευσης 6 ωρών 12,25 ευρώ.

Συνολικά οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης ανά κατηγορία είναι: 185 θέσεις επισκεπτών (ποσοστό 37,4%), 183 θέσεις κατοίκων (ποσοστό 37%), 100 θέσεις μικτές (ποσοστό 20,2%), 26 θέσεις ΑμεΑ (ποσοστό 5,3%).

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 22/04 18:46

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Έρευνα: Προβληματίζει η εικόνα της πόλης - μετατροπή του Ο.Τ.Θ. σε DMO

 2. 22/04 18:38

  Navarino Agora | Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τη μόδα και τη γαστρονομία

 3. 22/04 16:09

  Booking.com | Σε σημείο «κόπωσης» το 28% των ταξιδιωτών για το ζήτημα της αειφορίας

 4. 22/04 15:18

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | Γερμανοί και Αμερικανοί εκτόξευσαν τις αφίξεις και τις εισπράξεις το α' δίμηνο

 5. 22/04 14:58

  Κρουαζιέρα | Το πρόγραμμα της MSC Cruises από τον Πειραιά το 2024 - Νέα πλατφόρμα πωλήσεων για τα τουριστικά γραφεία

 6. 22/04 12:39

  FedHATTA: Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα – Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες

 7. 22/04 11:53

  Αυθαίρετα σε 14 κλαμπ/εστιατόρια και ξενοδοχεία της Μυκόνου εντόπισαν οι επιθεωρητές

 8. 22/04 11:45

  Κανάρια: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι διαδηλώνουν κατά του μαζικού τουρισμού

 9. 22/04 11:17

  Η Βαρκελώνη «κατέβασε» από τη Google διαδρομή λεωφορείου για να μην τη χρησιμοποιούν οι τουρίστες

 10. 22/04 11:11

  Υπερ-τουρισμός | Πλαφόν στον ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων στο Άμστερνταμ - stop στην αύξηση των κλινών

 11. 22/04 10:51

  ΕΟΤ | Αυξημένες Κρατήσεις από Ολλανδία Βέλγιο

 12. 22/04 10:31

  MSC Cruises | Νέο πρόγραμμα με προσθήκη δύο διανυκτερεύσεων (και στην Αθήνα) πριν ή μετά την κρουαζιέρα

 13. 22/04 10:03

  TÜV AUSTRIA Hellas - Sani/Ikos: Πρωτοβουλία αναδοχής μελισσιών για την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας

 14. 22/04 07:26

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κλινών στη Λήμνο

 15. 22/04 07:23

  Δήμος Θέρμης: Διαγωνισμός για μίσθωση 30 στρεμμάτων - προβλέπονται και υποδομές φιλοξενίας και εστίασης

 16. 22/04 07:20

  ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

 17. 22/04 07:19

  Επέκταση αεροδρομίου Τιράνων λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης

 18. 22/04 07:17

  Ηνωμένο Βασίλειο: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού

 19. 21/04 11:13

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση «Μόδα και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 – Παρίσι 2024»

 20. 21/04 11:03

  Χάρης Δούκας | Η Αθήνα εισέπραξε μόλις 42 λεπτά ανά τουρίστα που επισκέφτηκε την πόλη το 2023!

 21. 21/04 10:52

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Έρχονται προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας στα Airbnb

 22. 21/04 07:57

  Γιορτή Λουλουδιών στην Ανάβρα Λάρισας

 23. 20/04 12:08

  traveloffpath.com | H Aθήνα δεν αντέχει τον υπερτουρισμό - Αυτός είναι ο εναλλακτικός προορισμός!

 24. 20/04 11:58

  ΕΟΤ: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του FTI Touristik σε 5 πόλεις της Γερμανίας

 25. 20/04 11:54

  Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή των Χανίων και της γαστρονομίας της Κρήτης

 26. 20/04 11:52

  Ατομικό και Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Λάρισα

 27. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 28. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 29. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 30. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 31. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 32. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 33. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό | βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 34. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 35. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 36. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 37. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 38. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 39. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 40. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 41. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 42. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 43. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 44. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 45. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 46. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 47. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 48. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 49. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 50. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 51. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 52. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 53. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 54. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 55. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 56. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 57. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 58. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 59. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 60. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 61. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 62. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 63. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 64. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 65. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 66. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 67. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 68. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 69. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 70. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 71. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 72. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 73. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 74. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 75. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 76. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 77. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 78. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 79. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 80. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 81. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 82. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 83. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 84. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 85. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 86. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 87. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 88. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 89. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 90. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 91. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 92. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 93. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 94. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 95. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 96. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 97. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 98. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 99. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 100. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων