Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Με έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δράσεων προώθησης του προορισμού, αλλά και της ανάπτυξης των διαδικτυακών «εργαλείων» προβολής, σε συνδυασμό με οργανωμένη ερευνητική δουλειά για τον επανακαθορισμό του brand name της Πάρου, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος μέσα στο επόμενο έτος.Με αποφάσεις της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης, αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης για την τουριστική προώθηση του νησιού μέσα στο 2022.

Στην «ατζέντα» των ανθρώπων του τουρισμού του νησιού, υψηλά βρίσκεται η ανάπτυξη περαιτέρω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει – ή μπορεί να διαθέσει – ο Δήμος Πάρου, προκειμένου να ενισχύσει τις ψηφιακές δράσεις προβολής, τόσο με ίδιες δυνάμεις, όσο και σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες.

Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αναμένεται να διοχετευτεί στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να υπάρξουν τα στοιχεία αυτά, που θα επιτρέψουν στην Πάρο να επανακαθορίσει το τουριστικό brand της, λαμβάνοντας υπόψιν, ότι ο χαρακτήρας του νησιού έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση, κατά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την πλήρη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Στοχευμένη διαδικτυακή προβολή σε εκθέσεις και ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζονται για το 2022, προβλέπεται και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Πάρου σε στοχευµένα κοινά στο εξωτερικό µέσα από τις δράσεις του προγράµµατος flyingtogreece.com και περιλαµβάνει:

 • Σύνταξη στοχευµένων κειµένων για το τουριστικό και επενδυτικό προφίλ του ∆ήµου Πάρου σε πέντε γλώσσες (Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Αγγλικά και Ελληνικά). Τα κείµενα αυτά θα τοποθετηθούν µέσα στο έντυπο του flyingtogreece.com, που θα διανεµηθεί στις φυσικές και virtual εκθέσεις τουρισµού. Το έντυπο είναι διαδραστικό και µε τη χρήση QR code θα παραπέµπει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου
 • Σύνθεση κειµένων µε προτάσεις προς τους ταξιδιώτες για να επισκεφθούν το ∆ήµο Πάρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόταση θα αφορά se µία εποχή του χρόνου και η παρουσίασή τους θα γίνει σε πάνω από 2.000 πράκτορες
 • Παρουσίαση και προβολή της Πάρου ως τουριστικού προορισµού σε στοχευµένες εκδηλώσεις στο εξωτερικό
 • ∆ωρεάν φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου Πάρου στις ιστοσελίδες flyingtogreece.com και aegeanislands.promo για την ταχύτερη ανάπτυξη της επισκεψιµότητας της
 • Αποστολή φωτογραφιών και ανανεωµένου προωθητικού υλικού µε νέα µέλη για την Πάρο, ανά τακτά διαστήµατα, µέσω Messenger, σε όσους έχουν χρησιµοποιήσει την υπηρεσία και έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον προορισµό
 • Αποστολή ενηµερωτικών και προωθητικών newsletters προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η γνωριµία των οποίων έχει γίνει κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και η οµάδα του προγράµµατος διατηρεί συνεχή επαφή µαζί τους τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, ως «μπόνους» στις παροχές που θα έχει λαμβάνειν ο Δήμος Πάρου από τη συνεργασία του με το πρόγραμμα Flyingtogreece, έναντι δαπάνης 11.780 ευρώ, θα περιλαμβάνονται:

Α) ∆ωρεάν σχεδιασµός Τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου Πάρου, από την έµπειρη οµάδα του προγράµµατος, που αποτελείται από εξειδικευµένους web designers και προγραµµατιστές. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι λειτουργική, φιλική προς το χρήστη και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις του web design ώστε να αποδώσει τα µέγιστα θετικά αποτελέσµατα, ενισχύοντας τη δυναµική προβολή του ∆ήµου της Πάρου, στο εξωτερικό. Η ιστοσελίδα θα προωθηθεί, µέσω του προγράµµατος σε πάνω από 2.000 επαγγελµατίες του τουρισµού, bloggers, influencers,t our operators και event planners του εξωτερικού.

Β) Παροχή ολοσέλιδης καταχώρησης στο Hellenic Golden Directory µε αφιέρωµα στην Πάρο. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται στη Νέα Υόρκη και προβάλλει Αµερικανούς και Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες και διανέµεται πλέον σε πάνω από 60 ξενοδοχεία των 5 και 4 αστέρων της Νέας Υόρκης και της Μητροπολιτικής περιοχής. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται σε πάνω από 10.000 αντίτυπα.

Ψηφιακή αναβάθµιση της τουριστικής ιστοσελίδας Imagine Paros

Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των εργαλείων του Δήμου, εντάσσεται και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας paros.gr.

Προκειμένου να γίνει αυτό προβλέπεται µελέτη και αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου και εικαστικός ανασχεδιασµός του web site, µε στόχο τη βελτιστοποίησή της, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις ελκυστικής σχεδίασης. Οι βελτιώσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της μελέτης, θα έχουν στόχο την ανάδειξη του περιεχοµένου και την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας µε επίκεντρο τον χρήστη και τον τρόπο που καταναλώνει το περιεχόµενο (βάσει ενδιαφερόντων, προτιµήσεων, προφίλ ή χρονικής περιόδου). Ο σχεδιασµός και οι ενέργειες βελτιστοποίησης θα ευθυγραµµίζονται µε τη γενικότερη στρατηγική του ∆ήµου και θα υπηρετούν την καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Αναβάθµιση µέσων κοινωνικής δικτύωσης και δηµιουργία νέων

Για την καλύτερη παρουσία του Δήμου Πάρου και των σελίδων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβλέπεται συνεχής παροχή συμβουλευτικών και δημιουργικών υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αναβαθµιστούν ή θα δηµιουργηθούν νέοι λογαριασµοί (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) σε Facebook,  Youtube και Instagram, ως µέρος του οικοσυστήµατος του paros.gr µε διεθνές reach (posts σε αγγλικά).

Επιπλέον, θα παρέχεται υπηρεσία ανάρτησης του περιεχοµένου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολούθησης του, με το Δήμο να λαµβάνει µηνιαίες αναφορές.

Σήµανση και χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδροµών

Για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών του νησιού, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην οργάνωση των ποδηλατικών διαδρομών του νησιού.

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την σήµανση και την χαρτογράφηση των κάτωθι ποδηλατικών διαδροµών του ∆ήµου Πάρου:

α) Νάουσα-λατοµεία Μαραθίου: 6.95 km.

β) Νάουσα-ΑµπελάςΤσουκαλιά-Μώλος: 11.42 km.

γ) Νάουσα-Παροικία µέσω ∆ηλίου: 15.69 km.

δ) Παροικία-Νάουσα µέσω Έλητα και Καµαρών: 12.94 km.

ε) Λεύκες-Αυκουλάκι-Μάρπησσα: 8.69 km.

Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και το λογότυπο του ∆ήµου Πάρου. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο Πάρου µε στόχο τη λήψη της πιστοποίησης Bike Friendly για τις διαδρομές.

Οι απαραίτητες Μελέτες-Τεχνικές Περιγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός- Προϋπολογισµός προσφοράς-Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συνταχθούν από µηχανικό του ∆ήµου λόγω της ειδικευµένης γνώσης και της απαιτούµενης τεχνογνωσίας που απαιτεί η ιδιαιτερότητα του αντικειµένου.

Παροχή υπηρεσιών έρευνας για το τουριστικό προϊόν της Πάρου

Τέλος, μέσα στο τουριστικό πλάνο του 2022 προβλέπεται και η εκπόνηση έρευνας, σχετικά µε το τουριστικό προϊόν της Πάρου, η οποία θα βασίζεται στους εξής άξονες:

• Ανάλυση γενικότερου περιβάλλοντος

• Η παρουσία του brand «Πάρος» στο διαδίκτυο και στα Social Media

• Εκτιµήσεις για τις τάσεις στην τουριστική αγορά την εποχή ή την µετά-εποχή της πανδηµίας

• ∆ηµοσκοπική έρευνα σε ευρύ κοινό για το brand «Πάρος»

• Αξιολόγηση υπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού.

Ο ανάδοχος για την εκπόνησή της θα οριστεί σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής και κατόπιν έρευνας.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 28/01 16:55

  Η Ε.Ε. εγκρίνει την υπό όρους εξαγορά της Kustomer από τη Meta (πρώην Facebook)

 2. 28/01 14:28

  Η Air France αυτοματοποιεί τον έλεγχο των γαλλικών πιστοποιητικών εμβολιασμού στις εσωτερικές πτήσεις

 3. 28/01 14:24

  Η Royal Caribbean παραλαμβάνει το πιο καινοτόμο κρουαζιερόπλοιό της, Wonder of the Seas

