Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Με έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δράσεων προώθησης του προορισμού, αλλά και της ανάπτυξης των διαδικτυακών «εργαλείων» προβολής, σε συνδυασμό με οργανωμένη ερευνητική δουλειά για τον επανακαθορισμό του brand name της Πάρου, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος μέσα στο επόμενο έτος.Με αποφάσεις της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης, αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης για την τουριστική προώθηση του νησιού μέσα στο 2022.

Στην «ατζέντα» των ανθρώπων του τουρισμού του νησιού, υψηλά βρίσκεται η ανάπτυξη περαιτέρω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει – ή μπορεί να διαθέσει – ο Δήμος Πάρου, προκειμένου να ενισχύσει τις ψηφιακές δράσεις προβολής, τόσο με ίδιες δυνάμεις, όσο και σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες.

Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αναμένεται να διοχετευτεί στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να υπάρξουν τα στοιχεία αυτά, που θα επιτρέψουν στην Πάρο να επανακαθορίσει το τουριστικό brand της, λαμβάνοντας υπόψιν, ότι ο χαρακτήρας του νησιού έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση, κατά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την πλήρη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Στοχευμένη διαδικτυακή προβολή σε εκθέσεις και ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζονται για το 2022, προβλέπεται και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Πάρου σε στοχευµένα κοινά στο εξωτερικό µέσα από τις δράσεις του προγράµµατος flyingtogreece.com και περιλαµβάνει:

 • Σύνταξη στοχευµένων κειµένων για το τουριστικό και επενδυτικό προφίλ του ∆ήµου Πάρου σε πέντε γλώσσες (Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Αγγλικά και Ελληνικά). Τα κείµενα αυτά θα τοποθετηθούν µέσα στο έντυπο του flyingtogreece.com, που θα διανεµηθεί στις φυσικές και virtual εκθέσεις τουρισµού. Το έντυπο είναι διαδραστικό και µε τη χρήση QR code θα παραπέµπει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου
 • Σύνθεση κειµένων µε προτάσεις προς τους ταξιδιώτες για να επισκεφθούν το ∆ήµο Πάρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόταση θα αφορά se µία εποχή του χρόνου και η παρουσίασή τους θα γίνει σε πάνω από 2.000 πράκτορες
 • Παρουσίαση και προβολή της Πάρου ως τουριστικού προορισµού σε στοχευµένες εκδηλώσεις στο εξωτερικό
 • ∆ωρεάν φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου Πάρου στις ιστοσελίδες flyingtogreece.com και aegeanislands.promo για την ταχύτερη ανάπτυξη της επισκεψιµότητας της
 • Αποστολή φωτογραφιών και ανανεωµένου προωθητικού υλικού µε νέα µέλη για την Πάρο, ανά τακτά διαστήµατα, µέσω Messenger, σε όσους έχουν χρησιµοποιήσει την υπηρεσία και έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον προορισµό
 • Αποστολή ενηµερωτικών και προωθητικών newsletters προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η γνωριµία των οποίων έχει γίνει κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και η οµάδα του προγράµµατος διατηρεί συνεχή επαφή µαζί τους τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, ως «μπόνους» στις παροχές που θα έχει λαμβάνειν ο Δήμος Πάρου από τη συνεργασία του με το πρόγραμμα Flyingtogreece, έναντι δαπάνης 11.780 ευρώ, θα περιλαμβάνονται:

Α) ∆ωρεάν σχεδιασµός Τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου Πάρου, από την έµπειρη οµάδα του προγράµµατος, που αποτελείται από εξειδικευµένους web designers και προγραµµατιστές. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι λειτουργική, φιλική προς το χρήστη και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις του web design ώστε να αποδώσει τα µέγιστα θετικά αποτελέσµατα, ενισχύοντας τη δυναµική προβολή του ∆ήµου της Πάρου, στο εξωτερικό. Η ιστοσελίδα θα προωθηθεί, µέσω του προγράµµατος σε πάνω από 2.000 επαγγελµατίες του τουρισµού, bloggers, influencers,t our operators και event planners του εξωτερικού.

Β) Παροχή ολοσέλιδης καταχώρησης στο Hellenic Golden Directory µε αφιέρωµα στην Πάρο. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται στη Νέα Υόρκη και προβάλλει Αµερικανούς και Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες και διανέµεται πλέον σε πάνω από 60 ξενοδοχεία των 5 και 4 αστέρων της Νέας Υόρκης και της Μητροπολιτικής περιοχής. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται σε πάνω από 10.000 αντίτυπα.

Ψηφιακή αναβάθµιση της τουριστικής ιστοσελίδας Imagine Paros

Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των εργαλείων του Δήμου, εντάσσεται και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας paros.gr.

Προκειμένου να γίνει αυτό προβλέπεται µελέτη και αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου και εικαστικός ανασχεδιασµός του web site, µε στόχο τη βελτιστοποίησή της, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις ελκυστικής σχεδίασης. Οι βελτιώσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της μελέτης, θα έχουν στόχο την ανάδειξη του περιεχοµένου και την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας µε επίκεντρο τον χρήστη και τον τρόπο που καταναλώνει το περιεχόµενο (βάσει ενδιαφερόντων, προτιµήσεων, προφίλ ή χρονικής περιόδου). Ο σχεδιασµός και οι ενέργειες βελτιστοποίησης θα ευθυγραµµίζονται µε τη γενικότερη στρατηγική του ∆ήµου και θα υπηρετούν την καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Αναβάθµιση µέσων κοινωνικής δικτύωσης και δηµιουργία νέων

Για την καλύτερη παρουσία του Δήμου Πάρου και των σελίδων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβλέπεται συνεχής παροχή συμβουλευτικών και δημιουργικών υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αναβαθµιστούν ή θα δηµιουργηθούν νέοι λογαριασµοί (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) σε Facebook,  Youtube και Instagram, ως µέρος του οικοσυστήµατος του paros.gr µε διεθνές reach (posts σε αγγλικά).

Επιπλέον, θα παρέχεται υπηρεσία ανάρτησης του περιεχοµένου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολούθησης του, με το Δήμο να λαµβάνει µηνιαίες αναφορές.

Σήµανση και χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδροµών

Για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών του νησιού, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην οργάνωση των ποδηλατικών διαδρομών του νησιού.

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την σήµανση και την χαρτογράφηση των κάτωθι ποδηλατικών διαδροµών του ∆ήµου Πάρου:

α) Νάουσα-λατοµεία Μαραθίου: 6.95 km.

β) Νάουσα-ΑµπελάςΤσουκαλιά-Μώλος: 11.42 km.

γ) Νάουσα-Παροικία µέσω ∆ηλίου: 15.69 km.

δ) Παροικία-Νάουσα µέσω Έλητα και Καµαρών: 12.94 km.

ε) Λεύκες-Αυκουλάκι-Μάρπησσα: 8.69 km.

Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και το λογότυπο του ∆ήµου Πάρου. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο Πάρου µε στόχο τη λήψη της πιστοποίησης Bike Friendly για τις διαδρομές.

Οι απαραίτητες Μελέτες-Τεχνικές Περιγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός- Προϋπολογισµός προσφοράς-Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συνταχθούν από µηχανικό του ∆ήµου λόγω της ειδικευµένης γνώσης και της απαιτούµενης τεχνογνωσίας που απαιτεί η ιδιαιτερότητα του αντικειµένου.

Παροχή υπηρεσιών έρευνας για το τουριστικό προϊόν της Πάρου

Τέλος, μέσα στο τουριστικό πλάνο του 2022 προβλέπεται και η εκπόνηση έρευνας, σχετικά µε το τουριστικό προϊόν της Πάρου, η οποία θα βασίζεται στους εξής άξονες:

• Ανάλυση γενικότερου περιβάλλοντος

• Η παρουσία του brand «Πάρος» στο διαδίκτυο και στα Social Media

• Εκτιµήσεις για τις τάσεις στην τουριστική αγορά την εποχή ή την µετά-εποχή της πανδηµίας

• ∆ηµοσκοπική έρευνα σε ευρύ κοινό για το brand «Πάρος»

• Αξιολόγηση υπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού.

Ο ανάδοχος για την εκπόνησή της θα οριστεί σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής και κατόπιν έρευνας.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 27/05 12:30

  Πώς θα αντιμετωπιστεί ο ακτιβισμός για το περιβάλλον;

 2. 27/05 12:15

  Τουρισμός | Ανάδειξη της Κέρκυρας στην αγορά του Ισραήλ

 3. 27/05 11:45

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Σκιάθο

 4. 27/05 08:22

  Σε διεθνές φολκλορικό φεστιβάλ της Ρουμανίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεοδωριάνων Άρτας

 5. 26/05 19:16

  Ανέλαβε η Ιωάννα Δρέττα Υπουργός Τουρισμού

 6. 26/05 16:15

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Στάθης Λιβαθινός - Καζανόβα / Δον Ζουάν - Ερωτική περιπλάνηση

 7. 26/05 16:04

  Τουρισμός | Ο FTI διευρύνει τη σεζόν σε Κρήτη και Ρόδο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου – Η ζήτηση για Ελλάδα ξεπερνάει το 2019

 8. 26/05 14:24

  ΙΝΣΕΤΕ | Air Data Tracker: Σε ένα ψηφιακό κόμβο ο προγραμματισμός και η εξέλιξη κρατήσεων στις διεθνείς αεροπορικές θέσεις

 9. 26/05 14:19

  Deloitte | Περισσότεροι Αμερικανοί τουρίστες επιλέγουν φέτος Ευρώπη για τις διακοπές – Πού κυμαίνεται η μέση δαπάνη

 10. 26/05 14:18

  Γ.Δριτσάκος, Διοικητής ΥΠΑ | Αναμένουμε σημαντική αύξηση επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια έναντι του 2019

 11. 26/05 14:05

  FedHATTA: Συνάντηση με Μ. Τσακαλάκη για το συμβούλιο ECTAA στην Κρήτη - "H Kρήτη μπορεί να γίνει κορυφαίος χειμερινός προορισμός"

 12. 26/05 13:28

  Ηθικός τουρισμός: Ο ρόλος του στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και έκφρασης

 13. 26/05 12:07

  Τουρισμός | City Destinations Alliance: Νέα στρατηγική για ποιότητα ζωής ντόπιων και τουριστών στις ευρωπαϊκές πόλεις

 14. 26/05 12:05

  Η Hyatt φέρνει την επανάσταση στο all inclusive με το νέο πολυτελές brand Impression by Secrets

 15. 26/05 11:45

  Σε ύφεση η γερμανική οικονομία

 16. 26/05 11:31

  Ελβετοί, Γερμανοί και Αυστριακοί θα δαπανήσουν περισσότερα από κάθε άλλο Ευρωπαίο για διακοπές το 2023

 17. 26/05 10:27

  Στον όμιλο Lufthansa η ιταλική αεροπορική εταιρεία ITA Airways - τι προβλέπει η συμφωνία

 18. 26/05 10:17

  Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η Έκθεση East Med Multihull & Yacht Charter Show στον Πόρο

 19. 26/05 08:15

  17η Γιορτή Πίτας στην Τσαριτσάνη

 20. 26/05 08:05

  56 εκατ. διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022

 21. 26/05 08:05

  Νέες τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Κρήτη και Σαντορίνη

 22. 26/05 08:05

  Άδειες για επεκτάσεις 2 ξενοδοχείων στην Κρήτη

 23. 26/05 08:00

  Ισπανία: Πρόστιμα σε ποδηλάτες με ακουστικά, γυμνιστές και καπνιστές σε παραλίες

 24. 25/05 20:57

  AEGEAN | Ταξίδι στην έδρα της AIRBUS στην Τουλούζη για 120 ταξιδιωτικούς πράκτορες- οι εκτιμήσεις για τη χρονιά

 25. 25/05 18:30

  Υπηρεσιακή Κυβέρνηση | Η Ιωάννα Δρέττα Υπουργός Τουρισμού

 26. 25/05 17:56

  Τρεις σκύλοι έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στο περιβάλλον... με ένα ιδιωτικό τζετ (;)

 27. 25/05 16:36

  ΕΞΑ-ΑΑ | Τι τουρισμό θέλουμε στην Αθήνα; Ποσοτικό ή ποιοτικό; - Οι επιδόσεις το α' 4μηνο

 28. 25/05 16:24

  Eurostat | Πρόοδος της ΕΕ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

 29. 25/05 16:05

  Alltours | Με σταθερές τιμές και 86 προορισμούς σε όλο τον κόσμο το χειμερινό πρόγραμμα

 30. 25/05 13:28

  Τουρισμός | 2.330 άτομα τη μέρα αντέχει ο Μπάλος στα Χανιά - 50% λιγότερα από όσα την αιχμή του καλοκαιριού

 31. 25/05 13:04

  Γαλλία: Tέλος στις κοντινές πτήσεις για μείωση των εκπομπών - "Μια απαγόρευση άνευ ουσίας"

