Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Το νέο πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης της Πάρου

Με έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δράσεων προώθησης του προορισμού, αλλά και της ανάπτυξης των διαδικτυακών «εργαλείων» προβολής, σε συνδυασμό με οργανωμένη ερευνητική δουλειά για τον επανακαθορισμό του brand name της Πάρου, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος μέσα στο επόμενο έτος.Με αποφάσεις της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης, αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης για την τουριστική προώθηση του νησιού μέσα στο 2022.

Στην «ατζέντα» των ανθρώπων του τουρισμού του νησιού, υψηλά βρίσκεται η ανάπτυξη περαιτέρω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει – ή μπορεί να διαθέσει – ο Δήμος Πάρου, προκειμένου να ενισχύσει τις ψηφιακές δράσεις προβολής, τόσο με ίδιες δυνάμεις, όσο και σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες.

Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αναμένεται να διοχετευτεί στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να υπάρξουν τα στοιχεία αυτά, που θα επιτρέψουν στην Πάρο να επανακαθορίσει το τουριστικό brand της, λαμβάνοντας υπόψιν, ότι ο χαρακτήρας του νησιού έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση, κατά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την πλήρη λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

Στοχευμένη διαδικτυακή προβολή σε εκθέσεις και ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζονται για το 2022, προβλέπεται και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Πάρου σε στοχευµένα κοινά στο εξωτερικό µέσα από τις δράσεις του προγράµµατος flyingtogreece.com και περιλαµβάνει:

 • Σύνταξη στοχευµένων κειµένων για το τουριστικό και επενδυτικό προφίλ του ∆ήµου Πάρου σε πέντε γλώσσες (Γαλλικά, Γερµανικά, Ισπανικά, Αγγλικά και Ελληνικά). Τα κείµενα αυτά θα τοποθετηθούν µέσα στο έντυπο του flyingtogreece.com, που θα διανεµηθεί στις φυσικές και virtual εκθέσεις τουρισµού. Το έντυπο είναι διαδραστικό και µε τη χρήση QR code θα παραπέµπει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου
 • Σύνθεση κειµένων µε προτάσεις προς τους ταξιδιώτες για να επισκεφθούν το ∆ήµο Πάρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόταση θα αφορά se µία εποχή του χρόνου και η παρουσίασή τους θα γίνει σε πάνω από 2.000 πράκτορες
 • Παρουσίαση και προβολή της Πάρου ως τουριστικού προορισµού σε στοχευµένες εκδηλώσεις στο εξωτερικό
 • ∆ωρεάν φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου Πάρου στις ιστοσελίδες flyingtogreece.com και aegeanislands.promo για την ταχύτερη ανάπτυξη της επισκεψιµότητας της
 • Αποστολή φωτογραφιών και ανανεωµένου προωθητικού υλικού µε νέα µέλη για την Πάρο, ανά τακτά διαστήµατα, µέσω Messenger, σε όσους έχουν χρησιµοποιήσει την υπηρεσία και έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον προορισµό
 • Αποστολή ενηµερωτικών και προωθητικών newsletters προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η γνωριµία των οποίων έχει γίνει κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και η οµάδα του προγράµµατος διατηρεί συνεχή επαφή µαζί τους τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, ως «μπόνους» στις παροχές που θα έχει λαμβάνειν ο Δήμος Πάρου από τη συνεργασία του με το πρόγραμμα Flyingtogreece, έναντι δαπάνης 11.780 ευρώ, θα περιλαμβάνονται:

Α) ∆ωρεάν σχεδιασµός Τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου Πάρου, από την έµπειρη οµάδα του προγράµµατος, που αποτελείται από εξειδικευµένους web designers και προγραµµατιστές. Η ιστοσελίδα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι λειτουργική, φιλική προς το χρήστη και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις του web design ώστε να αποδώσει τα µέγιστα θετικά αποτελέσµατα, ενισχύοντας τη δυναµική προβολή του ∆ήµου της Πάρου, στο εξωτερικό. Η ιστοσελίδα θα προωθηθεί, µέσω του προγράµµατος σε πάνω από 2.000 επαγγελµατίες του τουρισµού, bloggers, influencers,t our operators και event planners του εξωτερικού.

Β) Παροχή ολοσέλιδης καταχώρησης στο Hellenic Golden Directory µε αφιέρωµα στην Πάρο. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται στη Νέα Υόρκη και προβάλλει Αµερικανούς και Ελληνοαµερικανούς επιχειρηµατίες και διανέµεται πλέον σε πάνω από 60 ξενοδοχεία των 5 και 4 αστέρων της Νέας Υόρκης και της Μητροπολιτικής περιοχής. Το Hellenic Golden Directory εκδίδεται σε πάνω από 10.000 αντίτυπα.