 4. 28/01 13:58

  CLIA: Σχεδόν ολική επιστροφή των κρουαζιερόπλοιων τον Αύγουστο του 2022

 5. 28/01 12:37

  TUI Ην. Βασιλείου: Αναμένει "έκρηξη" κρατήσεων για καλοκαιρινές διακοπές αυτό το Σαββατοκύριακο

 6. 28/01 12:12

  'Τουρισμός για Όλους" | Πληρωμές: Χωρίς υποβολή ενημεροτήτων - Ακατάσχετο & ασυμψήφιστο πληρωμών

 7. 28/01 11:32

  Austrian: Πτήσεις προς 19 Ελληνικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2022 – Νέα σύνδεση με Καβάλα

 8. 28/01 11:12

  Εμβολιαστικός τουρισμός: Υψηλή ζήτηση Ρώσων για ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη

 9. 28/01 10:48

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Σε επίπεδα 2019 επιστρέφουν οι πτήσεις για τη σεζόν του 2022

 10. 28/01 10:27

  Palladium Hotel Group: Αναζήτηση ξενοδοχείων στην Ελλάδα

 11. 28/01 09:38

  Χαλκιδική: Σαν όνειρο θερινής νυκτός

 12. 28/01 09:28

  Οι Σέρρες της φυσικής ομορφιάς, των παραδόσεων και της πλούσιας ιστορίας

 13. 28/01 09:07

  Eπιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Γλυφάδα και Αθήνα

 14. 28/01 09:05

  Wyndham Hotels: Ισχυρό άρωμα γυναίκας με το πρόγραμμα Women Own The Room

 15. 28/01 09:05

  Αποφάσεις για μετατροπές κτιρίων σε Βόλο και Κω με ξενοδοχειακό ενδιαφέρον

 16. 28/01 09:00

  Ιταλία | Χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από τον Φεβρουάριο

 17. 28/01 08:52

  Γιατί το Θιβέτ πενταπλασίασε τον τουρισμό του

 18. 27/01 15:31

  Αγγλία:Τέλος στις μάσκες και στους περιορισμούς

 19. 27/01 13:48

  Ο πληθωρισμός οδηγεί στην φτώχεια πολλούς Βρετανούς

 20. 27/01 12:43

  Airbnb: 20 εκατ. δολάρια για αποζημιώσεις επισκεπτών που ακυρώθηκε η κράτησή τους λόγω COVID

 21. 27/01 12:24

  Πιερία: Ο προορισμός που σε μαγεύει όλες τις εποχές του χρόνου

 22. 27/01 12:13

  Έδεσσα: Η ελληνική «πόλη των νερών» που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο

 23. 27/01 11:16

  Ρωσικός τουρισμός | Με εκπτώσεις έως 55% οι προκρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα το 2022 - Οι δημοφιλείς προορισμοί

 24. 27/01 10:42

  Πράσινος προορισμός γίνεται το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου - "πράσινο αστέρι" στα ξενοδοχεία

 25. 27/01 10:37

  On the Beach: Ρεκόρ διετίας στις κρατήσεις διακοπών στη Βρετανία - Απογειώνονται Ρόδος και Κρήτη

 26. 27/01 09:43

  Ξενοδοχεία | Μεγαλομέτοχος της Four Seasons o Μπιλ Γκέιτς

 27. 27/01 09:33

  Ε.Ε. | Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές για όλους τους κατοίκους της ΕΕ

 28. 27/01 09:15

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Το αναπτυξιακό όραμα έως το 2025 και η θέση του τουρισμού

 29. 27/01 09:15

  Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζαγόρι

 30. 27/01 09:10

  Eurostat: Ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών μαθημάτων στην ΕΕ

 31. 27/01 09:05

  Eπιχορηγήσεις 2 δύο ξενοδοχεία σε Αθήνα και Κω

 32. 27/01 09:00

  Πώς θα επηρεάσει η άνοδος της Ασίας τα διεθνή ταξίδια

 33. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 34. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 35. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 36. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 37. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 38. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 39. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 40. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 41. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 42. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 43. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 44. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 45. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 46. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 47. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 48. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 49. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 50. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 51. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 52. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 53. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 54. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 55. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 56. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 57. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 58. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 59. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 60. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 61. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 62. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 63. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 64. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 65. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 66. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 67. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 68. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 69. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 70. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 71. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 72. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 73. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 74. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 75. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 76. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 77. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 78. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 79. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 80. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 81. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 82. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 83. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 84. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 85. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 86. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 87. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 88. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 89. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 90. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 91. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 92. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 93. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 94. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 95. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 96. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 97. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 98. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 99. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 100. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021