 32. 25/05 12:47

  Ύμνοι Σουηδού δημοσιογράφου για τα Ιωάννινα και άλλους 9 ελληνικούς προορισμούς

 33. 25/05 12:33

  CroisiEurope: Νέο πρόγραμμα κρουαζιέρας στα Ελληνικά νησιά το 2024

 34. 25/05 12:31

  Της μόδας η χρονοκράτηση στα εστιατόρια

 35. 25/05 12:26

  ΕΤΑΔ | Μίσθωση τμημάτων αιγιαλών, χαρακτηρισμένων ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, σε όλη την Ελλάδα

 36. 25/05 12:16

  Η Choice Hotels ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Wyndham

 37. 25/05 12:03

  Συμφωνία ΕΔΕΜ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για τα πνευματικά δικαιώματα

 38. 25/05 11:27

  ΥΠΠΟΑ: Εκατοντάδες αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes επαναπατρίζονται

 39. 25/05 10:37

  Παγκόσμιος Τουρισμός | 35% περισσότερες κρατήσεις στα αεροπορικά ταξίδια αυτό το καλοκαίρι

 40. 25/05 10:29

  Σύλληψη 30χρονου στη Ρόδο -Ασέλγησε σε τουρίστρια και την τράβηξε φωτογραφίες

 41. 25/05 09:59

  Μουσείο Ακρόπολης | Έργα τέχνης από γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς καλλιτέχνες

 42. 25/05 09:20

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων | Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα στον τουρισμό

 43. 25/05 08:17

  Αποφάσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Ζάκυνθο

 44. 25/05 08:15

  Έρευνα: Πόσο αποτελεσματική είναι η διαφήμιση στα αεροδρόμια

 45. 25/05 08:11

  Dance Days, ημέρες χορού στα Χανιά

 46. 25/05 08:09

  55η Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καρδίτσας Καραϊσκάκεια

 47. 25/05 08:07

  23ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου

 48. 24/05 16:20

  Προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό - Σε ποιους απευθύνονται

 49. 24/05 15:59

  Cycladic: Συμφωνία για μετατροπή των αεροσκαφών σε ηλεκτρικά - Νέες συνδέσεις Ελληνικών προορισμών

 50. 24/05 15:51

  Πώς οι Ρώσοι tour operator επιδιώκουν να τονώσουν τις τουριστικές ροές για Ελλάδα

 51. 24/05 15:24

  Δεν χρειαζόμαστε πια ρεσεψιονίστ στον τουρισμό, χρειαζόμαστε σχεδιαστές εμπειριών

 52. 24/05 14:03

  Η γερμανική Welt για την Ελλάδα | «Η ξαφνική δύναμη του πρώην χρεωκοπημένου κράτους»

 53. 24/05 13:08

  Συνάντηση Μ. Τσακαλάκη με FedHATTA για ζητήματα του τουριστικού κλάδου - Ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 54. 24/05 12:48

  Telegraph: Αυτές είναι οι 10 καλύτερες διακοπές για οικογένειες με παιδιά κάθε ηλικίας – Οι δύο σε Ζάκυνθο και Χαλκιδική

 55. 24/05 12:40

  Τα Ikos Resorts ανακηρύχθηκαν καλύτερα Family Hotel παγκοσμίως

 56. 24/05 12:28

  Εγκρίθηκαν έργα εκσυγχρονισμού του πεντάστερου ξενοδοχείου Atlantica Beach στην Κω

 57. 24/05 12:02

  Η Ελληνικής καταγωγής νέα αντιπρόεδρος πωλήσεων της Celebrity Cruises

 58. 24/05 11:59

  Έρευνα της Panadvert καταδεικνύει τα πιο δημοφιλή Brands της Μυκόνου

 59. 24/05 11:11

  Κρουαζιέρα | 800.000 επιβάτες το 2023 στην Κέρκυρα - Η συνέλευση της MedCruise

 60. 24/05 10:45

  Yπό την αιγίδα του ΕΟΤ η Atticα Green Expo 2023

 61. 24/05 09:52

  Τουρισμός | Απογείωση των Airbnb στην Ελλάδα το καλοκαίρι - αύξηση 42% στις κρατήσεις

 62. 24/05 09:25

  Corfu Food & Wine Festival | Γαστρονομία και όπερα - Γεύσου τη Μουσική

 63. 24/05 08:32

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέα και Λευκάδα

 64. 24/05 08:00

  Έκθεση Μικροναυπηγικής "Σαν Καλοτάξιδο Σκαρί" στη Σκόπελο

 65. 24/05 08:00

  Γιορτή Κερασιού στο Μεταξοχώρι Λάρισας

 66. 24/05 08:00

  Αποφάσεις για 2 νέες τουριστικές επενδύσεις σε Κουφονήσι και Σιδηρόκαστρο

 67. 24/05 07:23

  Αγώνας ανωμάλου δρόμου στην Ελασσόνα

 68. 23/05 18:48

  Mandarin Oriental Athens | To πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην Αθήνα έρχεται στο Ελληνικό