Ψηφιακή αναβάθµιση της τουριστικής ιστοσελίδας Imagine Paros

Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των εργαλείων του Δήμου, εντάσσεται και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας paros.gr.

Προκειμένου να γίνει αυτό προβλέπεται µελέτη και αξιολόγηση της τουριστικής ιστοσελίδας του ∆ήµου και εικαστικός ανασχεδιασµός του web site, µε στόχο τη βελτιστοποίησή της, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις ελκυστικής σχεδίασης. Οι βελτιώσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της μελέτης, θα έχουν στόχο την ανάδειξη του περιεχοµένου και την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας µε επίκεντρο τον χρήστη και τον τρόπο που καταναλώνει το περιεχόµενο (βάσει ενδιαφερόντων, προτιµήσεων, προφίλ ή χρονικής περιόδου). Ο σχεδιασµός και οι ενέργειες βελτιστοποίησης θα ευθυγραµµίζονται µε τη γενικότερη στρατηγική του ∆ήµου και θα υπηρετούν την καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Αναβάθµιση µέσων κοινωνικής δικτύωσης και δηµιουργία νέων

Για την καλύτερη παρουσία του Δήμου Πάρου και των σελίδων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβλέπεται συνεχής παροχή συμβουλευτικών και δημιουργικών υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αναβαθµιστούν ή θα δηµιουργηθούν νέοι λογαριασµοί (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) σε Facebook,  Youtube και Instagram, ως µέρος του οικοσυστήµατος του paros.gr µε διεθνές reach (posts σε αγγλικά).

Επιπλέον, θα παρέχεται υπηρεσία ανάρτησης του περιεχοµένου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολούθησης του, με το Δήμο να λαµβάνει µηνιαίες αναφορές.

Σήµανση και χαρτογράφηση των ποδηλατικών διαδροµών

Για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών του νησιού, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην οργάνωση των ποδηλατικών διαδρομών του νησιού.

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την σήµανση και την χαρτογράφηση των κάτωθι ποδηλατικών διαδροµών του ∆ήµου Πάρου:

α) Νάουσα-λατοµεία Μαραθίου: 6.95 km.

β) Νάουσα-ΑµπελάςΤσουκαλιά-Μώλος: 11.42 km.

γ) Νάουσα-Παροικία µέσω ∆ηλίου: 15.69 km.

δ) Παροικία-Νάουσα µέσω Έλητα και Καµαρών: 12.94 km.

ε) Λεύκες-Αυκουλάκι-Μάρπησσα: 8.69 km.

Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και το λογότυπο του ∆ήµου Πάρου. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό Όµιλο Πάρου µε στόχο τη λήψη της πιστοποίησης Bike Friendly για τις διαδρομές.

Οι απαραίτητες Μελέτες-Τεχνικές Περιγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός- Προϋπολογισµός προσφοράς-Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συνταχθούν από µηχανικό του ∆ήµου λόγω της ειδικευµένης γνώσης και της απαιτούµενης τεχνογνωσίας που απαιτεί η ιδιαιτερότητα του αντικειµένου.

Παροχή υπηρεσιών έρευνας για το τουριστικό προϊόν της Πάρου

Τέλος, μέσα στο τουριστικό πλάνο του 2022 προβλέπεται και η εκπόνηση έρευνας, σχετικά µε το τουριστικό προϊόν της Πάρου, η οποία θα βασίζεται στους εξής άξονες:

• Ανάλυση γενικότερου περιβάλλοντος

• Η παρουσία του brand «Πάρος» στο διαδίκτυο και στα Social Media

• Εκτιµήσεις για τις τάσεις στην τουριστική αγορά την εποχή ή την µετά-εποχή της πανδηµίας

• ∆ηµοσκοπική έρευνα σε ευρύ κοινό για το brand «Πάρος»

• Αξιολόγηση υπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού.

Ο ανάδοχος για την εκπόνησή της θα οριστεί σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής και κατόπιν έρευνας.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 14/06 14:50

  Κ. Μητσοτάκης: Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025

 2. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 3. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 4. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 5. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 6. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 7. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 8. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 9. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 10. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 11. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 12. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 13. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 14. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 15. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 16. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 17. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Όλ. Κεφαλογιάννη: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 18. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 19. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 20. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 21. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 22. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 23. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 24. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 25. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 26. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 27. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 28. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Γ.Παράσχης: Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023

 29. 13/06 11:47

  WTTC | Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ επιδόσεων το 2023- αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

 30. 13/06 11:43

  Μνημόνιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 31. 13/06 11:10

  2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου στο Ηράκλειο

 32. 13/06 10:39

  Διακοπή λειτουργίας όλων των Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

 33. 13/06 10:37

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τη δήμαρχο Σπετσών

 34. 13/06 10:30

  Aκρόπολη | Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος και σήμερα το μεσημέρι (12.00 - 17.00) - Μετά τις 17.00 όσοι έχουν εισιτήρια

 35. 13/06 10:10

  Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

 36. 13/06 10:03

  Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

 37. 13/06 07:53

  Δήμος Λεβαδέων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 38. 13/06 07:49

  Καραγκούνικες γεύσεις στην Κυψέλη Καρδίτσας

 39. 13/06 07:47

  Φεστιβάλ Τριών Φεγγαριών 2024 στη Λέρο

 40. 13/06 07:43

  Πέμπτο Μαστίχαθλον στη Χίο

 41. 13/06 07:00

  Φιλοξενία Ιταλού δημοσιογράφου στη Σίφνο

 42. 12/06 18:35

  Αυτές είναι οι 19 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

 43. 12/06 18:08

  Η TUI λανσάρει τη νέα ξενοδοχειακή μάρκα "The Mora" | Χαλαρή πολυτέλεια: «Όλα μπορούν, τίποτα δεν πρέπει»

 44. 12/06 16:02

  O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εντάσσεται στην Pharma.Aero

 45. 12/06 14:45

  Institute of Travel & Tourism 2024: Στην Ελλάδα και την Χαλκιδική το κορυφαίο βρετανικό τουριστικό συνέδριο

 46. 12/06 14:13

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma | 15 Ιουνίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 47. 12/06 13:45

  Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

 48. 12/06 13:33

  Ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμού κρουαζιέρας στην Αυστριακή αγορά

 49. 12/06 13:32

  Η Χαλκιδική «μάγεψε» τους 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο του Institute of Travel & Tourism (IT

 50. 12/06 13:25

  King Jason Zante | Ένα ξενοδοχείο - "πλωτή όαση" ανοίγει η Louis Hotels στη Ζάκυνθο

 51. 12/06 12:48

  Προς διμερή συμφωνία με τις Φιλιππίνες μέχρι τις αρχές του 2025 για εργαζόμενους στον τουρισμό

 52. 12/06 12:35

  Τουρισμός: Ποιες ευρωπαϊκές αγορές πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες το 2023 - Οι κορυφαίοι προορισμοί

 53. 12/06 12:00

  Νέο ξενοδοχείο στο Κουφονήσι από SWOT Hospitality και Intracom Holdings

 54. 12/06 11:39

  Κοινωνικός τουρισμός | 16.000 έκαναν διακοπές το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

 55. 12/06 11:26

  Η Τουρκία στηρίζει την Ελλάδα για την επιστροφή των Μαρμάρων

 56. 12/06 10:53

  Μοναδικά supercars «πλημμυρίζουν» την Αθήνα στις 14 Ιουνίου -Έκθεση στο Ζάππειο

 57. 12/06 10:12

  ΥΠΠΟ | Κλειστός σήμερα το μεσημέρι ο αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως - τι θα γίνει με όσους έχουν εισιτήριο

 58. 12/06 09:51

  Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης | Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ρέθυμνο

 59. 12/06 07:21

  ‘Αρωμα Χίου στην «καρδιά» της Αθήνας

 60. 12/06 07:17

  Σαντορίνη- Θηρασιά | Η νέα απόφαση για την αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 61. 12/06 07:15

  Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Europride 2024 Θεσσαλονίκη

 62. 12/06 07:10

  Παραδοσιακή Στράτα 2024 στα Χανιά

 63. 11/06 22:23

  Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 64. 11/06 18:29

  ΑΑΔΕ | Χιλιάδες ευρώ και δολάρια κατασχέθηκαν από επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 65. 11/06 18:17

  Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

 66. 11/06 18:16

  Κοινωνικός τουρισμός: Πάνω από 535.000 αιτήσεις για 900.000 voucher – Ανοικτή η πλατφόρμα για παρόχους

 67. 11/06 18:14

  SKY express | Στρατηγικές συμμαχίες με 18 κορυφαίους αερομεταφορείς

 68. 11/06 18:03

  Στην εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ έναντι 40 εκατ. ευρώ

 69. 11/06 15:38

  Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξενία Γερμανών τουριστικών πρακτόρων και blogger από τη Βραζιλία

 70. 11/06 15:27

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Aυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260: Hip hop battles - Βαλέρια Δημητριάδου - Γιάννης Σκουρλέτης