 69. 23/05 15:37

  Τουρισμός: Πρωτοφανής στροφή των Κινέζων τουριστών στις διακοπές παραλίας

 70. 23/05 15:27

  Ελληνικός τουρισμός α' τρίμηνο | +63,8% οι εισπράξεις, +74,7% οι αφίξεις- μειώθηκε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι

 71. 23/05 15:23

  TUI & DER Touristik: Οι Γερμανοί επιλέγουν ακριβότερες διακοπές το 2023

 72. 23/05 14:05

  Pnoé Breathing Life | Aνοίγει την 1η Ιουνίου με ένα νέο concept φιλοξενίας

 73. 23/05 13:54

  Tripadvisor: Αυτά είναι τα 13 Ελληνικά ξενοδοχεία που σάρωσαν στα βραβεία Travelers’ Choice Awards για το 2023

 74. 23/05 12:36

  Η Everty αγόρασε το πολυτελές Elounda Gulf Villas

 75. 23/05 12:06

  ΠΟΤ: Ο αγροτουρισμός στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης του μέλλοντος

 76. 23/05 11:44

  HolidayCheck | Ακριβή η Ελλάδα την υψηλή σεζόν για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής - Τέλος οι προσφορές last minute

 77. 23/05 10:59

  Χιονοδρομικά Κέντρα: Έως τον Απρίλιο του 2024 η προσκόμιση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο υπουργείο Τουρισμού

 78. 23/05 10:56

  H γερμανική τουριστική βιομηχανία δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα - "Ήρθε η ώρα να δράσουμε!"

 79. 23/05 10:27

  Χερσόνησος: «Για τουρίστες ακούμε, αλλά τουρίστες δεν βλέπουμε» λένε οι καταστηματάρχες

 80. 23/05 09:41

  Ευρωπαϊκός τουρισμός | Ανακάμπτουν τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων - Η εικόνα στις μεγάλες αγορές

 81. 23/05 07:28

  Νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων στα Ιωάννινα – Αλλαγή χρήσης κατοικιών και ένταξη τους σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Βόνιτσα

 82. 23/05 07:26

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Ερμιόνη και Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας

 83. 23/05 07:21

  Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 84. 23/05 07:18

  4ο Μαστίχαθλον στη Χίο

 85. 22/05 21:24

  Εκδήλωση Καραγκούνηδων στα Τρίκαλα

 86. 22/05 18:42

  Ξενοδοχεία | Άνοιξε το Cook's Club Kolymbia Rhodes

 87. 22/05 18:35

  The Digital Gate IV | Νέες εμπειρίες και καινοτόμες λύσεις για όσους ταξιδεύουν

 88. 22/05 13:29

  Ασφάλιση καιρού από τον Πολωνό tour operator Itaka | Αποζημίωση για κάθε βροχερή ημέρα των διακοπών

 89. 22/05 13:04

  Η Ryanair κερδίζει μερίδια αγοράς στις περισσότερες αγορές της ΕΕ

 90. 22/05 12:27

  DW | Μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές

 91. 22/05 12:10

  Άνοιξε η ψηφοφορία για τα World Spa Awards 2023

 92. 22/05 10:01

  TUI | Αποκλειστική συνεργασία με 9 ξενοδοχεία της αλυσίδας Rixos στην Τουρκία

 93. 22/05 07:45

  Αποφάσεις για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κρήτη και Κω

 94. 22/05 07:40

  Jurassic Quest: Εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Δεινοσαύρων

 95. 22/05 07:38

  Στα υψηλότερα επίπεδα του 2019 ο τουρισμός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2023

 96. 22/05 07:30

  Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης | Δράσεις ψηφιοποίησης του υλικού της ιστορικής βιβλιοθήκης

 97. 22/05 07:25

  Εκδηλώσεις για την 83η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης στον Χάρακα

 98. 21/05 11:29

  Αεροδρόμιο Σητείας | Επιβατική Κίνηση: Ο καλύτερος Απρίλιος & το καλύτερο Α' Τετράμηνο των τελευταίων 7 ετών

 99. 21/05 07:20

  Έρευνα: Το 50% των γονέων στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δεν ξέρουν κολύμπι

 100. 21/05 07:19

  Hilton: Ντεμπούτο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με δύο ξενοδοχεία