 71. 11/06 15:22

  Aκρόπολη | Κλειστός ο Αρχαιολογικός Χώρος από τις 12:00 έως τις 17:00 τις επόμενες ημέρες

 72. 11/06 14:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παράσταση "Ενενήντα" της Βαλέριας Δημητριάδου

 73. 11/06 14:49

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

 74. 11/06 14:46

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: AEF Urban Dance Contest στις 15 & 16 Ιουνίου

 75. 11/06 14:35

  Τουρισμός: Το 80% των Ευρωπαίων θα ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι – Η "παρακμή" των Workations

 76. 11/06 13:16

  FedHATTA: "Six  Women in Greek Tragedy" – Μια παράσταση κάτω από την Ακρόπολη, στα Αγγλικά!

 77. 11/06 12:59

  Booking.com: Το 60% των ταξιδιωτών LGBTQ+ έχουν βιώσει διακρίσεις στα ταξίδια – Πώς επιλέγουν διακοπές

 78. 11/06 12:09

  ΗΠΑ | Η πλειονότητα των ξενοδοχείων δεν βρίσκει προσωπικό- ελλείψεις στην καθαριότητα στο 50%

 79. 11/06 11:56

  Πτώχευση FTI: Ελεγχόμενη η κατάσταση στον Τουρκικό τουρισμό - Πώς θα αντιμετωπιστούν οι απώλειες

 80. 11/06 11:27

  ΥΠΑ: Σε επιχειρησιακή εφαρμογή οι διαδικασίες πλοήγησης αεροσκαφών μέσω Δορυφόρων

 81. 11/06 11:11

  Travel+Leisure: 2 Ελληνικά ξενοδοχεία στα πιο προσιτά all in για το 2024

 82. 11/06 10:43

  Πτώχευση FTI | Με εταιρία της οικογένειας Ρίζου συνεχίζουν τα ξενοδοχεία της Meeting point στην Κέρκυρα

 83. 11/06 10:11

  Αρμένιοι τουριστικοί πράκτορες στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πτήσεις της AEGEAN

 84. 11/06 09:46

  Πτώχευση FTI | Έφοδος δικαστικών επιμελητών σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα για ανεξόφλητα εμπορεύματα

 85. 11/06 07:21

  Δήμος Κομοτηνής: Δημοπρασία για τη μίσθωση 6 bungalows στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου

 86. 11/06 07:16

  Εγκαίνια του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

 87. 11/06 07:14

  Η λειτουργία του Συμβουλίου Οινοτουρισμού και η διασύνδεσή του με τους φορείς

 88. 11/06 07:12

  Δήμος Χίου: Τεχνικός Σύμβουλος για τη βελτίωση των τουριστικών δομών του

 89. 11/06 07:08

  Δράμα | Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

 90. 10/06 16:49

  Ταξίδι εξοικείωσης ΕΟΤ-Δήμου Σύρου: Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων γοητεύει Τούρκους influencers

 91. 10/06 16:45

  mAiGreece: Διαθέσιμος από σήμερα ο Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης για τις διακοπές στην Ελλάδα

 92. 10/06 16:24

  Πτώχευση FTI: Βέλη του Γερμανικού Ταμείου DRSF κατά ξενοδόχων που ζήτησαν χρήματα από τους ταξιδιώτες

 93. 10/06 14:30

  Πάνω από 12.000 εγγραφές και 5.000 συνεντεύξεις σε τουρισμό και εστίαση μέσω του JOBmatch της ΔΥΠΑ

 94. 10/06 14:10

  Αυτά είναι τα τρία κορυφαία Ελληνικά νησιά στις προτιμήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών

 95. 10/06 13:28

  Νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης το Μάιο για το αεροδρόμιο Σητείας

 96. 10/06 13:24

  CV Villas | Η Λευκάδα ο πιο «καυτός» προορισμός για γαμήλιο ταξίδι στην Ευρώπη το 2024 - Άλλα 6 Ελληνικά νησιά στο Top 20

 97. 10/06 12:58

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Με δυο σπουδαίες διεθνείς παραστάσεις θεάτρου και χορού συνεχίζεται δυναμικά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Πειραιώς 260!

 98. 10/06 12:32

  Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία στα Ελληνικά νησιά για το 2024

 99. 10/06 11:59

  Πτώχευση FTI: Διαμαρτυρίες από τα Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία για τη διαχείριση – Φόβοι για διπλοκρατήσεις

 100. 10/06 11:06

  Accor | HERA: ένα νέο πρόγραμμα αφοσίωσης και επιβράβευσης για ταξιδιωτικούς συμβούλους